Voor een succesvolle ontwikkeling van de regionale economie is het van belang om periodiek te analyseren wat de behoefte is aan goed opgeleid personeel, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve termen. Hiervoor is het van belang dat voor iedere sector opvolging wordt gegeven aan de leidende arbeidsmarktagenda’s, ook wel bekend als Human Capital agenda’s, waarin multi-helix partners samenwerken om het bestaande en toekomstige personeel klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Onderdeel van deze agenda’s is de strijd tegen jeugdwerkloosheid, het maximaliseren van productie in de eigen regio en het binden van buitenlands talent. In de uitvoeringsprogramma’s van Midpoint Brabant wordt dit concreet vormgegeven. In de sectoren leisure, logistiek en zorg, worden arbeidsmarkt pools gerealiseerd door bedrijven en onderwijsinstellingen. Daaruit komen scholingsprojecten voort waarbij werknemers van de toekomst ervaring opdoen bij het bedrijf zodat zij beter inzetbaar zijn op het moment dat de arbeidsmarkt om nieuw talent vraagt.

In de gehele breedte van de Midden-Brabantse maakindustrie wordt tevens de aandacht gelegd op techniek als vaardigheid. Het personeel dat hier wordt gekoppeld aan het bedrijfsleven, is multi-inzetbaar in de toekomst. Het bij Midoint Brabant ingerichte Leerwerkloket fungeert enerzijds als een deskundige sparringpartner voor werkgevers die vragen hebben rondom scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel. Anderzijds is de dienstverlening er voor iedereen met scholings- en loopbaanvragen.

Programmamanager
Peter van Ierland
Het leerwerkloket
nieuwe foto leerwerkloket
Personeelsbarometer
Personeelsbarometer
Ondernemersakkoord
Ondernemersakkoord