GreenWish en trendwatchers presenteren Trendrapport duurzaamheidsideeën aan het Kabinet

Vooruitlopend op Prinsjesdag heeft GreenWish mede namens een groep van 22 trendwatchers Duurzame Dinsdag (6 september) een Trendrapport ‘Stap in het onbekende’ aangeboden aan het Kabinet. Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft het in ontvangst genomen. Dit trendrapport is samengesteld op basis van 291 inzendingen met duurzaamheidsideeën. Het is opgesteld in opdracht van het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het programma Jong Leren Eten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als één van de trendwatchers heeft Vincent van Rijsewijk namens Midpoint Brabant stevige input geleverd voor dit rapport. Ook kreeg hij de gelegenheid om het punt ‘Kracht van de ketenmakelaars’ aan de orde stellen bij een aantal leden van de Tweede Kamer.

Het is de veertiende keer dat het Trendrapport uitkomt. De belangrijkste onderwerpen die dit jaar uit de inzendingen naar voren kwamen zijn: energiearmoede, betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen, nieuwe vezels, regeneratie, duurzaamheid van binnenuit, textielverf, microplastic en vitale bodem. De meeste inzendingen (58%) gaan over circulaire economie, gevolgd door klimaat. Biodiversiteit en sociale duurzaamheid zijn de sterkste stijgers. Al met al roepen de initiatieven op om onze manier van leven drastisch te veranderen.

Als vervolg komt er vier maal per jaar een Groen Spreekuur voor de initiatiefnemers en de leden van de Tweede Kamer. Hierbij komen onderwerpen aan de orde waar de politiek wat mee kan, met het oog op het behalen van de duurzame en maatschappelijke doelen.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE TRENDRAPPORT EN DE VIDEO. ZÉÉR DE MOEITE WAARD!

 

       


Symbiosis4Growth voor een tweede leven van rest- en bijstromen

Rest- en bijstromen kunnen een tweede leven krijgen. Mkb-bedrijven kunnen hiermee kosten besparen én er kan milieuwinst gerealiseerd worden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en Impuls Zeeland hebben hiervoor het project Symbiosis4Growth opgericht.

Programmamanager Yvette Estourgie: “In werksessies wisselen bedrijven met elkaar uit welke reststromen ze hebben. Daarnaast pakken projectleiders casussen op om symbiose in de praktijk te brengen. Uitwisselen van reststromen kan op het gebied van hout, restwarmte, water en organische reststromen.”

Insecten zijn misschien wel hét ingrediënt van de toekomst. Protix (hoofdkantoor in Dongen en locatie in Bergen op Zoom) is gespecialiseerd in de productie van de zwarte soldaatvlieg. Deze is heel rijk aan eiwitten en vet, maar heeft een hele lage voetafdruk. Je zult het niet geloven: soldaatvliegen krijgen voeding uit reststromen.

Insecten als de soldaatvlieg bieden oplossingen op meerdere problemen. Welke dat zijn? Dit zie je in deze video.

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER SYMBIOSIS4GROWTH BIJ PROTIX


Green Deal verduurzamen Loven en Kanaalzone van start

Bij een kick-offbijeenkomst bij Barge Terminal Tilburg is op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf nu kunnen ondernemers van deze terreinen gebruikmaken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal.

 

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Tilburg zijn bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

 

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

 

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn, oftewel energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair.

 

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager duurzame economie Midden-Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl