Waalwijkse partijen investeren samen 750.000 euro om bedrijven en bedrijventerreinen fors te verduurzamen

Op 28 november ondertekenden acht partijen samen een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. De ondertekenaars committeren zich aan duidelijke doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water.

Veel winst te behalen

Op bedrijventerreinen valt er nog veel te winnen als het gaat om verduurzaming. Daarom ondertekenden acht partijen op 28 november deze Green Deal 2.0, als vervolg op een eerdere deal uit 2020. De deal laat zien dat de ondertekenaars het allemaal echt belangrijk vinden om de bedrijventerreinen te verduurzamen. De ambities zijn groot. Er moeten zonnepanelen komen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 m2 en er moet 10% meer groen komen op de Waalwijkse bedrijventerreinen. Ook moet de CO2-uitstoot met ongeveer tweederde omlaag in 2030.

Een ‘Energy Hub’ op bedrijventerrein Haven

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met een aantal concrete projecten, zoals de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waarbij bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen. Haven is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie. Hierbij worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Evenement voor ondernemers in februari

De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar en start vanaf januari 2023. In februari 2023 organiseert Stichting Waalwijk CO2-vrij een evenement om de Green Deal af te trappen en alle ondernemers in gemeente Waalwijk uit te nodigen om aan te sluiten.

Ondertekenaars

Ondertekenaars van de Green Deal zijn gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Midpoint Brabant (door programmamanager Duurzame Economie Joost Ploos van Amstel), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Parkmanagement Waalwijk B.V., Stichting Waalwijk CO2-vrij en Waterschap Brabantse Delta.

 


Project Van Wijlen in Kaatsheuvel inspireert gemeenten tot duurzaam aanbesteden

Dit is een publicatie van het Midpoint Brabant programma Up New.

“Wij kiezen er bewust voor om de buitenruimte duurzaam in te richten zodat we ons werk met trots kunnen doorgegeven aan volgende generaties”, aldus Bart van Wijlen, directeur van aannemersbedrijf van Wijlen. Deze vooruitstrevende groene ondernemer wil gemeenten inspireren om tot duurzame aanbestedingen te komen. Door erover te vertellen en te laten zien. En dat deed Bart tijdens een excursie van de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap van Up New, waar hij deelnemende ambtenaren rondleidde door de Vossenbergselaan van Kaatsheuvel. Een bijzonder project waar van Wijlen de duurzame herinrichting verzorgde door zowel klimaatadaptieve als circulaire maatregelen toe te passen. Een resultaat om met recht trots op te zijn. Reden genoeg om Bart te interviewen en ook online mensen te inspireren met onderstaand filmpje. 

Binnen bouw & infra heeft de gemeente een voorbeeldfunctie in de rol van opdrachtgever of vergunningverlener. Hierin kan een gemeente eisen stellen die nodig zijn om de circulaire doelen te halen. Dat vraagt om een andere aanpak. Tijdens de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap van Up New gingen ambtenaren aan de hand van een zelf ingebracht project aan de slag. Vincent van Rijsewijk zorgde voor de benodigde handvatten en inspiratie van onder andere architect Thomas Rau en een route langs 3 inspirerende circulaire projecten, waaronder dit project van Bart Van Wijlen.

Ben je ambtenaar binnen regio Hart van Brabant en wil je de volgende Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap ook bijwonen? Mail Vincent van Rijsewijk via vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Midpoint Brabant werkt samen met Up New aan Circulaire Economie. Voor meer informatie over Up New, bekijk hier de website.

Bekijk hier het hele interview.

https://youtu.be/t88cbvLRnN4


SchakelEvent maakindustrie & logistiek: verbeteren arbeidsproductiviteit noodzakelijk om concurrerend te blijven

Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf? Oftewel: aan welke knoppen kun je in de huidige krappe arbeidsmarkt nog draaien om méér productie te doen met minder mensen. Dit vraagstuk stond centraal bij het SchakelEvent voor de maakindustrie en logistiek dat op 24 november werd gehouden bij CAPI Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Midpoint Brabant en VNO-NCW Midden-Brabant gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek.

Keynote van dit eerste SchakelEvent was prof. dr. ir. Jan Fransoo, hoogleraar Operations and Logistics Management bij Tilburg University. Hij maakte een krachtig statement:

Al jaren loopt de productiviteit per gewerkt uur terug. Om concurrerend te blijven als bedrijf, sector en land moét de arbeidsproductiviteit omhoog. Tot 2030 zullen we met z’n allen zeker 50 tot 100% efficiënter moeten werken!

Jan gaf een treffende schets van de situatie in ons land: “Het aantal inwoners neemt toe, maar de werkende bevolking groeit beduidend minder hard. Die trend zet zich tot minimaal 2050 door. Om de economie te laten groeien heeft Nederland meer handjes nodig, terwijl het steeds moeilijker is om nieuwe werknemers te vinden. We blijven een structureel tekort op de arbeidsmarkt houden.”

Integrale benadering

“De groei in het aantal gewerkte uren komt voornamelijk van arbeidsmigranten. Nederlanders werken gemiddeld juist minder uren. Op het moment dat we het niet meer kunnen aanvullen met arbeidsmigranten gaan de loonkosten stijgen”, aldus Jan. “Daar komt bij dat steeds meer externe factoren kostenverhogend werken. Zaken als energie- en klimaatmaatregelen en neveneffecten van huisvesting van migranten zullen uiteindelijk ook door de maatschappij betaald moeten worden. In je bedrijfsvoering moet je dit nu al meenemen. Maak je beleidskeuzes daarom op basis van integrale waarde en kosten van arbeidsproductiviteit, met een scope van tien tot vijftien jaar.”

Méér met minder

Maar hoe doe je dat dan, meer produceren met minder mensen? Jan: “Dat kan op verschillende manieren. Zoals toegevoegde waarde creëren door diensten toe te voegen aan bestaande activiteiten, bijvoorbeeld onderhoud van machines en informatiediensten. En vooral ook door te investeren in opleidingen en technologie. Dus: slimmer en minder handmatig werken. Stimuleer een leercultuur, ontwikkel technologische vaardigheden van medewerkers en zorg voor goed HR-leiderschap op de werkvloer. Door dit te combineren met procesinnovatie en slimme technologie ontstaat al snel een positief vliegwieleffect op arbeid.”

Samenwerking in de keten

De maakindustrie en logistiek liggen in elkaars verlengde. Niet voor niets heet de bijeenkomst SchakelEvent. Beide sectoren hebben elkaar hard nodig als het gaat om verbeteren van arbeidsproductiviteit, zeker gezien het toenemend tekort aan energie, grondstoffen, mensen, kapitaal en ruimte.

Jan: “Logistiek vervult een cruciale rol om de industrie goed te laten functioneren, maar heeft een relatief lage toegevoegde waarde ten opzichte van productie van goederen. De afgelopen twee jaar heeft de logistieke sector goede reserves opgebouwd, maar er zal meer met andere en langjarige contractvormen gewerkt moeten worden om elkaar in de waardeketen te versterken. Ook moet de logistiek met oplossingen komen voor ongewenste maatschappelijke neveneffecten, zoals druk op de ruimte en het klimaat. Om dit in kaart te brengen zijn betere data nodig. Met Tilburg University zijn we hier nu structureel mee bezig.”

Hoe werkt het in de praktijk?

Marloes Rijken (regiosecretaris VNO-NCW Midden-Brabant) vervolgde het evenement met een duo-interview met Toine van de Ven van CAPI Europe en Arnold Versteeg van VPT Versteeg uit Heusden.

CAPI Europe is bekend om haar succesvolle reshoring. Twan: “Tien jaar geleden zijn we begonnen met robotisering. We hebben onze productie van Azië teruggehaald naar Tilburg. Het stond me tegen het zover weg was en het is ook moeilijk om in Azië duurzame producten te maken. Nederland is qua regelgeving wel een lastig land als het gaat om produceren. Het heeft me veel hoofdpijn gekost, maar we zijn er altijd in blijven geloven. Ook wij hebben te maken met sterk stijgende kosten. Wanneer het nodig is reageren we snel door medewerkers elders te detacheren. De moraal van mensen is veranderd. Nederlanders willen meestal niet ’s nachts werken. Bij 24/7-productie krijg je veel te maken met mensen uit verschillende culturen met tijdelijke jobs die geen interesse hebben in opleidingen. Da’s niet altijd makkelijk.”

Voor Arnold is arbeidsproductiviteit verhogen geen nieuw thema: “We zijn hier al jaren mee bezig. Ons product metalen gevelbekleding is moeilijk te robotiseren. Het gaat om maatwerk. We kijken naar slimme software voor afstemming van info van de klant met de productie. Verder benutten we de kennis van onze medewerkers op de werkvloer. Zij denken en doen mee. De mouwen opstropen. Als hun idee in de praktijk blijkt te werken dan geeft ze dat een enorme boost. Meer dan de helft van onze mensen komt niet uit de metaalsector. Zij leren het vak op de werkvloer. We betrekken ze ook bij wat er buiten het bedrijf gebeurt. Betrokkenheid verhoogt de motivatie. Dit is key voor het waarborgen van de arbeidsproductiviteit.”

Aan de slag!

De Midpoint Brabant programmamanagers Twan van Lankveld (logistiek) en Petra Mouthaan (maakindustrie) besloten de bijeenkomst met de oproep om vandaag al aan de slag te gaan en mee te doen aan een of meerdere programma’s.

Voor logistiek kan dit voor onderwerpen als robotisering, blockchain en AR/VR/Serious Gaming voor vrachtwagenchauffeurs en magazijnpersoneel en onboarding van medewerkers. Midpoint Brabant werkt hierbij samen met Logistics Community Brabant. En met Tilburg University wordt een vijfjarig fieldlab gestart voor de grote transities op het gebied van energie, logistiek en arbeidsmarkt.

Voor de maakindustrie wordt nu het nieuwe fieldlab Slimmer ontwikkeld, met een innovatieve aanpak voor én bij mkb-ondernemingen in Midden-Brabant. Bij het Deltaplan Techniek krijgen mkb-ondernemingen ondersteuning bij het promoten van technische beroepen en bij de Techniekcoalitie Brabant krijgen ze advies voor het ontwikkelen van een leercultuur.

VNO-NCW Midden-Brabant attendeerde de bezoekers nog op twee bijeenkomsten: op 14 februari een bedrijfsbezoek aan Coca-Cola in Dongen en op 4 januari proosten op een nieuw jaar van slimmer werken.


Vacature managementassistent Regio Hart van Brabant

Vacature adviseur bedrijfsfinanciering Midpoint Brabant

Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsfinanciering!

Midpoint Brabant biedt onder meer dienstverlening op het gebied van business development en bedrijfsfinanciering. Als onafhankelijke organisatie onderzoeken we jouw bedrijfssituatie met het oog op een gezonde financiering. Of het nu gaat om de start van een bedrijf, groeiplannen of bedrijfsopvolging: Midpoint Brabant begeleidt je tijdens elke fase van je ondernemerschap. De dienstverlening varieert van het ontwikkelen van een sterk ondernemingsplan en een heldere investeringsbegroting, tot correcte haalbaarheidsonderzoeken en begeleiding naar de uiteindelijke financiering. Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsfinanciering die fungeert als objectieve expert met diepgaande kennis van zaken.

Wat doet Midpoint Brabant?

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We versterken het economisch ecosysteem door partijen aan elkaar te verbinden, programma’s en projecten te ontwikkelen en de business van bedrijven te versnellen. Vanuit de maatschappelijke opgaven digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling werken we aan een gezond ondernemersklimaat en een toekomstbestendige samenleving. Hier is bedrijfsfinanciering een belangrijke pijler in.

Wat ga je doen als adviseur bedrijfsfinanciering?

Als adviseur bedrijfsfinanciering ken je de mogelijkheden voor zakelijke financiering. Hoe kunnen we ondernemers helpen met financial engineering? Zowel voor startups als mkb-bedrijven reik je geschikte financiers aan. Je hebt een breed pakket aan werkzaamheden:

 • Je leidt en begeleidt bedrijven naar fondsen, zoals het Pledge-Fonds en Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant.
 • Je voert het fondsmanagement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant. Dit houdt o.a. in: beoordeling aanvragen, aanvragen toe leiden naar het Investeringscommissie (IC), beheren fondsadministratie en het secretariaat van het IC, Raad van Deelnemers en bestuur.
 • Je begeleidt ondernemingen richting de financieringstafel van Midpoint Brabant, door te helpen met een onafhankelijk en gratis advies over het plan, de financiering en het ondernemen zelf.
 • Je helpt mee aan het activeren van ondernemingen. Samen met onze partners en hun grote netwerk ontwikkel je proposities en events om bedrijven te ondersteunen met financieringsvraagstukken.

Profiel - Wat zoeken we in onze adviseur bedrijfsfinanciering?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met bedrijfsfinanciering.
 • Je kan bogen op een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig adviseur bedrijfsfinanciering voor mkb-bedrijven.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de businessdynamiek van het mkb en het financieringslandschap.
 • Je hebt een relevant netwerk op het gebied van financiering in Midden-Brabant.
 • Je bent bekend met investerings- en financieringsmechanismen.
 • Je hebt bewezen ervaring met toeleiding naar financieringsfondsen.
 • Je vindt een goede balans tussen luisteren en verbinden en alertheid, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”).
 • Je straalt enthousiasme, zelfstandigheid en senioriteit uit.
 • Je beheerst werkprocessen en financiën effectief.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Wat bieden we?

De rol als adviseur bedrijfsfinanciering vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar ondernemingen, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, met veel vrijheid en zelfstandigheid en ruimte voor samenwerking. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team gevestigd in de Spoorzone in Tilburg. Onze cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk met veel fun. Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime dienstverband (40 uur per week; 36 of 32 uur is ook bespreekbaar). We bieden een jaarcontract in loondienstverband met:

 • een marktconform jaarsalaris afhankelijk van de relevante werkervaring en bij fulltime aanstelling;
 • 8% vakantiegeld, 13e maand, 30 vakantiedagen, aansluiting op het ABP-pensioen;
 • laptop en telefoon.

Reageren en procedure

Wil je graag met ons in gesprek of heb je nog vragen? Bel of mail met Ralf Daggers, programmadirecteur Midpoint Brabant: 06 43 99 54 54, ralfdaggers@midpointbrabant.nl.

Wil je solliciteren? Richt je motivatiebrief en cv via mail naar info@midpointbrabant.nl.

Voor de vacature in PDF, klik hier.


Dag van de Ondernemer – 18 november 2022: Hoe je het zelfstandig ondernemerschap viert!

Dit is een publicatie van JOST.

Station88 – Huis voor Ondernemerschap en Innovatie. De beste locatie in Tilburg om het ondernemerschap te vieren. En zeker op vrijdag 18 november, deze door MKB Nederland uitgeroepen Dag van de Ondernemer. 5 organisaties die zich in Tilburg bezighouden met het stimuleren van ondernemerschap, hadden hun krachten gebundeld om van deze speciale dag een echte feestdag te maken. Dat zijn Station88, Citymarketing Tilburg, gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en JOST. Zij organiseerden op 18 november jl. de Ondernemersboulevard.

In de grote zaal van Station88 kwamen de van te voren ingeschreven ondernemers bijeen. Benieuwd naar wat de middag zou gaan brengen. Er heerste een goede sfeer. Na de opwarmer (koffie of thee) heette Myriam de Roo (voorzitter JOST) iedereen van harte welkom.

Ze vertelde enthousiast over het programma en haar verwachtingen. Vervolgens nam René Bergmans (Marketing en communicatiemanager Midpoint Brabant) het woord. Hij lichtte kort toe wat het doel van Midpoint Brabant is. Vervolgens heette hij de diverse workshopgevers van harte welkom. De thema’s van de workshops sloten aan op de behoeften van zowel de startende als de al iets meer gevorderde ondernemer. In totaal waren er twee rondes.

Thema’s workshopronde 1

 • Hoe verduurzaam ik mijn bedrijf, producten en processen (Jesse de Doelder Midpoint Brabant)
 • Netwerken (Ankie Swakhoven van Performance College)
 • Maak een serieuze start met je ondernemerschap (Marjo Landsman en Niek Frijters SlagKracht013 – Sociaal Krachtig 013)
 • Welke ondersteuning kun je krijgen als startup? (Richard Heesen Midpoint Brabant)

Na 50 minuten vond er een wissel plaats met nog gauw een kop koffie, thee of een glas water en door op naar de volgende ronde met een zeer aantrekkelijk aanbod.

Thema’s workshopronde 2

 • Hoe je in drie dagen ondernemen meer kunt vrdienen dan in zes dagen hard werken (Hans Jansen Open Doors Academy)
 • Hoe digitaliseer ik mijn bedrijf, producten en processen? (Ralf Daggers Midpoint Brabant)
 • Financieel je factuur op Orde! (Nihal Vogels Taart van Nihal)

Na ruim 1 uur gingen in de grote zaal letterlijk de stoelen aan de kant om voldoende ruimte te maken voor de netwerkborrel. Echter voor het tijd was voor de bubbels en de hapjes, startte het volgende programmaonderdeel, de prijswinnende ondernemers.

Prijswinnende ondernemers

In de afgelopen twee jaar zijn er in Tilburg diverse ondernemersprijzen uitgereikt. Door de coronaperiode is dat vaak in stilte gebeurd. Daarom was het nu een mooie gelegenheid om een aantal van deze prijswinnaars alsnog extra in het zonnetje te zetten. Want een prijs win je niet zomaar natuurlijk. Speciaal voor dit moment was wethouder Bas van der Pol (Stedelijke ontwikkeling en Economie) naar Station88 gekomen.

Tijdens de laatste workshopronde zijn de prijswinnende ondernemers al binnengedruppeld. Alle 12 prijswinnende bedrijven zijn vriendelijk geïntroduceerd door de wethouder. Ze kregen zelf ook de gelegenheid kort iets te vertellen over hun bedrijf en waarom ze de prijs hebben gewonnen. Als waardering kregen ze nog een op plexiglas geperste oorkonde, met daarop een inspirerend gedicht (‘Wat het is’) door de bekende Tilburgse dichter Frank van Pamelen.

De plaquette is uitgereikt aan de volgende bedrijven:

 • Tilburg-Waalwijk (Logistieke Hotspot van Nederland)
 • Freshheads
 • PauwR
 • Flashpoint
 • Tias
 • Gastrobar Rix
 • Focus
 • Eternal Books
 • Leseman Car Care
 • First Impression
 • Max ICT
 • Ivy Work
 • Unloq

Na alle uitreikingen en de groepsfoto met alle prijswinnaars, was het moment eindelijk daar: proosten op de prijswinnaars en vooral op onszelf, als ondernemer zijnde. Met een glas bubbels en lekkere hapjes is het goed netwerken. En als de tijd langzaam richting de klok van 18:00u glijdt, loopt ook langzaam en zeker deze Ondernemersboulevard ten einde.

Fotografie: P-Focused


Gebouw 90, dé nieuwe ruimte voor slimme startups in Spoorzone Tilburg

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Spoorzone Tilburg biedt binnenkort meer ruimte voor (student) startups in de broedplaats Hall of Fame, specifiek in Gebouw 90. Dit pand wordt momenteel van top tot teen gerenoveerd om vanaf voorjaar 2023 ruimte te bieden aan slimme startups.

Slim, want de startups moeten wel aan een aantal eisen voldoen om zich te mogen vestigen op deze unieke en gewilde locatie. “In Spoorzone werken we namelijk aan de verdere clustering van kennis en bedrijvigheid op het gebied van menselijk gedrag en AI, met magneetwerking voor studenten, jong talent, experts en bedrijven”, geeft Erna den Boer, senior beleidsmedewerker gemeente Tilburg aan. “De startups die bezig zijn met innovatieve oplossingen met behulp van technologie en AI zijn essentieel voor dat innovatief ecosysteem en zien we hier dan ook graag landen, in Spoorzone Tilburg.”

Ondernemende omgeving
De startups die het lukken een unit of werkplek te bemachtigen, komen terecht in een ondernemende omgeving waar bedrijvigheid, onderwijs en overheid samenwerken; een innovatie-ecosysteem dat hen stimuleert en ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Zo vinden de startups op 20 meter afstand Station88, Midpoint Brabant en Braventure die hen ondersteunen in hun bedrijfsontwikkeling. En ze kunnen nog eens 20 meter verder bij MindLabs binnenlopen. Dit samenwerkingsverband dat zich binnenkort naast LocHal vestigt, heeft al uitgesproken graag samen te willen werken met de startups die zich gaan vestigen in Gebouw 90.

Voor meer informatie én het gehele artikel, bekijk hier het gehele artikel op de website van Make it in Tilburg. 

 


Omgaan met een blijvend tekort op de arbeidsmarkt: zo benut en behoud je talent

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg in de reeks Midpoint Effect. Deze foto's zijn gemaakt bij verschillende ROC bedrijfsopleidingen. Fotocredits: Camiel van de Wijdeven.

Een wereld met permanent schaarsere arbeid, dat is de nieuwe realiteit. Superbelangrijk dus om talenten te ontdekken, te ontwikkelen, aan te trekken, te benutten én te behouden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? In dit artikel zetten we een aantal programma’s voor ondernemers en werknemers in Midden-Brabant op een rij.

"De huidige schaarste in arbeidskrachten blijft, voor langere tijd. Dat betekent dat werkgevers, werknemers en overheden samen hun weg moeten vinden in dit nieuwe speelveld." Aan het woord is Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant, de ontwikkelorganisatie voor Midden-Brabant die programma’s en samenwerking op dit vlak aanjaagt.

Om bij te blijven bij ontwikkelingen in digitalisering, verduurzaming en gezondheid zullen mensen zich voortdurend moeten ontwikkelen.

Blijvend happy op de arbeidsmarkt

Eén van de programma’s die daaraan bijdraagt, is Brabant Leert. Dit digitale platform is bedoeld voor om- en bijscholing van werkende Brabanders, met persoonlijk advies en onbeperkte toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen. In de coronaperiode startte provincie Noord-Brabant met dit platform, voor de komende jaren is nog eens vijf miljoen euro voor uitgetrokken.

Daarnaast is Leerwerkloket Midden-Brabant hét centrale punt in de regio waar werkenden, werkzoekenden en bedrijven terecht kunnen met vragen over leren en werken. Ingrid Berens is programmamanager van het Leerwerkloket: “Wij ondersteunen mensen onder meer bij het oriënteren op een nieuwe baan, zoals via het Rangeerterrein. Hier onderzoek je welke sector nou echt het beste bij jou past: techniek, logistiek, vrije tijd of zorg. De uitkomst kan dus zomaar dat je als zij-instromer gelukkig wordt in een totaal andere branche.”

Ieder talent is nodig, nu nog meer dan daarvoor. Van jong tot oud, mensen met een ziekte, handicap of afstand tot de arbeidsmarkt meegerekend. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant geeft werkgevers advies over inclusiviteit. Teammanager Marieke Boskman:

Stimuleren van de leercultuur wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Uiteindelijk willen we iedereen helpen aan een baan waarin ze goed tot hun recht komen en zich happy voelen.

Deltaplan Techniek

Technische bedrijven zijn ontzettend belangrijk voor de economie in Midden-Brabant, maar raken sneller in de knel. Vacatures blijven langer openstaan en technische opleidingen krijgen minder instroom. Het is een fikse uitdaging om medewerkers arbeidsfit te houden op hun vakgebied én voor de organisatie.

Martyntje: “Om mensen enthousiast te maken voor leren en werken in de techniek en in de maakindustrie bliezen we het Deltaplan Techniek nieuw leven in. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid brengen hier de juiste mensen en organisaties bij elkaar. We zorgen voor meer techniek in het onderwijs, met doorlopende leerlijnen bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.” Promotie van een baan in de techniek, gebeurt bijvoorbeeld via het online jongerenplatform TechniekGeniek en Open Dagen van de Techniek. Bij Ontdekstation013 maken kinderen en jongeren in een vroeg stadium kennismaken met techniek. “En in ons Smart MKB programma werken studenten daadwerkelijk mee aan digitalisering en dataficatie van bedrijven in Midden-Brabant.”

Een ander krachtig initiatief is de Techniekcoalitie, dat bedrijven via strategisch HRM-advies helpt medewerkers duurzamer in te zetten. Ook hier gaat het om loopbaanoriëntatie en om zij-instromers in de techniek. Er is speciaal oog voor onbenut en onderbenut personeel.

Imagoverbetering

Martyntje: “Bij de ‘war for talent’ is een goed imago cruciaal. Daarom werken we systematisch aan het verbeteren van het beeld van sectoren als maakindustrie, logistiek, leisure en zorg. Ook  promoten we beroepen in techniek en duurzaamheid.” Zo maakte Jongerenpunt Midden-Brabant onlangs een serie toffe video’s om jongeren te laten voelen hoe kicken het is om een beroep in de logistiek te hebben. “En met Tilburg en Waalwijk hebben we de veelbekeken videocampagne Smart Moves gevoerd met als doel om mensen te interesseren voor werken in dé logistieke hotspot van Nederland.”

Voor Midpoint Brabant is arbeidsproductiviteit daarnaast een belangrijk punt van aandacht: wat kan slimmer of sneller? Martyntje:

Dit doen we door talentontwikkeling, arbeidsbesparende technologie en procesinnovaties. Eenvoudig gezegd: slimmer werken. En ook: met z’n allen bij elkaar meer uren maken. Want dat is hard nodig om als regio concurrerend te blijven.

De mens centraal

Een leven lang ontwikkelen. Het klinkt als iets wat je op je gemak je hele leven kunt doen. Maar dat is het zeker niet. Martyntje roept iedereen op om er vooral nu samen de schouders onder te zetten: “Dus bedrijven, ga hier hard mee aan de slag. Medewerkers, doe waar je je prettig bij voelt en je jezelf het beste in kunt ontwikkelen. En overheden, zorg dat we in Midden-Brabant kunnen blijven waarmaken waar we zo om geroemd worden: ondernemen met de mens centraal!”

Bekijk hier het artikel op de website van Make it in Tilburg. Voor meer artikelen over het Midpoint Effect, klik hier.

 


Vacature managementassistent Regio Hart van Brabant

Vacature: Communicatiespecialist Midpoint Brabant

Voor onze afdeling Marketing & Communicatie zoeken we een Communicatiespecialist.

Als regionale economische ontwikkelorganisatie is Midpoint Brabant voor Midden-Brabant dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. We verbinden organisaties, ontwikkelen programma’s en projecten, en versnellen de business van bedrijven. Vanuit de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering en talentontwikkeling werken we aan een gezond ondernemersklimaat en een toekomstbestendige samenleving. De sectoren waarin we sterk zijn krijgen hierbij extra aandacht: maakindustrie, logistiek en leisure. Ons motto: “Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal.”

Wat ga je doen?

Vanuit onze vestiging in het innovatiedistrict Spoorzone in Tilburg werk je aan de communicatie voor de hele regio Midden-Brabant. Je ondersteunt de marketing- en communicatiemanager en hebt intensief contact met al jouw collega’s in ons compacte team én de vele organisaties waar we mee samenwerken. Als communicatiespecialist verzorg je de online en offline communicatie van Midpoint Brabant en onze programma’s en projecten, met als taken:

 • Bewaken en doorontwikkelen van de Midpoint Brabant merkwaarden en huisstijl.
 •  Verzorgen van de online communicatie via website (WordPress), social media, nieuwsbrieven, webcare, SEO en social advertising.
 •  Schrijven, vormgeven en plaatsen van artikelen en persberichten.
 •  Opmaken en bewerken van beelden.
 •  Ontwikkelen en begeleiden van (video)campagnes voor de projecten en diensten.
 •  Ontwikkelen en distribueren van digitale en gedrukte communicatiematerialen.
 •  Beheren van het communicatie-archief en de beeldenbank.
 •  Analyseren van het website- en socialmediabezoek, en monitoren van publicaties.
 •  Afstemmen en versterken van de communicatie over de programma’s, projecten en mkb-diensten, zowel intern en als binnen de Midden-Brabantse netwerken.

Kortom, een superleuke en dynamische job!

Wat vragen we van je?

 •  Je hebt een opleiding op hbo- of wo-niveau volbracht.
 •  Je hebt minimaal enkele jaren ervaring in communicatie, marketing en/of journalistiek.
 •  Je schrijft makkelijk en foutloos teksten, bent creatief en hebt een goed gevoel voor visueel krachtige communicatie.
 •  Je bent vaardig in online communicatie en weet van wanten over wat wel en niet werkt.
 •  Je volgt graag wat er zich intern en in de markt afspeelt.
 •  Je werkt met heldere planningen.
 •  Je bent pragmatisch en gaat gemakkelijk met mensen om.

Wat bieden we?

Je komt in een enthousiast, gezellig en energiek team met veel vrijheid en ruimte voor samenwerking. Jouw functie is fulltime (40 of 36 uur per week). De arbeidsvoorwaarden zijn prima, met een salaris dat afhankelijk van jouw ervaring ligt tussen € 3.100 en € 3.500 (op basis van 40 uur per week) plus aantrekkelijke emolumenten waaronder 8% vakantiegeld, een 13e maand en een goede pensioenregeling.

Hoe kun je reageren?

Wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv dan uiterlijk woensdag 30 november 2022 via mail naar info@midpointbrabant.nl.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met René Bergmans, marketing- en communicatiemanager Midpoint Brabant: telefoon: 06-42662557, mail: renebergmans@midpointbrabant.nl.

Voor de vacature in PDF, klik hier.

Voor meer informatie over Midpoint Brabant, klik hier.


Doloris: een reis vol verrijking mede dankzij LOF Brabant

Op elk feestje vertelde Joep van Gorp zijn idee: een enorm doolhof vol kunstzinnige verrassingen. Een beleving waarin bezoekers zich onderdompelen in een andere wereld. Met LOF Brabant als een van de financierders opende hij vijf jaar later Doloris in Tilburg.

Inspiratie uit Berlijn
Tijdens een tripje naar Berlijn maakte Joep kennis met het concept. Kunstenaar Tim Henrik Schneider maakte daar een doolhof dat de stad Berlijn ademt. Achter elke hoek schuilt een hele nieuwe wereld. “Ik werd continu verrast. Het was dan ook een van de meest intense ervaringen die ik heb gehad. Een echte kunstbeleving. Een beleving die ik graag in Nederland wilde realiseren.”

De aanhouder wint
Joep presenteerde zijn plan aan allerlei partijen met het vermogen om Doloris te realiseren. Een aantal jaren gingen voorbij zonder reactie. Tot Citymarketing Tilburg laaiend enthousiast werd.

Ik stelde voor dit concept in het klein neer te zetten op Festival Aus Berlin. Citymarketing was echter zo enthousiast dat ze Doloris direct wilden bouwen. Daar zei ik natuurlijk geen nee tegen. Joep van Gorp

Wat is Doloris precies?
Een immersive experience: Doloris is een kunstzinnige beleving. Je maakt een persoonlijke reis door een enorm doolhof en dompelt je onder in een wereld vol verrassingen. Met volledig ingerichte ruimtes waarvan je moet lachen, waar je blij van wordt of geëmotioneerd van raakt. “Het voelt als het beklimmen van een berg. Het is intensief en vaak heel mooi. En als je dan de top bereikt voel je je euforisch. Dat gevoel is het mooiste dat we kunnen geven aan onze gasten.” Lees hier meer over Doloris.

Tilburgs trots
Maar waarom dan in Tilburg? Joep vertelt: “Tilburg is een rauwe stad. En tegelijkertijd hebben we allerlei kunstzinnige opleidingen: van circus tot muziek en dans. Met het openen van de LocHal en Doloris kreeg de stad een versterking van de identiteit. Onderdelen van de stad die door bewoners worden aangehaald als ze vol trots vertellen dat ze uit Tilburg komen.”

Schouders eronder
Een enorm doolhof neerzetten, vraagt om een hoop geld. Joep zocht financierders en kwam in eerste instantie uit bij Brabant C. “Doloris was een risicovol project, omdat er een groot risicodragend kapitaal nodig was. Een bank gaat dat niet financieren. En dus moesten we op zoek naar andere partijen. Na een goedkeuring van Brabant C, kwamen we bij LOF Brabant terecht”. Twee geldverstrekkers die elkaar aanvullen.

Zo’n uniek product als Doloris is lastig te financieren: je hebt risicodragend kapitaal nodig.  Joep van Gorp

“Ik kwam in contact met Joost Melis, fondsmanager van LOF Brabant, en zag meteen een twinkeling in zijn ogen. Samen zetten we de schouders eronder.” LOF Brabant financiert uiteindelijk vijftien procent van het project en is daarmee een van de grotere financierders. “Zonder geldverstrekkers als LOF Brabant was Doloris nooit geopend. Ook nu hebben we jaarlijks contact over de jaarrekening en zijn ze altijd welkom op onze bedrijfsverjaardag.”

Joep kwam met zoveel ambitie en ondernemerschap naar LOF Brabant. Met een uniek concept dat in mijn optiek zeker te realiseren was. Joost Melis, fondsmanager LOF Brabant en programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure

Een mysterieuze toekomst
Joep kijkt vol ambitie naar de toekomst. “Er zijn veel concrete nieuwe plannen waar we nu mee bezig zijn. Dat heeft wat langer geduurd door corona, maar staat in de startblokken.” Op het moment van schrijven zijn de plannen nog geheim. “Maar houd ons in de gaten, want binnenkort maken we het een en ander bekend!”

Meer weten?

LOF Brabant is er voor de ondernemer met innovatieve en creatieve plannen die vrijetijdssector in Brabant een boost wil geven en wordt mogelijk gemaakt door: Efteling, Libéma, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, Metropool Regio Eindhoven, Regio West-Brabant, Regio Noordoost-Brabant en House of Leisure.

 


Schakelevent industrie én logistiek (24 nov.): Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf?

Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf? Die vraag staat centraal tijdens hét schakelevent voor industrie én logistiek in Midden-Brabant dat op donderdag 24 november plaats vindt bij CAPI Europe in Tilburg. 

Namens Midpoint Brabant en VNO-NCW Midden-Brabant nodigen we je van harte uit voor de eerste bijeenkomst voor de industrie en logistiek in onze regio, met als thema 'Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf'. De economische en maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking in de keten en de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen. Het doel is om elkaar beter te leren kennen, van elkaars uitdagingen en oplossingen te leren, en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Het schakelevent vindt plaats op donderdag 24 november 2022 van 15.00 - 18.30 uur bij CAPI Europe (Asteriastraat 17-19, Tilburg). Centraal staat de vraag 'Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf?' In de huidige krappe arbeidsmarkt is het de vraag aan welke knoppen je nog kunt draaien om productie met minder en/of dezelfde mensen te kunnen doen.

Programma

 • 15.00 uur: Rondleiding CAPI Europe
 • 15.45 uur: Inloop
 • 16.00 uur: Gevarieerd programma met Jan Fransoo, Hoogleraar Operations en Logistiek Management, Toine van de Ven (CAPI Europe) en Arnold Versteeg (VPT Versteeg)
 • 17.45 uur: Afronding en mogelijkheid om na te praten tijdens een borrel
 • 18.30 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden

 • Ben je lid van VNO-NCW Midden-Brabant, dan kun je je eenvoudig en snel aanmelden de ledenapp.
 • Geen lid? Meld je dan aan bij Marloes Rijken via rijken@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Wij hopen je op 24 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Twan van Lankveld, programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics
Petra Mouthaan, programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry
Marloes Rijken, regiomanager VNO-NCW Midden-Brabant