Programmateam Deltaplan Techniek van start met Brigitte Duffhues en Nicole Storimans

Vanaf half januari starten Brigitte Duffhues en Nicole Storimans als programmacoördinator respectievelijk projectondersteuner Deltaplan Techniek. Zij opereren vanuit Midpoint Brabant in het team dat is opgericht om dit programma tot en met 2024 te implementeren. Deltaplan Techniek is drie jaar geleden van start gegaan. Met het nieuwe plan voor de komende drie jaar krijgt het een nieuwe impuls, het programmateam geeft het extra slagkracht. Diverse projectpartners in voornamelijk het primair en voortgezet onderwijs, mbo en technische bedrijfsleven verzorgen de uitvoering.

Brigitte Duffhues is bekend met de materie vanuit haar functie bij het BioVoice, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant. Als programmacoördinator regisseert zij het Deltaplan Techniek programma. Zij vervult een centrale rol in het vinden en versterken van draagvlak bij partners en het ontwikkelen van relevante netwerken. Nicole Storimans heeft al eerder gewerkt bij Midpoint Brabant. Als projectondersteuner gaat zij de partners ondersteunen bij de uitvoering en ervoor zorgen dat er flinke meters gemaakt worden op de projecten en activiteiten. Het programmateam bestaat verder uit Bart Coppes, projectcoördinator Sterk Techniek Onderwijs (STO), en vanuit het technische bedrijfsleven komt nog een invulling. Het team rapporteert aan de programmamanager Human Capital en de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant.

In het Deltaplan Techniek werken ondernemingen, onderwijs en overheid samen om inwoners van Midden-Brabant enthousiast te maken voor de techniek- en maakindustrie en hiermee de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Het nieuwe Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

(Foto v.l.n.r.: Brigitte Duffhues, Nicole Storimans)


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde genomineerd voor KVK Impact Award

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde is genomineerd finalist bij de KvK Impact Award 2021. Vodde geeft oud textiel, vodden dus, een nieuw leven door er allerlei kwaliteitssokken van te maken. De KvK Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die uitblinken in innovatie, creativiteit en tijdens de coronacrisis hiermee op de markt kwamen.

Vodde, gevestigd naast het TextielMuseum in Tilburg, is een van de 5 finalisten uit de 111 deelnemers. Vanaf 11 januari tot 28 januari kan het publiek op een van de vijf finalisten stemmen. Tijdens de finale, een online event op 2 februari, wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Voor het gehele artikel, klik hier.

Help Vodde aan de KVK Impact Award 2021 en stem hier.


Deltaplan Techniek geeft nieuwe impuls aan techniekberoepen en -onderwijs in Midden-Brabant

Mensen uit Midden-Brabant enthousiast maken voor de techniek- en maakindustrie. Dat is het doel van het nieuwe Deltaplan Techniek. Sinds 2018 voeren diverse organisaties uit de regio dit plan uit om de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Technische bedrijven en de maakindustrie zijn sterk vertegenwoordigd in Midden-Brabant, maar ze raken steeds meer in de knel. Vacatures blijven lang openstaan, medewerkers kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen niet bijbenen en technische opleidingen dreigen te verdwijnen. In het Deltaplan Techniek zetten de gemeenten, het bedrijfsleven en het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs samen extra middelen in om techniek in de regio uit de knel te halen. Als verbindende schakel tussen deze organisaties vervult Midpoint Brabant een coördinerende rol.

Het Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Techniek in onderwijs

Han Snijders, directeur Campus013 en penvoerder Sterk Techniek Onderwijs (STO), en Cees van Gerwen, directeur scholen voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek en voor Procestechniek bij ROC Tilburg, zijn eensgezind: “Het begint bij het verbeteren van de positie van techniek in het onderwijs. Zo versterken we doorlopende leerlijnen techniek bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, en krijgt techniek extra aandacht in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook komen er hybride leeromgevingen voor techniek, techniekprogramma’s en trainingen voor leerkrachten. Hybride betekent verschillende leersituaties waar bedrijven en onderwijs samenwerken”.

Promoten van techniek

Het tweede punt gaat over het zichtbaar maken van de enorme mogelijkheden van leren en werken in de techniek voor jongeren die hun school- of beroepskeuze gaan maken, hun ouders, werkzoekenden en mensen die een loopbaanstap willen maken als zij-instromer. Thom Blankers, wethouder Werk & Economie gemeente Heusden en kartrekker namens de gemeenten in de Regio Hart van Brabant: “Het vorig jaar geïntroduceerde online platform techniekgeniek.nl is hierbij de motor, ondersteunt door evenementen als TechniekGeniek, Girls’ Day en de Dutch Technology Week Midden-Brabant. Bij de promotie besteden we extra aandacht aan vrouwen en immigranten, die een minderheid vormen in de technieksector. Ontdekstation 013 speelt een belangrijke rol bij het kennis maken met techniek voor iedereen in onze regio.” Gemeente Tilburg draagt vanaf de start bij aan de activiteiten en de mooie plek die Ontdekstation013 inmiddels heeft in de Spoorzone en daarbuiten.

Betrekken van bedrijven

Hoe betrek je technische bedrijven blijvend bij techniekpromotie? Om die vraag draait het derde actiepunt. Hans van den Bersselaar, directeur Bersselaar Constructie Udenhout: “Alle bedrijven hebben er belang bij als er nieuwe mensen interesse hebben in een baan in de techniek. Daarom is het nu tijd dat veel bedrijven goed gaan meedoen. We gaan vol inzetten op praktische activiteitenkalenders, stappenplannen en draaiboeken, zodat we aan jongeren en zij-instromers duidelijk kunnen maken hoe mooi werken in de techniek is. Verder zorgen we samen met de andere partners voor het ontwikkelen van techniekpromotieactiviteiten en gaan we ons zo organiseren dat we een goede gesprekspartner voor onderwijs, overheid en andere bedrijven blijven.”

Om- en bijscholing

Ook als je al aan het werk bent of werk zoekt, kun je nog warmlopen voor techniek. En als je al in de techniek werkt, is er nog van alles wat je on the job kunt leren. Thom Blankers over dit vierde actiepunt: “We ontwikkelen allerlei manieren waarop mensen zich kunnen oriënteren in de techniek, ervaring kunnen opdoen of zich kunnen om- of bijscholen. We willen de mensen die nu in de techniek werken behouden, en wie een ander beroep heeft of werk zoekt overtuigen om hier in te stromen. Daarom stimuleren we de leercultuur bij technische bedrijven. Onder andere door de inzet van het Leerwerkloket Midden-Brabant en Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant. Via hun werkgevers kunnen medewerkers informeel leren en ‘een leven lang ontwikkelen’, waardoor zij de juiste vaardigheden hebben om het beste uit zichzelf te halen en bij te blijven. Om zij-instromers te helpen met een soepele instroom, werken we onder andere samen met het Leerwerkloket Midden-Brabant en het Rangeerterrein Techniek.”

Monitoren met data

Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant: “Op basis van data houden we een vinger aan de pols en zien we of wat we doen écht werkt. Daarom gaan we een dashboard ontwikkelen om de voortgang van activiteiten voor techniekeducatie en -promotie te meten, onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen beter inzichtelijk te maken en het effect van methodes voor techniekpromotie en -educatie en werving te monitoren. Zo onderbouwen we het beleid en de activiteiten die daarbij horen en sturen we tijdig bij als relevante ontwikkelingen daarom vragen.”

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

 


Nieuwe programmamanager Petra Mouthaan over Smart Industry: dream it, do it, make it!

Op 1 januari 2022 is Petra Mouthaan gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Smart Industry. Zij heeft het stokje overgenomen van Pierre van Kleef die zich sinds afgelopen zomer na tien jaar Midpoint Brabant volledig wijdt aan de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen. We vroegen Petra om zichzelf voor te stellen en te vertellen over haar ideeën en plannen.

Petra, wat breng je mee naar je nieuwe functie bij Midpoint Brabant?

Ik heb geen harde achtergrond in de technologie, wel veel affiniteit en ervaring met het werken in technische, industriële en logistieke sectoren. Door mijn banen bij Tempo-Team, TIAS (business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) en Wij Techniek (opleidings- en ontwikkelfonds van de technische installatiebranche) heb ik kennis van de onderwijsmarkt en een relevant netwerk in de regio. Ik ben een verbinder en denk multidisciplinair. In mijn rugzak zitten bijvoorbeeld ook HRM, business development en marketing. Bij Wij Techniek werkte ik mee aan de intersectorale Techniekcoalitie, een publiek-privaat Regio Deal project waar ook Midpoint Brabant nauw bij betrokken is.

Wat spreekt je zo aan in deze baan als programmamanager?

Ik wil graag bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van Midden-Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Daar kan ik mijn competenties in business development en alliantie- en projectmanagement goed voor inzetten. Toen deze baan - in een voor mij zeer vertrouwde regio - voorbij kwam liep ik meteen helemaal warm. Ik ben een verbinder en bruggenbouwer. Het spreekt mij dan ook aan dat Midpoint Brabant opereert als spin in het web van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Hoe zie je jouw opdracht als programmamanager?

In Midden-Brabant zijn veel innovatieve mkb-bedrijven gevestigd. Dat is een mooie uitgangspositie. Om in deze competitieve markt koploper te blijven moet je voortdurend meebewegen en veranderen. En nieuwe technologieën toepassen om sneller en flexibeler te produceren. Voor veel mkb-bedrijven in de maakindustrie is dit in hun eentje moeilijk haalbaar. Om impact te maken moeten we elkaar dus nog beter opzoeken. Daar zie ik een verbindende en aanjagende rol voor mij als programmamanager.

Wat beschouw je als de belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie?

Landelijk stagneert de productiviteit in de technologische industrie. Er is een gebrek aan arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Bovendien staat de industrie voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Gegeven de vergrijzing en achterblijvende instroom moet de arbeidsproductiviteit in de technologische industrie in 2030 maar liefst verdubbeld zijn ten opzichte van 2020. Een normale stijging is 2,5% toename per jaar. Met behulp van digitalisering moet dit naar 5%. Dat gaat niet vanzelf. We zullen dus moeten investeren in digitalisering en robotisering zowel binnen de eigen productieomgeving als in de digitalisering van de toeleveringsketen als geheel. Dit heeft ook impact op de mensen die in deze sector werkzaam zijn. Het behoud van vakmensen en de ontwikkeling van kennis en digitale vaardigheden om de nieuwe technologie te kunnen toepassen is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Leven lang ontwikkelen in de smart industry is key voor het toekomstige succes van de organisatie.

Hoe ga je het aanpakken?

Eén van mijn opdrachten is het ontwikkelen van een breed gedragen meerjarenprogramma voor de smart industry sector in Midden-Brabant. Hiervoor ga ik de dialoog aan met ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Industry. Dat betekent kennismaken, luisteren en inventariseren. Met open vizier en een nieuwsgierige houding. Zo is er de wens om de universiteit en hoge- en middelbare scholen nog beter in het smart industry ecosysteem te integreren. Omdat ik ook in het onderwijs heb gewerkt, kan ik hier mijn expertise zeker goed inbrengen. Verder ga ik kansen verkennen voor digitalisering en duurzaamheid bij nieuwe materialen, productietechnieken zoals 3D-printing, voorspelbaar onderhoud en simulatie- en datatechnologieën. Met als centrale vraag: hoe kunnen we nog slimmer en duurzamer produceren?

Is er ook laaghangend fruit waar je meteen resultaten mee kunt boeken?

Midpoint Brabant heeft al mooie initiatieven rondom de maatschappelijke opgaven digitalisering, circulaire economie en talentontwikkeling in gang gezet. Er is flink geïnvesteerd in de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen, met projecten als CAMPIONE voor voorspelbaar onderhoud en Cyber Physical Factory, een geavanceerde productietestlijn met kunstmatige intelligentie. Ook komen er in Midden-Brabant Up New centra, leer- en maakplekken voor circulair ondernemen. Deze living labs bieden experimenteerruimte voor bedrijven en helpen met toegang tot financiering. Voor de maakindustrie liggen er grote kansen in kruisbestuiving met deze thema’s en de andere regionale kernsectoren logistiek, leisure en digitale dienstverlening. Dit wil ik de komende maanden eerst goed in beeld krijgen. En vervolgens gaan we die projecten uitvoeren waar we écht het verschil mee kunnen maken.

Dat vergt de nodige samenwerking. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Samen de stip aan de horizon kleuren, focus aanbrengen in projecten, stapsgewijs uitvoeren en waar nodig onderweg bijstellen. Dat is hoe ik graag werk. De maatschappelijk opgaven zijn complex en vragen om inzet vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. In dit complexe speelveld zoek ik slimme verbindingen om te groeien naar een duurzame en toekomstbestendige maakindustrie. Ik geloof sterk in de kracht van publiek-private samenwerking. Daar word ik echt enthousiast van. Mijn motto is dan ook: delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

Jazeker… Innovatie gaat met vallen en opstaan en vraagt om lef. Zeker in deze tijd. Wacht niet. Het is toch nooit het goede moment. Totdat je het doet!


Trots zijn op de kracht van de samenwerking

'Maak keuzes en ben trots'.

Die twee statements maakte Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax interviewde hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit.

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en steeds meer maatschappelijke partners structureel samen: "We maken ons druk over de positieve ontwikkeling van de economie en samenleving in deze regio", trapt Bas het gesprek af. Dat gaat over de toekomst van de universiteit en de rol die de universiteit zou moeten hebben.

Keuzes maken
Ze spreken over de huidige samenwerking en de resultaten daarvan, zoals de begeleiding voor startende ondernemers richting gevestigd mkb. Ook de verbeterpunten komen ter sprake. Bas noemt onder meer de verandering van samenwerking op projectbasis, ad hoc naar keuzes te maken voor de langere termijn.

Trots zijn
En we mogen volgens Bas ook wat trots zijn en dat uitdragen: "Feestjes vieren daar zijn we best goed in als het op carnaval aankomt, maar het vieren van successen dat doen we veel minder. Laten we meer stilstaan en durven benoemen wat we met elkaar voor elkaar krijgen. Als we het wat meer gaan uitdragen, gaan we misschien ook meer geloven in de kracht van die samenwerking."

Bekijk interview
Klik hier voor het boeiende gesprek tussen Bas Kapitein en Dionne Stax (duur: 12.30 minuten).

https://youtu.be/wjbJdqx4_gI


Zeven pitchkansen voor groeikapitaal via Financieringstafel Midden-Brabant

Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf in Midden-Brabant op zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere financiers moeilijk of uitdagend is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij de Financieringstafel van Midpoint Brabant. In 2022 zijn er zeven pitchbijeenkomsten.

Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de financieringsmogelijkheden zijn. Zij helpen je met een onafhankelijk en gratis advies over je plan. Met één keer pitchen heb je al meteen een groot aantal partijen bij elkaar die je later mogelijk nog nodig hebt. En je krijgt al in een vroeg stadium kennis over de financiering die noodzakelijk is om jouw business goed te laten renderen.

De data van de pitchbijeenkomsten in 2022 zijn:

 • Vrijdag 4 februari
 • Vrijdag’25 maart
 • Vrijdag 13 mei
 • Vrijdag 24 juni
 • Vrijdag 9 september
 • Vrijdag 14 oktober
 • Vrijdag 2 december

Voor meer informatie:

Bekijk hier de video over wat de Financieringstafel inhoudt en voor jouw organisatie kan betekenen.

Wil je meer informatie, neem contact dan op met Bart Taminiau via barttaminiau@midpointbrabant.nl of 06-46056041.

De partners van de Midpoint Brabant Financieringstafel zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en Braventure.

https://www.youtube.com/watch?v=OqJQcvIYw2A&t=25s

 


Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen


(Whitepaper) Nieuwe zintuigen van de logistiek

Geef jouw bedrijf een boost met 'smart sensor'en slim gebruik van data.

Whitepaper over nieuwe toepassingen van sensoren in de logistiek. Een initiatief van DALI, proeftuin voor logistieke innovatie in de supply chain.

In de logistiek worden sensoren al heel lang toegepast, bijvoorbeeld voor het signaleren van goederenbewegingen in het magazijn of het meten van temperatuur in een container. Met de opkomst van slimme sensoren, Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI), kun je veel meer uit data halen. De technologie is betaalbaar en ook mkb-bedrijven kunnen ervan profiteren. Wat zijn voorbeelden van succesvolle toepassingen? En hoe pak je zo’n sensorproject aan? Lees hierover meer in de whitepaper 'Nieuwe zintuigen van de logistiek'.

Het DALI-project

‘Data Science voor Logistieke Innovatie’ is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In het DALI-project worden aan de hand van 18 bedrijfscases concrete data toepassingen in de supply chain gerealiseerd. Vanuit de cases worden er generieke toepassingen en tools ontwikkeld voor de sector en het DALI-project wil de kennis en ervaringen uit het project delen met professionals en studenten in de logistiek en supply chain. Dit whitepaper geeft inzicht in de stand van zaken van sensoren in de logistiek en supply chain, beschrijft een aantal concrete sensor-toepassingen en geeft een stappenplan om met een sensor-project van start te gaan.

Aan DALI werken mee: Breda University of Applied Sciences, Logistics Community Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant. En wordt mede mogelijkheid door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves.

Waarom dit whitepaper?

Bedrijven staan onder grote druk om hun logistieke prestatie te verbeteren. Klanten willen sneller en betrouwbaar worden beleverd en hierover goed worden geïnformeerd. De concurrentie is moordend en door prijstransparantie is er veel druk op kosten. Die kosten zijn echter ook vaak onnodig. Volgens Evofenedex bedragen de logistieke faalkosten gemiddeld wel tien procent van de bedrijfsomzet! En er zijn nog meer uitdagingen: logistiek personeel is schaars, de CO2-uitstoot moet omlaag en er is schaarste aan grondstoffen en energie.

Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden en logistieke processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is betrouwbare informatie nodig. Heel veel informatie. Hoeveel grondstoffen en artikelen liggen er op voorraad en waar? Waar in een magazijn zitten de opstoppingen? Waar bevindt zich een vrachtwagen? Wat ligt er op een pallet? Waar ontstaan mogelijk vertragingen? Hoe lossen we die op? Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden door slim gebruik te maken van data en sensoren.

De in de whitepaper genoemde voorbeelden en tips zetten je mogelijk aan het denken om ook jouw bedrijf een boost te geven met behulp van intelligente sensoren.

Download hier de gehele whitepaper. 


Vacature managementassistent Regio Hart van Brabant

Vacature: digicoach Smart MKB programma Midpoint Brabant

Zoek jij een zelfstandige, uitdagende rol als digicoach? Vind je het een mooie uitdaging om samen met experts te bouwen aan een succesvolle digitale sector in Midden-Brabant? En ook hands-on ondersteuning te geven aan mkb-ondernemingen bij de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie? Dan is een functie als digicoach bij het Smart MKB-programma van Midpoint Brabant jou wellicht op het lijf geschreven.

Midpoint Brabant en Smart MKB

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We versterken het economisch ecosysteem door partijen aan elkaar te verbinden, programma’s en projecten te ontwikkelen en de business van bedrijven te versnellen. Vanuit de maatschappelijke opgaven digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling werken we aan een gezond ondernemersklimaat en een toekomstbestendige samenleving.

Smart MKB is een geïntegreerd programma waarbij mkb-ondernemingen ondersteuning krijgen om structureel te werken aan datagedreven digitalisering. Het Smart MKB-team van Midpoint Brabant werkt hierbij intensief samen met studenten uit het onderwijs (digitalenten), een sterk netwerk van IT-bedrijven (Smart MKB Digihub) en datagedreven startups.

Wat ga je doen als digicoach?

Als digicoach heb je een breed palet aan werkzaamheden:

 • Je ontwikkelt data-actieplannen voor mkb-bedrijven. Dit proces start met een digiscan en een gesprek over de vraagstukken die er spelen. Vervolgens stel je het data-actieplan op, met prioriteiten, planning, begroting en eventueel een businesscase. De ondernemer kiest of hij het traject met studenten, ZZP’ers of IT-bedrijven wil oppakken. Als digicoach sta je gedurende het hele proces naast de mkb’er. Je beschikt over de expertise om in de verschillende fasen de complexiteit van het mkb-vraagstuk te overzien en richting te geven aan de oplossing. Je regelt ook zaken aan de 'achterkant' van het proces. Je zorgt voor aansluiting met het diffuse IT-landschap en bent de makelaar en schakelaar die de kwaliteit van de mkb-trajecten bewaakt.
 • Je begeleidt datagedreven startups. Hierbij kun je per fase andere instrumenten inzetten. Het versnellen van de startupsector noemen we Digi Accelerator. De startups ontstaan vanuit bedrijfscases (spinouts), nieuwe proposities van IT-bedrijven en initiatieven van studenten.
 • Je helpt mee aan het activeren van ondernemingen. Samen met onze partners en hun grote netwerk ontwikkel je proposities en events om bedrijven te interesseren om deel te nemen aan het Smart MKB-programma.
 • Je voert de regie over een essentieel project voor de ontwikkeling de regionale digitale sector. Samen met je collega digicoaches van het Smart MKB-team zet je een nieuw kernproject op, zoals Smart MKB Digihub (het netwerk van IT-bedrijven), het MKB Datalab (praktijkcases voor studenten met bijbaan) en Digi Accelerator (integrale ondersteuning van startups). Bij één project ben jij de centrale coördinator.

Profiel - Wat zoeken we in onze Smart MKB digicoach?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met digitale transformaties.
 • Je kan bogen op een aantal jaren succesvolle werkervaring als zelfstandig IT-(business)consultant bij mkb-bedrijven.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de businessdynamiek van het mkb, IT-bedrijven en het onderwijs.
 • Je hebt een relevant netwerk op het gebied van dataficatie in Midden-Brabant.
 • Je bent bekend met investerings- en financieringsmechanismen op het terrein van digitalisering.
 • Je hebt bewezen ervaring met het opzetten van projecten in de markt en ontwikkeling van proposities samen met ketenpartners.
 • Je vindt een goede balans tussen luisteren en verbinden, en alertheid, besluitvaardigheid, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid (“professioneel ongeduldig”),
 • Je straalt enthousiasme, zelfstandigheid en senioriteit uit.
 • Je beheerst werkprocessen en financiën effectief.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Ons aanbod

De taak als digicoach vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een dynamische omgeving waar ondernemingen, overheid en onderwijs elkaar ontmoeten, met veel vrijheid en zelfstandigheid en ruimte voor samenwerking. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team met meerdere digicoaches. Onze cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (40 uur per week, maar 32 of 36  uur is ook bespreekbaar) dienstverband bij Midpoint Brabant. We bieden een jaarcontract in loondienstverband met:

 • een marktconform jaarsalaris van tussen de € 72.000,- en € 79.200,- per jaar afhankelijk van de relevante werkervaring en bij fulltime aanstelling;
 • 8% vakantiegeld, 13e maand, 30 vakantiedagen, aansluiting op het ABP-pensioen;
 • laptop en telefoon.

Ben je ZZP’er en voldoe je aan het profiel, dan kun je ook reageren. Bij een ZZP-contract is het uurtarief €85,- bij een werkweek van 32 uur (op jaarbasis 47 weken).

Reageren en procedure

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen? Bel met Ralf Daggers, programmadirecteur Midpoint Brabant (06-43 99 54 54)

Wil je solliciteren? Richt je korte motivatiebrief en cv dan voor uiterlijk maandag 17 januari 2022 via mail naar info@midpointbrabant.nl. De eerste gesprekken vinden plaats tussen maandag 31 januari en vrijdag 4 februari.

Voor de vacature in PDF, klik hier.