Duurzaamheid

Duurzaamheid

Via de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) maakt de regio werk van energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en –afname. MOED fungeert daarbij als ontwikkelaar en als kennismakelaar. De focus ligt bij het klimaatneutraal krijgen van bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed en bij het verankeren van de component duurzame energieopwekking en toepassing in de economische stimuleringsprogramma’s van Midpoint Brabant. De ontwikkeling van een hechte Community of Practice door MOED draagt bij aan de integraliteit.

Directeur van St. MOED is Herman Gels.
Mobiel: 06 51 39 53 68

Directeur
Herman Gels.1
Stichting MOED
Logo Stichting MOED
Project Zonneklaar