Social Innovation

Social Innovation

Powered by Social Innovation

Powered by Social Innovation is een initiatief van Midpoint Brabant en vormt een platform voor de regio waarop initiatieven, evenementen, kennis en partijen rondom Social Innovation te vinden zijn. Door de combinatie van gebundeld aanbod en eigen activiteiten wordt kennis breed toegankelijk. Powered by Social Innovation vergroot en versterkt netwerken zodanig dat Ondernemers, (burger-)Organisaties, Onderwijsinstellingen, Onderzoekers en Overheden samen werken aan innovatieve oplossingen die zowel maatschappelijke als economische meerwaarde creëren. Dit doen we onder meer via:

  • Capacity building: organisatie van een lezing of een workshop, iedere tweede dinsdag van de maand, :
  • Organisatie Masterclass Transformation Design
  • Inspiratie en kennisdeling: Iedere 3e donderdag van de maand een inspirerende bijeenkomst met een (social) innovator.
  • Social innovation safari’s
  • Collegetour: Kennisdelingssessie speciaal voor raadsleden en ambtenbaren van de hart van Brabant Gemeentes in samenwerking met TiU
  • Community Building: ondersteuning succesvolle uitrol Green Deals door bevordering ontstaan van een learning community van 32 partners
  • Bewustwordingsprogramma: uitrol social enterprise programma in Midden-Brabant met Social Enterprise.nl
  • Dienstenprogramma t.b.v. ondersteuning SI projecten in de regio


De programmamanager Social Innovation is Marieke Schoots
Mobiel: 06 38 13 28 00

Midpoint Center for Social Innovation

Het Midpoint Center for Social Innovation is de fysieke hub voor social innovation in de regio en tevens de landingsplek voor het programma Powered by Social Innovation. Het is de broedplaats van ondernemerschap en innovatie met als ultiem doel het creëren van maatschappelijke en economische (meer)waarde. Het MCSI is een cooperatie. Als je lid wordt heb je alle faciliteiten zoals wifi en kun je gebruik maken van koffie en thee. Verder zijn er ook teamtafels, vergaderruimtes en stilteplekken en kun je eigen evenementen organiseren (van persconferentie tot groepsevenement voor 250 man).

European Social Innovation Week

Leren, inspireren, verbinden en co-creëren zijn de belangrijkste doelstellingen van ESIW. Het festival biedt een inspirerend, interactief, actueel en divers programma voor alle belangstellenden, op het gebied van Social Innovation. ESIW biedt een platform voor organisaties en ondernemingen die betrokken zijn bij Social Innovation om zich te presenteren aan de gemeenschap en aan elkaar. Maar vooral is ESIW een broedplaats voor ontmoetingen en nieuwe verbindingen en een platform voor het zichtbaar maken èn vergroten van de impact van Social Innovation.

Alliantie van Brabant