CIRCO Track (start 19 mei): Luiers en incontinentiemateriaal

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand, ca. 400.000 ton. Om met de keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan worden omgebogen, start CIRCO op 19 mei in samenwerking met Up New, powered by Midpoint Brabant Circulair, de driedaagse CIRCO Track Luiers en incontinentiemateriaal. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

  1. Initiate (19 mei, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)
  2. Ideate (2 juni, 13.30 – 17.00 uur, online)
  3. Implement (14 juni, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)

Waarom mee doen? 

Naast dat tijdens de CIRCO Track wordt bekeken hoe de afvalstroom van luiers en incontinentiemateriaal kan worden verminderd, wordt ook bekeken wat dit betekent voor de logistiek van de inzameling en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting.

Voor wie? 

Ondernemers die willen ontdekken wat Circulaire Economie inhoudt en hoe je het abstracte concept praktisch inzet voor jouw product en businessmodel. Bijvoorbeeld:

  • Producenten en distributeurs van luiers en incontinentiemateriaal
  • Toeleveranciers van de producenten
  • Groot gebruikers, zorginstellingen
  • Inzamelaars, afvalverwerkers en recyclingbedrijven

Wat levert het op?

Tijdens deze CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools. Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Na deze track wordt er onder begeleiding Midpoint Brabant Circulair (Up New) zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer of de website van CIRCO. Aanmelden is mogelijk aan via deze link.


Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant geven digitalisering mkb een ‘boost’

Dit artikel is eerder geplaatst in zakenmagazine Netwerk van Netwerk Brabant.

De gemeente Tilburg wil digitalisering aanjagen bij het Tilburgse bedrijfsleven. “Ondernemers die veelal op papier werken, worden in de toekomst links en rechts ingehaald”, zegt Dolf Baetsen. Hij is accountmanager bij de gemeente Tilburg en geeft samen met Mark de Jong, digicoach Midpoint Brabant, inzicht in de persoonlijke aanpak. De coaches denken mee en staan naast de ondernemer.

De samenwerking van de gemeente Tilburg en de regionale economische ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant binnen het Smart MKB-programma is gericht op het realiseren van de economie van de toekomst, de ‘next economy’-aanpak. “Menig mkb’er is helaas nog niet doordrongen van de voordelen van digitalisering en dataficering. Met een proactieve opstelling willen we die versnellen.” Baetsen geeft aan dat er legio kansen liggen voor ondernemers. “Met digitalisering kun je processen verbeteren en kostbare fouten vermijden. Eenmaal met ondernemers aan tafel zijn ze vaak snel doordrongen van de voordelen.” Hij neemt een misverstand weg: “Digitalisering is niet ingewikkeld en hoeft niet te leiden naar hoge kosten.” Als voorbeeld noemt hij de voordelen van efficiënter calculeren. “Meer omzet creëren, minder kosten maken en de loyaliteit van de klanten verhogen.”

De Jong ervaart dat menig bedrijf uitstekende IT-systemen heeft maar dat er nog te weinig rendement mee wordt behaald. “Vooral onbekendheid”, zegt hij. Data gedreven ondernemen is, volgens hem, niet ingewikkeld. “Ondernemers hebben vaak al meer bruikbare gegevens dan ze denken. Bovendien helpen we hen met het verzamelen van die gegevens en maken ze inzichtelijk zodat er snel resultaat in de bedrijfsvoering wordt geboekt.” Midpoint Brabant werkt daarvoor samen met IT-experts/bedrijven en kennisinstellingen: studenten en onderzoekers zetten zich in voor de dataprojecten of binnen het onderwijs.

De Jong geeft aan dat de digicoaches van Midpoint Brabant langdurig ondernemers begeleiden en benadrukt dat ze onafhankelijk zijn. “We hebben met de Smart MKB Digihub een uitstekend partnernetwerk waarbinnen we de weg weten en waar nodig verbindingen leggen. Gespecialiseerde IT-bedrijven en –experts die als leverancier kennis delen en met de mkb-bedrijven samen optrekken bij de digitalisering.” Vanzelfsprekend wijzen de digicoaches ondernemers op mogelijke subsidies en andere wegen die naar slimme oplossingen leiden. De Jong: “Om vaart te maken hebben we lokale, regionale en landelijke investeringsmiddelen. Die inzet kunnen we combineren met de Regio Deal van Midden- en West-Brabant en de MKB Deal uit het MKB Actieplan van het Rijk.”

Dat de aanpak loont, blijkt uit praktijkvoorbeelden die Baetsen en De Jong geven. Van metaalbedrijven en een bakkersketen tot een aan de autobranche gerelateerd bedrijf zoals Leseman Car Care. Het bedrijf maakt per jaar op vier locaties 60.000 auto’s showroomklaar. Onder begeleiding van onze Digihub-partner Boostlogix en een digicoach analyseren studenten het primaire proces en de datapunten die daarin verzameld moeten worden om dat proces te kunnen monitoren en verbeteren. Daarnaast start er een dataproject om de laadvolgorde en routeplanning van vijftien autotrailers te optimaliseren die dagelijks door de Benelux rijden.

Baetsen: “Een aansprekend voorbeeld maar we richten ons op alle branches. Ook het aantal werknemers is niet gerelateerd aan onze inzet. Belangrijk in de ondersteuning is rust creëren voor de ondernemer waardoor hij of zij nog meer toekomt aan de essentie van zijn werk: het ondernemen.”

Het doel is helder, bestaande mkb-sectoren in de regio Midden-Brabant meer data gedreven maken door te helpen en te verbinden. Maar ook een nieuwe sector van digitale toeleveranciers ontwikkelen en een voorwaardenscheppend ecosysteem creëren. Het ‘aanjagen van de digitalisering’ houdt niet op bij het terzijde staan van bedrijven en het optimaliseren van bedrijfssystemen. De gemeente Tilburg gaat nog een stap verder en koppelt aan de Spoorzone het label ‘innovatiedistrict’. Baetsen: “Daar vinden innovatieve dienstverleners, talent en kennisinstellingen elkaar. Onderdeel daarvan is MindLabs, dé hotspot in Tilburg voor kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën. Mindlabs stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  Deze samenwerking biedt mogelijkheden waar men individueel niet aan toe komt. Dit alles dus om het bedrijfsleven om het bedrijfsleven en aanverwante diensten in Tilburg (en regio)  nog slimmer te maken".

Is jouw onderneming gevestigd in Midden-Brabant en wil je ondersteuning van Smart MKB bij het verder digitaliseren? Of wil je eens in gesprek over digitaliseringsmogelijkheden voor je bedrijf. Neem contact op met Mark de Jong, digicoach Midpoint Brabant (markdejong@midpointbrabant.nl, 06 44 38 66 10) of met Dolf Baetsen, Accountmanager gemeente Tilburg (dolf.baetsen@tilburg.nl, 06 29648679).

Foto: Laurens Janus
Tekst: Willem de Volder


Samen werken aan duurzaam multimodaal transport!

Dit is een publicatie van MCA Brabant.

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners steeds meer samen aan een slimme, duurzame economische groei. Zo ook Midpoint Brabant en MCA Brabant (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum). Zij richten zich samen op het stimuleren van multimodaal transport in de regio.

Het vervoer van goederen van en naar de haven gebeurt vaak via de weg. Dit kan efficiënter, duurzamer én betrouwbaarder via modal shift. Bedrijven die de modal shift maken, kiezen voor vervoer via binnenvaart of per spoor in plaats van over de weg. MCA Brabant en Midpoint Brabant ondersteunen het Midden-Brabantse bedrijfsleven om de dit te verkennen en mogelijk te maken.

Programma voor betere bereikbaarheid provincie

Recent is gestart met een nieuw programma voor een betere bereikbaarheid voor de provincie Noord-Brabant, verduurzaming van transport en digitale transformatie. Modal shift is een belangrijk middel om deze doelen te bereiken.

Om ook mkb-bedrijven in Midden-Brabant te informeren over de voordelen van multimodaal transport, bundelen Midpoint Brabant en MCA Brabant haar krachten om hier succesvol invulling aan te geven. Al importeer of exporteer je als MKB bedrijf maar een klein volume aan containers, je kunt aanhaken op betrouwbare, bestaande transportverbindingen, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Daarmee lever je als klein bedrijf meteen een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Midpoint Brabant beschikt over een breed netwerk ondernemers uit de regio, en MCA Brabant geeft al jaren advies aan het bedrijfsleven om een succesvolle overstap naar het water of spoor te realiseren.

Advies op maat

MCA Brabant is een kennis- en netwerkorganisatie die zich inzet voor het multimodaal en duurzaam goederentransport in de provincie Noord-Brabant. Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant:

“Wij helpen je graag om ook binnen jouw bedrijf de modal shift te maken. We kunnen je ook adviseren over de aanvullende subsidiemogelijkheden die er zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op, wie weet maakt jouw bedrijf binnenkort ook de modal shift.”

Midpoint Brabant is de schakel tussen bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappij. Twan van Lankveld, programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics:

“Samen werken we aan een slimme, duurzame economische groei in Midden-Brabant. De regio Midden-Brabant is drie jaar op rij gekozen tot logistieke hotspot nr. 1 van Nederland. Dat komt onder andere door een uitstekende multimodale infrastructuur met goede verbindingen, de juiste logistieke dienstverlening en samenwerking van ondernemingen met lokale overheden.”


Leisure als integraal onderdeel van multifunctionele gebiedsontwikkeling in Brabant

Dit is een publicatie van Vrijetijdsstudies. Het artikel is geschreven door Anke Arts.

Brabant gaat voor Leisure for a better society

Midpoint Brabant is een regionale economische ontwikkelingsmaatschappij die als schakel werkt tussen bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Door te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, wil Midpoint Brabant bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving. Het heeft daarom onder de noemer Leisure for a Better Society voor de periode 2021-2024 het vrijetijdsdomein opnieuw gekozen tot één van haar speerpunten. Op deze manier kan de vrijetijdssector in deze uitdagende tijd met grote maatschappelijke vraagstukken bijdragen aan een betere wereld.

De ambities binnen Smart Leisure zijn vertaald in drie programmalijnen:

  1. Concurrerende en circulaire economie
  2. Slimme mobiliteit en bereikbaarheid
  3. Vitaal platteland en duurzame verstedelijking

Een van de doelen is een concurrerende en duurzame leisure omgeving te zijn, met een focus op meerdaags verblijfstoerisme. Vanuit het House of Leisure, in Oisterwijk, wordt verdere invulling gegeven aan dit speerpunt binnen het vrijetijdsdomein. Het lopende programma draait om destinatieontwikkeling en heet Leisure for a better society. Het benutten van de innovatiekracht binnen de sector komt tot uiting binnen de hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling. Het grotere doel erachter is de Brabantse economie verder vooruit te helpen. Aan het programma hebben zich inmiddels meer dan 50 partijen, multihelix, verbonden. Breda University of Applied Sciences (BUAS) is als kennis- en onderzoekspartner betrokken.

Joost Melis, programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure, en Lian Duif, projectmanager Van Gogh Homeland Experience, vertellen in het interview meer over ‘(be)leefbaar Brabant: Leisure for a better society'.

Lees hier het gehele artikel.


Tweede editie van Textour in Tilburg: wie doet er mee?

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 mei 2022 vindt de tweede editie plaats van de Textour. Dit is onderdeel van het festival Textilium Futura en is een inspirerende wandelroute in Tilburg met presentaties over textiele kunst en ontwikkelingen in de textielindustrie op het gebied van technologie en duurzaamheid. Aan het evenement doen bedrijven, ontwerpers, kunstenaars en vele anderen mee die een actieve rol spelen op dit gebied. Wil je ook meedoen? Meld je dan aan via info@textilium.nl.

De Textour gaat uitbreiden van 2 naar 4 dagen en van 13 naar 25 routepunten. In het afgelopen jaar was het centrum van Tilburg het decor van de Textour, dit jaar concentreert de route zich in het Museumkwartier, in en rondom het gebied dat loopt van het Wilhelminapark via het Smitspad naar het Drögepand.

Joris van Riel, bedenker en drijvende kracht achter Textilium Futura en tevens projectmanager Circulaire Economie Textiel en Leder bij Midpoint Brabant Circulair:

“Ondanks de coronamaatregelen bezochten in 2021 al 8.500 belangstellenden het evenement. Naast QR-codes gaan we dit jaar ook op andere verrassende manieren inspireren en informatie verstrekken. De Textour is grotendeels vrij toegankelijk. Voor enkele onderdelen koop je een kaartje, zoals voor een workshop of lezing, en combinaties met een drankje of een lunch. Voor de zakelijke markt vindt op donderdag 19 mei op uitnodiging een wandeling plaats met aansluitend een netwerkborrel.”

Textilium Futura

De jaarlijkse Textour groeit uit naar een uitgebreid Textilium Futura programma in 2024, ook dan met de stad Tilburg als podium. Dit evenement van internationale allure brengt de toekomst van textielindustrie in beeld en sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2045 een 100% circulaire maakstad te zijn.

Textilium Futura werkt nauw samen met Midpoint Brabant, de economische ontwikkelingsorganisatie van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke instanties in Midden-Brabant. Met het initiatief Up New Textiles stimuleert Midpoint Brabant ondernemingen, studenten en bewoners om aan de slag te gaan met circulaire ondernemen in textiel.

 

           


Sluipschutter Jochen Otten in Smart Moves campagne logistiek Midden-Brabant

‘Maak een Smart Move. Kom werken in de logistieke hotspot van Nederland.’ Dat is het thema van de nieuwe campagne voor werken in de logistieke sector in Midden-Brabant. Met in de hoofdrol de Tilburger Jochen Otten, onder meer bekend van het ludieke tv-programma Sluipschutters. Smart Moves is een initiatief van Midpoint Brabant en de gemeenten Tilburg en Waalwijk, die samen al drie jaar op rij Nederlands logistieke hotspot van het jaar zijn.

Waarom is Midden-Brabant nou zo hot als logistieke spot? Allereerst de ligging. In één van de campagnevideo’s legt Jochen uit: “We bereiken binnen zes uur maar liefst 170 miljoen consumenten. We zijn digitaal, duurzaam en een kei in het ontwikkelen van nieuw talent. Het logistieke netwerk van ondernemingen, onderwijs en overheden is in deze regio super sterk.”

Even een paar kengetallen over de logistiek in Midden-Brabant: de sector biedt 2,4 miljard toegevoegde waarde, is goed voor 28.000 banen (1 op de 7 werknemers in de regio!) en jaarlijks volgen er 1.000 studenten in het mbo-, hbo- en wo-onderwijs een opleiding voor een baan in de logistiek. “Nieuwe technologieën zoals Virtual Reality helpen om de overgang tussen onderwijs en werken smooth te laten verlopen”, geeft Jochen aan, terwijl hij zelf de proef op de som neemt.

Niet voor niets hebben toonaangevende bedrijven als Coca Cola, Samsung, Ingram Micro en Tesla hun logistieke operaties gevestigd in Midden-Brabant. De regio is ook de uitvalsbasis voor innovatieve regionale familiebedrijven die op internationale schaal opereren. Ook runnen veel gerenommeerde mondiale logistieke dienstverleners hier hun operaties.

Duurzaam transport over weg, water en spoor

In Midden-Brabant gaat het vervoer niet alleen over de weg, maar veelvuldig ook over water en spoor. Multimodaal transport, zogezegd. Via binnenvaart (watercorridor met Rotterdam) en trein (directe verbinding met China en Polen) zijn vorig jaar zo’n 23 miljoen wegkilometers bespaard en is 28.000 ton reductie van CO2-emissie gerealiseerd.

“We rijden ook zo duurzaam mogelijk, op LNG bijvoorbeeld. Da’s schonere brandstof. We gaan elektrisch rijden en op HVO, da’s Hydro…genated…Vegetable…Oil”, zo stottert Jochen. “En voor de lokale bevolking pakt de fietskoerier gewoon ’t fietske.”

De wereld achter een bestelling

Iets online bestellen en de volgende dag weer in huis krijgen, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Vanuit Midden-Brabant worden jaarlijks liefst zo’n 120 miljoen pakketten verzonden.  Bij bol.com in Waalwijk soms wel honderdduizenden per dag. Met één klik zet je talloze digitale en fysieke processen in gang. Zoveel gaat er schuil achter zo’n bestelling. “Je moet natuurlijk wel het juiste product bestellen”, zegt de kale Jochen als hij een haarföhn uit zijn zojuist afgeleverde pakketje haalt.

Logistiek vergt steeds meer hightech kennis. Tegelijkertijd zijn er voor 2030 in Midden-Brabant 7.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Het onderwijs in de regio werkt hier aan een gericht cursusaanbod en passende om- en bijscholingsprogramma’s.

Voor ieder wat wils dus in de logistiek, of je nou een student bent die een bijbaantje zoekt of je bent een arbeidsmigrant of je kunt iets…. “Nee niet Jochen Otten, die kan niks’, zo grapt Jochen. “Je moet wel iets kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Maak dan een Smart Move. En kom werken in de logistiek. In Midden-Brabant.”

Bekijk hier de Smart Moves video’s met Jochen Otten.


Emprover laat medewerkers écht meedenken en -doen in lerende organisatie

Je kent ze wel, al die gele memoblaadjes op de wand bij een brainstorm. Tegenwoordig heb je ook allerlei online tools om digitaal briefjes te plakken, zoals Miro, Whiteboard, Trello of Mural. Op zich handige systemen, maar… er is geen koppeling met data. “Het zijn in feite domme systemen”, aldus Jan Nouwens van Emprover, dat opereert vanuit Gebouw 88 in de bruisende Tilburgse Spoorzone. Dit geavanceerde informatiesysteem met dialoogplatform ondersteunt zelforganisatie en het verbeteren in teams. We vroegen Jan naar wat zijn concept nou zo uniek maakt en waarmee Midpoint Brabant hem op weg heeft geholpen.

Jan, wat is het idee achter Emprover?

Het draait om de lerende organisatie, conform de filosofie van professor André Wierdsma. Zijn stelling: "Neem het team als uitgangspunt en niet het individu.” Zorg dat het informatiesysteem de ontwikkelstappen van jouw organisatie ‘vangt’ in de context van verschillende praktische attributen: Bestaansrecht, Ambities, Resultaten en Acties. Combineer dit met een dialoogplatform en goede interne communicatie, zodat je onderlinge afhankelijkheden tussen mensen en afdelingen stroomlijnt. En pas het werken aan de organisatie in als een zichtbare plek. Wij verhogen het strategisch bewustzijn bij teams, onder andere mete bekende ‘Why-How-What’ Golden Circle van Simon Sinek.

Da’s een mooie theorie. Maar hoe vertaal je dit naar de praktijk?

Als je iets wilt veranderen in een organisatie is het nodig dat mensen met elkaar in gesprek zijn en écht zeggen wat ze er van vinden. Dat is niet altijd eenvoudig, want we praten liever over zichtbare processen, functies en taken. Maar als het lukt om af te stemmen wat écht belangrijk is, raken we meer verbonden met elkaar, het werk en de toekomst van de organisatie. Door een blijvende feedbackloop in te bouwen, maak je een opstap naar veranderen zonder weerstand.

De truc is om dat klantenwerk op te knippen in kleine, zichtbare resultaten. Agile principes dus, periodes met daarbinnen korte sprints. Stel je hebt een project dat een jaar duurt. Dan hakken we dit op in bijvoorbeeld vier perioden van drie maanden met concrete deelresultaten. Voor medewerkers zijn dit overzichtelijke perioden en behapbare opdrachten. Eens per één of twee weken neemt het team de voortgang door vanuit een van onze digitale overlegborden. Aan het eind van een periode stapt men dan op de zeepkist  En delen onze klanten de bereikte resultaten.

Welke rol speelt de Emprover software hierbij?

Emprover biedt in de kern digitale overlegborden, gebaseerd op een vaste structuur. Voor iedere ‘opgave’ hebben we wel een overlegmethode. Het systeem is inzichtelijk voor iedereen die er in de organisatie bij betrokken is. Door de toegenomen complexiteit en regels is in veel bedrijven (ongewenst) een scheiding tussen denken en doen ontstaan. Als je het potentieel van collega’s wil benutten, zul je het strategisch bewustzijn moeten aanwakkeren en vasthouden. Emprover structureert dit in een gemakkelijk te adopteren concept. Praktijk en strategie vullen elkaar zo mooi aan. Om een overleg vlot te laten lopen en de taakvolwassenheid te vergroten zijn zinvolle functies toegevoegd. Als iemand aan het team belooft dat een taak zal worden uitgevoerd en dat is na verloop van tijd nog niet het geval, krijgt de persoon een baardje op zijn profielfoto. Ook de vrouwen. Een ludieke manier om congruentie te bevorderen.

Hoe zorg je ervoor dat dit structureel werkt binnen een organisatie?

Bedrijven hebben hun productie-, administratie- en financiële processen strak in systemen vastgelegd, maar in de ontwikkelresultaten hebben ze vaak geen inzicht. Bij Emprover hebben we een vier stappenproces geïntegreerd in de software: de opgave (‘purpose’), de ambities, de resultaten en de acties. Iedereen kan in het hele traject creatief meedenken. Er kunnen allerlei werkvormen en methoden worden benut, zoals het IJsberg-model waarbij je ideeën van onderaf laat komen. En: je hoeft geen notulen meer te maken en veel minder te vergaderen.

In de eerste periode begeleiden wij het traject. Al snel kan de organisatie het zelf overnemen. Met relatief weinig uren bouwen we een hele mooie blijvende relatie op met onze klanten.  Als je écht wil dat er iets verandert, moet je het toch zelf doen. Dan heb je geen duur ‘uurtje-factuurtje’ adviesbureau nodig.

Is Emprover alleen geschikt voor bedrijven?

De laatste jaren zien wij een toenemende interesse vanuit overheden. Gemeentes, veiligheidsregio’s, waterschappen, maar ook het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken er mee.

Een mooi lokaal voorbeeld is de ABG-organisatie, de ambtelijke fusie-organisatie van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Omdat zij te maken hebben met drie colleges van B&W, drie gemeenteraden en natuurlijk inwoners moeten ze goed inzichtelijk hebben wat de voortgang van hun werk is. Samen hebben wij ons inmiddels in een meerjarige overeenkomst aan gecommitteerd aan de lange termijn doorontwikkeling van Emprover.

Hoe overtuig je bedrijven voor jullie systeem?

Voor de positionering bij bedrijven zijn we ondersteund door Richard Heesen, die bij Midpoint Brabant als business developer startups adviseert. Hij heeft geholpen om structuur te brengen in onze marktbenadering. Zo attendeerde hij ons op het boek Crossing the Chasm van Geoffrey A. Moore over de fasen die een startende onderneming doorgaat. Het beschrijft onder meer hoe je als startup zogenoemde Early Evangelists aansluit. Zij omarmen als eersten nieuwe vaak technologische producten en methoden, veelal op onderbuikgevoel. Wij hebben ruim tachtig mkb-ondernemers in Brabant geïnterviewd over hun belevingswereld. Zo hebben we goed inzicht gekregen in hoe zij tegen strategie en cultuurverandering aan kijken. Vervolgens hebben we met veertig bedrijven het aanbod van Emprover gevalideerd. 25 procent van hen gaf aan er direct behoefte aan te hebben. Emprover blijkt vooral geschikt te zijn voor organisaties van circa vijftig tot honderdvijftig personeelsleden, met een ondernemer die het strategisch bewustzijn wil vergroten.

Hoe zorg je dat het personeel gemotiveerd blijft om ermee te werken?

Dat zit hem voornamelijk in de periodieke ritmes, die motiverend werken. Verder ontwikkelen we natuurlijk software. Om de betrokkenheid en participatie van medewerkers te vergroten hebben we Smart TV en Mobiele Apps beschikbaar. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden van de organisatie, zoals bedrijfsnieuws, een smoelenboek, verjaardagen én een verbeterformulier waarmee zij ideeën kunnen aandragen. Die ideeën komen in het overlegbord en de groep gaat ermee aan de slag. Dit werkt efficiënter dan deze via mails te versturen, want die zakken al snel weg naar onder je beeldscherm, waardoor ze aan de aandacht ontsnappen.

Hoe nu verder?

Met een groeiend team hebben we het bedrijf in zes jaar tijd opgewerkt van veelbelovende startup naar een succesvolle scale-up. De software wordt ontwikkeld en technisch ondersteund door Kings Code uit Boxtel. Onlangs hebben we onze strategische samenwerking met hen contractueel verlengd tot 2025. We hopen samen die groeicurve nog verder uit te bouwen. We hebben écht fantastische plannen!

Kortom…

Met Emprover blijven we bedrijven en overheden ondersteunen door ontwikkeling methodisch sterk en blijvend zichtbaar te structureren. De wereld draait om mensen, hun overtuigingen en creatief potentieel. We nemen blokkades weg en bevorderen het benutten van diversiteit. Emprover software is slechts een instrument, maar geeft structuur en inzichten waarover men in gesprek kan gaan om écht voortgang te boeken. Daar wordt iedereen gelukkiger van!


Jaarverslag Midpoint Brabant 2021: Ondanks corona toch vele highlights

Het jaarverslag 2021 van Midpoint Brabant is uit: een bloemlezing van projecten die het afgelopen jaar in het oog zijn gesprongen.

Net als in de hele wereld was 2021 vanwege corona ook in Midden-Brabant een woelige tijd. Desondanks zijn er ook vele mooie en vernieuwende initiatieven geweest. Zo prees Hare Majesteit Koningin Máxima in januari bij een virtueel werkbezoek de flexibele aanpak van de arbeidsmobiliteit in deze regio, juist in deze periode. Op het gebied van circulaire economie schoten de projecten van het nieuwe concept Up New als paddenstoelen uit de grond, voor sectoren als bouw, food, textiel en leder. En samen met toonaangevende organisaties heeft Midpoint Brabant met het Smart MKB programma een vliegende start gemaakt bij het helpen van bedrijven bij een datagedreven manier van werken.

2021 is ook het jaar waarin Tilburg-Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland werd. Onder de toepasselijke naam Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant in een Regio Deal maar liefst zestien projecten in de maakindustrie en logistiek. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland Experience dat het afgelopen jaar van verkenning naar ontwerpfase is ingegaan.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, kijkt vooral ook vooruit:

“Samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en overige partners hebben we intensief gewerkt aan een meer missiegedreven strategische koers, met een centrale rol voor de grote maatschappelijke opgaven en het unieke kennisprofiel van onze regio.”

Het jaarverslag met de highlights van 2021 vind je hier. 


(Video) Up New centra zijn places to be voor de circulaire economie

“Up New centra zijn places to be voor de circulaire economie. Plekken waar mensen samenkomen en geïnspireerd worden voor nieuwe circulaire ideeën.” Dat zegt Herman Gels, programmamanager Midpoint Brabant Circulair, in een video in het kader van de landelijke Week van de Circulaire Economie die onlangs plaatsvond. Ook introduceert hij de nieuwe online portal up-new.nl (website, LinkedIn, Instagram) die je verder helpt als je serieus met circulair ondernemen of onderwijs aan de gang wilt.

Als wethouder circulaire economie gemeente Tilburg benadrukt Bas van der Pol het belang van deze centra in het versnellen naar een circulair Midden-Brabant. “Als kennisinstellingen, onderwijs, ondernemingen, overheden én inwoners moeten we die nieuwe grote kansen beetpakken. Want we hebben een gouden sleutel in handen”, aldus Bas.

Ondernemer Patrick Welp van Vodde maakte al eerder gebruik van de kennis en ervaring van Up New Textiles. Zijn concept om van gebruikt textiel (vodden) circulaire sokken te maken, werd onlangs zelfs bekroond met de nationale KvK Impact Award. Koos de Wolf, chefkok van restaurant De Houtloods in de Tilburgs Spoorzone, vertelt in de video geïnspireerd over radicaal denken over voeding. Zoals luxe eten duurzaam maken, bijvoorbeeld door kaviaar op basis van zeewier te maken en veel met groenten te werken. Voor de bouwsector staat Up New Bouw al in de steigers. Stijn van der Weegen, directeur Bouw bij Van der Weegen Bouwgroep, legt uit wat de plannen zijn de nieuwe bouwhub, een soort tweedehands bouwmaterialenhandel, waar diverse bouw- en slooporganisaties samen met Midpoint Brabant bij betrokken zijn.

Bekijk hier de Up New video.

https://youtu.be/eC5Mh-YeWyQ