MBO Investeringsfonds Luchtvaartopleidingen

Dit investeringsfonds verbetert structureel de samenwerking tussen het ROC Tilburg en het regionale bedrijfsleven in de luchtvaarttechniek en helikopteronderhoud. Zo vinden afgestudeerden aansluiting op en doorstroom naar de arbeidsmarkt. Zo is er een ROBO-samenwerking opgezet (Regionaal Overleg Bedrijfsleven & Onderwijs). Dit vormt uiteindelijk de basis voor een breder samenwerkingsverband. Daarvoor is een succesvolle aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het fonds inventariseert de behoefte van het bedrijfsleven en probeert daar financieel commitment te krijgen.

terug naar Smart industry projecten Contact met Smart industry