Cijfers tonen aan: arbeidsproductiviteit Midden-Brabant moét omhoog

‘Slimmer werken’. Dat is het credo voor de maakindustrie in Midden-Brabant. Uit het onlangs gelanceerde dashboard over arbeidsproductiviteit van het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht blijkt dat Midden-Brabant weliswaar een stijging in toegevoegde waarde laat zien, maar ook dat er minder efficiënt wordt gewerkt dan gemiddeld in Brabant. Midden-Brabant levert wel een hogere toegevoegde waarde dan het landelijk gemiddelde.

De prestaties van Brabant worden sterk omhoog gekrikt door de high tech regio Zuidoost-Brabant. De maakindustrie in Midden-Brabant kent relatief veel kleine en middelgrote toeleverende bedrijven. Petra Mouthaan, programmamanager Smart Industry Midpoint Brabant en initiatiefnemer van het dashboard: “Midden-Brabant heeft een beperkt aantal multinationals in de maakindustrie, maar kenmerkt zich door mensgericht ondernemen en innoveren. Die kracht gaan we benutten door mens, gedrag en data nadrukkelijker aan elkaar te koppelen. Hogere efficiency door technologische toepassingen die echt bijdragen aan de behoeften van de samenleving. In februari starten we daarom met het programma Slimmer werken met fieldlabs bij ondernemingen en campussen in Midden-Brabant. We doen dit in nauwe samenwerking met het fieldlab Breda Robotics en REWIN West-Brabant.”

Impact op werknemers
Loet Pessers, voorzitter van de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant licht nader toe: “Meer doen met minder mensen om productiviteitsgroei te bereiken is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een organisatie- en verandervraagstuk. Een samenspel tussen mens en technologie dus. Productieprocessen vragen vaker om digitale vaardigheden en technisch abstractievermogen. Dataficatie en robotisering hebben een flinke impact op werknemers. Van uitvoerder komen ze steeds meer in de rol van regisseur die het gedigitaliseerde maakproces in goede banen moet leiden. Deze ontwikkelingen vragen om verandervermogen, acceptatie en adaptatie van technologie op de werkvloer. Oftewel: technische sociale innovatie. Juist hierover gaat het programma Slimmer werken van Midpoint Brabant voor de maakindustrie.”

Nog meer weten over arbeidsproductiviteit mkb
Net als in heel ons land toont de arbeidsproductiviteit in Midden-Brabant een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017. De chemische industrie heeft in Midden-Brabant veruit de hoogste arbeidsproductiviteit. In technische vacatures in de maakindustrie is de arbeidsmarktspanning de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn beduidend meer vacatures dan WW’ers met een uitkering van minder dan zes maanden.

Petra: “We hebben heel veel kleinere en mooie toeleverende industriebedrijven die op hun gebied succesvol zijn. Het dashboard is een onderbouwing van het programma Slimmer werken met als belangrijkste doel de verbetering van arbeidsproductiviteit. Avans Hogeschool gaat in opdracht van ons onderzoeken hoe je arbeidsproductiviteit bij kleinere maakbedrijven kunt beïnvloeden.”

Primeur in Nederland
ArbeidsmarktInZicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Het dashboard, een primeur voor Nederland, is ontwikkeld door Etil Reseach Group, in samenwerking met Panteia, dat werkt met data van onder meer CBS, CPB en UWV. Het openbaar toegankelijke ArbeidsmarktInZicht geeft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio’s. Je kunt er zelf analyses, grafieken en vergelijkingen tussen regio’s mee maken. Het dashboard over arbeidsproductiviteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.

Op https://arbeidsmarktinzicht.nl/midden-brabant vind je kerncijfers over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant met haar elf gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Foto: de initiatiefgroep Midpoint Brabant Smart Industry bij Fujifilm in Tilburg tijdens de lancering van het dashboard arbeidsproductiviteit. https://arbeidsmarktinzicht.nl/arbeidsproductiviteit-noord-brabant


Vacature managementassistent Regio Hart van Brabant

Vacature programmacoördinator Deltaplan Techniek

In het Deltaplan Techniek werken bedrijven, onderwijs en overheden samen om inwoners van 7 tot 67 jaar uit Midden-Brabant te enthousiasmeren voor leren of werken in de techniek- en maakindustrie. Het programma verbindt, faciliteert, jaagt aan en stimuleert de promotie van techniekberoepen en onderwijs. In 2022 is er nieuw leven in geblazen voor de periode tot en met 2024. Als regionale economische ontwikkelingsorganisatie verzorgt Midpoint Brabant het programmamanagement. De uitvoering is in handen van projectpartners uit het onderwijs, het technische bedrijfsleven en organisaties die werken aan techniekpromotie en instroom van nieuwe medewerkers.

Voor de periode april 2023 tot en met maart 2024 zoeken wij een programmacoördinator Deltaplan Techniek voor gemiddeld 20 uur per week.

 Spreekt dit jou aan in deze functie?

 • Als programmacoördinator ben je het centrale aanspreekpunt en de regisseur van het totale programma. Je houdt het triple helix samengestelde Afstemmingsoverleg Deltaplan Techniek, de stuurgroep Smart Industry en programmamanager Human Capital van Midpoint Brabant voortdurend op de hoogte van de voortgang.
 • Je leidt het programmateam dat bestaat uit een programmasecretaris, de projectleider van Stichting Techniek Onderwijs Midden-Brabant en een nog te vormen afvaardiging van het technische bedrijfsleven.
 • Je ontwikkelt het programma verder door, zorgt voor de realisatie van de projecten die hieruit voortvloeien en monitort ontwikkelingen.
 • Je speelt flexibel in op de ontwikkelingen bij de partners op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
 • Je bouwt aan relaties met onder meer overheden, bedrijven, brancheorganisaties en verschillende programmamanagers van Midpoint Brabant.
 • Je verkent additionele financieringsmogelijkheden voor Deltaplan Techniek en brengt geschikte nieuwe mogelijkheden in het bestaande programma onder.

Herken je jezelf hierin?

 • Je hebt ervaring in het coördineren van complexe en integrale programma’s en in de aansturing van projectteams op inhoud en proces, binnen de kaders van geld en tijd.
 • Je beschikt over een goed gevoel voor samenwerken en hebt bij voorkeur een warm netwerk in de technische en maakindustrie in Midden-Brabant.
 • Je snapt het samenspel van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden en schakelt daar makkelijk in.
 • Je functioneert op minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt een energieke en enthousiaste persoonlijkheid met goede netwerkvaardigheden.
 • Je kunt goed omgaan met agenda’s en belangen van bestuurlijke en uitvoerende partijen.

Wat bieden we jou?

Een boeiende functie binnen een enthousiast, gezellig, energiek en klein team met veel vrijheid en ruimte voor samenwerking. Het betreft een dienstverband van één jaar, met mogelijk verlenging van één jaar (mede afhankelijk van het budget dat voor deze functie beschikbaar wordt gesteld door Regio Hart van Brabant). Bij 20 uur is je salaris maximaal € 2.500,- bruto per maand. Hiernaast: 8% vakantiegeld, een dertiende maand, 15 vakantiedagen, aansluiting op het ABP-pensioen en een telefoon en laptop van de zaak. Eventueel is invulling op detacheringsbasis, inhuur, collegiale inleen of een andere variant mogelijk. Wij gaan in dat geval uit van een gemiddelde inzet van 20 uur per week, met 47 werkbare weken in een jaar en met een maximaal uurtarief van € 90,- exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten.

Interesse?

Stuur een korte motivatiebrief en je cv vóór vrijdag 10 februari 12:00 uur aan Martyntje Brink, programmamanager Human Capital Midpoint Brabant, via het mailadres info@midpointbrabant.nl. Op maandagmiddag 13 februari ontvangen drie kandidaten een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op donderdagochtend 16 februari bij Midpoint Brabant, Burgemeester Brokxlaan 12 in Tilburg. Graag jouw voorkeur voor de tijd opgeven in je mail (09:00 tot 09:45 uur, 10:00 tot 10:45 uur of 11:00 tot 11:45 uur).

Mocht je niet helemaal voldoen aan wat wij vragen, maar denk je wel geschikt te zijn? Reageer dan toch! Wie weet zijn er aanknopingspunten voor een gesprek.

Voor de vacature in PDF klik hier.


Nieuw dashboard geeft inzicht in arbeidsproductiviteit Brabantse regio’s

Op initiatief van Midpoint Brabant is voor het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Net als in heel ons land tonen de cijfers een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017). 

Brabant doet het beter dan doorsnee in Nederland. De high tech regio Zuidoost-Brabant is landelijke top. De regio’s West-, Noordoost- en Midden-Brabant scoren qua arbeidsproductiviteit echter onder het Nederlandse gemiddelde. De veruit sterkste stijging in Brabant zit in de sector vervaardiging van machines en apparaten. De arbeidsmarktspanning bij technische vacatures is de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn beduidend meer vacatures dan WW’ers met een uitkering van minder dan zes maanden.

Petra Mouthaan van Midpoint Brabant Smart Industry: “De komende jaren moeten we toewerken naar een verbetering van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5%. Dit is al een hele opgave voor met name de kleinere maakbedrijven door hun geringe schaal en de toenemende complexiteit.”

Het dashboard, een primeur voor Nederland, is ontwikkeld door Etil Reseach Group, in samenwerking met Panteia, dat werkt met data van onder meer CBS, CPB en UWV. Het openbaar toegankelijke ArbeidsmarktInZicht geeft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio’s. Je kunt er zelf analyses, grafieken en vergelijkingen tussen regio’s mee maken. Het dashboard over arbeidsproductiviteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.

https://arbeidsmarktinzicht.nl/arbeidsproductiviteit-noord-brabant


Midpoint Brabant directeur Bas Kaptein over ambitieus vierjarenplan Midden-Brabant

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Midpoint Brabant, de schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, heeft een strategisch plan en actieprogramma voor Midden-Brabant opgesteld voor de komende vier jaar. Alles is erop gericht om substantieel bij te dragen aan de brede welvaart van de regio én ons land. Het plan van het regionale economische samenwerkingsverband draait om het verder versterken van het mkb en het nadrukkelijker benutten van het grote kennispotentieel: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal! Benieuwd naar de plannen? We spraken met Bas Kapitein, algemeen directeur Midpoint Brabant.

Bas, wat is de koers van Midpoint Brabant voor de komende vier jaar?
Het nieuwe plan hebben we samen ontwikkeld met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties uit de regio. Het kent tien opgaven met twee rode draden. Ten eerste ondersteunen we mkb-bedrijven bij slim en duurzaam ondernemen. Midden-Brabant heeft een omvangrijk, divers en initiatiefrijk mkb, dat ook in de toekomst concurrerend moet blijven. Ten tweede stimuleren we maatschappelijk innoveren, oftewel vernieuwingen met sterke impact op de samenleving. Hierbij richten we ons op het verzilveren van het rijkelijk aanwezige kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. We gaan de regio ook nadrukkelijker profileren, met als motto: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal.

Waar gaan de tien opgaven over?
Centraal staan de maatschappelijke opgaven digitaliseren, verduurzamen en gezondheid. Deze willen we versnellen door veel aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Een belangrijke randvoorwaarde is natuurlijk dat we het vestigingsklimaat in Midden-Brabant blijven versterken. Sectoren waarin de regio sterk is geven we speciale aandacht. Dat zijn de maakindustrie, logistiek en leisure.

Laten we de opgaven één voor één langslopen. Wat staat er op de stapel bij digitaliseren?
Met het programma Smart MKB richten we ons op het verder digitaliseren van ambitieuzemkb-bedrijven met groeipotentie. Zij kunnen gebruik maken van digicoaches en business developers van Midpoint Brabant, én van ons grote netwerk van ICT-bedrijven, studenten en datagedreven startups. Als onafhankelijke partij bieden we mkb-bedrijven objectieve adviezen. Ze krijgen op een toegankelijke manier de juiste kennis om mee aan de slag te gaan.

Hiernaast werken we samen met diverse partners aan en in fieldlabs. In co-creatie zetten ondernemers, studenten en onderzoekers zich in om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met gebruik van mensgerichte kunstmatige intelligentie. Zoals bij MindLabs, dat dit jaar een fonkelnieuw gebouw opent in het innovatiedistrict Spoorzone in Tilburg. In 2023 starten we met het fieldlab Slimmer werken voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit bij Smart Industry bedrijven. En in de logistiek ontwikkelen we samen met specialisten innovaties met nieuwe technologieën als AR/VR en Serious Gaming waar bedrijven uit de hele keten van kunnen profiteren.

Verduurzamen is een actueel en veelomvattend thema. Waar zet Midpoint Brabant op in?

Het draait hierbij om drie onderwerpen: circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. Bij zogeheten Green Deals zijn inmiddels diverse bedrijventerreinen in Tilburg en Waalwijk actief met concrete zaken als zonnepanelen op bedrijfsdaken, energieopslag met batterijen, uitwisselen van reststromen, vergroening van terreinen, waterberging en werken met circulaire materialen. Het is onze ambitie om Green Deals in te zetten op bedrijventerreinen in heel Midden-Brabant.

Up New is een netwerk waarbinnen we samen met partijen uit het bedrijfsleven en onderwijs activiteiten uitvoeren om de circulaire economie te versnellen. We stimuleren het vormen van ketens waarin ieder een steentje bijdraagt om de cirkel rond te krijgen. Zoals de Bouwhub Midden-Brabant die afgelopen jaar is gestart. Ook in de sectoren voeding, textiel en leer lopen dergelijke initiatieven. Via de website up-new.nl en bijbehorende social media doe je informatie en inspiratie op over circulair ondernemen, om er vervolgens mee aan de gang te gaan. We nodigen ook ondernemers uit om deel te nemen aan de workshops van CIRCO Hub Brabant. Hier leer je hoe je een rendabel businessmodel voor circulaire processen ontwikkelt.

Op het gebied van energietransitie onderzoeken we hoe de Delta Corridor kan bijdragen aan een CO2-neutraal Midden-Brabant. Dit is een buisleiding voor meerdere vormen van energie en grondstoffen, zoals LPG, propeen, waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom. Deze gaat lopen van Rotterdam via Moerdijk en Midden-Brabant naar Venlo, Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.

Bij klimaatadaptatie werken we onder meer aan een programma voor een goede balans tussen bedrijventerreinen en het omgevingsklimaat. Met het project Een Gezond Leisureklimaat helpen we met het beschermen van bedrijven tegen droogte, hitte en hoosbuien die het gevolg zijn van klimaatverandering. Bij de klimaatsafari geven ondernemers elkaar tips en ideeën over het aanpakken van onderwerpen als groen, water, energie, afval en hergebruik.

In de logistieke sector zijn we koploper op het gebied van multimodaal vervoer. Oftewel, CO2-uitstootdrastisch reduceren door minder vervoer over de weg en meer over water en spoor. Niet voor niets is Tilburg-Waalwijk al voor de vierde keer op rij logistieke hotspot van het jaar. Smart Port Waalwijk wordt één van de technologisch slimste binnenvaartterminals van Europa door het elektrificeren van het transport via schepen en vrachtauto’s. We ondersteunen deze ontwikkeling met lobbyen en werving van externe financiering van het plan.

Gezondheid is een nieuw onderwerp bij Midpoint Brabant. Wat is het idee hierachter en wat kunnen we verwachten?
Ons motto is: de mens centraal. Het is dan ook logisch dat we gezondheid als een kernthema oppakken in het maatschappelijk innovatieprogramma voor de regio. In eerste instantie richten we ons op de houdbaarheid van de zorg. Naar aanleiding van een WRR-rapport over dit item hebben Tilburg University, ETZ, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant een congres georganiseerd. Hieruit is een project voortgevloeid waarin op basis van data en nieuwe financierings-, zorg- en opleidings- en werkarrangementen wordt gewerkt aan het verkleinen van verschillen in gezondheidskansen terwijl we de houdbaarheid van het zorgsysteem vergroten.

Je beschouwt talentontwikkeling als een versneller van deze opgaven. Leg eens uit.
Zoals ik al aangaf heeft onze regio een groot kennispotentieel. Zo heeft Tilburg 50.000 studenten op wo-, hbo- en mbo-niveau. Van wetenschappelijk tot praktisch dus, en vooral met een alpha- en gamma-profiel. De kans is om een nog betere brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, en het talent te behouden voor onze regio.

Tegelijkertijd is er een terugloop in technische opleidingen en hebben bedrijven een schrijnend tekort aan technisch personeel. Met het Deltaplan Techniek promoten we technische beroepen. Gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs zetten hiervoor samen middelen in. Zo organiseren vijf gemeenten elk jaar een Dag van de Techniek en vertellen jongeren via Techniekgeniek.nl zelf hoe leuk het is om in een technisch vak te werken. Bij een ander initiatief, de Techniekcoalitie, krijgen bedrijven strategisch HRM-advies om medewerkers van technische bedrijven te blijven ontwikkelen.

Ook voor duurzaamheid zijn nieuwe talenten nodig. Om in 2030 de klimaatdoelstellingen te bereiken moeten er alleen al in Midden-Brabant 2.400 tot 2.800 extra voltijdbanen bijkomen. Een flinke klus! We zetten in op vloeiende in- en zij-instroom van personeel, mobiliteit tussen sectoren en een leven lang ontwikkelen van mensen, jong en oud. Via het Rangeerterrein van Leerwerkloket krijg je advies welke sector nou echt het beste bij jou past.

Versterken van het vestigingsklimaat zie je als een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Hoe ga je dit aanpakken?
Onze plannen winnen uiteraard aan kracht als deze aansluiten bij de regionale omgevingsvisie. Als enige regio in Nederland hebben de samenwerkende Hart van Brabant-gemeenten het onderwerp klimaat geïntegreerd in de Regionale Energie en Klimaat Strategie. Niet RES dus maar REKS. Dat vraagt om een integrale aanpak met structurele betrokkenheid van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Midpoint Brabant faciliteert de samenwerking met die partijen. De komende jaren gaat er ook veel aandacht uit naar de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Hierin werken we samen aan een Verstedelijkingsakkoord met in eerste instantie focus op woningbouw en een gezamenlijke economische propositie waarin het verzilveren van het kennispotentieel in beide steden en de regio’s Baronie en Hart van Brabant centraal staat. Midpoint Brabant bouwt mee aan deze propositie. Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor innovatiecampussen, waaronder een nieuw groene en kennisintensieve omgeving in Wijkevoort in Zuidwest-Tilburg en de doorontwikkeling van de Smart Industry hub Gate2 in Rijen.

Welke rol spelen startups hierbij?
Een gezond vestigingsklimaat betekent ook dat startups volop de kans krijgen om van de grond te komen. Naar aanleiding van het rapport ‘Naar een winnend startupecosysteem’ van Strategy Unit heeft een werkgroep van Tilburg University, Fontys, Avans, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant een actieplan uitgewerkt. We gaan vol voor impact startups, oftewel startups die naast economische waarde vooral ook maatschappelijke waarde leveren en zo bijdragen aan de brede welvaart.

We begeleiden deze, in hechte samenwerking met de andere partners uit de werkgroep en met partners als Braventure en de BOM, onder andere met de financiering, huisvesting, de juiste netwerkpartners en het business model. Midden-Brabant moet voor impact startups dé place-to-be worden, met de Spoorzone Tilburg als belangrijke broedplaats.

En de leefomgeving?
Omdat leisure één van de kernsectoren in Midden-Brabant is, ontwikkelen en coördineren we het programma Beleefbaar Brabant, met als credo: ‘Leisure for a better Society’. We zetten onze kennis en ervaring in de vrijetijdssector in voor experimenteerruimte bij transitieopgaven die nodig zijn om Brabant leefbaar en beleefbaar te houden. Het vlaggenschipproject van dit programma is Van Gogh Homeland. Dit wordt een kralensnoer van iconische publieksattracties over die maatschappelijke opgaven, met de verbeeldingskracht van de grote Brabantse meester Vincent van Gogh als inspiratie. In opdracht van de gemeente Tilburg loopt nu een locatieonderzoek naar twee mogelijke locaties voor Van Gogh Homeland. Innovaties in leisure stimuleren we ook met het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, samen met de provincie Noord-Brabant, de regionale ontwikkelorganisaties, de Efteling en Libéma.

Dit zijn ambitieuze plannen. Hoe ga je dit allemaal organiseren?
Midpoint Brabant heeft een compact programmabureau. Namens ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties ontwikkelen en implementeren we programma’s, projecten en diensten. Voor de vele projecten schakelen we slagvaardige specialisten in, zodat we gericht en snel meters kunnen maken. Bij het Rijk hebben we een Regio Deal met tien omvangrijke projecten aangevraagd. Als deze doorgaat zullen we flink moeten opschalen in capaciteit.

Daarnaast werken we aan integratie van het Huis van Ondernemerschap en Innovatie Station88 bij Midpoint Brabant. Dit doen we om mkb-bedrijven in Midden-Brabant nog beter te kunnen bedienen met diensten die helpen om slim en duurzaam te kunnen ondernemen. Station88 is immers dé schakelkast voor ondernemers in onze regio. Met onder meer inspiratiesessies en workshops helpt Station88 ondernemers op weg. Ook verwijst Station88 door naar partners die specialistische kennis kunnen leveren aan ondernemers. Efficiënt via één loket. Hoe meer we samenwerken, hoe duidelijker het voor ondernemers in onze regio wordt. Alles is erop gericht om substantieel bij te dragen aan de brede welvaart van Midden-Brabant én ons land. Hiervoor gaan we het grote kennispotentieel van onze regio nadrukkelijker benutten: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal!


Nieuwe European Digital Innovation Hubs helpen versnellen met digitalisering

Dit is een publicatie van Brabant in Business

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin al stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

De Europese Unie heeft een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland zijn er vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) opgericht. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Vanaf 2023 gaan vijf regionale smart industry steunpunten verder als EDIH’s om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Gerard Blom, programma-coördinator van Smart Industry Hub Zuid: “De EDIH Zuid-Nederland wordt een vervolg en uitbreiding op onze dienstverlening vanuit Smart Industry Hub Zuid en het Data Value Center. Daarmee dragen we met alle partners verder bij aan de digitalisering van en het data delen door de maak- en onderhoudsindustrie in de toeleverketens in belangrijke sectoren als: agrofood, procesindustrie, logistiek, high tech systemen, semicon, automotive en medical. We profileren ons verder op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals data/digitalisering, AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen. MKB ondernemers weten nu vaak nog niet waar ze moeten beginnen én waar ze moeten zijn. De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking gaat ondernemers in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op een laagdrempelige, praktische wijze verder helpen met data en digitalisering.”

Datavolwassenheid vergroten met advies van datacoach
De hele wereld draait inmiddels om data en voor het MKB liggen er volop kansen om meerwaarde te halen uit data van het eigen bedrijf, processen, data van klanten en van de markt. Om de datavolwassenheid te vergroten en beter inzicht te krijgen, kunnen ondernemers vrijblijvend innovatie ondersteuning krijgen van een datacoach. Deze doorloopt samen met de ondernemer het Data Kansen Stappenplan en geeft daarna praktisch advies. Ondernemers kunnen vrijblijvend een afspraak maken via: datacoach@brabant.nl

Gerard Blom: “Datagedreven werken is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. De transitie naar dataoptimalisatie is in volle gang en het is van belang om hier als maakbedrijf op te participeren.“

Verbeteren arbeidsproductiviteit noodzakelijk
Hoe verbeter je de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Oftewel: aan welke knoppen kun je in deze huidige krappe arbeidsmarkt nog draaien om méér productie te doen met minder mensen. Dit vraagstuk stond centraal bij het SchakelEvent voor de maakindustrie en logistiek dat op 24 november jl. werd gehouden bij CAPI Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Smart Industry Hub Zuid partner Midpoint Brabant en VNO-NCW MiddenBrabant gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek. De maakindustrie en logistiek hebben elkaar hard nodig als het gaat om verbeteren van arbeidsproductiviteit, zeker gezien het toenemend tekort aan energie, grondstoffen, mensen, kapitaal en ruimte. In Midden-Brabant wordt nu voor de maakindustrie het nieuwe fieldlab Slimmer ontwikkeld, met een innovatieve aanpak voor én bij mkb-ondernemingen. Ondernemers die meer willen weten, kunnen contact opnemen met Petra Mouthaan. (petramouthaan@midpointbrabant.nl)

Cyber weerbaarheid vergroten met hulpkaarten
De Cyberweerbaarheid van het mkb in Brabant is ver onder de maat. Dat is de schrikbarende conclusie van het Cyberweerbaarheidsonderzoek MKB Brabant 2022, uitgevoerd door ACA IT-Solutions, met medewerking van netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys Hogeschool ICT. Het rapport werd gepubliceerd tijdens de European Cyber Security Maand en maakt duidelijk dat dit onderwerp het hele jaar door een plek bovenaan de agenda verdient. De conclusies uit het rapport schreeuwen om actie. Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft onlangs praktische hulpkaarten gelanceerd. Het gaat om een serie preventie-, nood- en advieskaarten op A4-formaat over verschillende onderwerpen als Phishing, Ransomware, Clean Desk & Clear Screen en IT-leverancier. De kaarten bevatten aanbevolen acties, die ieders cyberweerbaarheid en een veiligere samenwerking met andere bedrijven in de keten ten goede komt

De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en is een gezamenlijk inspanning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Economische Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Brainport Development, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Brainport Industries, TNO, AgriFood Capital, Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF). mkb-ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en het concrete dienstenaanbod kunnen een afspraak maken met programmacoördinator Gerard Blom (gblom@bom.nl).


Petra van Dijk benoemd als directeur MindLabs

Petra van Dijk (57) is benoemd als directeur van MindLabs, het centrum voor artificial intelligence en innovatieve technologie in de Spoorzone in Tilburg. Zij bekleedde deze functie de afgelopen 10 maanden al op interim basis. Aan de benoeming ging een uitgebreide selectieprocedure vooraf. Zij volgt nu formeel Loet Visschers op die met pensioen is gegaan.

Van Dijk is afkomstig uit Vught. Zij studeerde functieleer van de hersenen aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft ervaring met onderzoek en organisatie-ontwikkeling en werkte in het verleden in het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid. Van alle markten thuis dus. Van Dijk kenmerkt zichzelf als ondernemend met een hart voor de publieke zaak. Ze is sinds eind 2018 betrokken bij MindLabs.

Samenwerking
Fred van der Westerlaken is voorzitter van de vereniging MindLabs: “Petra heeft zich de afgelopen maanden als interim directeur verder ontwikkeld en zodanig geprofileerd dat we als bestuur het volste vertrouwen hebben dat zij, samen met al onze partners, MindLabs stevig op de kaart gaat zetten."

Van Dijk over haar benoeming: “Ik ben blij met de aanstelling en het vertrouwen van de partners. Ik heb sinds maart '22 gewerkt aan een stevige basisorganisatie met mensen uit ons netwerk die energie brengen in de samenwerking. Het is heel fijn dat ik met hen de plannen voor de komende jaren mag gaan waarmaken.”

Ambitie voor 2023
In 2022 is zaaiwerk verricht onder meer met een Regio Deal-aanvraag om de héle Spoorzone tot een samenhangend Innovatiedistrict voor ‘human-centered technology & AI’ te kunnen ontwikkelen. De plannen op dat gebied zijn met diverse partners in een hele korte tijd gevormd. Van Dijk: “Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat je samen meer kunt dan alleen. Nu maar hopen dat onze aanvraag toegekend wordt, want dan kunnen we meters gaan maken."

Nieuwbouw
Het nieuwe MindLabs-gebouw is op een haar na gereed. Zeer binnenkort kunnen de huurders hun intrek nemen. Voor Van Dijk een mooi moment: “Wij hebben zo lang uitgekeken naar de opleverdatum. Een mooi pand met state of the art faciliteiten, waaronder vijf R&D-labs, geeft onze partners de mogelijkheden om te experimenteren met innovatieve toepassingen op het gebied van technologie en AI.” De officiële opening staat voor na de zomer op de rol, wanneer het gebouw geheel is ingericht en alle huurders hun intrek hebben genomen.

Midpoint Brabant is partner van MindLabs.


Duurzame geotextielen krijgen vaste voet aan de grond

Op woensdag 18 januari 2023 werd om 16.00 uur op de Infratech de ‘Innovatiegroep
Duurzame Geotechnische Toepassingen’ (IDGT) gelanceerd. Dit is een initiatief van de
bedrijven TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens Boomprojecten
BV en Midpoint Brabant (dit is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen in Midden-Brabant). Het initiatief wordt ondersteund door Tilburg
University, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta.

Deze innovatiegroep heeft zich tot doel gesteld om de verduurzaming van geotextielen in de breedste zin van
het woord in Midden-Brabant te versnellen door marktpartijen, overheden, bedrijfsleven en onderzoeks- en
onderwijsinstellingen actief te betrekken bij haar activiteiten. De IDGT zet daarvoor in op kennisontwikkeling
middels het opzetten van onderzoeks- en praktijkprojecten, materiaalontwikkeling, geven van voorlichting en
kennisdeling met de hele keten.

Het idee voor de IDGT is geboren in Gilze tijdens een gesprek tussen Esther IJzer van TEFAB met Vincent van
Rijsewijk van Midpoint Brabant. ,,We constateerden dat er heel weinig beweging zit in de verduurzaming van
zowel de materialen als toepassingen bij geotextielen, terwijl er op circulair en biobased vlak echt
mogelijkheden zijn en er kansen liggen”, licht IJzer toe.

Onderzoek
Samen met Midpoint Brabant werd vervolgens een verkennend onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Dat
resulteerde in een bijeenkomst waar behalve bedrijven ook de provincie Noord-Brabant, Waterschap
Brabantse Delta en Tilburg University aanschoven. ,,We constateerden dat er op dit gebied geen aanjager van
verduurzaming binnen de keten aanwezig is, terwijl duurzame eisen heel hard op de GWW-sector afkomen.
Geotextielen zijn budgettair vaak een klein onderdeel van werken, terwijl ze wel een forse impact kunnen
hebben op de milieubelasting. Bovendien accepteren opdrachtgevers niet meer dat in een werk het afval van
de toekomst wordt gecreëerd. Tijd voor actie dus”, concludeert Van Rijsewijk.

Ketenbrede beweging
De oprichting van de IDGT is een startschot voor een transitie naar circulaire en biobased materialen. De groep
wil deze beweging op gang brengen. ,,Daarbij is het heel belangrijk dat de hele keten erbij betrokken wordt.
Van opdrachtgever tot uitvoerder en van architect tot gebruiker. De IDGT gaat dus nadrukkelijk de verbinding
leggen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het moet een keten brede beweging worden”, aldus
IJzer.

Partijen
Het manifest is ondertekend door TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens
Boomprojecten BV en Midpoint Brabant. Met diverse bedrijven en overheden, waaronder Waterschappen,
provincies, en gemeenten en kennisinstellingen waaronder de Tilburg University en Hbo-opleidingen lopen
gesprekken om de samenwerkingen verder te formaliseren.

Fotograaf: André Sprong, bouwfotograaf bij André Bouwfotografe


FIRST LEGO League regiofinale Midden-Brabant

Op zaterdag 21 januari is het zover, bij Avans in Tilburg vindt de jaarlijkse regiofinale Midden-Brabant plaats van de FIRST LEGO League. Het schoolgebouw van Avans aan de Professor Cobbenhagenlaan wordt omgetoverd tot finaleruimte voor robotwedstrijden en jurysessies. Een event waarin leerlingen tussen de 9 en 15 jaar worden uitgedaagd te denken als technici en wetenschappers.

Landelijke finale
Tijdens deze dag strijden veertien teams van scholen uit de omgeving Midden-Brabant voor de Champion’s Award. De teams worden beoordeeld op vier onderdelen: robotprestatie, innovatieproject, robotontwerp en core values (denk aan samenwerken, sportiviteit en dergelijke). Het team met de hoogste score op alle onderdelen wordt de winnaar van de dag en is door naar de landelijke finale. Elk jaar heeft de First Lego League Challenge een ander thema. Het thema van dit seizoen is SUPERPOWEREDSM.

Robotwedstrijden en presentaties
Na de opening om 9.20 uur starten de eerste wedstrijden. Ieder team speelt vier robotwedstrijden waarin ze hun geprogrammeerde robot zoveel mogelijk punten laat verzamelen door missies te voltooien. De wedstrijd met de meeste punten telt voor de score aan het eind van de dag.

Tijdens de presentaties voor de jury presenteert ieder team hun innovatieproject. De teams hebben de afgelopen maanden een innovatie ontwikkeld rondom het thema SUPERPOWEREDSM. De teams worden daarnaast beoordeeld op hun robotontwerp en core values.

Avans
Het gehele schoolgebouw van Avans is omgetoverd voor deze wedstrijddag. Naast de wedstrijden zijn er voor de teamleden en bezoekers activiteiten rondom techniek. Leerlingen kunnen tussen de wedstrijden door in de projectlokalen van Avans lego bouwen, airhockeyen en nog veel meer!

En de winnaar is…
Aan het eind van de dag, om 15.30 uur, is de prijsuitreiking en worden de awards uitgereikt. De Champion’s award gaat naar het team dat het hoogst presteert en dit team gaat door naar de landelijke finale van FIRST LEGO League. Ook worden er awards uitgereikt voor de beste robotprestatie, het robotontwerp, het innovatieproject en core values. Daarnaast is er 1 juryaward, die wordt uitgereikt aan het team dat volgens de jury een award verdient.

Ontdekstation013 organiseert dit event in samenwerking met de landelijke organisatie van FIRST LEGO League, Jetnet & Technet.


Locatie evenement: Avans Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 13, 5037 DA Tilburg.
Tijden evenement: 9.20 uur tot 16.00 uur
Contactpersoon evenement: Anouk Kooter, anouk@ontdekstation013.nl, 06-10862181

Ontdekstation013, Spoorzone Hal 79, Burgemeester Brokxlaan 20, 5041 SB Tilburg,
06 493 220 50 - info@ontdekstation013.nl - www.ontdekstation013.nl 
www.facebook.com/ODS013Tilburg - www.instagram.com/ods013tilburg/


BTT Multimodal Container Solutions uit Tilburg breidt terminalnetwerk uit naar Bergen op Zoom

Tilburg, 11 januari 2023 - Containerlogistiek dienstverlener BTT Multimodal Container Solutions, gevestigd in Tilburg, neemt met ingang van 1 februari 2023 Overslag Terminal Bergen op Zoom over van logistiek dienstverlener Van den Bosch uit Erp. Dat zijn Wil en Remon Versteijnen van BTT en Rico Daandels, CEO van Van den Bosch, overeengekomen. 

Hierdoor krijgt het Tilburgse familiebedrijf ook vanuit Bergen op Zoom een directe binnenvaartaansluiting met de Rotterdamse en Antwerpse haven. “Een geweldige aanvulling op ons bestaande terminal- en West-Brabant Corridor-netwerk dat direct ontsloten is op het Schelde-Rijnkanaal”, aldus Remon Versteijnen, Commercieel Directeur van BTT Multimodal Group.

Uitbreiding en nieuwbouw
Het terminalnetwerk van BTT bestaat momenteel uit binnenvaart- en railterminals in Tilburg, Eindhoven, Weert, Polen en tevens een kantoor in China voor de afhandeling van de zijderoute. Daarnaast opent medio maart de in aanbouw zijnde nieuwe containerterminal op het naastgelegen perceel in Bergen op Zoom. Met een totale overslagcapaciteit van 250.000 TEU, een gezamenlijke oppervlakte van 66.000 m2 én 5.000 m2 warehouse met crossdockactiviteiten is BTT Bergen op Zoom meteen een van de grootste binnenvaart containerterminals. Voor BTT is de aankoop een welkome aanvulling op de al geplande nieuwbouw van de containerterminal.

Ook de activiteiten en alle betrokken medewerkers van Van den Bosch in Bergen op Zoom worden onderdeel van BTT. “We zijn verheugd dat we het team kunnen verwelkomen, zo gaan we samen zorgdragen voor een naadloze overgang voor onze opdrachtgevers”, aldus Versteijnen. Voor Van den Bosch is de verkoop van de terminal een strategische keuze. De focus van de komende jaren van de logistiek dienstverlener ligt op de ontwikkeling van het intermodale netwerk in Europa en Afrika.

Aansluiting op strategie
BTT is reeds enkele jaren partner in de West-Brabant Corridor. Een samenwerking met terminals in Oosterhout en Moerdijk voor het varen van containers van/naar Rotterdam en Antwerpen. Ook de activiteiten in Bergen op Zoom sluiten hier direct op aan.

“De sterke focus op de regionale functie van Overslag Terminal Bergen op Zoom sluit aan bij onze strategie om BTT te laten uitgroeien tot een leidende inland terminal operator met een verwachte groei van duurzame containeroverslag per binnenvaart en spoor naar 1 miljoen TEU per jaar. Met deze overname versterken we onze positie binnen de Brabantse markt en brengen we onze terminalactiviteiten verder tot ontwikkeling”, besluit Versteijnen.

Midden- en West-Brabant zijn respectievelijk nummer 1 en 2 logistieke hotspot van Nederland.


Midden-Brabant betrekt de jongeren zélf bij de aanpak van jeugdwerkloosheid

Dit is een publicatie van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Jongeren centraal stellen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid: het lijkt zo simpel en logisch. Toch lukt het professionals maar mondjesmaat om hun aanbod voor jongeren over de bühne te brengen, mede door een gebrekkige onderlinge samenwerking en het gemis van ‘knallende’, doelgroepgerichte communicatie. Hoe jongeren wél te betrekken en bereiken? Dat vertellen Nina Hoek van Dijke, eigenaar van jongerencommunicatiebureau ‘Jong en Je Wil Wat’ en Marc Bevers, programmamanager bij Midpoint Brabant.

Of ze nu hun rijbewijs moeten halen, met jeugdzorg te maken krijgen of werkloos zijn: in de ruim twaalf jaar dat ze haar jongerencommunicatiebureau ‘Jong & Je Wil Wat’ runt, heeft Nina Hoek van Dijke geleerd dat je jongeren alleen begrijpt als je je verdiept in hun belevingswereld en ze vervolgens actief bij plannen betrekt. “Vaak worden jeugdwerkloosheidsprogramma’s gelanceerd, waarin jongeren zelf niet zijn meegenomen of waarvan ze helemaal niets weten. Dat is echt een gemiste kans. Wil je jongeren bereiken en impact hebben op voor hun belangrijk beslissingen, dan moet je samenwerken met partijen die helpen een brug te slaan tussen de gemeente en jongeren. Verder zijn een ‘knallende’ communicatie en het constant activeren en motiveren van jongeren enorm belangrijk.”

Pizzasessies om jongere te bereiken
Typisch aan de aanpak van Jongerenpunt Midden-Brabant is dat jongeren zélf aangeven hoe zij werkloosheidsthema’s willen aanvliegen.
“Je creëert betere oplossingen als je het samen doet met de mensen die iets met die oplossingen moeten. Het is geen rocket science”, zegt Marc Bevers, programmamanager bij Midpoint Brabant. “Verder moet je de taal van jongeren spreken en begrijpen - zonder meteen door te slaan -, snel schakelen, goed luisteren en vooral: meebewegen. Er zijn allerlei manieren om jongeren bij programma’s te betrekken, variërend van pizzasessies en hackathons tot jongerenpanels en speciale WhatsApp-groepen. De kracht van dit soort initiatieven is dat je hen het gevoel geeft dat de oplossing ook een beetje van hen is.”

Voor het gehele artikel van Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt klik hier