Huis van de Financiering

De gemeente Tilburg, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk het Servicepunt Externe Financiering gerealiseerd. Het speelveld van externe financiering wordt steeds complexer. Het gaat hier om financiering in de vorm van subsidies, leningen, participaties en (revolverende) fondsen. Het Servicepunt biedt verhelderend inzicht in de mogelijke bronnen van financiering voor (samenwerkings) projecten van bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Met dit Servicepunt wil de regio Midden-Brabant meer middelen verwerven vanuit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (2014-2020) en vanuit het rijk en de provincie. Het Servicepunt ondersteunt projecten die bijdragen aan de economische kracht van de regio, een regio van Social Innovation.

Josha Ober is uw contact voor het Servicepunt bij Midpoint Brabant. Zij heeft ruim tien jaar ervaring met projectontwikkeling in relatie tot het verwerven van externe financiering. Josha is actief met de regiopartners in gesprek om de kansen te verkennen, partijen aan elkaar te verbinden en projecten verder op te werken gericht op het verzilveren van de kansen.

Heeft u een project(idee), neem graag contact op met Josha.
T 06 511 611 71

Josha Ober
Josha