Unieke Green Deal gezondheidssector

De gezondheidssector van Regio Hart van Brabant heeft eind november een unieke Green Deal gesloten. Doel: minder energieverbruik, afval en verspilling realiseren in drie jaar. Dat is goed voor het klimaat en het milieu. En het levert nog geld op ook.

De Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal is op 30 november door alle betrokkenen ondertekend.

Unieke deal

Uniek aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de Omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed.

Doel: verduurzamen

Het doel van de Green Deal is dat de zorginstellingen na drie jaar minimaal aan het certificaat brons van de milieuthermometer voldoen. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er bijvoorbeeld 25% energiebesparing mogelijk. Daarnaast verspilt een gemiddelde zorginstelling 30 tot 50 % van het eten en daarmee dus ook 30 tot 50% van de inkoopsom van maaltijden. Dit kan tot circa 10% worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft, is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren. Ook op afval is te besparen. Voornamelijk door meer te scheiden en het specifieke ziekenhuisafval streng te controleren. Een ziekenhuis die de Milieuthermometer heeft ingevoerd, bleek hierdoor 100.000 euro te kunnen besparen. Ook leidt het invoeren van maatregelen en het gebruik van de Milieuthermometer tot meer betrokkenheid bij medewerkers met het milieu.

De ondertekenaars

  • de Gezondheidssector: Thebe, ETZ, Libra Revalidatie & Audiologie, Schakelring, Het Laar, Amarant Groep, RIBW Brabant, Prisma, Kompaan en de Bocht, Maasduinen, St. Franciscus, Maria Oord en GGZ Breburg;
  • de Gemeenten: Oisterwijk, Waalwijk, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen, Heusden, Goirle en Tilburg;
  • de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
  • het Milieuplatform Zorgsector;
  • de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM);
  • Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid).

Lees ook het artikel hierover in het Brabants Dagblad >


Coca-Cola goed voor economie

Alleen al in Dongen zorgt frisdrankenproducent Coca-Cola voor maar liefst 725 banen. In heel Nederland voor ruim 13.500, direct en indirect.

Coca-Cola levert in Nederland een flinke bijdrage aan de regionale en nationale economie. Dat meldt het Brabants Dagblad. Lees het volledige artikel >


Wijkevoort: drager voor slimme logistiek

Het Brabants Dagblad meldt: 'Slimme logistiek en industrie' gaan de basis worden van het bedrijventerrein Wijkevoort, aan de uiterste westrand van Tilburg nabij Gilze.

De gebouwen die zich er vestigen, worden ingebed in het groen. Lees het volledige artikel >


Gate2 ontvangt hoog bezoek voor helikopter simulatie

48 specialisten op het gebied van militaire helikopteroperaties uit 12 verschillende Europese landen zijn van 14 tot en met 16 november te gast in Rijen voor een symposium over helikopter simulatie en tactieken.

De European Defence Agency (EDA) houdt dit symposium jaarlijks. De Koninklijke Luchtmacht is dit jaar gastheer en heeft een passende locatie gevonden bij Gate2, tegenover vliegbasis Gilze-Rijen.

Van elkaar leren
Instructeurs en experts op het gebied van helikoptertactieken van luchtmacht, landmacht en marine komen bijeen om van elkaar te leren over nieuwe trainingsmogelijkheden. Tijdens missies opereert de luchtmacht vaak nauw samen met internationale eenheden. Mede om die reden trainen helikopterbemanningen regelmatig in internationaal verband. Ook op het gebied van kennisuitwisseling is die samenwerking zeer belangrijk.

Simulatie
Eén centraal onderwerp dat tijdens het symposium aan bod komt is simulatie. Op de locatie bij Gate2 staan onder meer een maintenance-simulator (om helikoptermonteurs procedures te leren en storingen leren oplossen) en simulatoren om de KDC-10 en C-130 transportvliegtuigen te ‘vliegen’. Het voordeel van simulatie is dat noodprocedures kunnen worden beoefend en dat een missie niet hoeft te worden gewijzigd door bijvoorbeeld weersomstandigheden, verboden vlieggebieden en milieubeperkingen. Ten slotte draagt simulatie bij aan het verminderen van het geluid, trillingen en CO2-uitstoot waardoor omwonenden van een vliegbasis minder hinder ondervinden. Ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is bij dit onderwerp vertegenwoordigd om te vertellen over de mogelijkheden van simulatie in de toekomst.

Smart Industry
Gate2 behoort tot het ‘Smart Industry’-programma van Midpoint Brabant. Dat is erop gericht om innovatieprojecten in de regio te ontwikkelen en uit te voeren. Aan het programma nemen bedrijven, kennisinstellingen en de gemeentelijke en provinciale overheid deel. Bij Gate2 worden onder meer luchtvaartgerelateerde initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Directeur Gate2 Pierre van Kleef noemt het "interessant dat zoveel Europese landen gezamenlijk kennis en ervaring uitwisselen om simulatie trainingen te verbeteren. Wat ons betreft zijn de landen elk jaar van harte welkom."


Op weg naar een regionaal natuurnetwerk

Er was 26 oktober een bijeenkomst over een regionaal natuurnetwerk. Daar is een overzicht en de analyse van het te ontwikkelen natuurnetwerk in Hart van Brabant gepresenteerd.

We hebben hoge ambities als het gaat om de natuur in onze regio: zowel als het gaat de aanleg van de ecologische verbindingszones als om de ontwikkeling van nieuwe natuur tot een natuurnetwerk. Koen van Hout van projectbureau Orbis heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met deze partijen en hun de ambities verwerkt in een overzicht en analyse voor ons gezamenlijke natuurnetwerk. Dit plan dient uiteindelijk aan te geven hoe wij binnen Hart van Brabant vormgeven aan de provinciale opgave Natuurnetwerken.

Blik mee terug op deze bijeenkomst >


Koninklijk bezoek aan Gate2

Koning Willem-Alexander bezocht vrijdag 27 oktober Gate2. Hij zag daar met eigen ogen hoe het gebruik van simulatoren helpt bij de helikoptertraining van militairen.

Z.E. Generaal-majoor drs. J.A. van der Louw en Luitenant-kolonel-vlieger S.S. Schoemaker EMSD begeleidden de koning tijdens dit bezoek. Het was een vol programma tussen 13.30 en 15.30 uur. Na het welkomstwoord bezochten de genodigden de Cougar helikopter op het Visitorsplatform. Daar kregen ze onder meer een korte uitleg over SOF-missies. Daarna volgde een demonstratie van de trainingssessie 'door gunner' in een simulator. Eenmaal aangekomen bij Gate2 ging het over de trainingswaarde van simulatoren. Gate2-directeur Pierre van Kleef sloot dit bijzondere bezoek af.

Lees het verslag van dit bezoek op de site van show.nl >


Avatars in ziekenhuizen voor training verpleegkundigen

Trainen met een zo levensecht mogelijke virtuele mens: een avatar. Dat staat verpleegkundigen van 3 ziekenhuizen te wachten. Tilburg University en 13 partners gaan deze virtuele trainers ontwikkelen.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Dit unieke project is tevens onderdeel van de Smart Industry agenda van Midpoint Brabant en kost 7 miljoen euro. Lees het volledige bericht >


Succesvol Toekomstig Techniek Talent event

TTT staat voor Toekomstig Techniek Talent. Dat talent was op uitnodiging van het Platform Promotie Techniek, dat deel uitmaakt van Midpoint Brabant, in grote getale aanwezig tijdens het TTT-event in de Koepelhal in Tilburg op 11 oktober.

Er kwamen 2300 leerlingen uit het tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op af. Doel van de organisatie was om hen enthousiast te maken voor het technische beroepenveld. Daartoe konden ze lekker spelen met techniek.

Lees het artikel over dit event in het Brabants Dagblad >


Mbo cruciaal voor vertrouwen in de toekomst

De MBO Raad reageert meteen op het regeerakkoord 2017-2021 dat op 11 oktober is gepubliceerd: 'Het Mbo is cruciaal voor het vertrouwen in de toekomst.'

Het regeerakkoord ademt volgens de MBO Raad van de eerste tot de laatste letter uit hoe belangrijk het beroepsonderwijs is voor vertrouwen in de toekomst. "Niet alleen voor het opleiden van vakmensen met de juiste skills voor de arbeidsmarkt van morgen, maar ook vanwege de maatschappelijke opdracht die de regering centraal stelt in het akkoord: goed burgerschap." Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Lees het hele artikel op de site van de MBO Raad >


Booming economie in Midden-Brabant

Het gaat Midden-Brabant goed in economisch opzicht, heel goed zelfs.

Dat meldt het Brabants Dagblad. De groei voor dit jaar is naar verwachting 3,4 procent. Dat percentage ligt alleen in Eindhoven en omgeving hoger. Lees het volledige bericht >