Leisure Ontwikkelfonds

Leisure - project Leisure ontwikkelfonds

Om bezoekers langer in Brabant te laten verblijven is een kwalitatief sterker aanbod nodig en moet steviger ingezet worden op innovatie en cross-overs met andere sectoren. Het Leisure ontwikkelfonds is een banenmotor voor de Brabantse vrijetijdseconomie. De bouw en exploitatie van meer verblijfsaccommodaties draagt daar aan bij, maar ook de innovatieve projecten die door het fonds mogelijk worden gemaakt in de regio, met crossovers naar bijvoorbeeld cultuur, erfgoed, agrofood, natuur, sport en de maakindustrie. Wat de gedeputeerde betreft blijft het niet bij de regio midden-Brabant. De ambitie is om van het Leisurefonds een Brabantbreed fonds te maken, waaraan alle Brabantse regio’s deelnemen en bijdragen.

terug naar Leisure projecten Contact met Leisure