Midden-Brabant gaat voor Afrika

In zijn zoektocht naar studenten voor een circulaire economie in Midden-Brabant, kwam Herman Gels van Midpoint Brabant in contact met Cees van Gerwen en Teun Mallens van ROC Tilburg, afdeling Werktuigbouw, Metaalbewerking en Mechatronica. In hun gesprekken kwam ook een gemeenschappelijke passie aan het licht: Afrika!

Samenwerking Stichting Kameroen Werkt, ROC Tilburg en Bymyraschool 

Cees en Teun vertelden over hun tochten over land naar Senegal en Gambia. Samen met studenten, gereedschap, auto’s, ondernemingszin en hang naar avontuur maakten zij een soort Dakar-rally. Aangekomen op de plaats van bestemming, werden de auto’s gedoneerd aan de locals. ROC studenten en docenten gingen de slag met hun Afrikaanse collega’s om praktijkonderwijs in te richten voor loodgieters, elektriciens, lassers en andere beroepen.

Herman, is naast zijn werkzaamheden bij Midpoint Brabant bestuurder bij Stichting Kameroen Werkt, werd gelijk enthousiast van de verhalen van Cees en Teun, en dat heeft geresulteerd in het voornemen om met ROC Tilburg, Stichting Kameroen Werkt en de Bymyraschool in Gambia een samenwerking aan te gaan. In januari 2022 heeft hij de Bymyraschool bezocht tijdens een inspiratietrip onder de naam: 'Reis naar het Hart van Afrika'. Op 24 juni wordt een daadwerkelijke samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel om beroepsonderwijs beter toegankelijk te maken voor jongvolwassenen in Afrika. Bij deze tekensessie zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid aanwezig.

Doelen samenwerking

De voorgenomen samenwerking heeft de volgende doelen:

 • Afgeschreven auto’s en gereedschap van Midden-Brabantse ondernemers een tweede leven geven in Afrika.
 • Tilburgse ROC studenten een geweldige leerervaring bezorgen tijdens een rally naar Afrika in februari/maart 2023.
 • Afrikaanse studenten voorzien van betaalbaar beroepsonderwijs, waardoor ze lokaal een inkomen kunnen verwerven.

Bijdragen aan dit mooie project? 

Wil je ook bijdragen aan dit mooie project? Dat kan!

 • Doneer een bedrag via Stichting Kameroen Werkt op rekening NL58 TRIO 0198566433 onder vermelding van ROC. De stichting zorgt er dan voor dat het via ROC Tilburg bij de studenten terecht komt.
 • Of doneer je oude, werkende auto of gereedschappen voor het gebruik van een tweede ronde in Afrika. De studenten zijn je dankbaar en wij ook. Stuur een mailtje naar Teun via tmallens@roctilburg.nl.

Voor meer informatie?


Horeca in Midden-Brabant verspilt ruim 54% minder voedsel

Horeca in de regio Midden-Brabant verspilden de afgelopen weken ruim 54% minder voedsel. Dat is de winst van hun deelname aan de Horeca Food Waste Challenge, een initiatief van Rabobank, Up New Food van Midpoint Brabant en 013Food.

Rabobank ontwikkelde eerder al de blauwdruk van de challenge met een bewezen online module. Daarmee boekten ze in 2021 al 44% voedselwinst bij Haagse Hotels. Zodra we daar lucht van kregen bij Up New kwamen we in actie, want het aanpakken van voedselverspilling staat hoog op onze bucket list! We organiseerden met Rabobank deze 2022-editie, speciaal voor ondernemers in de regio Hart van Brabant. En met succes.

20.280 kilo voedsel minder in de vuilnisbak op jaarbasis

Tien restaurants in de regio rondden de uitdaging met succes af. Na een nulmeting in april, waarbij het voedselafval van een week werd gemeten, is het besparingspotentieel vastgesteld. Hierna werkten de bedrijven acht weken met hulp van de experts van Wastewatchers aan het waarmaken van deze ambities. Bij de slotmeting is wederom een week lang al het voedselafval gemeten. Hieruit bleek dat de restaurants ruim 54% minder voedselverspilling voor elkaar boksten. Zo’n 10% meer dan eerder in Den Haag. Met ‘onze’ tien restaurants samen is dit resultaat goed voor een gezamenlijke besparing op jaarbasis van 20.280 kilo voedsel, wat een waarde heeft van €175.002,- en gelijk is aan een uitstootvermindering van ruim 40.560 kilo CO₂.

40 broden op één avond
Nicole van Hoof is als foodexpert bij Up New Food (onderdeel van Midpoint Brabant) betrokken bij de Horeca Food Waste Challenge. Het aanpakken van voedselverspilling houdt haar bezig: “Het zijn soms kleine inzichten die een groot verschil maken. Niet meer standaard brood serveren bijvoorbeeld. Bij Bistro Jan – zij deden eerder mee – gingen er zo’n 40 stokbroden doorheen op een zaterdagavond. Nu veel minder. Kun je nagaan hoeveel dat scheelt op je inkoop. Want het mag ook over rendement gaan hè? Je bent niet voor niets ondernemer. Minder waste en meer winst gaan echt hand in hand.”

Ook meedoen?
Ben je als restauranthouder verbaasd over deze besparing? En wil je zelf ook meer rendement en minder voer voor de prullenbak? Bij voldoende interesse starten we dit najaar een nieuwe editie van de Horeca Food Waste Challenge. Dus wil jij ook de mouwen opstropen tegen voedselverspilling, laat dat even weten via www.horecafoodwastechallenge.nl of neem contact op met projectmanager Up New Food via nicolevanhoof@midpointbrabant.nl of 06 – 20 88 95 93.


Maakindustrie Midden-Brabant zet in op digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling

Focus op de grote transitieopgaven! Dat is de insteek van de bijeenkomst over de Smart Industry mkb & innovatie agenda van Midpoint Brabant die programmamanager Petra Mouthaan op dinsdag 14 juni organiseerde bij Bosch Transmission Technology in Tilburg. Ze presenteerde de uitkomsten van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan diverse organisaties uit Midden-Brabant. Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek over hoe ondernemingen, onderwijs en overheid samen het verschil kunnen maken bij dé maatschappelijke opgaven voor de maakindustrie: digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling.

Groot en divers mkb
Allereerst de cijfers. De regio Midden-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijk midden- en kleinbedrijf Midden-Brabant. Van de 235.000 banen in deze regio is de industrie met 13% de derde branche qua grootte. De samenstelling van de sectoren is heel divers. Er is er niet één die er hoog bovenuit springt: metaal 17%, voedingsmiddelen 14%, chemische productie 11%, machines en apparaten 8%, rubber en kunststof 7%, meubels 5%, transportmiddelen 4% en leder en schoenen 3%. Van de 2270 ondernemingen heeft 82% minder dan tien en 89% minder dan twintig werknemers.

Petra Mouthaan: “Het aandeel high tech is laag ten opzichte van de Brainport-regio van Eindhoven en omgeving. Midden-Brabant is vooral sterk in de levering aan high tech bedrijven en het toepassen van nieuwe technologieën. De kracht van de regio zit in de combinatie van maakindustrie, handel en logistiek. Relatief gezien horen mkb-bedrijven Midden-Brabant bij de landelijke top. Handel is met 20% de grootste sector. En in logistiek is Tilburg-Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland.”

Flinke uitdagingen

Naast dit kwantitatief onderzoek heeft Petra een marktverkenning gedaan door gesprekken met directeuren en stakeholders van vijftig organisaties die actief zijn in Midden-Brabant. Ze traceerde diverse uitdagingen: “Middelgrote en kleine bedrijven zijn vaak daadkrachtig en gedreven. Midden-Brabant kent veel familiebedrijven met betrokkenheid en passie als grote kracht. De keerzijde is dat de kennis, capaciteit en tijd voor innovatie vaak ontbreekt en hier onvoldoende kapitaal voor is. De digitaliseringsgraad is er relatief laag, nieuwe technologieën als artificial intelligence staan nog in de kinderschoenen. Ook deze bedrijven moeten aan steeds meer eisen voldoen op het gebied van digitalisering, cyberveiligheid, circulaire productieprocessen, klimaat en efficiënt energiegebruik. Daarnaast is er een ernstig tekort aan technisch geschoold personeel.”

Welke speerpunten?

De hamvraag van de bijeenkomst in Tilburg was: “Hoe kunnen we onze productieprocessen digitaliseren, het werk verduurzamen en mensen zo efficiënt mogelijk inzetten?” De deelnemers zijn met dit onderwerp aan de slag gegaan en hebben samen essentiële aandachtspunten blootgelegd.

1) Bij digitalisering kwamen onder meer automatisering van productie, benutten van data en voorspelbaar onderhoud naar voren als troeven om strategische groei en concurrentievoordeel te realiseren. Digitaliseren is lang niet meer zo duur als vroeger, je kunt klein beginnen met bijvoorbeeld Software as a Service en afstemmen van data met je klanten. Mkb-bedrijven en startups in Midden-Brabant kunnen ondersteuning bij dataficering krijgen van digicoaches en business developers van Midpoint Brabant.

2) Bij duurzaamheid is er noodzaak voor een échte uniforme visie op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Die visie is er in Midden-Brabant al wel, de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), één van de meest ambitieuze in Nederland. Bedrijven moeten meer collectief opereren bij de energie- en klimaatvraagstukken en als bedrijventerrein meepraten met partijen als de provincie. Om te zorgen dat ondernemingen daadwerkelijk circulaire producten en processen doorvoeren zijn nieuwe businessmodellen nodig waarbij het draait om duurzaamheid en kostenreductie in de hele keten. Het moet lucratief zijn voor iedere deelnemer. Dit kan alleen slagen als overheden en ondernemingen samen optrekken bij onderwerpen als verduurzamen van gebouwen, inzet van circulaire materialen en duurzame energiebronnen, gebruik van restwarmtestromen en reshoring (terughalen van productie naar de regio). Om organisaties bewust te maken van circulair ondernemen kunnen zij deelnemen aan CIRCO Tracks van CIRCO Hub Brabant, waar Midpoint Brabant partner van is.

3) Om talentontwikkeling te bevorderen is het van belang dat jongens en meisjes al vroeg ervaren hoe leuk techniek is. En ook om ouders en decanen te laten ontdekken wat er allemaal kan, zodat zij hun kind of leerling goed kunnen adviseren. Om hier zinvol beleid voor te maken is het noodzakelijk om te snappen hoe jongeren denken. Bij de groeiende groep van 27 tot 67 jaar gaat het om bij-, om- en herscholing en zij-intreding. Hoe kun je hen overtuigen dat werken in de techniek heel leuk is? In het Deltaplan Techniek van Midden-Brabant werken ondernemingen, onderwijs en overheden samen aan deze vraagstukken. Een actueel initiatief is de Dag van de Techniek van 18 juni in vijf gemeenten, dat moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement in de hele regio.

Hoe nu verder?

De deelnemende organisaties spraken na afloop uit om nauw betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van het Smart Industry programma van Midpoint Brabant. Een bloemlezing van reacties:

 • Jos Spapens, managing director van Lightronics: “Je denkt dat je alleen staat, maar we hebben uiteindelijk allemaal dezelfde uitdagingen.”
 • Albert van Maren, president FUJIFILM Manufacturing Europe: “Mkb’ers kunnen niks met containerbegrippen. Je moet het heel praktisch maken. Het kan juist de kracht van de regio zijn als je erin slaagt om kleine- en middelgrote bedrijven te activeren voor deze transitieopgaven.”
 • René Aerts, Chief of Staff van de ART Group: “Je zult eerst eensgezindheid onder de bedrijven moeten krijgen. Negen op de tien bedrijven in de regio heeft minder dan 20 medewerkers. Hoe krijgen we al die kleine bedrijven op één lijn?”
 • Frits van der Geest, CEO en oprichter van de startup Motivate: “Je moet het samen aanpakken. Een goede manier om dit te doen is om een cohort van ondernemingen te formeren, zodat je vanuit het bedrijfsleven extra slagkracht hebt binnen de multi helix.”

Dit najaar presenteert Petra Mouthaan het nieuwe Smart Industry programma van Midpoint Brabant met strategische innovatieprojecten voor slagvaardige bedrijven, gericht op een toekomstbestendige maakindustrie in Midden-Brabant.


Schoenenkwartier zet De Langstraat weer op de kaart als hét schoenen- en ledercentrum van Nederland

Fotocredits keyvisual: Pulles&Pulles 

Efteling, Loonse en Drunense Duinen, vestingstad Heusden en… Schoenenkwartier. Directeur Anouk van Heesch is trots dat VisitBrabant het nieuwe Schoenenkwartier heeft toegevoegd aan het rijtje van leisure hotspots in De Langstraat. Op 28 juni gaat het open in het Rijksmonumentale Krophollercomplex op het Raadhuisplein in Waalwijk. 35.000 bezoekers per jaar, een goed artistiek concept en programma, én een sterke binding met het bedrijfsleven. Dat zijn de drie opdrachten die het Schoenenkwartier heeft gekregen van de gemeente. De redactie van Midpoint Brabant vroeg Anouk hoe zij dit met haar team gaat realiseren.

Allereerst Anouk, waarom hebben jullie voor de naam Schoenenkwartier gekozen?

Het Schoenenkwartier rust op drie pijlers: een Museum, Maaklabs en een Kenniscentrum. Het is dus meer dan een leder- en schoenenmuseum, zoals voorheen. Het woord kwartier is meeromvattend. Tot begin jaren zeventig vormden Waalwijk en De Langstraat hét centrum van de Nederlandse en zelfs internationale leer- en schoenenindustrie. Kwartier is een knipoog naar die hoofdkwartierfunctie. Verder refereert het aan een gebied, zoals ook het Museumkwartier in Tilburg. Deze mix zie je daar bij het TextielMuseum, TextielLab en aanverwante initiatieven. We werken nauw met ze samen en hebben veel geleerd over hoe we het in Waalwijk het beste konden aanpakken. Een leuk weetje: de traditie van Waalwijk om gebouwen en organisaties te vernoemen naar elementen uit de schoenindustrie doen we ook eer aan met deze benaming. Het kwartier is namelijk onderdeel van een derby herenschoen.

Fotocredits: Luuk Aarts

Wat is er te zien en doen in het Museum, de Maaklabs en het Kenniscentrum?

Het Museum vind je verspreid over de drie verdiepingen. In de tentoonstellingszaal op de begane grond zie je van A tot Z hoe de productie en afwerking van een schoen werkt, met traditionele én nieuwe technieken. De eerste verdieping draait om de geschiedenis van de leder- en schoenindustrie en het erfgoed van De Langstraat. Een interactieve reis door de tijd vanaf het begin van de 19e eeuw, inclusief de grote kloof destijds tussen rijk en arm. Ondanks dat de productie vrijwel volledig verdwenen is, vindt een groot deel van de handel nog steeds in en rond Waalwijk plaats, met schoenengiganten zoals vanHaren, Nubikk en Ferro Footwear. De tweede verdieping is gewijd aan de schoen als identiteitsdrager. Dé plek dus voor modeliefhebbers. Maar ook onze etnografische collectie is hier te vinden. Orthopedie, sport en arbeid komen aan bod in een grote hoek over functie en techniek en in vitrines raken we actuele kwesties aan als man-vrouw verhoudingen en diverse (sub-)culturen.

In de Maaklabs op de begane grond houden ontwerpers, schoenmakers, leerbewerkers, kunstenaars en vakstudenten zich bezig met ontwerpen en experimenteren. Als bezoeker kun je gewoon meekijken en zelf met workshops aan de slag in deze openbaar toegankelijke ruimte, waar ook het café en de museumwinkel zich bevinden. Het Kenniscentrum op de eerste etage heeft een bibliotheek, een archief, een digitale collectie en een materialenkast waar je verschillende leersoorten en leeralternatieven kunt voelen en ruiken. Het totale vloeroppervlak is meer dan 3000 m2.

Hoe blijf je de aandacht trekken van het publiek?

We hebben een vaste museumcollectie en wisselende exposities, diverse workshops met verschillende niveaus en een compleet educatief programma voor het primair-, voortgezet en mbo-onderwijs. Onze eigen collectie bevat veel stukken van nationale grootheden met internationale faam, zoals Jan Jansen, Peter Popps, René van den Berg en Charles Bergmans. Je ziet de schoen in allerlei verschillende gedaanten: van stilettohak tot plateauzool, van de Nike Air Max tot Crocs. En van orthopedische schoenen tot het glazen muiltje van Assepoester, de trouwschoenen van onze burgemeester en de schoenen waarop Eliud Kopchoge als eerste langeafstandloper de marathon onder de twee uur liep.

Daarnaast is er twee keer per jaar een wisselexpositie met evenementen, workshops en educatieve activiteiten. De eerste is van 28 juni tot en met 5 februari 2023. Deze expo Put On Your Red Shoes toont onder meer de rode laarzen van David Bowie, de plateausneakers van de Spice Girls en de witte laarzen van Agnetha en Björn van ABBA. De komende jaren komen er onder meer exposities over leather jackets, René van den Berg, maanschoenen en nieuwe materialen, en de toekomst van de sneaker.

Fotocredits: Masayoshi Sukita, David Bowie, 1973 © Sukita courtesy of The David Bowie Archive 

Op welke manieren betrek je het bedrijfsleven bij het Schoenenkwartier?

Dat doen we op verschillende manieren. In de Maaklabs kunnen bedrijven bijvoorbeeld aanhaken bij de projecten vanuit het vakonderwijs die studenten hier gaan uitvoeren. Opdrachten en experimenten kunnen over en weer worden uitgewisseld, beproefd en ontwikkeld. We gaan hier geen productie draaien, maar testen, proberen, falen en opnieuw beginnen. Zo onderzoeken we met een open mind nieuwe technieken en ontdekken we proefondervindelijk nieuwe maakwijzen.

In het Bodehuisje krijgen ondernemingen een podium om hun innovaties te etaleren. Onze curator koppelt bedrijven aan een kunstenaar of vormgever om de artistieke presentatie te begeleiden. Elke zes tot acht weken hebben we daar een nieuw conversation piece. Zo gaan Dumco en Customs by BB hier als eerste aan de slag met diverse workshops rondom sneaker cleaning, sneaker pimpen en hoogstaande poetssessies. Nubikk, de buur van het Schoenenkwartier, zal een project met augmented reality tonen. Natuurlijk respecteren we dat bedrijven niet alle geheimen van ‘hun DNA’ prijsgeven, maar ze krijgen hier wel het platform om hun innovatieve slagkracht voor het voetlicht te brengen aan onze bezoekers.

Op de eerste verdieping van het Bodehuisje vind je de businesslounge die je kunt huren voor meetings en collectiepresentaties, maar ook een ‘flex werkplek’. Deze beide ruimtes zijn ingericht dankzij de sponsoring danwel medewerking van vooraanstaande bedrijven, zoals Morentz, Alphenberg, Stanzotal X Globo Green en Lensvelt. Het wegwijsbordje zegt dan ook: SCHOENENZAKEN. Buiten de ticketverkoop genereren we eigen inkomsten met zakelijke diensten zoals verhuur van het Atrium, verkoop in de museumwinkel, ontvangsten en evenementen, als aanvulling op de jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Met welke onderwijsinstellingen werk je samen?

In de Maaklabs zijn studenten van opleidingen zoals de Dutch Health Tec Academy, SintLucas, Hout en Meubileringscollege, ArtEZ, Design Academy Eindhoven, Fontys Hogescholen afdeling Paramedisch en KASK actief. Er is verder belangstelling vanuit allerlei verschillende onderwijsdisciplines, zoals de horeca- en hospitality opleidingen van het Koning Willem I College, De Overlaet en de Rooi Pannen.

Duurzaamheid is een actueel onderwerp bij leder. Wat doen jullie met dit thema?

Gezien het feit dat de architect qua materiaalgebruik zich stevig heeft gericht op duurzaamheid en circulariteit, hebben wij deze lijn niet alleen vanuit een intrinsieke gedrevenheid maar zeker ook esthetisch doorgetrokken door veel meubels en bijvoorbeeld het bestek vanuit onze oude locatie bewust te hergebruiken, in combinatie met nieuw design. Ook hebben we onder andere ook het Reglaze servies aangeschaft van Cor Unum dat de link legt met de keramieken wand in de entree van Laura van Santen, waarin glazuurrestanten op vernuftige wijze worden hergebruikt.

Maar bovenal besteden we in de Maaklabs, het Kenniscentrum en ons tentoonstellingsprogramma veel aandacht aan duurzaamheid (bewust materiaalgebruik en levensduurverlenging), recycling (hergebruik) en upcycling (waardeverhoging bij hergebruik in een andere vorm). We doen geen uitspraken over wat goed of beter is, maar tonen de alternatieven die er inmiddels ontwikkeld zijn voor leer. Leder is in feite een restproduct van onze consumptie van vlees en melkproducten. Op de materialentafel op de begane grond tonen we diverse materialen die de bezoeker vooral conceptueel aan het denken zet over vragen als duurzaamheid en circulariteit. Zo vind je er een schoen met bloedleer van Shahar Livne. Een product dat is gemaakt van bloed en slachtafval. Maar ook vind je er alternatieven voor leer, zoals fruitpulp en mycelium.

In het Kenniscentrum kun je allerlei materialen voelen, bekijken en onderzoeken, zoals doorzichtig leer, diverse soorten kunstleer en leer dat bijvoorbeeld is vervaardigd van platgedrukte koeienmagen. Verder werken we samen met diverse partners waaronder CirQleer en Midpoint Brabant aan een traject voor kleinschalige productie, onderzoek en training op het gebied van plantaardig looien in het Heuvelpark in Dongen. Zo benutten we in De Langstraat elkaars sterkten.

Jaarlijks 35.000 bezoekers, gaat dat lukken?

Tussen de succesvolle SLEM (Schoenen Leer En Mode) tentoonstelling van 1953 en 2017 heeft het Nederlands Leder en Schoenen Museum verschillende locaties gekend. Het vorige veel kleinere en minder gunstig gelegen schoenenmuseum trok voor de sluiting jaarlijks al 20.000 bezoekers. Nu ligt het midden in het centrum van Waalwijk bij de onlangs gerenoveerde Markt en Raadhuisplein met fontein en gezellige terrassen, de prachtige groene Winterdijk en de imposante en goed bezochte Sint-Jan, Nederlands oudste neo-Byzantijnse kerk.

We richten ons in eerste instantie op de binding met de regio. Als we dit goed doen groeit onze reputatie vanzelf wel uit naar nationaal en zelfs internationaal niveau. De mensen in De Langstraat zijn trots op hun erfgoed en vinden hier weer de erkenning voor wat hun voorouders hebben gerealiseerd, vaak in barre omstandigheden. Dit erfgoed moeten we met elkaar vasthouden. Waalwijk is al samen met Tilburg dé logistieke hotspot van Nederland. In schoenen en leder is Waalwijk ook altijd landelijk toonaangevend geweest. Het Schoenenkwartier geeft hier weer een nieuwe impuls aan.

Tot slot: heb je nog een tip voor onze lezers?

Ja, letterlijk zelfs. Want bij de entree van het Schoenenkwartier komt het TIP (Toeristisch Informatie Punt Waalwijk). Dit gaat zeker ook extra bezoekers trekken. Met de diverse functies en de combinatie van historie, ambacht, mode en innovatie spreken we een grote diversiteit van doelgroepen aan, van jong tot oud, van publiek tot onderwijs en bedrijfsleven. Er is altijd wat te doen.

Open Huis

Op dinsdag 21 juni organiseert het Schoenenkwartier van 16.00 tot 23.00 uur een gratis toegankelijk Open Huis voor alle inwoners van de Langstraat. Op dinsdag 28 juni gaat de deur open voor het grote publiek. De entree zonder kortingskaart is € 12,50. Meer weten? Ga dan naar schoenenkwartier.nl

Fotocredits: Elton John - Collection of the Bata Shoe Museum, Toronto, Canada. Image © 2022 Bata Shoe Museum

Fotocredits: Jan Taminiau, Irradiance, 2011, Beyoncé � bruikleen Jan Taminiau. © Schoenenkwartier 

Fotocredits: Nike x MF Doom, Dunk High, 2007, bruikleen Thomas van Vliet © Schoenenkwartier 

Fotocredits: The Pierra, Katy Perry Collections, 2018 © Schoenenkwartier 


CIRCO Hub Brabant helpt ondernemers met nieuwe circulaire business modellen

Midpoint Brabant, haar circulaire programma Up New, provincie Noord-Brabant, Rabobank en Fontys hebben de handen ineen geslagen in CIRCO Hub Brabant. Met de bewezen succesvolle CIRCO Tracks methode activeert CIRCO creatieve professionals en productiebedrijven om concreet en samen met ketenpartners aan de slag te gaan met ontwerpen en ondernemen op basis van nieuwe circulaire business modellen.

Hein de Brouwer, projectmanager Up New bij Midpoint Brabant Duurzame economie, licht toe: “Tijdens de CIRCO Track krijg je inzicht in waardeverliezen in de voortbrengingsketen waar jouw onderneming deel van uitmaakt. Dit gebruik je vervolgens door samen met de keten een of meer lucratieve verdienmodellen of betere designs te ontwikkelen. Na de CIRCO Track volgt de implementatiefase met startup en scale-up begeleiding, validatie en financiering. Dit doen we samen met onze partners. Zo krijgen bedrijven hun jouw circulaire idee rond.” CIRCO richt zich op de sectoren bouw, kunststoffen, consumentengoederen en maakindustrie.

Voor wie?

In 2030 moet de Nederlandse economie 50% circulair zijn en in 2050 de volledige economie. CIRCO Hub Brabant is er voor bedrijven die klaar willen zijn voordat het via regelgeving door de overheid wordt opgelegd. Dit kunnen ondernemingen zijn die de concurrentie voor willen blijven met een circulair en toekomstproof verdienmodel. Of bedrijven die willen starten met circulair ondernemen, maar niet zo goed weten waar te beginnen. Ook kan het zijn dat je een circulair idee hebt en hulp wilt bij de ontwikkeling. CIRCO Tracks zijn eveneens interessant voor organisaties die minder afhankelijk willen zijn van lange, kwetsbare supply chains of toeleveranciers uit andere werelddelen. En zeker ook voor iedereen die zich zorgen maken over de stijgende grondstof- en energieprijzen en het klimaat.

Meer info over de CIRCO Tracks in Brabant vind je hier

 


Up New: Maak jouw circulaire idee rond

Dit is een publicatie van Up New, powered by Midpoint Brabant.

Afval als verdienmodel in plaats van kostenpost? Kosten besparen door verspilling tegen te gaan? Ga Up New en bespaar door circulair te ondernemen. Up New is het nieuwe initiatief van Midpoint Brabant. Speciaal opgezet om ondernemers (in spe) in de maakindustrie, food, bouw, textiel en leer te helpen om hun circulaire idee rond te krijgen.

Hoe we dat doen?

Door jou in contact te brengen met de juiste partijen in ons netwerk, je zakelijk en financieel advies te geven en onze kennis en praktische ervaring met je te delen. Samen maken we van jouw innovatieve idee een concreet businessplan met een goed verdienmodel. We verbinden het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. En of je nou een ondernemer, student, dromer, realist of idealist bent, je bent van harte welkom. De circulair-expert uit jouw vakgebied helpt je graag. En geen zorgen. Jouw idee is bij ons in veilige handen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer weten?

Bezoek dan onze website via up-new.nl en volg ons hier voor meer inspiratie.

 

https://youtu.be/A5gQ9aibncI


Midpoint Brabant en 8 partners starten Nederlands-Vlaamse samenwerking circulaire bouw en sloop

Zuid-Nederland en Vlaanderen gaan intensief samenwerken in circulaire bouw en sloop. Tijdens een handelsmissiebijeenkomst op 19 mei over duurzame infrabouw en circulaire woning- en utiliteitsbouw van de Nederlandse ambassade Brussel en het Nederlandse consulaat-generaal Antwerpen, tekenden Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (projectmanager Up New Bouw van Midpoint Brabant), Eva Neefs (strateeg circulair bouwen Stad Mechelen) en Luuk Hammecher (Netwerkmanager ENZuid) een memo van overeenstemming. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van H.E. mevrouw Liesje Schreinemacher, Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en H.E. mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

In totaal negen partijen gaan samen met hun grote achterban een interregionale subsidieaanvraag (Interreg) voorbereiden voor het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw- en sloopsector in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Deze wordt uiterlijk 25 november ingediend. Naast penvoerder Midpoint Brabant bestaat het consortium uit Provincie Brabant, Beveland Wonen, Jansen AG NL/BE, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stad Mechelen, Parkstad Limburg, Zuyd Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en Thomas More.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project voor circulaire bouw en sloop draagt bij aan de grensoverschrijdende versnelling van circulaire transitie in de bouwsector. De focus ligt op circulair slopen en het realiseren en testen van een ecosysteem van ketenpartijen rond slopen, retourlogistiek, materialenhubs, urban mining en materialenregie.

Cruciale rol bouwsector

Nederland en België delen de Europese Green Deal ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn. Om deze doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om deze transitie te versnellen. Nederland en België hebben de handen ineen geslagen op het gebied van kennis en innovatie. De bouwsector is verantwoordelijk voor de helft van alle gewonnen materialen, één derde van ons waterverbruik, 50% van de energievraag en 40% van de CO2-uitstoot. De versnelling richting een duurzame en circulaire bouweconomie helpt om de gezamenlijke doelstellingen te halen en te werken aan een duurzame, circulaire en vooral ook leefbare samenleving.

   

 


Slotevent Horeca Food Waste Challenge 2022 (6 juni)

De afgelopen weken deden dertien Midden-Brabantse ondernemers mee aan de Horeca Food Waste Challenge 2022. Een mooie challenge die nu bijna op zijn eind loopt. Hoeveel kilo’s, CO₂’s én euro’s bespaarden de deelnemers? En wie boekte daarmee de mooiste vooruitgang? Je ziet het tijdens het slotevent op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) bij Festival Hap Stap in de Interpolistuin. Je bent welkom bij deze feestelijke afsluiting!

Programma 6 juni | 16.00 – 18.00 uur | Interpolistuin Tilburg
De middag staat onder enthousiaste leiding van Frans-Jan Bertens, voorzitter van Stichting Hap Stap Festival. En dit staat op het programma:

 • Aftrap door wethouder Circulaire Economie in Tilburg.
 • Visie van de organiserende partijen: Lilian Damen, voorzitter 013Food, Jos Klerx, sectormanager horeca Rabobank, Nicole van Hoof, projectmanager Up New Food (powered by Midpoint Brabant).
 • Thomas Luttikhold, oprichter en directeur van Wastewatchers, vertelt over het programma, specifieke uitdagingen, insights en successen van de deelnemers.
 • Wie is de winnaar? Bekendmaking en prijsuitreiking.
 • Borrel: volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen met een borrel en natuurlijk een hapje!

Je bent welkom! Inschrijven kan tot 30 mei.
In de eerste plaats is dit het feestje van alle horecaondernemers die meedoen! Ook hun collega’s en fans en andere betrokkenen zijn van harte welkom. Net als iedereen die het verminderen van voedselverspilling een warm hart toedraagt. Vind je dit een interessant onderwerp en wil je er meer over weten? Kom dan zeker ook! Experts en ondernemers delen hun inzichten en ideeën met je. En je kunt er lekker netwerken natuurlijk.

Let op: Het evenement is vrij te bezoeken, maar aanmelden is wel nodig.  Want we willen natuurlijk geen voedsel hoeven weggooien! Meld je aan vóór 30 mei via deze link.


Over de Horeca Food Waste Challenge 2022
Up New Food van Midpoint Brabant, Rabobank en 013Food organiseren deze challenge om horecaondernemers in de regio Hart van Brabant te helpen om minder voedsel te verspillen en zo geld te besparen. Dertien horecabedrijven doen mee. Onder andere de Efteling (Het Loonse Land), hotels van Mercure en Ibis maar ook restaurants zoals de Houtloods en de Wagon gingen de strijd aan tegen verspilling. Tijdens dit traject – dat nu nog loopt-  krijgen zij advies van Wastewatchers. Het team, de keukeninrichting, menu-engineering en bediening staan daarin centraal.

De ondernemers strijden op een collegiale manier om een podiumplek. De winnaar is degene die tussen twee metingen het meest bespaart in kilo’s, CO₂ en euro’s. Ondertussen leren ze van elkaar. En laten we eerlijk zijn: eigenlijk is iedereen een winnaar, want de échte challenge is er een van ons allemaal: het terugdringen van voedselverspilling.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Horeca Food Waste Challenge 2022? Bel dan met projectmanager Nicole van Hoof via 06 – 20 88 95 93 of mail naar nicolevanhoof@midpointbrabant.nl.


Kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel c of beter

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De datum waarop Tilburgse kantoorgebouwen aan deze regel moeten voldoen komt snel dichterbij. Daarom is het slim nu te controleren of uw kantoor voldoet aan de eisen. Vaak kunt u met een aantal kleine energiebesparende maatregelen al het verschil maken. Dit is goed voor het klimaat en u bespaart op de energierekening.

Heeft uw kantoorgebouw al een energielabel A, B of C? Dan mag u het gebouw vanaf 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel of een energielabel D, E, F of G? Dan is het belangrijk om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. U moet namelijk al op 1 januari 2023 een energielabel A, B of C hebben.

Ga voor meer informatie en uitleg over deze regel naar de website van de gemeente Tilburg.


Midpoint Brabant en Energietransitie

In januari 2022 is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie (voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je volgen via de website van Midpoint Brabant.


Tweede editie Textour van 19 tot en met 22 mei in Tilburg

Van donderdag 19 mei tot en met zondag 22 mei is Tilburg het decor van de tweede editie van de Textour. Tijdens een inspirerende wandelroute ervaar je presentaties over textiele kunst en ontwikkelingen in de textielindustrie op het gebied van technologie en duurzaamheid. De eerste editie kende vorig jaar ondanks de coronabeperkingen al 8.500 belangstellenden.

De route gaat dit jaar onder meer langs Café Mimi. Fontys Hogescholen doet hier een onderzoek waarbij je als deelnemer gebruik kunt maken van een mooie aanbieding. In de oudste winkelstaat van Tilburg, het Smitspad, kom je meerdere textielgerelateerde etalages tegen en achter het TextielMuseum is een gezellig straatje met veel bijzondere bezienswaardigheden. In het Drögepand naast het TextielMuseum maak je kennis met Up New, powered by Midpoint Brabant Circulair, en met Vodde, dat duurzame sokken maakt van ingezameld katoen en textiel-snijafval.

Tijdens de wandelroute kun je onder andere kennis maken met Servaes, Fontys Hogeschool, Monique van Ree, De nieuwe Zonderlingen, Gonny Mackaay, Amarant, Wolkat, Refurbricks, Meester Coupeur Amsterdam, Lenneke Willemstein, Tricorp, Dutsch Workwear en vele anderen.

De Textour is gratis toegankelijk. De punten langs de route zijn open op deze momenten:

 • Donderdag 19 mei 10.00 - 18.00 uur
 • Vrijdag 20 mei 10.00 - 18.00 uur
 • Zaterdag 21 mei 10.00 - 18.00 uur
 • Zondag 22 mei 10.00 - 17.00uur

Het TextielMuseum heeft zijn gewone openingstijden en eigen entreekaarten. De Stichting Vrienden van het TextielMuseum is ook dit jaar weer aanwezig om hun kennis vol enthousiasme over te brengen.

Meer informatie over de Textour

Meer informatie over de Textour tref je aan op de website van Textilium Futura. Ook bij de deelnemende locaties tref je nadere info aan. En door het scannen van de QR-code op de eventposters, kom je ook meer te weten.

Wil je meer weten over het Midpoint Brabant programma Up New, klik hier.

Textiliumdagen in 2024

De Textour is één van de vele onderdelen van het Festival Textilium Futura. In 2024 vormen De Wagenmakerij, Koepelhal en Hall of Fame in Tilburg het centrum van de Textiliumdagen, de climax waar de organisatie sinds 2021 naartoe werkt. Vijf dagen lang kunnen nationale en internationale gasten en consumenten presentaties, workshops, modeshows, lezingen en theater volgen en genieten van culinaire hoogstandjes het bezoeken van textielbedrijven en natuurlijk de stad Tilburg.

Met de combinatie van textieltechniek, kunst, theater, sport en spel zet Festival Textilium Futura Tilburg nationaal en internationaal op de kaart. Het brede scala aan activiteiten, mogelijkheden en samenwerkingen maakt het evenement toegankelijk voor een brede doelgroep. De intentie is om Textilium Futura een vervolg te geven in andere Europese steden. Textilium Futura draagt 10% van zijn sponsorgelden af aan de opzet van de Up New centra: fysieke leer-, experimenteer- en maakplekken in diverse sectoren, waaronder textiel.

Wil jij samen met Textilium Futura bijdragen aan een circulaire textielindustrie? Bekijk dan de website www.textiliumfutura.com