Midpoint Brabant is hét regionaal economisch samenwerkingsprogramma van de regio Hart van Brabant. Speerpunten van het programma zijn : Leisure, Logistiek, Smart Industry en Care. Daarvoor werken overheid, ondernemers, onderwijsinstelling en ook steeds meer maatschappelijke partners en burgers samen aan regionale ontwikkeling. Als dwarsdoorsnijdende thema’s staan verduurzaming en arbeidsmarktontwikkeling hoog op de agenda. Ons leidende principe in de regio is ‘Social Innovation. Het is dé drijvende kracht, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen tot stand komen. Midpoint Brabant is dé regio van Social Innovation in Europa.

Over Midpoint Brabant