subsidie economie en innovatie Midden-Brabant


SUBSIDIEREGELING MEDIO MAART 2018 WEER OPEN

Op dit moment is het niet mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. De subsidieregeling gaat naar verwachting halverwege maart 2018 opnieuw open voor aanvragen. Het is nog wél mogelijk een projectidee voor te leggen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

De subsidieregeling Economie en Innovatie fungeert als aanjager voor kansrijke projecten en programma’s in de regio. Midpoint Brabant voert een onderdeel van deze regeling uit: Versterking Social Innovation in de regio Midden-Brabant. De regeling is de opvolger van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).

De regeling ondersteunt initiatieven die de regionale ambities vormgeven binnen de speerpuntsectoren Leisure, Logistiek, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product of pilot ontwikkelen en opschalen.

Past mijn project bij de regeling?
De regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling in Midden-Brabant. We stimuleren vernieuwende projecten die onder meer bijdragen aan versterking van Social Innovation, zich richten op het regionale MKB en op projecten die een aantoonbaar blijvend regionaal effect hebben. Subsidie steunt projecten in de beginfase. Denk aan de fase van haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of ontwikkeling van een prototype.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Midpoint Brabant wil het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk maken. Het volgende stappenplan biedt een goed uitgangspunt om tot een succesvolle aanvraag te komen:

1. Stuur een informeel projectidee. Om de slagingskans van uw project binnen de regeling Versterking Social Innovation goed te beoordelen, kunt u een projectidee voorleggen. Lisanne Wessels is uw contactpersoon over de regeling. Ze adviseert ondernemers bij hun project en beoordeelt of uw project kansrijk is binnen de regeling. Uw projectidee bevat:

  • de aanleiding en doelstelling van het project;
  • activiteiten die samenwerkingspartners willen uitvoeren;
  • de benodigde kosten daarvoor, denk aan loonkosten, onderzoeksmateriaal en externe expertise;
  • geef daarnaast duidelijk aan wat de meerwaarde voor regio Midden-Brabant is en hoe de resultaten ook na afloop van het project in de regio geborgd blijven;
  • uw projectidee kan kort en bondig zijn: één tot twee A4-tjes is al voldoende.

2. U ontvangt een reactie op het projectidee. Op basis van dit informele projectidee ontvangt u een advies en kan er een verkennend gesprek gepland worden om tot een succesvolle aanvraag te komen. Zo voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgewezen omdat die bijvoorbeeld niet voldoet aan een aantal formele voorwaarden.

3. Indienen van een volledige aanvraag. Een positieve reactie op uw projectidee vergroot de kans op een succesvolle subsidieaanvraag. Voor de volledige aanvraag maakt u een projectplan dat een goed beeld geeft van het project. Wij hebben een modeldocument opgesteld om u te helpen bij alle verplichte onderdelen die thuishoren in een projectplan. Zie daarvoor de documenten aan de linkerzijde van deze pagina. Daarnaast leggen alle samenwerkingspartners hun onderlinge afspraken vast in een samenwerkingsverklaring.

Wat heb ik nodig voor een volledige aanvraag?
U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier, projectplan en andere verplichte bijlagen aan ons toe. Formele vereisten vindt u in paragraaf twee van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 en in de Algemene subsidieverordening van de provincie Noord-Brabant.

Is er iets onduidelijk of hebt u ondersteuning nodig?
Neem gerust contact op met Lisanne Wessels >, 06 31 94 57 46.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

De Subsidieregeling Economie en Innovatie wordt uitgevoerd door Midpoint Brabant en gerealiseerd met steun van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Dongen, Oisterwijk, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Heusden.

Programmamanager Lisanne Wessels
lisanne
Brochure subsidieregeling
Provincie Noord-Brbant
2017 Logo Provincie (zonder vlag)