Leisure Loket

Leisure - foto Leisureteam Leisureloket

Naast de ondernemer focust het Leisureloket ook op een goede afstemming met en uitwisseling van informatie over lopende en nieuwe leisure-initiatieven. Tevens worden individuele initiatieven versterkt en met ondernemers gaan we op zoek naar innovatie en verbindingen. Initiatieven worden naar een hoger niveau getild. Initiatiefnemers en gemeenten lichten het Leisureloket in over bovenlokale Leisureplannen. Het Leisureloket bespreekt nieuwe initiatieven en zorgt voor een totaaloverzicht. Het team gebruikt de LeiĀ­sure Kansenkaart als basis. Zo kan het Loket, samen met ondernemers en gemeenten, nieuwe product-marktcombinaties realiseren en verbindingen maken met andere initiatieven.

terug naar Leisure projecten Contact met Leisure