Midden-Brabant wil uitgroeien tot dé circulaire maakregio van Nederland

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Of je het wilt of niet, je zult je organisatie de komende jaren moeten verduurzamen. Er komen steeds meer regels om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. In Midden-Brabant leggen Tilburg en Waalwijk de lat nog hoger: 100% CO2-neutraal in 2045 en volledig circulair in 2043. In 2030 moet de Nederlandse economie 50% minder afval genereren en gebruik maken van circulaire materialen zoals biobased materialen en opgewaardeerde “afvalstromen”. Als regionale ontwikkelingsorganisatie helpt Midpoint Brabant je om hiermee aan de slag te gaan. Altijd samen met andere partijen. Want verduurzamen werkt pas echt als de hele keten meedoet.  

“Circulariteit is nog altijd onderbelicht ten opzichte van bijvoorbeeld de energietransitie”, aldus Joost Ploos van Amstel, programmamanager Duurzame economie bij Midpoint Brabant. “Het vraagt om extra inspanningen en afstemming met andere schakels in de keten. De effecten zijn niet altijd direct zichtbaar, maar als bedrijf moet je wel nu aan de bak. 2030 nadert al snel en wetgever en afnemers gaan steeds meer eisen stellen.”

Joost gelooft stellig in een pragmatische aanpak: “We laten zoveel mogelijk in de praktijk zien hoe de circulair economie werkt. We informeren en inspireren ondernemers en gaan met hen in gesprek. We onderzoeken ter plaatse wat er mogelijk is. Gewoon doen dus!”

Up New
In 2020 lanceerde Midpoint Brabant het initiatief Up New. Dit is een ecosysteem van allerlei partijen die samen werken aan circulaire oplossingen voor onze samenleving. Joost: “Bij Up New werken we met living labs. Dit kunnen fysieke leer-, experimenteer- en maakplekken zijn of gewoon intensieve samenwerkingen tussen partijen in een productketen, zoals ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en inwoners. Bij circulariteit focussen we op verschillende sectoren. Immers, de circulaire cirkel is pas rond als de hele keten aansluit. De wereld verandert continu, is dynamisch en snel. Living labs zijn helemaal van deze tijd.”

Textiel, leder en voeding
Vincent van Rijsewijk is projectmanager Circulaire economie bij Midpoint Brabant. Hij licht toe welke living labs er al zijn of gaan komen: “Momenteel loopt voor textiel een onderzoek naar een fysieke hub in textielstad Tilburg. Voor leder bekijken diverse organisaties in De Langstraat de mogelijkheden van kleinschalig plantaardig looien in Dongen en de samenwerking met het indrukwekkende nieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk. En voor Food werken Up New en 013Food samen om ondernemers te ondersteunen bij de het verduurzamen van de productie en consumptie van voedsel. De eerste fysieke Up New Food locatie is Daktuin Moes in hartje Tilburg: een groene, circulaire daktuin met dakcafé waar je circulaire toepassingen in de praktijk kunt ervaren.”

Bouwhub
Voor de bouwsector is de Coöperatie Bouwhub Midden-Brabant opgericht. Vincent: “Veel bouwmaterialen uit sloop lenen zich voor hergebruik. Soms is daar eerst een bewerking voor nodig. Bovendien moet dat materiaal in de juiste kwaliteit en hoeveelheid én op het juiste moment beschikbaar zijn voor bouwprojecten. Via deze bouwhub worden materialen digitaal en fysiek aangeboden en kunnen bouwers bijvoorbeeld boodschappenlijstjes indienen. Zo worden vraag en aanbod beter afgestemd en wordt beter inzichtelijk welke materialen op welk moment vrijkomen voor hergebruik.”

Een kopgroep van bouw- en sloopbedrijven uit de regio trekt deze kar en heeft in december een coöperatie opgericht, zodat andere bedrijven maar ook woningbouwcorporaties en overheden aan kunnen sluiten. Midpoint Brabant zorgt via Up New en samen met Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West voor de begeleiding. In een eerdere fase hebben studenten van Avans gewerkt aan verschillende deelprojecten voor de bouwhub, zoals het uitwerken van de businesscase en de operationele organisatie van de bouwhub. Een kwartiermaker zorgt er de komende maanden voor dat de organisatie van én de handel in circulaire materialen een versnelling krijgt, onder meer door de relatie met belanghebbende partijen te intensiveren. Ook verkent de groep de aansluiting bij projecten waarmee de logistiek wordt geoptimaliseerd.

Hergebruik van materialen en reststromen
Een ander initiatief is het Circulair Ambachtscentrum Tilburg (CAT). Vincent: “Dit wordt een plek in Tilburg waar je  het grof huishoudelijk afval naar toe brengt. De geretourneerde spullen worden opgeknapt voor hergebruik of de grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe producten. Gemeente Tilburg, BAT en Midpoint Brabant bekijken momenteel welke ondernemers bij dit centrum een plek krijgen om gebruikte spullen weer hoogwaardig in de markt te zetten.”

Joost vult aan: “Hiernaast is er nog Symbiosis4Growth. Hierbij komen organisaties uit West- en Midden-Brabant en Zeeland samen om rest- en bijstromen uit te wisselen met het oog op een positieve bijdrage aan het milieu, kostenbesparing én innovatie. Het loont echt de moeite om hier aan mee te doen, temeer daar er deskundige ondersteuning en financiële bijdragen beschikbaar zijn.”

Naast de living labs en samenwerkingsverbanden is Up New ook een actief ecosysteem met een online portaal. Op de website up-new.nl, LinkedIn en Instagram kun je je laten inspireren en actief meedoen met uitwisselen van ideeën en praktijkervaringen over circulair ondernemen en onderwijs.

Green Deal  
Samen met diverse partners helpt Midpoint Brabant met zogeheten Green Deals bij het verduurzamen van ondernemingen op bedrijventerreinen in Midden-Brabant. Na Kraaiven en Vossenberg (2018- 2021) loopt nu de tweede Green Deal in Tilburg op de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. In november 2022 start de Green Deal in Waalwijk.

Veronique Berendsen, projectmanager Energietransitie Midpoint Brabant: “Ging de eerste Green Deal vooral over energie besparen, bij de nieuwe draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie. Denk hierbij aan energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijg je als bedrijf advies op maat. Zo kun je daadwerkelijk concrete stappen zetten.”

Klimaatmaatregelen 
Ook op het gebied van klimaatadapatie ondersteunt Midpoint Brabant ondernemers. Projectmanager Nicole van Hoof: “Met het project Een Gezond Leisureklimaat helpen we je met het beschermen van je bedrijf tegen droogte, hitte en hoosbuien die het gevolg zijn van klimaatverandering. Ook kun je meedoen aan een workshop of klimaatsafari. Hierbij ervaar je hoe andere ondernemers onderwerpen als groen, water, energie, afval en hergebruik aanpakken, en doe je tips en ideeën op voor je eigen bedrijf.”

Starten met CIRCO Track
Om een idee te krijgen wat er allemaal op je af kan komen op het gebied van duurzaamheid, is het aan te bevelen om eerst een CIRCO Track van CIRCO Hub Brabant te volgen. In drie dagen ontvang je praktische handvatten om direct aan de slag te gaan met de vraag hoe je in jouw bedrijf én de productketen waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht kunt ombuigen naar meerwaarde. Kortom, je leert hoe je samen circulair onderneemt. Na de track weet je welke innovatieve businessmodellen en circulaire productontwerpen je kunt ontwikkelen. Een business developer of CESI-coach (Circulaire Economie Smart Industry) van Midpoint Brabant helpt je verder met validatie, marktbewerking en financiering.

Zorg dat je er klaar voor bent
De komende jaren komt er veel op ondernemingen af. “Onderschat dit niet”, benadrukt Joost. “Er komen productpaspoorten waarin je de samenstelling en technische gegevens van je producten moet vastleggen. Naast niet-elektrische producten komt er ook voor categorieën als bouwmaterialen en textiel een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). En naast financiële rapportage wordt vanaf 2025 een duurzaamheidsrapportage verplicht voor het grotere mkb.”

Grote internationale ondernemingen moeten nu al volgens EU-richtlijnen meten en rapporteren. Als onderdeel van de toeleveringsketen zal ook het kleinere mkb worden gedwongen om informatie aan te leveren. “In Midden-Brabant ontwikkelen we daarom samen met onder meer Tilburg University inzichten en raamwerken voor het mkb om duurzaamheidsprestaties te meten, verbeteren en rapporteren. Verder hebben we voor grote bedrijven, gemeenten en woningcorporaties de praktische Masterclass Circulair aanbesteden ontwikkeld.”

Joost besluit: “Samen vormen we één groot living lab. Met ons groot mkb in de maakindustrie willen we voorloper zijn in circulaire maakproducten. Het is onze ambitie om Midden-Brabant te ontwikkelen tot dé circulaire maakregio van Nederland.”

Meer weten?
Wil je meer info of een gesprek over het verduurzamen van jouw organisatie? Neem dan contact op met de experts van Midpoint Brabant:

Circulair ondernemen: Vincent van Rijsewijk, 06 55115606, vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl
Energietransitie: Veronique Berendsen, 06 53871247, veroniqueberendsen@midpointbrabant.nl
Klimaatadaptatie: Nicole van Hoof, 06 20889593, nicolevanhoof@midpointbrabant.nl

Voor het originele artikel van Make it in Tilburg klik hier.


Waalwijkse partijen investeren samen 750.000 euro om bedrijven en bedrijventerreinen fors te verduurzamen

Op 28 november ondertekenden acht partijen samen een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. De ondertekenaars committeren zich aan duidelijke doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water.

Veel winst te behalen

Op bedrijventerreinen valt er nog veel te winnen als het gaat om verduurzaming. Daarom ondertekenden acht partijen op 28 november deze Green Deal 2.0, als vervolg op een eerdere deal uit 2020. De deal laat zien dat de ondertekenaars het allemaal echt belangrijk vinden om de bedrijventerreinen te verduurzamen. De ambities zijn groot. Er moeten zonnepanelen komen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 m2 en er moet 10% meer groen komen op de Waalwijkse bedrijventerreinen. Ook moet de CO2-uitstoot met ongeveer tweederde omlaag in 2030.

Een ‘Energy Hub’ op bedrijventerrein Haven

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met een aantal concrete projecten, zoals de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waarbij bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen. Haven is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie. Hierbij worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Evenement voor ondernemers in februari

De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar en start vanaf januari 2023. In februari 2023 organiseert Stichting Waalwijk CO2-vrij een evenement om de Green Deal af te trappen en alle ondernemers in gemeente Waalwijk uit te nodigen om aan te sluiten.

Ondertekenaars

Ondertekenaars van de Green Deal zijn gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Midpoint Brabant (door programmamanager Duurzame Economie Joost Ploos van Amstel), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Parkmanagement Waalwijk B.V., Stichting Waalwijk CO2-vrij en Waterschap Brabantse Delta.

 


Project Van Wijlen in Kaatsheuvel inspireert gemeenten tot duurzaam aanbesteden

Dit is een publicatie van het Midpoint Brabant programma Up New.

“Wij kiezen er bewust voor om de buitenruimte duurzaam in te richten zodat we ons werk met trots kunnen doorgegeven aan volgende generaties”, aldus Bart van Wijlen, directeur van aannemersbedrijf van Wijlen. Deze vooruitstrevende groene ondernemer wil gemeenten inspireren om tot duurzame aanbestedingen te komen. Door erover te vertellen en te laten zien. En dat deed Bart tijdens een excursie van de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap van Up New, waar hij deelnemende ambtenaren rondleidde door de Vossenbergselaan van Kaatsheuvel. Een bijzonder project waar van Wijlen de duurzame herinrichting verzorgde door zowel klimaatadaptieve als circulaire maatregelen toe te passen. Een resultaat om met recht trots op te zijn. Reden genoeg om Bart te interviewen en ook online mensen te inspireren met onderstaand filmpje. 

Binnen bouw & infra heeft de gemeente een voorbeeldfunctie in de rol van opdrachtgever of vergunningverlener. Hierin kan een gemeente eisen stellen die nodig zijn om de circulaire doelen te halen. Dat vraagt om een andere aanpak. Tijdens de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap van Up New gingen ambtenaren aan de hand van een zelf ingebracht project aan de slag. Vincent van Rijsewijk zorgde voor de benodigde handvatten en inspiratie van onder andere architect Thomas Rau en een route langs 3 inspirerende circulaire projecten, waaronder dit project van Bart Van Wijlen.

Ben je ambtenaar binnen regio Hart van Brabant en wil je de volgende Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap ook bijwonen? Mail Vincent van Rijsewijk via vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Midpoint Brabant werkt samen met Up New aan Circulaire Economie. Voor meer informatie over Up New, bekijk hier de website.

Bekijk hier het hele interview.

https://youtu.be/t88cbvLRnN4


Regionale klimaatagenda Regio Hart van Brabant vastgesteld

Dit is een publicatie van Regio Hart van Brabant.

Hoe gaan we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat? We willen in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio zijn. Om daar te komen, is de klimaatagenda vastgesteld. Hiermee kunnen we ook aanvragen indienen voor financiële middelen bij Rijk en provincie. Het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval (vanaf 2023 poho Energie, Klimaat & Grondstoffen) heeft tijdens de Hart van Brabantdag op 22 september de Regionale Klimaatagenda Hart van Brabant 2022 – 2027 vastgesteld.

Deze klimaatagenda is één van de uitwerkingen die onder de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) plaatsvinden (Midpoint Brabant is met haar programma Duurzame Economie - waaronder klimaatadaptatie - een van de vele gemotiveerde betrokkenen van de REKS). Op basis van de Regionale Klimaatagenda gaan we als Regio Hart van Brabant aanvragen voor beschikbare financiële middelen indienen bij het Rijk en de provincie.

Op naar 2050
In de Regionale Klimaatagenda hebben we beschreven hoe de regio zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat met als doel om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn. De Regionale Klimaatagenda is een ‘levend document’ en wordt ieder jaar geactualiseerd.

Projecten met impact
De komende jaren gaan we met zo’n 25 projecten aan de slag. Deze projecten komen voort uit gesprekken met verschillende belanghebbenden in de regio. In de keuze voor de projecten is gekeken naar de impact van een project op de regio, de bijdrage die het levert aan het aanpakken van de klimaatthema’s (droogte, hittestress, wateroverlast en overstromingen) en de uitvoerbaarheid op korte termijn. Ook de relatie met andere opgaven in de regio is meegenomen in de afweging, zoals de relatie met de natuuropgave. Verder is gekeken naar een mogelijke olievlekwerking en quick wins.

Thema’s
De projecten zijn samen te brengen onder vier thema’s:

  • Water vasthouden op de zandgronden
  • Bodemverbetering op agrarische gronden
  • Klimaatadaptief bouwen
  • Maatregelen op bedrijventerreinen

Meer weten?
Je vindt de Regionale Klimaatagenda Hart van Brabant 2022 – 2027 via deze link.


Eerste elektrische vrachtwagens van het BAT in gebruik

Dit is een publicatie van gemeente Tilburg.

Vanaf deze maand rijden de eerste elektrische vrachtwagens van het Brabants Afval Team (BAT) in de binnenstad. Deze wagens zijn stiller en stoten geen uitlaatgassen uit. Dat draagt bij aan een schonere lucht in de gemeente. De komende jaren worden stapsgewijs alle vuilniswagens vervangen door elektrische wagens.

In het begin rijden ze alleen in en rond de binnenstad, later volgt de rest van de gemeente. Iedereen die in Tilburg woont, werkt, onderneemt en verblijft kan bijdragen aan een schone lucht in de gemeente. Bijvoorbeeld door bewust stil te staan bij het soort vervoer, het delen van vervoer en te kiezen voor schoon vervoer zonder uitlaatgassen. Ook de gemeente neemt hierin stappen, door voor het eigen wagenpark te kiezen voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Vuilniswagens BAT
Het vervangen van de vuilniswagens door elektrische wagens als een van de eerste gemeenten in Nederland, is een grote stap. De eerste 3 elektrische vrachtwagens rijden nu al rond, maar vanaf 2025 zijn het alleen nog elektrische wagens die bedrijfsafval en huishoudelijk afval inzamelen in het centrum en de omliggende wijken. Daarmee is het BAT voorbereid op de nul emissie zone, die in en rond het centrum ingaat op 1 januari 2025. Een nul emissie zone betekent dat hier alleen (bedrijfsmatige) vrachtauto’s, bestelbussen, taxi’s en (mogelijk ook) touringcars zonder uitstoot kunnen rijden.

Gemeentebreed
Stapsgewijs volgt daarna de rest van het wagenpark en gaat het BAT ook in andere wijken met elektrische wagens rijden. Het BAT wil kapitaalvernietiging voorkomen en vervangt een voertuig daarom pas als het is afgeschreven. Stap voor stap werkt de gemeente zo aan een schoon, gezond en duurzaam Tilburg.

Bekijk ook eens het filmpje van gemeente Tilburg op LinkedIn over de eerste elektrische vuilniswagens.

Het programma Midpoint Brabant Smart Logistics richt zich op slimme en duurzame logistiek en juicht het gebruik van elektrische vrachtwagens enorm toe. Zelf heeft Midpoint Brabant Smart Logistics in 2019 een Coalition of the Willing opgestart t.b.v. duurzamere toepassingen van waterstof (H2) in de logistiek, expliciet voor het gebruik van trucks en heftrucks. 

 


(Video) Kosteloos verduurzamingsadvies bij Green Deal Loven en Kanaalzone

Bij een kick-offbijeenkomst bij Barge Terminal Tilburg is op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf nu kunnen ondernemers van deze terreinen gebruik maken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal. In een video van de bijeenkomst geeft projectleider Veronique Berendsen toelichting aan ondernemers van deze bedrijventerreinen.

“Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn”, zegt Veronique. “Maar voor een ondernemer is het dan toch de vraag waar je moet beginnen, wat het gaat kosten, welke regels er zijn en waar je hulp kunt krijgen.”

De Green Deal biedt die hulp. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Deze gaan over een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen.

In de video legt Veronique uit hoe de Green Deal voor een onderneming werkt: “Je start met een gratis behoeftebepalingsgesprek en krijgt een advies op maat. Als je hier mee verder wilt, krijg je vervolgens een kosteloos expertadvies op het gebied van energie, circulariteit of klimaat. Zo krijg je als onderneming ondersteuning om ook daadwerkelijk concrete stappen te zetten.”

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg.

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je terecht op de website www.vitaaltilburg.nl/greendeallovenkanaalzone. Ook kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager duurzame economie Midden-Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl.

BEKIJK HIER DE AFTERVIDEO VAN DE KICK-OFF VAN DE GREEN DEAL LOVEN EN KANAALZONE.

https://youtu.be/2PphgfJNB3U


Green Deal verduurzamen Loven en Kanaalzone van start

Bij een kick-offbijeenkomst bij Barge Terminal Tilburg is op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf nu kunnen ondernemers van deze terreinen gebruikmaken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal.

 

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Tilburg zijn bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

 

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

 

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn, oftewel energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair.

 

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je terecht op de website www.vitaaltilburg.nl/greendeallovenkanaalzone. Ook kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager duurzame economie Midden-Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl.


(Video) Bakkerij Floor van Lieshout inspirerend voorbeeld voor deelnemers Green Deal Loven en Kanaalzone

Aanstaande donderdag 15 september is het dan zo ver. Dan start de Green Deal voor het verduurzamen van de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone en vindt bij Barge Terminal Tilburg de kick-off bijeenkomst plaats. Floris van Lieshout, van het al meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Bakkerij Floor van Lieshout (‘met predicaat hofleverancier’), streeft naar een CO2-neutraal proces in 2030. In goed Tilburgs denk je dan: dè ken tòch himmaol niet!

In deze video legt Floris uit waarom dè wél ken en hoe Van Lieshout dit gaat aanpakken, samen met de Green Deal. Zonnepanelen op het dak, een warmteterugwininstallatie voor de koel- en vriesapparaten, gasketels van de ovens omzetten naar elektrische ketels, restwarmte delen met andere ondernemers, laadpalen voor het eigen personeel… Bakkerij Floor van Lieshout is een inspirerend voorbeeld voor elke onderneming.

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. 

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER DE DUURZAAMHEIDSPLANNEN VAN BAKKERIJ FLOOR VAN LIESHOUT

https://youtu.be/Kzwko_EG61M


Laatste herinnering: elk kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel C of beter

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht moet vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C moet hebben. Deze datum nadert snel. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De omgevingsdienst heeft bevoegd gezag handhavend op te treden en het kantoorgebouw per direct te sluiten. Voorkom vervelende situaties en ga direct aan de slag.

Heeft uw kantoorgebouw al een energielabel A, B of C? Dan mag u het gebouw vanaf 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel of een energielabel D, E, F of G? Dan is het belangrijk om direct stappen te ondernemen. U moet namelijk al op 1 januari 2023 een energielabel A, B of C hebben. Vaak kunt u met een aantal kleine energiebesparende maatregelen al het verschil maken.

Ga voor meer informatie en uitleg over deze regel naar de website van de gemeente Tilburg.


Midpoint Brabant en Energietransitie

In januari 2022 is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie (voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je volgen via de website van Midpoint Brabant.


(Video) Interview Joost Ploos van Amstel over duurzame economie in Midden-Brabant

Tijdens het programma Goolse Kringen van Lokale Omroep Goirle werd onlangs programmamanager Joost Ploos van Amstel geïnterviewd over het programma Duurzame economie van Midpoint Brabant. Met als centrale vraag: wat is de aanpak van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de regio Midden-Brabant? Voordat je de video van het interview bekijkt, hierbij enkele prikkelende uitspraken van Joost.

Wat is het doel van het duurzaamheidsprogramma?

“Met de Regionale energie- en klimaatstrategie van Regio Hart van Brabant, de REKS, gaan we in Midden-Brabant voor het duurzaam opwekken van 1 terawatt elektriciteit, oftewel 1 miljard kilowattuur. Dit is bijna net zoveel als alleen al in Tilburg aan elektriciteit wordt gebruikt. In 2030 willen we 20% minder energie gebruiken. Daarnaast zetten we stappen naar een gasloze samenleving in 2050. Hier werken we als Midpoint Brabant nauw samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners.”

Welke rol heeft Midpoint Brabant hierbij?

“Met het Klimaatakkoord heeft het Rijk bepaald dat we in Nederland 35 terawatt duurzame elektriciteit moeten opwekken. Dit opwekken en de opslag hiervan vragen veel meer ruimte dan traditionele energie. De regio’s hebben het meeste verstand van de eigen omgeving. Het Rijk heeft die opdracht daarom bij de regio’s neergelegd, die bij ons uitgemond is in de REKS. Daarin zitten de bestuurders van alle gemeenten aan tafel en de gemeenteraden moeten het accorderen. Midpoint Brabant pakt hierbij een uitvoerende rol. We leggen verantwoording af aan ons algemeen bestuur, waar de multi helix organisaties in zijn vertegenwoordigd. We werken met vierjarenplannen.”

Wat doe je hier concreet aan energietransitie in de regio?

“Teveel om allemaal op te noemen. Zo ontwikkelen we op bedrijventerreinen Green Deals, samen met de gemeente, ondernemers, ondernemersverenigingen, waterschappen, de BOM en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie, LED-verlichting, maatregelen tegen hittestress en hoosbuiten etc. Wij ontwikkelen meerjarenplannen en ondersteunen bij de uitvoering en communicatie. Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor projecten als Symbiosis4Growth waarbij we inventariseren welke afvalstoffen het bedrijf over heeft en welke grondstoffen het gebruikt. Vervolgens maken we combinaties tussen bedrijven. Ook kijken we welke restwarmte we voor een andere toepassing kunnen hergebruiken in plaats van het te laten verdwijnen in de lucht. Ook in Goirle hebben diverse bedrijven meegedaan aan de Green Deal en Symbiosis4Growth.”

En aan circulair ondernemen?

“Up New is het circulaire programma van Midpoint Brabant. Hierbij gaan we fysieke hubs creëren voor productketens, zoals textiel. We brengen er bedrijven zoals circulaire sokkenproducent Vodde, leveranciers en onderwijs bij elkaar in een praktijkgericht maak- en experimenteercentrum. We zoeken hier financiële middelen voor, maar ook samenwerkingen op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Want daar draait het om bij circulaire ketens. Alles moet op elkaar aansluiten. Zo moeten kledingstukken die je online bestelt en terugstuurt niet op een afvalberg terecht komen en verbrand worden, maar in circulatie blijven. Met Up New Bouw richten we ons op het scheiden en hergebruik van bouwmaterialen. Met ons Smart Logistics programma kijken we naar hoe de circulaire sector er in de toekomst qua logistiek uitziet. Corona en de actuele oorlog hebben geleerd dat we moeten zorgen dat we onze spullen liefst van zo dichtbij mogelijk halen.”

Wat is de grootste valkuil?

“In 2050 moet Nederland 100% CO2 neutraal zijn, met als tussenstap 50% in 2030. Veel mensen en ook bedrijven vergeten dat we in 2050 ook 100% circulair moeten zijn, en in 2030 50%. Hier gaan we dan ook extra op inzetten. Vanaf 2023 komt er producentenverantwoordelijkheid. Producenten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld textiele kleding hergebruikt kan worden, zoals dat sinds begin deze eeuw ook al geldt voor tv’s en koelkasten. Als landelijke logistieke hotspot nummer 1 kijken we als Midden-Brabant bovendien wat dit betekent voor het logistieke proces. En we bekijken hoe teruggebrachte materialen gaan werken in productieprocessen. Eigenlijk begint het ermee hoe je een product ontwerpt dat je ook kunt hergebruiken en uit elkaar kunt halen.”

Leidt verduurzamen tot hogere prijzen?

“Uiteindelijk zal duurzame economie leiden tot goedkopere producten, want je gaat producten hergebruiken. Om het vliegwiel op gang te krijgen zijn wel middelen van overheden op diverse niveaus nodig, voor know-how, aanloopkosten enzovoorts. Tilburg University, Avans en Fontys zijn al druk bezig met het ontwikkelen van kennis. Het kost geld om dit toepasbaar te maken voor de industrie. In het begin draait het nog om kleine aantallen, maar uiteindelijk gaat de wet van de grote getallen gelden. Op lange termijn levert het ons veel meer op.”

Wat voor kansen zijn er nog meer om te verduurzamen?

“Binnenkort komt er een pijplijn met waterstof die onder meer door Midden-Brabant loopt. We bekijken samen met onder meer de Provincie Noord-Brabant, de BOM en de Omgevingsdienst hoe we dit tot een succes voor onze regio gaan maken. Door ons ijzersterke netwerk van logistieke bedrijven kunnen niet alleen grootverbruikers maar ook kleinere bedrijven hiervan profiteren. Verder zie ik veel kansen in de agrarische sector. Boeren kunnen een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons land spelen. Niet alleen met zonnepanelen op hun vaak grote daken, maar ook als toeleverancier van biobased producten zoals bijvoorbeeld hennep om kleren van te maken of olifantengras om energie uit te winnen.”

BEKIJK HIER HET HELE VIDEO-INTERVIEW MET JOOST.

https://youtu.be/aWwny1lsYl0