Mensgerichte cultuur syncreon geheim achter logistiek maatwerk voor wereldmerken

Tilburg-Waalwijk is drie jaar op rij verkozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland: in 2019, 2020 én 2021. De kracht van de regionale samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden in Midden-Brabant is geroemd door de jury. In het kader van de campagne Smart Moves interviewen we de leden van de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics die ieder ook bij een van de logistieke organisaties in de regio werken. Over hun organisatie en de strategische regionale prioriteiten digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling. We vroegen Arjen Kuneman, Vice President van syncreon Nederland, naar zijn visie en plannen.

Arjen, kun je syncreon voorstellen aan onze lezers?

Ja graag. syncreon is een internationale logistieke organisatie met 91 vestigingen in 19 landen, 1,3 miljard dollar omzet en ruim 14.000 werknemers. In Nederland hebben we locaties in Waalwijk, Tilburg, Venray, Amsterdam/Schiphol en de Maasvlakte. Van de ruim 2.000 werknemers in Nederland werken er 1.250 in Waalwijk-Tilburg. Van oorsprong is syncreon een Iers familiebedrijf. De mensgerichte cultuur is onze grote kracht, ook nu we sinds vorig jaar onderdeel zijn van de multinational en containerterminal operator DP World uit Dubai. Wij ontwerpen supply chain oplossingen en managen deze voor wereldwijde topmerken. In de automotive sector zijn dit onder meer BMW, Jaguar, Landrover, Volkswagen en Harley Davidson. En in de high tech sector onder andere Dell, Xerox en Canon, plus nog een paar klanten die elk marktleider zijn, maar van wie we de naam niet kunnen noemen. We zijn heel plat georganiseerd. Het senior management is direct betrokken bij de operatie. Hands-on dus.

Waarom kiezen dergelijke internationale A-merken voor syncreon? Waarin onderscheiden jullie je?

We bieden toegevoegde waarde aan organisaties die aan de bovenkant van de markt zitten. Dat gaat veel verder dan opslaan, inpakken en versturen. Zo doen we onder meer software upgrades en hardware changes, server installaties met software aansluitingen en complete tests. Alles volledig op maat voor de klant. Bovendien zorgen we dat onze medewerkers zo opgeleid zijn dat ze continu in staat zijn om met de nieuwste technologieën te werken. Elke klant heeft een eigen Warehouse Management Systeem met dashboards waarin de juiste en meest actuele data van het hele logistieke proces zijn geïntegreerd, inclusief data van het eigen bedrijf. Op die manier kan het bedrijf steeds snel en adequaat acties ondernemen. Deze tool gaat zelfs zover dat we ook de veiligheid van het personeel monitoren. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld het rijgedrag van chauffeurs bijsturen als dat tot meer veiligheid leidt.

Welke ontwikkeling in digitalisering is voor jullie in de toekomst vooral van belang?

De verregaande robotisering in de logistieke keten. Het is de kunst om al die gerobotiseerde systemen met elkaar te laten praten. Dit betekent dat integraties nog sneller en verfijnder moeten zijn om data beschikbaar te krijgen om voorspellingen te doen en personeel er makkelijk mee te laten werken.

Wat doen jullie aan duurzaamheid?

Bij onze eigen vestigingen in Nederland zijn we al heel ver met zaken als beperken van stroomgebruik, reduceren van de CO2-uitstoot en milieuefficiënt verpakken. Onze vestigingen in Oost-Europa verzorgen het repareren, uit elkaar halen en scheiden van producten. Wij richten ons ook sterk op het adviseren van klanten als het gaat om energiebesparingen en circulaire producten en processen. Want je zult het met de hele keten samen moeten aanpakken.

Je spreekt over een mensgerichte cultuur bij syncreon. Wat maakt het bij jullie zo bijzonder?

Onze mensen bieden we een goed carrièreperspectief. Wij zijn geen bedrijf dat ons personeel van het ene tijdelijke contract naar het andere laat gaan. Onze belofte is dat we je binnen een jaar een vast contract aanbieden, natuurlijk als je goed je best doet. De afgelopen drie jaar hebben we het aantal vaste contracten verdubbeld, in 2022 willen we er minimaal 250 vaste contracten bij, en dat alleen al in de regio Midden-Brabant. Voor wie al langer bij ons werkt kan vervolgstappen maken. Kom je als magazijnmedewerker binnen, dan kun je afhankelijk van je interesse en capaciteiten op termijn bijvoorbeeld heftruckchauffeur, first operator of supervisor worden. Ook hebben we volop mogelijkheden in de techniek. Verder geven we onze medewerkers de mogelijkheid om onder werktijd te studeren voor een cursus of opleiding. Dit doen we samen met ROC Tilburg. Medewerkers uit het buitenland kunnen de Nederlandse taal leren. En met Baanbrekers bieden we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt perspectief op een baan of doorstroming voor een carrière. 100% garantie kun je nooit geven, wél toekomstperspectief.

Je bent ook stuurgroeplid van Midpoint Brabant Smart Logistics. Welke belangrijke ontwikkelingen zie je voor de logistiek in Midden-Brabant?

Allereerst de schaarste aan grond. De uitbreidingsmogelijkheden zijn niet oneindig in onze regio. De kunst is om nieuwbouwprojecten zo ‘smart’ mogelijk in te richten. Zodanig dat we zowel aan de nieuwste bouw- en milieueisen voldoen, als ook ervoor zorgen dat we nog meer vakmensen opleiden. Als logistieke hotspot van de afgelopen drie jaar willen we hier een voortrekkersrol in vervullen. We zijn in Midden-Brabant gestart met de oprichting van een netwerk van logistieke ondernemingen, met na een paar maanden al zo’n veertig deelnemers. Het doel is om als sector samen op te trekken en verbindingen te leggen met elkaar en met andere partijen. We richten ons hierbij op grote thema’s als duurzaamheid, digitalisering, arbeidsmigranten en huisvesting, en talentontwikkeling. En binnenkort starten we met de imagocampagne Smart Moves met als thema: ‘Maak een smart move. Kom werken in de logistieke hotspot van Nederland.’

 


Midden-Brabant zet in op extra jobs voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie tot 2030

Maar liefst 2.400 tot 2.800 extra voltijdbanen zijn er in Midden-Brabant nodig om in 2030 de klimaatdoelstellingen te bereiken. Een flinke klus! Midpoint Brabant zet hier de schouders onder, samen met haar multi helix partners. Om aan die grote vraag te voldoen, zetten ze zich in voor vier opgaven: meer instroom en zij-instroom, vloeiende mobiliteit tussen sectoren, stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen en ontwikkelen van innovaties.

Uitgangspunten van het Midpoint Brabant programma zijn de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en natuurlijk de landelijke doelstellingen: afname van de CO2-uitstoot van CO2 met 95% in 2050 en 49% in 2030 ten opzichte van 1990; Nederland in 2050 volledig circulair, in 2030 50%; en in 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust.

Verschuiving naar energietransitie

De komende vijf jaar herstelt de werkgelegenheid zich en de krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. De groei zit vooral in de installatietechniek, machinebouw, chemische industrie en zakelijke dienstverlening. Andere sectoren krimpen omdat er banen verdwijnen die niet meer nodig zijn en er een verschuiving naar de energietransitie plaatsvindt.

Meer flexibiliteit

De reguliere instroom vanuit het onderwijs zal niet voldoende zijn. Daarom zullen nieuwe medewerkers via zijinstroom moeten worden aangetrokken en opgeleid. En zullen mensen van aflopend werk naar ander werk moeten overstappen. Ook kwalitatief verandert de vraag. Het gevraagde kennisniveau stijgt door technologische ontwikkelingen en een integraal samenwerken tussen vakgebieden en systemen. Medewerkers zullen meer flexibel moeten zijn om goed mee te kunnen.

Een Leven Lang Ontwikkelen krijgt een plek binnen bedrijven, want ook medewerkers moeten continu meebewegen en bijscholen. Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt dat de reguliere instroom toeneemt. Studenten en bedrijfsleven kunnen meer samenwerken aan complexe vraagstukken in expertisecentra. Door een breed en modulair opleidingsaanbod kunnen mensen makkelijker instromen, overstappen, en zich laten bijscholen.

Vooral groei in bouw en elektriciteit

Bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen is in Midden-Brabant de groei in banen het grootst bij de klimaattafels gebouwde omgeving en elektriciteit. In de industrie komen meer technologische innovaties. De impact lijkt kleiner voor de mobiliteitssector. De regio heeft grote ambities om circulair te produceren en werken te versnellen. Dit heeft vooral impact op om- en bijscholen van medewerkers, en vooralsnog minder op de vraag naar arbeid. De gevolgen op de arbeidsmarkt als gevolg van klimaatadaptatie zijn nog niet duidelijk.

Op de agenda staan twaalf acties, waaronder het ontwikkelen van een hbo-traineeship in duurzaamheid en energietransitie en het stimuleren van mobiliteit van sectoren met krimp naar de banen in installatie en bouw.


Programmateam Deltaplan Techniek van start met Brigitte Duffhues en Nicole Storimans

Vanaf half januari starten Brigitte Duffhues en Nicole Storimans als programmacoördinator respectievelijk projectondersteuner Deltaplan Techniek. Zij opereren vanuit Midpoint Brabant in het team dat is opgericht om dit programma tot en met 2024 te implementeren. Deltaplan Techniek is drie jaar geleden van start gegaan. Met het nieuwe plan voor de komende drie jaar krijgt het een nieuwe impuls, het programmateam geeft het extra slagkracht. Diverse projectpartners in voornamelijk het primair en voortgezet onderwijs, mbo en technische bedrijfsleven verzorgen de uitvoering.

Brigitte Duffhues is bekend met de materie vanuit haar functie bij het BioVoice, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant. Als programmacoördinator regisseert zij het Deltaplan Techniek programma. Zij vervult een centrale rol in het vinden en versterken van draagvlak bij partners en het ontwikkelen van relevante netwerken. Nicole Storimans heeft al eerder gewerkt bij Midpoint Brabant. Als projectondersteuner gaat zij de partners ondersteunen bij de uitvoering en ervoor zorgen dat er flinke meters gemaakt worden op de projecten en activiteiten. Het programmateam bestaat verder uit Bart Coppes, projectcoördinator Sterk Techniek Onderwijs (STO), en vanuit het technische bedrijfsleven komt nog een invulling. Het team rapporteert aan de programmamanager Human Capital en de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant.

In het Deltaplan Techniek werken ondernemingen, onderwijs en overheid samen om inwoners van Midden-Brabant enthousiast te maken voor de techniek- en maakindustrie en hiermee de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Het nieuwe Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

(Foto v.l.n.r.: Brigitte Duffhues, Nicole Storimans)


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde genomineerd voor KVK Impact Award

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde is genomineerd finalist bij de KvK Impact Award 2021. Vodde geeft oud textiel, vodden dus, een nieuw leven door er allerlei kwaliteitssokken van te maken. De KvK Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die uitblinken in innovatie, creativiteit en tijdens de coronacrisis hiermee op de markt kwamen.

Vodde, gevestigd naast het TextielMuseum in Tilburg, is een van de 5 finalisten uit de 111 deelnemers. Vanaf 11 januari tot 28 januari kan het publiek op een van de vijf finalisten stemmen. Tijdens de finale, een online event op 2 februari, wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Voor het gehele artikel, klik hier.

Help Vodde aan de KVK Impact Award 2021 en stem hier.


Deltaplan Techniek geeft nieuwe impuls aan techniekberoepen en -onderwijs in Midden-Brabant

Mensen uit Midden-Brabant enthousiast maken voor de techniek- en maakindustrie. Dat is het doel van het nieuwe Deltaplan Techniek. Sinds 2018 voeren diverse organisaties uit de regio dit plan uit om de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Technische bedrijven en de maakindustrie zijn sterk vertegenwoordigd in Midden-Brabant, maar ze raken steeds meer in de knel. Vacatures blijven lang openstaan, medewerkers kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen niet bijbenen en technische opleidingen dreigen te verdwijnen. In het Deltaplan Techniek zetten de gemeenten, het bedrijfsleven en het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs samen extra middelen in om techniek in de regio uit de knel te halen. Als verbindende schakel tussen deze organisaties vervult Midpoint Brabant een coördinerende rol.

Het Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Techniek in onderwijs

Han Snijders, directeur Campus013 en penvoerder Sterk Techniek Onderwijs (STO), en Cees van Gerwen, directeur scholen voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek en voor Procestechniek bij ROC Tilburg, zijn eensgezind: “Het begint bij het verbeteren van de positie van techniek in het onderwijs. Zo versterken we doorlopende leerlijnen techniek bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, en krijgt techniek extra aandacht in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook komen er hybride leeromgevingen voor techniek, techniekprogramma’s en trainingen voor leerkrachten. Hybride betekent verschillende leersituaties waar bedrijven en onderwijs samenwerken”.

Promoten van techniek

Het tweede punt gaat over het zichtbaar maken van de enorme mogelijkheden van leren en werken in de techniek voor jongeren die hun school- of beroepskeuze gaan maken, hun ouders, werkzoekenden en mensen die een loopbaanstap willen maken als zij-instromer. Thom Blankers, wethouder Werk & Economie gemeente Heusden en kartrekker namens de gemeenten in de Regio Hart van Brabant: “Het vorig jaar geïntroduceerde online platform techniekgeniek.nl is hierbij de motor, ondersteunt door evenementen als TechniekGeniek, Girls’ Day en de Dutch Technology Week Midden-Brabant. Bij de promotie besteden we extra aandacht aan vrouwen en immigranten, die een minderheid vormen in de technieksector. Ontdekstation 013 speelt een belangrijke rol bij het kennis maken met techniek voor iedereen in onze regio.” Gemeente Tilburg draagt vanaf de start bij aan de activiteiten en de mooie plek die Ontdekstation013 inmiddels heeft in de Spoorzone en daarbuiten.

Betrekken van bedrijven

Hoe betrek je technische bedrijven blijvend bij techniekpromotie? Om die vraag draait het derde actiepunt. Hans van den Bersselaar, directeur Bersselaar Constructie Udenhout: “Alle bedrijven hebben er belang bij als er nieuwe mensen interesse hebben in een baan in de techniek. Daarom is het nu tijd dat veel bedrijven goed gaan meedoen. We gaan vol inzetten op praktische activiteitenkalenders, stappenplannen en draaiboeken, zodat we aan jongeren en zij-instromers duidelijk kunnen maken hoe mooi werken in de techniek is. Verder zorgen we samen met de andere partners voor het ontwikkelen van techniekpromotieactiviteiten en gaan we ons zo organiseren dat we een goede gesprekspartner voor onderwijs, overheid en andere bedrijven blijven.”

Om- en bijscholing

Ook als je al aan het werk bent of werk zoekt, kun je nog warmlopen voor techniek. En als je al in de techniek werkt, is er nog van alles wat je on the job kunt leren. Thom Blankers over dit vierde actiepunt: “We ontwikkelen allerlei manieren waarop mensen zich kunnen oriënteren in de techniek, ervaring kunnen opdoen of zich kunnen om- of bijscholen. We willen de mensen die nu in de techniek werken behouden, en wie een ander beroep heeft of werk zoekt overtuigen om hier in te stromen. Daarom stimuleren we de leercultuur bij technische bedrijven. Onder andere door de inzet van het Leerwerkloket Midden-Brabant en Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant. Via hun werkgevers kunnen medewerkers informeel leren en ‘een leven lang ontwikkelen’, waardoor zij de juiste vaardigheden hebben om het beste uit zichzelf te halen en bij te blijven. Om zij-instromers te helpen met een soepele instroom, werken we onder andere samen met het Leerwerkloket Midden-Brabant en het Rangeerterrein Techniek.”

Monitoren met data

Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant: “Op basis van data houden we een vinger aan de pols en zien we of wat we doen écht werkt. Daarom gaan we een dashboard ontwikkelen om de voortgang van activiteiten voor techniekeducatie en -promotie te meten, onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen beter inzichtelijk te maken en het effect van methodes voor techniekpromotie en -educatie en werving te monitoren. Zo onderbouwen we het beleid en de activiteiten die daarbij horen en sturen we tijdig bij als relevante ontwikkelingen daarom vragen.”

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

 


Nieuwe programmamanager Petra Mouthaan over Smart Industry: dream it, do it, make it!

Op 1 januari 2022 is Petra Mouthaan gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Smart Industry. Zij heeft het stokje overgenomen van Pierre van Kleef die zich sinds afgelopen zomer na tien jaar Midpoint Brabant volledig wijdt aan de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen. We vroegen Petra om zichzelf voor te stellen en te vertellen over haar ideeën en plannen.

Petra, wat breng je mee naar je nieuwe functie bij Midpoint Brabant?

Ik heb geen harde achtergrond in de technologie, wel veel affiniteit en ervaring met het werken in technische, industriële en logistieke sectoren. Door mijn banen bij Tempo-Team, TIAS (business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) en Wij Techniek (opleidings- en ontwikkelfonds van de technische installatiebranche) heb ik kennis van de onderwijsmarkt en een relevant netwerk in de regio. Ik ben een verbinder en denk multidisciplinair. In mijn rugzak zitten bijvoorbeeld ook HRM, business development en marketing. Bij Wij Techniek werkte ik mee aan de intersectorale Techniekcoalitie, een publiek-privaat Regio Deal project waar ook Midpoint Brabant nauw bij betrokken is.

Wat spreekt je zo aan in deze baan als programmamanager?

Ik wil graag bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van Midden-Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Daar kan ik mijn competenties in business development en alliantie- en projectmanagement goed voor inzetten. Toen deze baan - in een voor mij zeer vertrouwde regio - voorbij kwam liep ik meteen helemaal warm. Ik ben een verbinder en bruggenbouwer. Het spreekt mij dan ook aan dat Midpoint Brabant opereert als spin in het web van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Hoe zie je jouw opdracht als programmamanager?

In Midden-Brabant zijn veel innovatieve mkb-bedrijven gevestigd. Dat is een mooie uitgangspositie. Om in deze competitieve markt koploper te blijven moet je voortdurend meebewegen en veranderen. En nieuwe technologieën toepassen om sneller en flexibeler te produceren. Voor veel mkb-bedrijven in de maakindustrie is dit in hun eentje moeilijk haalbaar. Om impact te maken moeten we elkaar dus nog beter opzoeken. Daar zie ik een verbindende en aanjagende rol voor mij als programmamanager.

Wat beschouw je als de belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie?

Landelijk stagneert de productiviteit in de technologische industrie. Er is een gebrek aan arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Bovendien staat de industrie voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Gegeven de vergrijzing en achterblijvende instroom moet de arbeidsproductiviteit in de technologische industrie in 2030 maar liefst verdubbeld zijn ten opzichte van 2020. Een normale stijging is 2,5% toename per jaar. Met behulp van digitalisering moet dit naar 5%. Dat gaat niet vanzelf. We zullen dus moeten investeren in digitalisering en robotisering zowel binnen de eigen productieomgeving als in de digitalisering van de toeleveringsketen als geheel. Dit heeft ook impact op de mensen die in deze sector werkzaam zijn. Het behoud van vakmensen en de ontwikkeling van kennis en digitale vaardigheden om de nieuwe technologie te kunnen toepassen is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Leven lang ontwikkelen in de smart industry is key voor het toekomstige succes van de organisatie.

Hoe ga je het aanpakken?

Eén van mijn opdrachten is het ontwikkelen van een breed gedragen meerjarenprogramma voor de smart industry sector in Midden-Brabant. Hiervoor ga ik de dialoog aan met ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Industry. Dat betekent kennismaken, luisteren en inventariseren. Met open vizier en een nieuwsgierige houding. Zo is er de wens om de universiteit en hoge- en middelbare scholen nog beter in het smart industry ecosysteem te integreren. Omdat ik ook in het onderwijs heb gewerkt, kan ik hier mijn expertise zeker goed inbrengen. Verder ga ik kansen verkennen voor digitalisering en duurzaamheid bij nieuwe materialen, productietechnieken zoals 3D-printing, voorspelbaar onderhoud en simulatie- en datatechnologieën. Met als centrale vraag: hoe kunnen we nog slimmer en duurzamer produceren?

Is er ook laaghangend fruit waar je meteen resultaten mee kunt boeken?

Midpoint Brabant heeft al mooie initiatieven rondom de maatschappelijke opgaven digitalisering, circulaire economie en talentontwikkeling in gang gezet. Er is flink geïnvesteerd in de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen, met projecten als CAMPIONE voor voorspelbaar onderhoud en Cyber Physical Factory, een geavanceerde productietestlijn met kunstmatige intelligentie. Ook komen er in Midden-Brabant Up New centra, leer- en maakplekken voor circulair ondernemen. Deze living labs bieden experimenteerruimte voor bedrijven en helpen met toegang tot financiering. Voor de maakindustrie liggen er grote kansen in kruisbestuiving met deze thema’s en de andere regionale kernsectoren logistiek, leisure en digitale dienstverlening. Dit wil ik de komende maanden eerst goed in beeld krijgen. En vervolgens gaan we die projecten uitvoeren waar we écht het verschil mee kunnen maken.

Dat vergt de nodige samenwerking. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Samen de stip aan de horizon kleuren, focus aanbrengen in projecten, stapsgewijs uitvoeren en waar nodig onderweg bijstellen. Dat is hoe ik graag werk. De maatschappelijk opgaven zijn complex en vragen om inzet vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. In dit complexe speelveld zoek ik slimme verbindingen om te groeien naar een duurzame en toekomstbestendige maakindustrie. Ik geloof sterk in de kracht van publiek-private samenwerking. Daar word ik echt enthousiast van. Mijn motto is dan ook: delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

Jazeker… Innovatie gaat met vallen en opstaan en vraagt om lef. Zeker in deze tijd. Wacht niet. Het is toch nooit het goede moment. Totdat je het doet!


Trots zijn op de kracht van de samenwerking

'Maak keuzes en ben trots'.

Die twee statements maakte Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax interviewde hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit.

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en steeds meer maatschappelijke partners structureel samen: "We maken ons druk over de positieve ontwikkeling van de economie en samenleving in deze regio", trapt Bas het gesprek af. Dat gaat over de toekomst van de universiteit en de rol die de universiteit zou moeten hebben.

Keuzes maken
Ze spreken over de huidige samenwerking en de resultaten daarvan, zoals de begeleiding voor startende ondernemers richting gevestigd mkb. Ook de verbeterpunten komen ter sprake. Bas noemt onder meer de verandering van samenwerking op projectbasis, ad hoc naar keuzes te maken voor de langere termijn.

Trots zijn
En we mogen volgens Bas ook wat trots zijn en dat uitdragen: "Feestjes vieren daar zijn we best goed in als het op carnaval aankomt, maar het vieren van successen dat doen we veel minder. Laten we meer stilstaan en durven benoemen wat we met elkaar voor elkaar krijgen. Als we het wat meer gaan uitdragen, gaan we misschien ook meer geloven in de kracht van die samenwerking."

Bekijk interview
Klik hier voor het boeiende gesprek tussen Bas Kapitein en Dionne Stax (duur: 12.30 minuten).

https://youtu.be/wjbJdqx4_gI


Zeven pitchkansen voor groeikapitaal via Financieringstafel Midden-Brabant

Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in Midden-Brabant op zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere financiers moeilijk of uitdagend is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij de Financieringstafel van Midpoint Brabant. In 2022 zijn er zeven pitchbijeenkomsten.

Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de financieringsmogelijkheden zijn. Zij helpen je met een onafhankelijk en gratis advies over je plan. Met één keer pitchen heb je al meteen een groot aantal partijen bij elkaar die je later mogelijk nog nodig hebt. En je krijgt al in een vroeg stadium kennis over de financiering die noodzakelijk is om jouw business goed te laten renderen.

De data van de pitchbijeenkomsten in 2022 zijn:

  • Vrijdag 4 februari
  • Vrijdag’25 maart
  • Vrijdag 13 mei
  • Vrijdag 24 juni
  • Vrijdag 9 september
  • Vrijdag 14 oktober
  • Vrijdag 2 december

Voor meer informatie:

Bekijk hier de video over wat de Financieringstafel inhoudt en voor jouw organisatie kan betekenen.

Wil je meer informatie, neem contact dan op met Bart Taminiau via barttaminiau@midpointbrabant.nl of 06-46056041.

De partners van de Midpoint Brabant Financieringstafel zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en Braventure.

https://www.youtube.com/watch?v=OqJQcvIYw2A&t=25s

 


Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen