Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde genomineerd voor KVK Impact Award

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde is genomineerd finalist bij de KvK Impact Award 2021. Vodde geeft oud textiel, vodden dus, een nieuw leven door er allerlei kwaliteitssokken van te maken. De KvK Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die uitblinken in innovatie, creativiteit en tijdens de coronacrisis hiermee op de markt kwamen.

Vodde, gevestigd naast het TextielMuseum in Tilburg, is een van de 5 finalisten uit de 111 deelnemers. Vanaf 11 januari tot 28 januari kan het publiek op een van de vijf finalisten stemmen. Tijdens de finale, een online event op 2 februari, wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Voor het gehele artikel, klik hier.

Help Vodde aan de KVK Impact Award 2021 en stem hier.


Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen


Circulair ondernemen: boekje met zes praktijkvoorbeelden

Dit is een artikel van www.symbiosis4growth.nl.

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. Maar wat betekent dit in de praktijk? Het boekje “Circulair ondernemen:  van reststroom naar meerwaarde” gaat in op 6 praktijkvoorbeelden van geslaagde koppelingen met Symbiosis4Growth

Voorbeelden van circulair ondernemen

Wat ‘afval’ is voor één bedrijf, kan een grondstof zijn voor de ander. Hoe geeft je rest- en bijstromen een tweede leven? Symbiosis4Growth helpt hierbij.  En dat leidt tot concrete resultaten en besparingen. Lees de verhalen. Van koffieboon tot matrixbord, restwater van de industrie voor gebruik door landbouwbedrijven, buren die verbonden worden via restwarmte, van citroenschil naar papier , mais van ‘kop tot kont” gebruiken in vleesvervanger en een warm bad met industriële restwarmte. Dat zijn de zeer verschillende voorbeelden van circulair ondernemen uit de praktijk van Symbiosis4Growth, een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren.

Ondersteuning Symbiosis4Growth

Symbiosis4Growth is het samenwerkingsplatform van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, MidPoint Brabant, BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland),  provincies Zeeland en provincie Noord-Brabant en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Regio Deal Midden- en West-Brabant.   Tijdens werksessies koppelen we diverse bedrijven om rest- en bijstromen met elkaar uit te wisselen. Verder zijn er financiële bijdrages beschikbaar voor verder onderzoek en deskundige ondersteuning.

Bedrijven

Aan de uitgave namen de volgende bedrijven deel: Agristo uit Tilburg, Cook & Boon Coffeeroasters uit Breda, Coroos uit Kapelle, Dalco Foods uit Oosterhout, DK Polyester uit Moerdijk, Farm Pack uit Kapelle, FUJIFILM Manufacturing Europe uit Tilburg, Koreman’s Limoncello uit Breda, Millvision uit Raamsdonksveer, Natuchem uit Tilburg, Sportcentrum Reeshof uit Tilburg en Valorisatielab VARTA uit Roosendaal. Speciale dank aan Esther Hereijgers Fotografie, Pieter Pulleman Tekstpartners en Katja Wevers van KWA-Ontwerp die zorgden voor de foto’s ,teksten en vormgeving van deze uitgave.

Heb je ook interesse?

Ben je een bedrijf uit Zeeland of Midden- en West-Brabant en wil je ook kijken of je afvalstromen kunt benutten? Laat je inspireren door de voorbeelden in het boekje “Circulair Ondernemen: van reststroom naar meerwaarde, 6 praktijkvoorbeelden van geslaagde koppelingen met Symbiosis4Growth of kijk op de website www.symbiosis4Growth.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Wouter de Buck (w.debuck@rewin.nl / 06-50248447) en Sape de Haan (dehaan@energy-networks.nl / 06-46199689).

Download het boekje

Download hier het boekje.

https://youtu.be/PhG_F6p3vr0

Gedeputeerde Anne-Marie Spiering (Noord-Brabant) en Jo-Annes de Bat (Zeeland) tonen exemplaren van het boekje, evenals als wethouders  Boaz Adank (Breda) en Bas van der Pol (Tilburg), beiden namens Regio Deal Midden- en West-Brabant.

 

 


Joost Ploos van Amstel nieuwe programmamanager energietransitie Midpoint Brabant

Op 1 januari 2022 start Joost Ploos van Amstel als programmamanager van de nieuwe afdeling Energietransitie bij Midpoint Brabant. Op diezelfde dag neemt Midpoint Brabant als regionale economische ontwikkelorganisatie alle energietransitieactiviteiten van Stichting MOED over.

Joost is 54 jaar, getrouwd, vader van twee zoons en woonachtig in Maarheeze. In 1997 richtte hij Ploos van Amstel Milieu Consulting op. Hij hielp organisaties als Philips en Douwe Egberts bij het opzetten van productgerichte milieuzorgsystemen. Vanaf 2004 ligt zijn focus op energietransitie, waarvoor hij onder meer Rabobank en Achmea heeft meegeholpen. Per 2015 is zijn bedrijf overgenomen door Facilicom Group en eind 2019 is de integratie afgerond. Sindsdien werkte Joost onder andere als procesbegeleider zon in stedelijk gebied voor de regio Rotterdam Den Haag en procesbegeleider duurzame energie in het glastuinbouwgebied.

Systeemoplossingen

Joost kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Midpoint Brabant: “Ik werk graag samen met bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstellingen, ondernemers en collegae aan het ontwikkelen en integreren van nieuwe oplossingen op het gebied van de energietransitie. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar systeemoplossingen die noodzakelijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De échte uitdaging is in mijn optiek meer organisatorisch van aard dan technisch of financieel.”

De huidige MOED-directeur Frans Mutsaers was intensief betrokken bij de werving en selectie van Joost als programmamanager: “Joost is een zeer ervaren en gedreven specialist. Nu energietransitie van MOED naar Midpoint Brabant gaat, krijgt de regio meer slagkracht op het gebied van deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik verwacht dat juist zijn focus op systeemoplossingen en organisatie daarbij zeer behulpzaam zal zijn. Door de integrale aanpak ontstaat er ook synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. En het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.”


Je klanten wíllen het goede doen: maak het ze gemakkelijk

Dit is een publicatie van het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat.

Donderdag 18 november was het inspirerende seminar ‘Meer poen door het goede te doen’. Een mooie coproductie van Een Gezond Leisureklimaat, Station88 en Midpoint Brabant Circulair. Een hybride event waar de 1,5 meter symbolisch als sneeuw voor de zon verdween toen Stijn Markusse van Boerschappen een kijkje in zijn ondernemerskeuken gaf. De presentatie lag in handen van Jetske Thielen. Lees de belangrijkste conclusies en doe ook het goede!

Idealistisch maar wél commercieel
Stijn Markusse: “Toen wij net begonnen met Boerschappen, waren we een lief klein bedrijfje. Excel was ons softwaresysteem, de groenten werden bij ons thuis opgehaald en alles werd cash betaald. Maar ik wist, dat gaat niet zo blijven. Want wij zijn wél commercieel. Een heel groot deel van onze kracht is dat er in deze wereld er heel veel groene initiatieven zijn die beginnen vanuit een ideaal, en dat is vaak een subsidie-gedreven initiatief. Maar uiteindelijk bepaalt de markt of iets levensvatbaar is.”

Kippen met een kutleven
Volgens Stijn is er niemand die zegt: “We gaan vanavond kip eten van beestjes die écht een kutleven gehad hebben.” Of: “schat, wil jij rozijntjes waar gif overheen zit?” De alternatieven zijn er volgens hem gewoon nog niet. Daarom geloven ze bij Boerschappen dat commercie, in hun geval met de drijfveer het goede doen, een megakans is. Want zoals Stijn zegt: “Mensen willen in principe het goede doen. Het enige is dat heel veel grootschalige systemen nu niet het goede aan het doen zijn. Dus als je mensen wilt verleiden om het goede te doen, dan moet je zorgen dat het offer voor degene die het gebruikt niet zo heel hoog is.”

Klanten als motor van vooruitgang
Tony Chocolonely, waarom werkt dat? Stijn: “Omdat het lekker is, het is heel goed verkrijgbaar, het is betaalbaar en de bijvangst is dat het een slaafvrije keten is. Als ik nou voor chocola 8 euro betaal en het was alleen maar verkrijgbaar in Etten-Leur, dan zou het toch minder hard gaan. Dat betekent dus dat als je ervoor zorgt dat het offer voor de klant niet zo heel groot is, dan wil iemand het best wel gebruiken.”

In het geval van Boerschappen betekent groei daarom dat ze dingen voor elkaar krijgen. Stijn: “Met het geld dat we verdienen, kunnen we weer de juiste keuzes maken. Als we de juiste keuzes maken, kunnen we dat weer vertalen naar potentiële nieuwe klanten. Dán kun je met volume dingen voor elkaar krijgen. Klanten zijn dan de motor van vooruitgang.”

Generatie Z
Generatie Z (1996-2010) is rond 2030 de meest koopkrachtige doelgroep. En generatie Z wil bedrijven die bewijzen dat ze deugen. Volgens Stijn is die generatie ‘echt een mega-opportunity’ en is het een raadsel waarom die nu nergens in de plannen komen. “Die gasten zijn slim! Ze willen namelijk dat we stoppen met schijten in ons eigen nest en dat we dingen doen die wél deugen.” Kortom: stof tot overdenken.

Niet reclyclen maar verbéteren
Sjors van Liempd voegt daar in de paneldiscussie nog een paar mooie inzichten aan toe. Bij hun sloopbedrijf geven ze gebruikte bouwmaterialen een tweede leven. Daarin lopen ze voorop. Sjors: we willen liever niet alleen recyclen, maar juist verbeteren.” Zo kunnen we van gewoon hout. FSC-hout maken, waardoor het in een bouwbestek voor nieuwbouw kan worden opgenomen. “Op die manier wordt het steeds normaler om bouwmateriaal te hergebruiken. Want dat is nodig, het moet gewoon de norm worden.”

Het hoeft niet perfect
Dat gedrag en gevoel samengaan is logisch. Ondernemer Piet van Beurden (ondernemer met carwash en restaurant heeft daarom een tip voor ons allemaal: “Laten we onszelf vergeven hoe we het deden. En kijken wat er vanaf nu beter kan of leuker.” Want alles wat je duurzamer kúnt doen, is mooi. En dat hoeft niet perfect. En vooruit, nog één tip van Piet: “Laat zien wát je al doet aan duurzaamheid in je bedrijf. Het geeft niets als andere dingen nog niet duurzaam zijn. Door te laten zien wat je wél doet, geef je dat aandacht.” En voor je het weet inspireer je een ander nog ook. Bregje Swinkels van 013Food onderschrijft dit: “Begin gewoon, want elke stap is er één.”

Ben je geïnspireerd en wil je nu ook het goede doen?

Maak meteen een afspraak via Nicole (nicolevanhoof@midpointbrabant.nl) voor een gratis Quickscan Duurzaamheid!

            

Foto door René Wouters


(Video) Vivisol 100e deelnemer Green Deal Kraaiven en Vossenberg

Het Tilburgse medische zorgbedrijf Vivisol is onlangs geëerd als 100e deelnemer van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. In deze video vertellen diverse betrokkenen over het succes van dit duurzaamheidstraject, dat heeft gelopen van oktober 2018 tot en met oktober 2021:

  • Veronique Berendsen van Stichting MOED legt uit wat de Green Deal inhoudt en wat de rol van de partners is geweest.
  • Rolf Hoefnagels, bestuurslid Vitaal Kraaiven, geeft een toelichting op hoe de energiescans in zijn werk zijn gegaan. De Vitaalverenigingen houden een loket aan om ondernemers ook na de Green Deal verder te kunnen helpen.
  • Nelice Comperen van Vivosol Nederland vertelt welke maatregelen de onderneming heeft getroffen, zoals met zonnepanelen, elektronische voertuigen, papierloos werken, warmtepomp en nestkastjes voor meer biodiversiteit.
  • Wethouders Oscar Dusschooten van gemeente Tilburg is verheugd met het grote aantal deelnemers en benadrukt dat er een moment komt dat je je als bedrijf niet meer kunt permitteren om er niet mee bezig te zijn. Ook blikt hij vooruit naar de toekomst.

Bekijk hier de de video.

https://youtu.be/licgBSpWL5o


Activiteiten energietransitie Stichting MOED over naar Midpoint Brabant

Nieuws op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant: per 1 januari 2022 gaan de activiteiten van Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) volledig over naar Midpoint Brabant, de regionale economische ontwikkelorganisatie. Het Midpoint Brabant programma Energietransitie krijgt een eigen programmamanager. Ook komt er een stuurgroep Energietransitie.

De afgelopen twee jaar werd MOED geleid door directeur Frans Mutsaers. Hij licht toe: “Sinds 2013 hebben we veel initiatieven voor duurzame energieopwekking en -toepassing geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Het is nu tijd voor een nieuwe fase. Door energietransitie te integreren in Midpoint Brabant krijgt de regio aanzienlijk meer slagkracht op het gebied van deze cruciale maatschappelijke opgave.”

Synergie door integrale aanpak

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, onderstreept het strategisch belang van energietransitie voor de regio: “Dit is één van de hoofdthema’s in de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van Brabant. Het is dan ook logisch dat Midpoint Brabant dit als regionaal economisch samenwerkingsverband verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen we de juiste verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases. Het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant. Door onze integrale aanpak zijn we in staat om synergie te creëren tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.”

Succesvolle projecten, zoals Green Deal

Stichting MOED is acht jaar geleden op initiatief van de gemeente Tilburg, Waalwijk en Goirle opgericht om buiten de gemeentelijke organisatie samen met bedrijfsleven en onderwijs initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontplooien. Zo leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan de realisatie van burgerwindpark De Spinder, de windturbines op de voormalige stortplaats in Noord-Tilburg. Ook begeleidde MOED diverse scholen naar energietransitie en ontwikkelde ze samen met partners een werkmethodiek en opleiding tot energiemakelaar.

In het kader van de Green Deal heeft MOED de afgelopen drie jaar de verduurzaming van de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven Vossenberg begeleid, met meer dan honderd deelnemers. Het gaat hier om energiebesparing bij bedrijven en collectieve projecten op het gebied van energieopwekking en -uitwisseling, en klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. MOED heeft deelgenomen aan de Green Deal op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle en heeft hier als lid van de werkgroep diverse initiatieven genomen en ondersteund. Onder begeleiding van MOED is de Green Deal ook uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in Tilburg, Waalwijk, Goirle en Loon op Zand.

Op dit moment werkt MOED onder meer aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.


(Quiz) Waar sta je qua duurzaamheid als ondernemer?

Dit is een publicatie van Visit Brabant.

Het wordt warmer, droger en natter. De zomers heter, de grond droger en de buien harder. Ondernemers merken allemaal de gevolgen van de klimaatverandering. Wat doe jij aan duurzaamheid in je organisatie? Misschien wel meer dan je denkt! Test dit met de quiz die opgesteld is door het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat.

Hoe werkt de quiz?

Kies een antwoord en klik op volgende vraag. Na 6 vragen ben je klaar. Voor elk goed antwoord krijg je 10 punten. Jouw snelheid bepaalt samen met de puntenscore je positie in het klassement. Haal jij de maximale 60 punten en eindig je bovenaan in het klassement? Meedoen kan 1 keer. Succes!

Start de quiz: Klik hier.

Klassement: Klik hier.

 

 


SPRONG-subsidie van 1 miljoen voor onderzoek circulaire transitie

Dit is een publicatie van Fontys.

Met het onderzoeksvoorstel ‘De Circulaire Sprong’ heeft Fontys 1 miljoen euro subsidie binnengehaald voor onderzoek naar circulaire transitie. De SPRONG-subsidie van Regieorgaan SIA is een grote investering in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Nederland wordt 100% circulair in 2050. Om dit te bereiken moeten producten anders worden vormgegeven en processen en verdienmodellen anders worden georganiseerd. Veel bedrijven zijn hier nog niet op ingesteld. Zuid-Nederland heeft als innovatieve industriële regio een bovengemiddelde opgave, maar is ook sterk genoeg georganiseerd om deze op te pakken. De Circulaire Sprong legt de basis voor een industriële circulaire transitie. Het doel is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio.

Onderzoek via Living Labs
Met de partners Brainport Smart District en Midpoint Brabant zijn twee vraaggestuurde living labs - voor bouw/infra (Helmond) en textielketens (Tilburg) - reeds geïdentificeerd. Circulaire innovaties en werkwijzen worden daar ontwikkeld en met andere regio’s vergeleken. Twee extra living labs (op hightech en food) worden in lijn met de regionale zwaartepunten door dit consortium ontwikkeld.

Lector Circulaire Transitie en projectleider Jifke Sol geeft aan: ‘Met de living labs kunnen we écht verschil maken. Studenten, docenten en onderzoekers gaan samen met het bedrijfsleven aan de slag om hun circulaire vraagstukken te onderzoeken. We creëren met de living labs de circulaire professionals van de toekomst’. Tijdens haar lectorale rede op 19 november licht Sol de living labs verder toe.

Samenwerking met het bedrijfsleven
De kartrekker vanuit Fontys is het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. ‘Vanuit het expertisecentrum werken we nauw samen met het bedrijfsleven,’ vertelt extern programmamanager Fons Claessen. ‘Met deze subsidie kunnen we nu nog meer vaart maken om de zowel de vraagstukken van bedrijven als het daaronder liggende maatschappelijke vraagstuk rondom circulaire transitie op te pakken.’

Fontys for Society
Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Elphi Nelissen, lid college van bestuur: “Recentelijk hebben we met de hele Fontys-gemeenschap – studenten, medewerkers, externe partners – een nieuw strategisch plan opgesteld voor de komende vier jaar: Fontys for Society. Kern van dit plan is dat Fontys zich niet alleen op onderwijs, maar ook op onderzoek verder wil ontwikkelen om zo maatschappelijke impact te maken. Deze subsidie past uitstekend binnen ons hoofdthema Sustainability en Circularity en laat des te meer zien hoe belangrijk dit thema ook door de maatschappij gezien wordt.”

SPRONG-subsidie
Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. In de eerste ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeksgroepen gehonoreerd. Iedere SPRONG-groep krijgt € 1 miljoen voor de eerste vier jaar van het SPRONG-traject. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de groep goed op weg is een krachtige onderzoeksgroep te worden, volgt nog eens € 1 miljoen voor weer vier jaar.

Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie
Op 19 november houdt het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie een symposium, waar de circulaire tools gepresenteerd worden, die Fontys samen met en voor mkb-ondernemers ontwikkeld heeft. In de middag spreekt lector Jifke Sol haar lectorale rede uit.

Kijk voor meer informatie over het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie en het symposium op www.fontys.nl/fect.