Open Dag van de Techniek Midden-Brabant voor herhaling vatbaar

CoSpaces spelen op een VR-bril, met een heftruck een petje van een hoge stelling halen, vliegtuigjes door een plaat gooien en je eigen ontwerp snijden uit metaal. Dit en nog veel meer was er te beleven op de Open Dag van de Techniek in vijf gemeenten in Midden-Brabant: Heusden (Drunen), Tilburg, Waalwijk, Dongen en Gilze en Rijen. De vijf gratis toegankelijke Open Dagen zijn opgezet voor iedereen die nieuwsgierig is naar techniek, zich oriënteert op een studie in deze richting of overweegt om naar een technisch beroep over te stappen. Midpoint Brabant organiseerde de evenementen samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio.

Volop te beleven

Elke gemeente pakte het op een eigen manier aan. In Heusden organiseerde Platform Techniek de Langstraat het jaarlijks terugkerend evenement voor de Dag van de Techniek samen met dertig technische bedrijven en diverse onderwijsinstellingen. Allemaal hadden ze iets creatiefs bedacht voor schoolgaande jongeren. Zo maakten zij op een leuke manier kennis met techniek en toekomstige technische studierichtingen.

Bij de Ontdek Techniek markt op terrein van Brandweer Centrum Tilburg konden jongeren en zij-instromers de veelzijdigheid van techniek ervaren bij de Art Group, Marvo Technologies, Fuji Film, Agristo, ROC Tilburg, IW Brabant-Zeeland en natuurlijk de brandweer zelf. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant gaf bij een banenpunt informatie over vacatures en Ontdekstation013 verzorgde workshops voor kinderen en jongeren.

Op het terrein van BekkerLaGram vond in Waalwijk de Ontdek Techniek markt plaats. Hier kon je kennis maken met lokale technische bedrijven, het bouwproject Akkerlaan bezoeken, uitleg krijgen over wegenbouw of meedoen aan een workshop. Meer dan twintig organisaties deden er aan mee.

In Gilze was er volop te beleven op een inspiratieplein en liepen er mooie routes door de fabrieken van Govers, MK Gilze, TBB, Bregil en Laspeijs. En in Dongen maakten jongeren en zij-instromers kennis met techniek door zelf de machines van techniekbedrijf Van Uitert uit te proberen.

Brigitte Duffhues, programmacoördinator Deltaplan Techniek bij Midpoint Brabant:

“De Open Dag heeft jongeren gestimuleerd om een technische opleiding te  overwegen of stage te gaan lopen in een technisch bedrijf. En mensen uit een andere branche hebben kunnen proeven aan het techniekvak. Ook zijn er concrete aanvragen voor werk geweest. We streven ernaar om de Open Dag van de Techniek jaarlijks te organiseren, bij voorkeur in alle negen gemeenten van Midden-Brabant.”

Open Dag van de Techniek gemist?

Heb je de Open Dag van de Techniek gemist en wil je toch een kijkje in de keuken nemen van de deelnemende bedrijven? Bekijk dan de website van TechniekGeniek.

     


Podcast ROC Tilburg: Bas Kapitein (Midpoint Brabant) over de toekomst van het onderwijs

In de eerste aflevering van een serie podcasts van ROC Tilburg geeft Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zijn visie op het onderwijs van de toekomst. Hij ziet een sterke ontwikkeling naar hybride leeromgevingen waarbij de grenzen tussen onderwijs en bedrijfsleven vervagen. Met Tilburg als dé onderwijsstad (universiteit, 2 hbo’s, 3 mbo’s) kan Midden-Brabant de regio worden waar de rest van Nederland naar komt kijken.

Studenten, docenten, overheden en ondernemingen moeten samen de verantwoordelijkheid nemen om al het talent in de regio optimaal te benutten. Midden-Brabant is een ondernemende regio met veel ruimte om te experimenteren. Van belang is daarom om te werken aan een permanente leercultuur door talent een plek te geven in het bedrijfsleven en andersom, voor werknemers ruimte te creëren om zich te blijven ontwikkelen.

In het klaslokaal van de toekomst gaan theorie en praktijk hand in hand en vloeien leren en experimenteren in elkaar over. De docent van de toekomst staat midden in de maatschappij en combineert zijn baan vaker met werken in het bedrijfsleven. Digitale technologieën zijn geen doel op zich, maar zullen er op gericht zijn om zoveel mogelijk uit het individueel talent van mensen te halen. Zonder vakopleidingen staat de maatschappij stil. Daarnaast ziet Bas een verschuiving in het onderwijs naar een centrale rol voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De jonge generatie is zich al intrinsiek van bewust en kan een voorbeeld zijn voor ouderen.

In de podcast doen podcastmaker Ankie van Steen en tafelheer Ferry Zandvliet (overlevende van de Bataclan-aanslag) een voor- en nabeschouwing op dit onderwerp.

Beluister via Spotify de aflevering met Bas Kapitein. Of klik hier om op de website van het ROC Tilburg alle podcasts te beluisteren.


Maakindustrie Midden-Brabant zet in op digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling

Focus op de grote transitieopgaven! Dat is de insteek van de bijeenkomst over de Smart Industry mkb & innovatie agenda van Midpoint Brabant die programmamanager Petra Mouthaan op dinsdag 14 juni organiseerde bij Bosch Transmission Technology in Tilburg. Ze presenteerde de uitkomsten van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan diverse organisaties uit Midden-Brabant. Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek over hoe ondernemingen, onderwijs en overheid samen het verschil kunnen maken bij dé maatschappelijke opgaven voor de maakindustrie: digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling.

Groot en divers mkb
Allereerst de cijfers. De regio Midden-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijk midden- en kleinbedrijf Midden-Brabant. Van de 235.000 banen in deze regio is de industrie met 13% de derde branche qua grootte. De samenstelling van de sectoren is heel divers. Er is er niet één die er hoog bovenuit springt: metaal 17%, voedingsmiddelen 14%, chemische productie 11%, machines en apparaten 8%, rubber en kunststof 7%, meubels 5%, transportmiddelen 4% en leder en schoenen 3%. Van de 2270 ondernemingen heeft 82% minder dan tien en 89% minder dan twintig werknemers.

Petra Mouthaan: “Het aandeel high tech is laag ten opzichte van de Brainport-regio van Eindhoven en omgeving. Midden-Brabant is vooral sterk in de levering aan high tech bedrijven en het toepassen van nieuwe technologieën. De kracht van de regio zit in de combinatie van maakindustrie, handel en logistiek. Relatief gezien horen mkb-bedrijven Midden-Brabant bij de landelijke top. Handel is met 20% de grootste sector. En in logistiek is Tilburg-Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland.”

Flinke uitdagingen

Naast dit kwantitatief onderzoek heeft Petra een marktverkenning gedaan door gesprekken met directeuren en stakeholders van vijftig organisaties die actief zijn in Midden-Brabant. Ze traceerde diverse uitdagingen: “Middelgrote en kleine bedrijven zijn vaak daadkrachtig en gedreven. Midden-Brabant kent veel familiebedrijven met betrokkenheid en passie als grote kracht. De keerzijde is dat de kennis, capaciteit en tijd voor innovatie vaak ontbreekt en hier onvoldoende kapitaal voor is. De digitaliseringsgraad is er relatief laag, nieuwe technologieën als artificial intelligence staan nog in de kinderschoenen. Ook deze bedrijven moeten aan steeds meer eisen voldoen op het gebied van digitalisering, cyberveiligheid, circulaire productieprocessen, klimaat en efficiënt energiegebruik. Daarnaast is er een ernstig tekort aan technisch geschoold personeel.”

Welke speerpunten?

De hamvraag van de bijeenkomst in Tilburg was: “Hoe kunnen we onze productieprocessen digitaliseren, het werk verduurzamen en mensen zo efficiënt mogelijk inzetten?” De deelnemers zijn met dit onderwerp aan de slag gegaan en hebben samen essentiële aandachtspunten blootgelegd.

1) Bij digitalisering kwamen onder meer automatisering van productie, benutten van data en voorspelbaar onderhoud naar voren als troeven om strategische groei en concurrentievoordeel te realiseren. Digitaliseren is lang niet meer zo duur als vroeger, je kunt klein beginnen met bijvoorbeeld Software as a Service en afstemmen van data met je klanten. Mkb-bedrijven en startups in Midden-Brabant kunnen ondersteuning bij dataficering krijgen van digicoaches en business developers van Midpoint Brabant.

2) Bij duurzaamheid is er noodzaak voor een échte uniforme visie op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Die visie is er in Midden-Brabant al wel, de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), één van de meest ambitieuze in Nederland. Bedrijven moeten meer collectief opereren bij de energie- en klimaatvraagstukken en als bedrijventerrein meepraten met partijen als de provincie. Om te zorgen dat ondernemingen daadwerkelijk circulaire producten en processen doorvoeren zijn nieuwe businessmodellen nodig waarbij het draait om duurzaamheid en kostenreductie in de hele keten. Het moet lucratief zijn voor iedere deelnemer. Dit kan alleen slagen als overheden en ondernemingen samen optrekken bij onderwerpen als verduurzamen van gebouwen, inzet van circulaire materialen en duurzame energiebronnen, gebruik van restwarmtestromen en reshoring (terughalen van productie naar de regio). Om organisaties bewust te maken van circulair ondernemen kunnen zij deelnemen aan CIRCO Tracks van CIRCO Hub Brabant, waar Midpoint Brabant partner van is.

3) Om talentontwikkeling te bevorderen is het van belang dat jongens en meisjes al vroeg ervaren hoe leuk techniek is. En ook om ouders en decanen te laten ontdekken wat er allemaal kan, zodat zij hun kind of leerling goed kunnen adviseren. Om hier zinvol beleid voor te maken is het noodzakelijk om te snappen hoe jongeren denken. Bij de groeiende groep van 27 tot 67 jaar gaat het om bij-, om- en herscholing en zij-intreding. Hoe kun je hen overtuigen dat werken in de techniek heel leuk is? In het Deltaplan Techniek van Midden-Brabant werken ondernemingen, onderwijs en overheden samen aan deze vraagstukken. Een actueel initiatief is de Dag van de Techniek van 18 juni in vijf gemeenten, dat moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement in de hele regio.

Hoe nu verder?

De deelnemende organisaties spraken na afloop uit om nauw betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van het Smart Industry programma van Midpoint Brabant. Een bloemlezing van reacties:

  • Jos Spapens, managing director van Lightronics: “Je denkt dat je alleen staat, maar we hebben uiteindelijk allemaal dezelfde uitdagingen.”
  • Albert van Maren, president FUJIFILM Manufacturing Europe: “Mkb’ers kunnen niks met containerbegrippen. Je moet het heel praktisch maken. Het kan juist de kracht van de regio zijn als je erin slaagt om kleine- en middelgrote bedrijven te activeren voor deze transitieopgaven.”
  • René Aerts, Chief of Staff van de ART Group: “Je zult eerst eensgezindheid onder de bedrijven moeten krijgen. Negen op de tien bedrijven in de regio heeft minder dan 20 medewerkers. Hoe krijgen we al die kleine bedrijven op één lijn?”
  • Frits van der Geest, CEO en oprichter van de startup Motivate: “Je moet het samen aanpakken. Een goede manier om dit te doen is om een cohort van ondernemingen te formeren, zodat je vanuit het bedrijfsleven extra slagkracht hebt binnen de multi helix.”

Dit najaar presenteert Petra Mouthaan het nieuwe Smart Industry programma van Midpoint Brabant met strategische innovatieprojecten voor slagvaardige bedrijven, gericht op een toekomstbestendige maakindustrie in Midden-Brabant.


18 juni Open Dag Techniek in Tilburg, Waalwijk, Drunen, Gilze en Dongen

Op zaterdag 18 juni, de Dag van de Techniek, organiseert Midpoint Brabant samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen in vijf gemeenten in Midden-Brabant een Open Dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar techniek, zich oriënteert op een studie in deze richting of overweegt om naar een technisch beroep over te stappen. Lees hier wat er die dag te doen is in Dongen, Drunen, Gilze, Tilburg en Waalwijk.

Tilburg

Op deze dag presenteren Tilburgse maakbedrijven en onderwijsinstellingen zich van 10.00 tot 15.00 uur bij een Ontdek Techniek markt op terrein van Brandweer Centrum Tilburg (Fabrieksstraat 34). Voor deze gratis toegankelijke Open Techniek markt hebben al negen organisaties hun deelname bevestigd: Art Group, Marvo Technologies, Fuji Film, Agristo, de brandweer, WSP, ROC Tilburg, IW Brabant-Zeeland en Ontdekstation 013. In workshops en andere activiteiten ervaren jongeren en zij-instromers hoe veelzijdig techniek is. Ook krijgen zij informatie over vacatures en kunnen ze informeel kennismaken met de deelnemende bedrijven en organisaties. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant heeft een banenpunt en Ontdekstation013 verzorgt workshops voor kinderen en jongeren. Wil je graag meer informatie ontvangen of met je bedrijf/organisatie deelnemen aan dit evenement? Neem dan contact op met info@midpointbrabant.nl. De exacte locaties en het programma worden binnenkort bekend gemaakt.

Waalwijk

In Waalwijk vindt die dag van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein van BekkerLaGram aan de Mechie Trommelenweg 12B de Ontdek Techniek markt plaats waar je kennis kunt maken met lokale technische bedrijven en  een bouwplaats kunt bezoeken. Ook hier is het evenement vooral voor zijinstromers en jongeren die kennis willen maken met techniek. Tot nu toe hebben al maar liefst twintig organisaties hun deelname bevestigd. Bij workshops en andere activiteiten ontdek je hoe boeiend werken in de  techniek is en welke vacatures er zijn bij de deelnemende bedrijven. ’s Ochtends kun je van 9.00 tot 12.00 uur de bouwplaats van het project Akkerlanen bezoeken. Je krijgt uitleg over het project en over GPS. Je ervaart er de werkzaamheden van een wegenbouwbedrijf dat daar werkzaam is en beleeft zelf hoe een Tigerstone bestratingsmachine werkt. Wil je meer info? Neem dan contact via info@midpointbrabant.nl.

Drunen (gemeente Heusden)

In de gemeente Heusden organiseert Platform Techniek de Langstraat op 18 juni het jaarlijks terugkerend evenement voor de Dag van de Techniek samen met dertig technische bedrijven en diverse onderwijsinstellingen uit de Langstraat. Het doel van deze dag is om jongeren te inspireren en te laten zien dat techniek overal is. Techniek is veel meer dan het in elkaar zetten van ingewikkelde machines. Het zit ook in gebouwen, auto’s, bruggen, zelfs in ziekenhuizen en pretparken. Verschillende bedrijven uit de regio laten er hun expertise zien. Ook onderwijsinstellingen zoals het Koning Willem 1 College uit Den Bosch en SG de Overlaat uit Waalwijk zijn aanwezig. Zo maken jongeren niet alleen op een leuke manier kennis met techniek, maar ook met toekomstige technische studierichtingen. Het evenement is gratis toegankelijk en vindt van 10.00 tot 15.00 uur plaats bij Breman, Marconilaan 4 in Drunen. Het dagprogramma kun je vinden op www.techniekvanjouwtoekomst.nl.

Gilze

In Gilze organiseren technische bedrijven op 18 juni van 8.30 tot 12.30 uur een Open Bedrijven Dag route op de bedrijventerreinen Midden Brabant Poort, Broekakkers en bij Willemse Thinking Steel. Zij openen hun poorten en geven rondleidingen en workshops om jongeren en zij-instromers te inspireren voor techniek. Deze zaterdag vindt ook de 12e editie van het RTD Wielerweekend Gilze plaats, een van de grootste wielerevenementen van Nederland. De omloop die hier onderdeel van is komt ook langs Midden Brabant Poort. Een extra reden dus om naar de Open Dag te komen. Techniek en fietsen zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je meer informatie ontvangen of met je bedrijf deelnemen aan dit evenement? Neem dan contact op via info@midpointbrabant.nl. Het is de bedoeling jaarlijks op iedere derde zaterdag van juni een dergelijke dag te organiseren.

Dongen

Ook bij de Open Bedrijven Dag in Dongen maken jongeren en zij-instromers kennis met techniek. Eén van de bedrijven die zijn poorten opent is Van Uitert. Dit techniekbedrijf is gespecialiseerd in transportsystemen en speciaalmachines. Interessant om hier te zien zijn de eigen ontwerpafdeling, de software-, hardware en robotengineers en de uitgebreide productiefaciliteiten. Ook andere bedrijven kunnen zich per mail via info@midpointbrabant.nl aanmelden voor deelname aan de Open Bedrijvendag op 18 juni. De openingstijden zijn van 10.00 tot 14.00. Net als in Gilze wil Dongen jaarlijks op iedere derde zaterdag van juni een Open Dag van de Techniek organiseren.


Jaarverslag Midpoint Brabant 2021: Ondanks corona toch vele highlights

Het jaarverslag 2021 van Midpoint Brabant is uit: een bloemlezing van projecten die het afgelopen jaar in het oog zijn gesprongen.

Net als in de hele wereld was 2021 vanwege corona ook in Midden-Brabant een woelige tijd. Desondanks zijn er ook vele mooie en vernieuwende initiatieven geweest. Zo prees Hare Majesteit Koningin Máxima in januari bij een virtueel werkbezoek de flexibele aanpak van de arbeidsmobiliteit in deze regio, juist in deze periode. Op het gebied van circulaire economie schoten de projecten van het nieuwe concept Up New als paddenstoelen uit de grond, voor sectoren als bouw, food, textiel en leder. En samen met toonaangevende organisaties heeft Midpoint Brabant met het Smart MKB programma een vliegende start gemaakt bij het helpen van bedrijven bij een datagedreven manier van werken.

2021 is ook het jaar waarin Tilburg-Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland werd. Onder de toepasselijke naam Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant in een Regio Deal maar liefst zestien projecten in de maakindustrie en logistiek. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland Experience dat het afgelopen jaar van verkenning naar ontwerpfase is ingegaan.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, kijkt vooral ook vooruit:

“Samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en overige partners hebben we intensief gewerkt aan een meer missiegedreven strategische koers, met een centrale rol voor de grote maatschappelijke opgaven en het unieke kennisprofiel van onze regio.”

Het jaarverslag met de highlights van 2021 vind je hier. 


Bedrijfsterreinen in Midden-Brabant gezocht voor de Dag van de Techniek/Bouw (18 juni)

Het tekort aan arbeidskrachten in de techniek en bouw is groot. Om dit tekort aan te pakken, zet het Midpoint Brabant initiatief Deltaplan Techniek 2.0 zich in om mensen uit Midden-Brabant enthousiast te maken voor het werken en leren in deze sectoren. Samen met het bedrijfsleven, overheid en scholen wil Deltaplan Techniek de handen uit de mouwen steken om dit tot een succes te maken.

Dag van de Technniek/Bouw

Op 18 juni staat de 'Dag van de Techniek/Bouw' op de activiteitenkalender. Het doel van deze dag is om te laten zien hoe mooi en waardevol werken in de techniek en bouw is. In Nieuwkuijk (gemeente Heusden) en De Langstraat worden dergelijke dagen al georganiseerd. Een korte impressie hiervan vind je via Foto’s Dag van de Techniek en COVID versie Dag van de Techniek.

Bedrijfsterreinen/bedrijven gezocht om mee te denken én te doen

Om deze dag zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te kunnen maken voor het grote publiek (schoolgangers, schoolverlaters, omscholers, families, vrienden, grootouders), vraagt Deltaplan Techniek bedrijfsterreinen/bedrijven massaal hieraan mee te doen én hierover mee te denken. Deltaplan Techniek wil hier graag bij ondersteunen, maar de uiteindelijke invulling wordt door de bedrijfsterreinen/bedrijven zelf bepaald.

Interesse en bereidheid om aan de Dag van de Techniek/Bouw mee te werken? Neem dan contact op met:

  • Brigitte Duffhues (Projectcoördinator): brigitteduffhues@midpoint.nl of 06-18617481
  • Nicole Storimans (Projectondersteuner): nicolestorimans@midpoint.nl of 06-18617468

De informatie over de Dag van de Techniek/Bouw is ook in te zien via dit document.


Deltaplan Techniek moet zorgen voor meer technici in Midden-Brabant

Dit is een publicatie van het Brabants Dagblad.

In de technieksector zijn alle handjes broodnodig. Een tweede Deltaplan Techniek moet het schreeuwende tekort aan technische mensen in de regio tegengaan. Trekkers Martyntje Brink en Brigitte Duffhues van Midpoint Brabant mikken naast het onderwijs ook op de zij-instromer. "Techniek is een fantastische sector om in te werken, maar onbekend maakt onbemind."

Het nieuwe Deltaplan Techniek 2022-2024 is de opvolger van het eerste deltaplan uit 2018. Toch lijkt de situatie nijpender dan ooit. Wat heeft dat eerste programma eigenlijk opgeleverd? Lees hier het gehele artikel van het Brabants Dagblad.

Voor meer achtergrondinformatie over het Deltaplan Techniek, klik hier.

(Foto v.l.n.r.: Nicole Storimans, Martyntje Brink, Brigitte Duffhues)


Midden-Brabant zet in op extra jobs voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie tot 2030

Maar liefst 2.400 tot 2.800 extra voltijdbanen zijn er in Midden-Brabant nodig om in 2030 de klimaatdoelstellingen te bereiken. Een flinke klus! Midpoint Brabant zet hier de schouders onder, samen met haar multi helix partners. Om aan die grote vraag te voldoen, zetten ze zich in voor vier opgaven: meer instroom en zij-instroom, vloeiende mobiliteit tussen sectoren, stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen en ontwikkelen van innovaties.

Uitgangspunten van het Midpoint Brabant programma zijn de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en natuurlijk de landelijke doelstellingen: afname van de CO2-uitstoot van CO2 met 95% in 2050 en 49% in 2030 ten opzichte van 1990; Nederland in 2050 volledig circulair, in 2030 50%; en in 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust.

Verschuiving naar energietransitie

De komende vijf jaar herstelt de werkgelegenheid zich en de krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. De groei zit vooral in de installatietechniek, machinebouw, chemische industrie en zakelijke dienstverlening. Andere sectoren krimpen omdat er banen verdwijnen die niet meer nodig zijn en er een verschuiving naar de energietransitie plaatsvindt.

Meer flexibiliteit

De reguliere instroom vanuit het onderwijs zal niet voldoende zijn. Daarom zullen nieuwe medewerkers via zijinstroom moeten worden aangetrokken en opgeleid. En zullen mensen van aflopend werk naar ander werk moeten overstappen. Ook kwalitatief verandert de vraag. Het gevraagde kennisniveau stijgt door technologische ontwikkelingen en een integraal samenwerken tussen vakgebieden en systemen. Medewerkers zullen meer flexibel moeten zijn om goed mee te kunnen.

Een Leven Lang Ontwikkelen krijgt een plek binnen bedrijven, want ook medewerkers moeten continu meebewegen en bijscholen. Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt dat de reguliere instroom toeneemt. Studenten en bedrijfsleven kunnen meer samenwerken aan complexe vraagstukken in expertisecentra. Door een breed en modulair opleidingsaanbod kunnen mensen makkelijker instromen, overstappen, en zich laten bijscholen.

Vooral groei in bouw en elektriciteit

Bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen is in Midden-Brabant de groei in banen het grootst bij de klimaattafels gebouwde omgeving en elektriciteit. In de industrie komen meer technologische innovaties. De impact lijkt kleiner voor de mobiliteitssector. De regio heeft grote ambities om circulair te produceren en werken te versnellen. Dit heeft vooral impact op om- en bijscholen van medewerkers, en vooralsnog minder op de vraag naar arbeid. De gevolgen op de arbeidsmarkt als gevolg van klimaatadaptatie zijn nog niet duidelijk.

Op de agenda staan twaalf acties, waaronder het ontwikkelen van een hbo-traineeship in duurzaamheid en energietransitie en het stimuleren van mobiliteit van sectoren met krimp naar de banen in installatie en bouw.


Programmateam Deltaplan Techniek van start met Brigitte Duffhues en Nicole Storimans

Vanaf half januari starten Brigitte Duffhues en Nicole Storimans als programmacoördinator respectievelijk projectondersteuner Deltaplan Techniek. Zij opereren vanuit Midpoint Brabant in het team dat is opgericht om dit programma tot en met 2024 te implementeren. Deltaplan Techniek is drie jaar geleden van start gegaan. Met het nieuwe plan voor de komende drie jaar krijgt het een nieuwe impuls, het programmateam geeft het extra slagkracht. Diverse projectpartners in voornamelijk het primair en voortgezet onderwijs, mbo en technische bedrijfsleven verzorgen de uitvoering.

Brigitte Duffhues is bekend met de materie vanuit haar functie bij het BioVoice, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant. Als programmacoördinator regisseert zij het Deltaplan Techniek programma. Zij vervult een centrale rol in het vinden en versterken van draagvlak bij partners en het ontwikkelen van relevante netwerken. Nicole Storimans heeft al eerder gewerkt bij Midpoint Brabant. Als projectondersteuner gaat zij de partners ondersteunen bij de uitvoering en ervoor zorgen dat er flinke meters gemaakt worden op de projecten en activiteiten. Het programmateam bestaat verder uit Bart Coppes, projectcoördinator Sterk Techniek Onderwijs (STO), en vanuit het technische bedrijfsleven komt nog een invulling. Het team rapporteert aan de programmamanager Human Capital en de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant.

In het Deltaplan Techniek werken ondernemingen, onderwijs en overheid samen om inwoners van Midden-Brabant enthousiast te maken voor de techniek- en maakindustrie en hiermee de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Het nieuwe Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013 en Platform Techniek De Langstraat.

(Foto v.l.n.r.: Brigitte Duffhues, Nicole Storimans)


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.