Green Deal verduurzamen Loven en Kanaalzone van start

Bij een kick-offbijeenkomst bij Barge Terminal Tilburg is op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf nu kunnen ondernemers van deze terreinen gebruikmaken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal.

 

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Tilburg zijn bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

 

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

 

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn, oftewel energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair.

 

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager duurzame economie Midden-Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl 


(Video) Bakkerij Floor van Lieshout inspirerend voorbeeld voor deelnemers Green Deal Loven en Kanaalzone

Aanstaande donderdag 15 september is het dan zo ver. Dan start de Green Deal voor het verduurzamen van de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone en vindt bij Barge Terminal Tilburg de kick-off bijeenkomst plaats. Floris van Lieshout, van het al meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Bakkerij Floor van Lieshout (‘met predicaat hofleverancier’), streeft naar een CO2-neutraal proces in 2030. In goed Tilburgs denk je dan: dè ken tòch himmaol niet!

In deze video legt Floris uit waarom dè wél ken en hoe Van Lieshout dit gaat aanpakken, samen met de Green Deal. Zonnepanelen op het dak, een warmteterugwininstallatie voor de koel- en vriesapparaten, gasketels van de ovens omzetten naar elektrische ketels, restwarmte delen met andere ondernemers, laadpalen voor het eigen personeel… Bakkerij Floor van Lieshout is een inspirerend voorbeeld voor elke onderneming.

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. 

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER DE DUURZAAMHEIDSPLANNEN VAN BAKKERIJ FLOOR VAN LIESHOUT

https://youtu.be/Kzwko_EG61M


Laatste herinnering: elk kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel C of beter

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht moet vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C moet hebben. Deze datum nadert snel. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De omgevingsdienst heeft bevoegd gezag handhavend op te treden en het kantoorgebouw per direct te sluiten. Voorkom vervelende situaties en ga direct aan de slag.

Heeft uw kantoorgebouw al een energielabel A, B of C? Dan mag u het gebouw vanaf 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel of een energielabel D, E, F of G? Dan is het belangrijk om direct stappen te ondernemen. U moet namelijk al op 1 januari 2023 een energielabel A, B of C hebben. Vaak kunt u met een aantal kleine energiebesparende maatregelen al het verschil maken.

Ga voor meer informatie en uitleg over deze regel naar de website van de gemeente Tilburg.


Midpoint Brabant en Energietransitie

In januari 2022 is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie (voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je volgen via de website van Midpoint Brabant.


(Video) Interview Joost Ploos van Amstel over duurzame economie in Midden-Brabant

Tijdens het programma Goolse Kringen van Lokale Omroep Goirle werd onlangs programmamanager Joost Ploos van Amstel geïnterviewd over het programma Duurzame economie van Midpoint Brabant. Met als centrale vraag: wat is de aanpak van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de regio Midden-Brabant? Voordat je de video van het interview bekijkt, hierbij enkele prikkelende uitspraken van Joost.

Wat is het doel van het duurzaamheidsprogramma?

“Met de Regionale energie- en klimaatstrategie van Regio Hart van Brabant, de REKS, gaan we in Midden-Brabant voor het duurzaam opwekken van 1 terawatt elektriciteit, oftewel 1 miljard kilowattuur. Dit is bijna net zoveel als alleen al in Tilburg aan elektriciteit wordt gebruikt. In 2030 willen we 20% minder energie gebruiken. Daarnaast zetten we stappen naar een gasloze samenleving in 2050. Hier werken we als Midpoint Brabant nauw samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners.”

Welke rol heeft Midpoint Brabant hierbij?

“Met het Klimaatakkoord heeft het Rijk bepaald dat we in Nederland 35 terawatt duurzame elektriciteit moeten opwekken. Dit opwekken en de opslag hiervan vragen veel meer ruimte dan traditionele energie. De regio’s hebben het meeste verstand van de eigen omgeving. Het Rijk heeft die opdracht daarom bij de regio’s neergelegd, die bij ons uitgemond is in de REKS. Daarin zitten de bestuurders van alle gemeenten aan tafel en de gemeenteraden moeten het accorderen. Midpoint Brabant pakt hierbij een uitvoerende rol. We leggen verantwoording af aan ons algemeen bestuur, waar de multi helix organisaties in zijn vertegenwoordigd. We werken met vierjarenplannen.”

Wat doe je hier concreet aan energietransitie in de regio?

“Teveel om allemaal op te noemen. Zo ontwikkelen we op bedrijventerreinen Green Deals, samen met de gemeente, ondernemers, ondernemersverenigingen, waterschappen, de BOM en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie, LED-verlichting, maatregelen tegen hittestress en hoosbuiten etc. Wij ontwikkelen meerjarenplannen en ondersteunen bij de uitvoering en communicatie. Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor projecten als Symbiosis4Growth waarbij we inventariseren welke afvalstoffen het bedrijf over heeft en welke grondstoffen het gebruikt. Vervolgens maken we combinaties tussen bedrijven. Ook kijken we welke restwarmte we voor een andere toepassing kunnen hergebruiken in plaats van het te laten verdwijnen in de lucht. Ook in Goirle hebben diverse bedrijven meegedaan aan de Green Deal en Symbiosis4Growth.”

En aan circulair ondernemen?

“Up New is het circulaire programma van Midpoint Brabant. Hierbij gaan we fysieke hubs creëren voor productketens, zoals textiel. We brengen er bedrijven zoals circulaire sokkenproducent Vodde, leveranciers en onderwijs bij elkaar in een praktijkgericht maak- en experimenteercentrum. We zoeken hier financiële middelen voor, maar ook samenwerkingen op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Want daar draait het om bij circulaire ketens. Alles moet op elkaar aansluiten. Zo moeten kledingstukken die je online bestelt en terugstuurt niet op een afvalberg terecht komen en verbrand worden, maar in circulatie blijven. Met Up New Bouw richten we ons op het scheiden en hergebruik van bouwmaterialen. Met ons Smart Logistics programma kijken we naar hoe de circulaire sector er in de toekomst qua logistiek uitziet. Corona en de actuele oorlog hebben geleerd dat we moeten zorgen dat we onze spullen liefst van zo dichtbij mogelijk halen.”

Wat is de grootste valkuil?

“In 2050 moet Nederland 100% CO2 neutraal zijn, met als tussenstap 50% in 2030. Veel mensen en ook bedrijven vergeten dat we in 2050 ook 100% circulair moeten zijn, en in 2030 50%. Hier gaan we dan ook extra op inzetten. Vanaf 2023 komt er producentenverantwoordelijkheid. Producenten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld textiele kleding hergebruikt kan worden, zoals dat sinds begin deze eeuw ook al geldt voor tv’s en koelkasten. Als landelijke logistieke hotspot nummer 1 kijken we als Midden-Brabant bovendien wat dit betekent voor het logistieke proces. En we bekijken hoe teruggebrachte materialen gaan werken in productieprocessen. Eigenlijk begint het ermee hoe je een product ontwerpt dat je ook kunt hergebruiken en uit elkaar kunt halen.”

Leidt verduurzamen tot hogere prijzen?

“Uiteindelijk zal duurzame economie leiden tot goedkopere producten, want je gaat producten hergebruiken. Om het vliegwiel op gang te krijgen zijn wel middelen van overheden op diverse niveaus nodig, voor know-how, aanloopkosten enzovoorts. Tilburg University, Avans en Fontys zijn al druk bezig met het ontwikkelen van kennis. Het kost geld om dit toepasbaar te maken voor de industrie. In het begin draait het nog om kleine aantallen, maar uiteindelijk gaat de wet van de grote getallen gelden. Op lange termijn levert het ons veel meer op.”

Wat voor kansen zijn er nog meer om te verduurzamen?

“Binnenkort komt er een pijplijn met waterstof die onder meer door Midden-Brabant loopt. We bekijken samen met onder meer de Provincie Noord-Brabant, de BOM en de Omgevingsdienst hoe we dit tot een succes voor onze regio gaan maken. Door ons ijzersterke netwerk van logistieke bedrijven kunnen niet alleen grootverbruikers maar ook kleinere bedrijven hiervan profiteren. Verder zie ik veel kansen in de agrarische sector. Boeren kunnen een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons land spelen. Niet alleen met zonnepanelen op hun vaak grote daken, maar ook als toeleverancier van biobased producten zoals bijvoorbeeld hennep om kleren van te maken of olifantengras om energie uit te winnen.”

BEKIJK HIER HET HELE VIDEO-INTERVIEW MET JOOST.

https://youtu.be/aWwny1lsYl0

 

 


Onderzoek naar kansen op aansluiting Delta Corridor

Op wat voor manier kan de aanleg van de Delta Corridor bijdragen aan een meer CO2-neutraal Hart van Brabant? Deze buisleiding vervoert straks onder meer groene waterstof en kan voor onze bedrijventerreinen veel betekenen. Daarom hebben wethouders van de Hart van Brabantgemeenten ingestemd met een kansenonderzoek.

Het poho Fysiek heeft op de Hart van Brabantdag ingestemd met het voorstel om de kansen op een aansluiting op de Delta Corridor in de regio te onderzoeken.  Bij de Hart van Brabantdag in september spreken de wethouders af wie bestuurlijk opdrachtgever namens Regio Hart van Brabant wordt voor dit project.

Van Rotterdam naar Duitsland

De Delta Corridor is een buisleiding die wordt aangelegd van Rotterdam via Moerdijk en Tilburg naar Venlo en van daar naar Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Het bestaat uit een buisleidingenbundel voor meerdere vormen van energie en grondstoffen zoals LPG, propeen, waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom.

De ruimtelijke procedure start in de tweede helft van 2022 en de initiatiefnemers (waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot) hebben de ambitie om de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen.

Hart van Brabant CO2-neutraal

Regio Hart van Brabant heeft de regionale energie- en klimaatstrategie opgesteld waarin is afgesproken dat we in 2050 een CO2-neutrale regio zijn. Bij het realiseren van deze doelstelling spelen bedrijven(terreinen) een belangrijke rol en groene waterstof kan bijdragen dat daadwerkelijk te realiseren. Midpoint Brabant onderzoekt daarom de kansen om op termijn een aansluiting te realiseren op de Delta Corridor. De gemeenten in de regio Midden-Brabant trekken hier samen in op met de gemeente Oosterhout, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Meer weten

Wil je over dit onderwerp meer weten of heb je specifieke vragen, dan kun je contact opnemen met Inge Spijkers, programmacoördinator Leefomgeving & Milieu Regio Hart van Brabant, ingespijkers@regio-hartvanbrabant.nl.

 


(Video) Terugblik energie- en klimaatsafari

Hoe groot is een windmolen nou echt? Hoeveel zonnepanelen kunnen er op een afvalberg? Hoe maak je energie uit rioolslib? En hoeveel ruimte is er op een energiepark voor natuur en biodiversiteit? Blik mee terug op de speciale energie – en klimaatsafari.

Een duurzaam en klimaatbestendig Brabant. Dat willen we allemaal. Maar hoe kan dit hand in hand gaan met onze vertrouwde omgeving, ons mooie Brabantse landschap? Dat kon je ontdekken op 15 mei op het terrein van Attero tijdens de Pauwelsdag. We namen jong en oud mee op Energie- en Klimaatsafari!

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)
In Midden-Brabant werken Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS brengt in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken, welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Meer weten? Kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

https://youtu.be/QHxG44nCPjM


Tilburg wil in 2045 een volledig circulaire gemeente zijn

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Circulaire economie (CE) is een onderwerp dat al sinds 2016 op de gemeentelijke agenda van Tilburg staat. In de eerste jaren was de gemeentelijke aanpak vooral ‘leren door te doen’ (learning by doing). Dat is veranderd naar een meer programmatische aanpak met het nieuwe uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025. Reden: in 2045 wil Tilburg een volledig circulaire gemeente zijn.

Dolf Baetsen, accountmanager bij E&A, Martin van Bers, programmamanager bij PPI en Arjen Wennink, adviseur Circulaire Economie, waren samen met verschillende ambtenaren van andere afdelingen bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma betrokken. Circulaire economie is iets van ons allemaal. Dolf, Martin en Arjen merken dat ondernemers, maar ook inwoners en kennisinstellingen hier volop mee bezig zijn. Ondernemers zijn de motor achter het bereiken van de ambities.

Arjen: “Natuurlijk zijn er bedrijven die nu nog alleen kijken naar de wettelijke verplichtingen op circulair gebied. Maar gelukkig zijn er ook veel ondernemers die daarin veel verder willen gaan. Die proberen we als gemeente te helpen en te koppelen aan andere bedrijven. Dat doen we vanuit de gemeente. Maar een hele belangrijke partner daarbij is ook Midpoint Brabant met het programma Up New. Daar zitten nu al zo’n 10 programmamanagers en projectleiders die veel vragen krijgen.“ Martin vult aan: “Midpoint heeft vijf sectoren waar ze zich op focussen: Bouw, Food, Textiel & Leder en Maakindustrie. Het thema onderwijs loopt door alle sectoren heen.”

Voor het gehele artikel, klik hier.


Midpoint Brabant ontvangt gedeputeerde Hagar Roijackers voor social design-project Blijvende Souvenirs

Woensdag 20 juli was het zover. Midpoint Brabant ontving gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak) voor het project Blijvende Souvenirs, een social design-project waarin Een Gezond Leisureklimaat (van Midpoint Brabant) en de provincie Noord-Brabant samen optrekken rondom klimaatadaptatie.

Duurzaam ondernemen
Joost Ploos van Amstel, programmamanager Duurzame Economie bij Midpoint Brabant sprak met Hagar Roijackers over duurzame recreatie en campingeigenaren Pascale en Ronnie Maes namen de bezoekers mee langs hun glampingaccommodaties op het uitgestrekte terrein met bomen, planten, moestuin en dieren. Duurzaam ondernemen is voor hen belangrijk en zij willen dat uitdragen naar hun gasten.

Gasten inspireren om thuis iets te doen
Dat is precies waar het project Blijvende Souvenirs om draait; om de beleving van gasten die verblijven op een camping, B&B, hotel of vakantiepark met een duurzaam karakter. De redenatie is: recreatieondernemers die duurzaam bezig zijn, kunnen hun gasten inspireren om dingen thuis ook duurzaam aan te pakken. Doordat gasten het op vakantie beleven, zullen zij het thuis ook sneller toepassen. Een beetje meer groen in de tuin of het afkoppelen van de regenpijp bijvoorbeeld. Het zijn kleine dingen met een groots effect. Blijvende souvenirs dus.

Design thinking met 12 co-creërende recreatieondernemers
Daarmee hebben de ondernemers goud in hand. Dat inzien, én ze helpen dat uit te dragen is de kern van het project Blijvende Souvenir. In co-creatie met 12 recreatieondernemers wordt daarvoor een hulpmiddel ontwikkeld op basis van de principes van design thinking. Vandaag werden twee prototypes getest, onder leiding van social designers Hugo Schuitemaker en Wouter Corvers. De gedeputeerde kon zo zelf ervaren, hoe het was om vanaf een ligbed écht even aandacht te hebben voor het landschap. Het verhaal van campingeigenaar Ronnie was onderdeel van het tweede prototype dat uitdaagde tot nadenken over wát je zelf thuis iets duurzamer wil doen. Een kleine verandering, waar een ander je aan mag houden.

Snikheet
Welk prototype doorgaat voor verdere ontwikkeling? Daarover dubben social designers Wouter en Hugo nog even. Wij sloten de dag in elk geval af met een goede ontmoeting die plaatsvond in een snikhete periode. Alsof het klimaat nog eens wilde onderstrepen dat we écht moeten opschieten.


Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en de gemeente Tilburg ondertekenden op woensdag 20 juli de Green Deal. In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg. De focus ligt op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

Green Deal

Vitaalverenigingen Loven en Kanaalzone zien duurzaam ondernemen als een belangrijk thema voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij hebben de ambitie om toekomstbestendige bedrijventerreinen te worden waar een aantrekkelijk ondernemersklimaat heerst. Daarom slaan ze de handen ineen met alle partners om twee jaar lang aan duurzaamheidsdoelen te werken. Denk aan vergroening van het terrein, waterberging, energie besparen en onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

Advies

Tijdens de Green Deal geven adviseurs bedrijven ondersteuning en advies over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De adviezen worden goed afgestemd op de wensen en behoeften van de ondernemer, zodat er ook daadwerkelijk concrete stappen gezet kunnen worden. Er worden behoeftebepalingsgesprekken gevoerd op voorhand, waarna de ondernemer maatwerkadvies krijgt. Een ondernemer kan ook deelnemen aan gezamenlijke initiatieven in samenwerking met meerdere ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het onderling uitwisselen van warmte om zo het energieverbruik te verminderen. Welke specifieke kansen er collectief liggen, wordt onderzocht door middel van de behoeftebepalings- en adviesgesprekken.

Een duurzamer Tilburg doen we samen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen de gemeente. Zij hebben dus een belangrijk aandeel in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt. Stap voor stap naar een duurzamer Tilburg; dat doen we samen. De Green Deal is daarin de eerste stap. “Samen willen we concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Daar hebben we iedereen bij nodig; inwoners maar zeker ook ondernemers. Door de samenwerking in de Green Deal kijken we samen met hen naar wat er mogelijk en noodzakelijk is voor verduurzaming. Dat is geen vrijblijvende kwestie. De omslag naar duurzame energie en klimaatadaptatie, ook op onze bedrijventerreinen, is hard nodig”, aldus wethouder Rik Grashoff (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie).

Kick-off

Op 15 september 2022 is de officiële kick-off van de Green Deal voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf dat moment kunnen ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheden van de Green Deal.


Daktuin Moes wordt Up New Food locatie

Wat als… er in het versteende centrum van Tilburg een groene, circulaire daktuin met dakcafé komt die mens en natuur dichter bij elkaar brengt? Dat is waar Mirjam Slob en Sam van Nieuwamerongen zich hard voor maken. De twee ondernemers willen natuur en voedsel naar de stad halen en daar hoort een circulaire aanpak bij. En dat is precies de reden waarom Up New Food van Midpoint Brabant, aanjager van de circulaire economie in Midden-Brabant, de handen ineenslaat met Daktuin Moes. “Samen circulair ondernemen en met het resultaat andere mensen en ondernemers inspireren, daar is het ons om te doen”.

Een duurzame samenwerking

Mirjam Slob ontmoette Nicole van Hoof, projectmanager Up New Food bij Midpoint Brabant, tijdens een event waar ze vol passie vertelde over haar idee. Het klikte op inhoud meteen tussen de twee. “Ik vond het gelijk zo’n tof idee. Een daktuin zo midden in de versteende binnenstad. Hoe fijn is het dan als je naar een stukje verkoelend groen kan”, vertelt Nicole. Mirjam vult aan: “We zien ons gesteld voor een groot aantal opgaven: de voedseltransitie, de energietransitie, de transitie in gebruik van grondstoffen, enzovoorts. Deze opgaven hebben als gemeenschappelijke delers: het veranderend klimaat, behoud van biodiversiteit en ten slotte ook de zorg voor ons eigen welzijn. Met de samenwerking met Up New verbinden we een sterke kennispartner aan onze plannen. We verwachten daarmee veel van elkaar te gaan leren over circulair ondernemen, voor de horeca in het bijzonder”.

Horecapartner Sam zegt hierover: “Als Tilburger vind ik de daktuin echt een meerwaarde voor de stad. Het is een super vet plan, daarom hoefde ik niet lang te twijfelen toen Mirjam mij vroeg het dakcafé voor mijn rekening te nemen. Tijdens het gehele ontwikkelproces leer ik steeds meer over circulair ondernemen. We denken niet in copyright, liever werken we met een ‘right to copy’. Samen met Up New delen we onze kennis en ervaringen, om zo ook andere ondernemers te enthousiasmeren. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van”.

Een Up New locatie vol inspiratie over circulair ondernemen

Ook na realisatie wordt er veel kennis en inspiratie gedeeld. Als de daktuin er eenmaal is, wordt Daktuin Moes een Up New locatie waar mensen allerlei circulaire toepassingen in de praktijk kunnen zien. “De bedoeling is om een circulaire mindset te creëren en daarom moet je vaak anders denken dan je gewend bent’, zegt Nicole. “Denk bijvoorbeeld aan inspirerende bijeenkomsten tussen studenten, ondernemers en bezoekers over circulariteit op de daktuin. Dat is precies wat Up New doet; verschillende partijen uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs samenbrengen en hen samen laten innoveren op het gebied van circulariteit”, licht Nicole toe. “We maken bewust waarom circulair ondernemen belangrijk is, helpen met innoveren en laten in de praktijk zien hoe je dat kunt doen. Dat kan dus mooi aan de hand van de toepassingen op de daktuin, een ideale locatie voor Up New”.

De noodzaak van circulair ondernemen

“Het klimaat verandert zichtbaar en grondstoffen raken uitgeput. Het is dus hoog tijd om zuiniger met onze planeet om te gaan en de omslag te maken naar circulair”, vertelt Nicole namens Up New. Circulariteit omvat bijvoorbeeld het gebruik van korte ketens in de horeca en zorgen voor zo min mogelijk voedselverspilling. Daktuin Moes is druk bezig met de ontwikkeling van een sterke visie op deze vraagstukken. Sam vertelt: “Ik ben momenteel ontzettend veel aan het leren over dit onderwerp. Ik was er al wel op kleine schaal mee bezig, maar met de komst van de daktuin is het actueler geworden en ben ik me er verder in gaan verdiepen. De samenwerking met Up New geeft ons toegang tot kennis die onze plannen nu al verder helpen”.

De komende periode staat voor Daktuin Moes onder andere in het teken van het ontwerpproces. Up New denkt daarin mee. “In de circulaire economie beschouwen we producten en materialen aan het einde van hun levensduur niet als afval, maar als een grondstof die we opnieuw kunnen gebruiken. Afval bestaat dus bijna niet meer”, legt Nicole uit. “We zijn samen de mogelijkheden voor circulaire toepassingen aan het onderzoeken. Hoe tof zou het zijn als we de muren isoleren met olifantengras en dat gras ook telen op de daktuin, zodat we de bezoeker kunnen laten zien welke materialen er gebruikt zijn tijdens de bouw?”

Via daktuinmoes.nl en up-new.nl volg je alle ontwikkelingen over de samenwerking tussen Daktuin Moes en Up New.