Duurzame geotextielen krijgen vaste voet aan de grond

Op woensdag 18 januari 2023 werd om 16.00 uur op de Infratech de ‘Innovatiegroep
Duurzame Geotechnische Toepassingen’ (IDGT) gelanceerd. Dit is een initiatief van de
bedrijven TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens Boomprojecten
BV en Midpoint Brabant (dit is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen in Midden-Brabant). Het initiatief wordt ondersteund door Tilburg
University, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta.

Deze innovatiegroep heeft zich tot doel gesteld om de verduurzaming van geotextielen in de breedste zin van
het woord in Midden-Brabant te versnellen door marktpartijen, overheden, bedrijfsleven en onderzoeks- en
onderwijsinstellingen actief te betrekken bij haar activiteiten. De IDGT zet daarvoor in op kennisontwikkeling
middels het opzetten van onderzoeks- en praktijkprojecten, materiaalontwikkeling, geven van voorlichting en
kennisdeling met de hele keten.

Het idee voor de IDGT is geboren in Gilze tijdens een gesprek tussen Esther IJzer van TEFAB met Vincent van
Rijsewijk van Midpoint Brabant. ,,We constateerden dat er heel weinig beweging zit in de verduurzaming van
zowel de materialen als toepassingen bij geotextielen, terwijl er op circulair en biobased vlak echt
mogelijkheden zijn en er kansen liggen”, licht IJzer toe.

Onderzoek
Samen met Midpoint Brabant werd vervolgens een verkennend onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Dat
resulteerde in een bijeenkomst waar behalve bedrijven ook de provincie Noord-Brabant, Waterschap
Brabantse Delta en Tilburg University aanschoven. ,,We constateerden dat er op dit gebied geen aanjager van
verduurzaming binnen de keten aanwezig is, terwijl duurzame eisen heel hard op de GWW-sector afkomen.
Geotextielen zijn budgettair vaak een klein onderdeel van werken, terwijl ze wel een forse impact kunnen
hebben op de milieubelasting. Bovendien accepteren opdrachtgevers niet meer dat in een werk het afval van
de toekomst wordt gecreëerd. Tijd voor actie dus”, concludeert Van Rijsewijk.

Ketenbrede beweging
De oprichting van de IDGT is een startschot voor een transitie naar circulaire en biobased materialen. De groep
wil deze beweging op gang brengen. ,,Daarbij is het heel belangrijk dat de hele keten erbij betrokken wordt.
Van opdrachtgever tot uitvoerder en van architect tot gebruiker. De IDGT gaat dus nadrukkelijk de verbinding
leggen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het moet een keten brede beweging worden”, aldus
IJzer.

Partijen
Het manifest is ondertekend door TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens
Boomprojecten BV en Midpoint Brabant. Met diverse bedrijven en overheden, waaronder Waterschappen,
provincies, en gemeenten en kennisinstellingen waaronder de Tilburg University en Hbo-opleidingen lopen
gesprekken om de samenwerkingen verder te formaliseren.

Fotograaf: André Sprong, bouwfotograaf bij André Bouwfotografe


FIRST LEGO League regiofinale Midden-Brabant

Op zaterdag 21 januari is het zover, bij Avans in Tilburg vindt de jaarlijkse regiofinale Midden-Brabant plaats van de FIRST LEGO League. Het schoolgebouw van Avans aan de Professor Cobbenhagenlaan wordt omgetoverd tot finaleruimte voor robotwedstrijden en jurysessies. Een event waarin leerlingen tussen de 9 en 15 jaar worden uitgedaagd te denken als technici en wetenschappers.

Landelijke finale
Tijdens deze dag strijden veertien teams van scholen uit de omgeving Midden-Brabant voor de Champion’s Award. De teams worden beoordeeld op vier onderdelen: robotprestatie, innovatieproject, robotontwerp en core values (denk aan samenwerken, sportiviteit en dergelijke). Het team met de hoogste score op alle onderdelen wordt de winnaar van de dag en is door naar de landelijke finale. Elk jaar heeft de First Lego League Challenge een ander thema. Het thema van dit seizoen is SUPERPOWEREDSM.

Robotwedstrijden en presentaties
Na de opening om 9.20 uur starten de eerste wedstrijden. Ieder team speelt vier robotwedstrijden waarin ze hun geprogrammeerde robot zoveel mogelijk punten laat verzamelen door missies te voltooien. De wedstrijd met de meeste punten telt voor de score aan het eind van de dag.

Tijdens de presentaties voor de jury presenteert ieder team hun innovatieproject. De teams hebben de afgelopen maanden een innovatie ontwikkeld rondom het thema SUPERPOWEREDSM. De teams worden daarnaast beoordeeld op hun robotontwerp en core values.

Avans
Het gehele schoolgebouw van Avans is omgetoverd voor deze wedstrijddag. Naast de wedstrijden zijn er voor de teamleden en bezoekers activiteiten rondom techniek. Leerlingen kunnen tussen de wedstrijden door in de projectlokalen van Avans lego bouwen, airhockeyen en nog veel meer!

En de winnaar is…
Aan het eind van de dag, om 15.30 uur, is de prijsuitreiking en worden de awards uitgereikt. De Champion’s award gaat naar het team dat het hoogst presteert en dit team gaat door naar de landelijke finale van FIRST LEGO League. Ook worden er awards uitgereikt voor de beste robotprestatie, het robotontwerp, het innovatieproject en core values. Daarnaast is er 1 juryaward, die wordt uitgereikt aan het team dat volgens de jury een award verdient.

Ontdekstation013 organiseert dit event in samenwerking met de landelijke organisatie van FIRST LEGO League, Jetnet & Technet.


Locatie evenement: Avans Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 13, 5037 DA Tilburg.
Tijden evenement: 9.20 uur tot 16.00 uur
Contactpersoon evenement: Anouk Kooter, anouk@ontdekstation013.nl, 06-10862181

Ontdekstation013, Spoorzone Hal 79, Burgemeester Brokxlaan 20, 5041 SB Tilburg,
06 493 220 50 - info@ontdekstation013.nl - www.ontdekstation013.nl 
www.facebook.com/ODS013Tilburg - www.instagram.com/ods013tilburg/


Brabant zet in op stituational awareness met data uit stratosfeer

In 2020 heeft een team met specialisten van Aratos Systems en KEC een studie uitgevoerd om te bepalen of de ontwikkeling van “‘High-Altitude Platform Stations’ (HAPS) technologieën die aardobservatie-dataservices mogelijk maken haalbaar is. De haalbaarheidsstudie stelde vast dat data, verzameld vanuit stratosfeer, nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor diverse eindgebruikers in sectoren zoals maritiem, landbouw, defensie en veiligheid. Tegelijkertijd zijn er al vele bestaande databronnen in de ruimte, lucht, op de grond en in het water die ingezet kunnen worden voor het bedienen van eindgebruikers in verschillende sectoren.

Veel van de in de studie geïdentificeerde toepassingen zijn gerelateerd aan ‘Situational Awareness’. Hierbij gaat het om het doorgronden van de status van omgevingselementen en verandering daarvan met betrekking tot tijd en plaats en besluitvorming op basis van informatie die hierover ingewonnen kan worden. Denk aan het monitoren van verkeersstromen en het optimaliseren daarvan, of het in kaart brengen van een bedrijventerrein waar een brand woedt, waardoor hulpdiensten gericht te werk kunnen gaan. Het studieteam van Aratos en KEC is inmiddels uitgebreid met Gate2, Koninklijke NLR en Avans Hogeschool en heeft de gezamenlijke ambitie om ondersteund door een sterk internationaal high-tech ecosysteem met de kern in Brabant een ‘Situational Awareness Systems & Services Development Center’ (SASC) te realiseren in 2023.

Voor de haalbaarheidsstudie heeft Aratos in 2021 met begeleiding van Midpoint Brabant en Gate2 een subsidie ontvangen bij de regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant.


IVY Works is Impactmaker van het kwartaal Tilburg

IVY Works is uitgeroepen tot vierde ‘Impactmaker van het kwartaal’ 2022 in Tilburg. IVY Works helpt organisaties om talent te ontdekken en optimaal te benutten. Zij bieden oplossingen op het gebied van recruitment, talentmanagement, team optimalisatie, en individuele coaching. Uniek is dat IVY Works dit doet op basis van data en door middel van game-based assessments. Zo wordt wetenschap gecombineerd met spel en wordt objectief inzicht verkregen in diverse persoonskenmerken wat weer bijdraagt aan een duurzamere inzet en objectievere recruitmentbeslissingen. IVY Works is verbonden aan MindLabs en staat met hun recruitmenttoepassing ‘IVY Talentmatch’ op de 31e plaats in de lijst van de 100 meest innovatieve bedrijven uitgeroepen door de KvK.

Wethouder Bas van der Pol (economie) reikte als erkenning een miniatuur ‘social sofa’ uit tijdens het bezoek op 15 december jl. “Het is mooi om te zien dat steeds meer vernieuwende bedrijven hun weg vinden naar de Spoorzone. IVY Works is daar een prachtig voorbeeld van. Ze weten hoe innovaties op het gebied van digitalisering en ‘serious gaming’ zich verhouden tot de leefwereld van mensen en slagen erin om daarmee de arbeidsmarkt te vernieuwen. Iedereen heeft talent en IVY Works weet dat talent zichtbaar te maken voor werkgevers en voor mensen zelf. Zo ontstaan in de oude gebouwen van onze Spoorzone juist nu de nieuwe ideeën die van belang zijn voor de samenleving. Daar moeten we op verder bouwen.”


Heldere visie
Met behulp van slimme technologieën koppelt IVY Works op een objectieve manier talent aan organisaties. Eigenaar Pascalle Ligtenberg: “IVY Works is in 2017 ontstaan vanuit de overtuiging dat iedereen talent heeft en iedereen het recht heeft om dit talent te leren kennen. Hierdoor krijg je meer inzicht in je medewerkers, ontstaat ruimte voor diversiteit en kan een organisatie meer open staan voor inclusie. Onderbouwd met data. Want als je weet waar het talent ligt, dan kun je het ook efficiënter en effectiever inzetten. Dit doen we niet alleen, maar met onze partners.

MindLabs
Een van die partners is MindLabs (een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op mens en technologie, red.). Wat wil Ligtenberg met deze samenwerking bereiken? “Naast digitalisering en alle technologische ontwikkelingen om ons werk efficiënter en makkelijker te maken, blijft de mens de belangrijkste waarde. Binnen de samenwerking met MindLabs willen wij met name onderzoek doen naar de benodigde kwaliteiten van mensen om duurzaam inzetbaar te zijn en de organisatiedoelen te behalen.”

Kroon
Onlangs werd bekend dat IVY Works met hun recruitmenttoepassing IVY TalentMatch door de KVK is bekroond tot een van de 100 meest innovatieve bedrijven in Nederland. Een mooie waardering, lijkt ons? “Zeker”, antwoord Ligtenberg. “We zijn vereerd en blij, zeker ook omdat daarmee aandacht komt voor hetgeen we willen bereiken, namelijk dat werkzoekenden worden beoordeeld op basis van talent en niet op basis van een CV. Een CV zegt iets over het verleden, maar een slechte voorspeller voor de toekomst. De IVY TalentMatch zegt iets over wie iemand als persoon is, ongeacht je opleiding of werkervaring. Het biedt zowel werkgevers als kandidaten objectief inzicht.”

Impactmaker van het kwartaal is een initiatief van de gemeente Tilburg en Make it in Tilburg (Citymarketing Tilburg). Het staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap en past binnen het kwartaalthema op makeitintilburg.com, in dit geval ‘Living Labs’. Impactmakers zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

Het complete interview met Pascalle lees je vanaf 20 december op makeitintilburg.com/ondernemersverhalen.

Fotobijschrift:
Wethouder Bas van der Pol overhandigt een social sofa aan Pascalle Ligtenberg, eigenaar IVY Works.


FOCUS, Mindful Sprint en Eternal Books winnaars Tilburg University Challenge 2022

De alweer derde editie van de Tilburg University Challenge heeft op de Grande Finale donderdag 7 juli drie glorieuze winnaars opgeleverd:

  • In de categorie Ideation won FOCUS de eerste prijs. Het idee is een innovatieve braincomputer die er voor zorgt dat je geconcentreerd blijven tijdens het leren. Met een EEG headset, een smartphone applicatie en eventueel een smartwatch houdt deze je concentratie in de gaten en helpt deze je bij het studieritme.
  • In de Business Ready categorie kwam Mindful Sprint als beste uit de bus. De workshop traint je om effectief met technologie om te gaan: productiever worden door minder tijd te besteden aan social media. Dit gaat niet zomaar met enkele trucjes, het is een manier van leven.
  • De publieksprijs ging naar Eternal Books, een vernuftig uitwisselings- en bestelsysteem van schoolboeken voor alle universiteiten in Nederland. Je koopt ze voor een zeer aantrekkelijke prijs inclusief borg. Deze krijg je terug als je het boek schadevrij inlevert. Lever je het niet in, dan word je uitgesloten van het systeem. Op die manier kan een boek vier tot vijf generaties meegaan en is het al die tijd voor een zachte prijs voor studenten beschikbaar.

Aan de Tilburg University Challenge deden maar liefst 50 teams mee. Als Impact Partner was Midpoint Brabant ook dit jaar in de hoofdjury vertegenwoordigd, ditmaal door Operationeel Directeur Ralf Daggers. Zijn Midpoint Brabant collega Richard Heesen, Business Developer Startups, begeleidde diverse teams, waaronder winnaar Mindful Sprint.


Startup Indi Digital bouwt testlab duurzame en gedigitaliseerde productie orthopedische schoenen op Gate2

Indi Digital BV, een spin-off van de succesvolle familiebedrijven Neskrid en Gerla, experimenteert vanuit Gate2 met het duurzaam en volledig gedigitaliseerd produceren van orthopedische werk- en veiligheidsschoenen. Gate2 is dé Smart Industry hub van Midden-Brabant, een initiatief van Midpoint Brabant. Een ideale plek voor Indi Digital.

Het begon met de deelname van directeur Joost Pijnenburg aan de masterclass AI in mei 2021 met de Cyber Physical Factory op Gate2. De week daarna was er een vervolgmeeting met het kernteam van Indy Digital bestaande uit Data specialisten, 3D Modelling en Robotica.

“De besprekingen en demonstraties van digitale productieprocessen op Gate2 sluiten perfect aan bij de plannen en ontwikkelingsvraagstukken van Indi Digital” aldus Joost. Dat was een belangrijke reden een nieuw testlab te gaan bouwen als proeffabriek.

Digitale scan

Mensen die orthopedische schoen bestellen kunnen - binnenkort - thuis hun voet scannen. Met de nieuwste iPhone is dat al mogelijk, legt Joost uit. De 3D-scan gaat naar Indi Digital waar de  gecertificeerde orthopedische werk- en veiligheidsschoenen worden gemaakt. De klant kan met de scan visueel zijn eigen schoen samenstellen. Joost vertelt dat in de zool verschillende hardheden mogelijk zijn door 3D printen van verschillende materialen, waardoor de orthopedische kwaliteit een sprong voorwaarts maakt. De klant kan dus langs deze weg en met behulp van data zijn eigen individuele schoen, qua vorm, comfort en orthopedische eisen samenstellen.

Digitale productie

Met toepassing van nieuwe productietechnieken en digitale verwerking en productie wordt een betere en duurzamere schoen gemaakt. Niet alleen de “ïntake” met de digitale voetscan, maar ook  het hele productie proces wordt radicaal veranderd. Dit komt door de toepassing van nieuwe 3D- printmaterialen en de inzet van cobots / robotwagens om de productie te versnellen. Daarnaast werken we aan een 3D-printer geïntegreerd met een lopende band die ook letterlijk aan de lopende band kan printen. De digitalisering en flexibele productie automatisering vormen de kern van de bedrijfsstrategie om productie vergroting en kostenreductie te realiseren.

Duurzaam

Door het gebruik van nieuwe materialen is het doel dat de schoenen van Indi Digital straks volledig recyclebaar zijn. “We experimenteren nu met het hergebruik van bijvoorbeeld polyurethaan. In andere industrieën worden al veelbelovende resultaten geboekt met het hergebruiken van dit materiaal. Ook voor schoenen is dit heel goed te gebruiken. Dat werken we nu steeds verder uit.”

Reshoring

Het produceren van orthopedische schoeisel is kostbaar. De schoenen moeten precies passen bij de klachten van de persoon voor wie ze bestemd zijn. Speciaal opgeleide zorgspecialisten zoals orthopedische technologen, orthopedische schoenmakers, podotherapeuten en podologen analyseren de voeten en bepalen het ontwerp van de hulpmiddelen zoals leesten en steunzolen. En dan het maken van de schoen: dat is handwerk - een ambacht dus. Het produceren wordt steeds duurder, want vakmensen zijn schaars.  Voor productie zijn we nu afhankelijk van onze eigen fabrieken in Portugal. Dat willen we waar mogelijk omkeren. Door te innoveren halen we productie juist terug naar Nederland.”

Revolutionaire innovaties

Het lab is op dit moment in aanbouw. Joost: “Bij Gate2 is alles aanwezig wat we nodig hebben om een goede start te maken. Het 5G netwerk van Ericsson voor snelle, foutloze communicatie tussen de machines, de uitwisseling met andere bedrijven hier én de mogelijkheid om te testen met de Cyber Physical Factory." “Wat we van plan zijn, is best revolutionair. Je krijgt dat niet van de ene op de ander dag voor elkaar”, legt Joost uit. De kennis van andere bedrijven op deze locatie is zeer welkom. Bijvoorbeeld over het verlijmen van verschillende onderdelen, de specifieke expertise van de Lijmacademie. Of technische materiaalkennis, waar MATinspired alles van weet. En ook de samenwerking met Fontys, Avans en ROC is welkom. “Inzet van studenten biedt ons verschillende kansen. Ze helpen ons innoveren. In ruil daarvoor begeleiden we hen. Daardoor maken ze nù al kennis met de nieuwste innovaties. Zodat als ze straks klaar zijn met hun opleiding, klaar zijn voor de toekomst. Bovendien is het voor ons prettig dat we nu alvast jonge talenten aan ons binden. Als de klik goed is, houden we hen graag in het bedrijf.”

Blik op de toekomst

De ambities van de mensen achter Indi Digital zijn groot. Over het volledig digitaal bedienen van klanten, het duurzaam en digitaal produceren van volledig recyclebare schoenen hebben we het al gehad. E-commerce zal de komende jaren steeds verder groeien, verwacht Joost. Ook daar speelt zijn bedrijf nu alvast op in. “Etalages met échte producten bestaan straks niet meer”, voorspelt hij. “Daarom zijn we nu al bezig met nieuwe manieren van productpresentatie, zoals hologrammen. Op die manier zijn we in staat om online onze producten steeds beter en aantrekkelijker neer te zetten.”

Certificeringen

De schoenen van moederbedrijf Neskrid zijn ISO gecertificeerd als Medisch Hulpmiddel (MDR) en als Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM). De Arbeidsinspectie beschouwt Neskrid vanwege haar toonaangevende rol als de benchmark voor de Europese markt van orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel. Niet voor niets is de Technisch directeur van Neskrid, Jan Dirksen, namens de Nederlandse NEN-commissie Voet- en beenbescherming de afgevaardigde in de Europese commissie. Er zijn banden met Defensie en Revalidatiecentrum Doorn en verder levert het bedrijf in maar liefst vijftien Europese landen.

Gate2

“Schoenen draag je vaak de hele dag. Gezondheid en veiligheid zijn daarom de absolute nummer één voor ons. En dat nemen we mee in alles wat we ontwikkelen”, besluit Joost. “En verder stomen we de markt stap voor stap klaar voor waar we mee bezig zijn. Dat we op een andere manier produceren, heeft namelijk ook invloed op hoe zo’n schoen eruitziet. En dat heeft even tijd nodig om geaccepteerd te worden. Maar dat krijgen we vanuit Gate2 prima voor elkaar.”


CAMPIONE 2: voorspelbaar onderhoud toegankelijk voor mkb

Innovatieve samenwerking Avans, CAMPIONE, en mkb komt op stoom.

Gestructureerd innovaties voor voorspelbaar onderhoud bedenken, testen en ontwikkelen. Fieldlab CAMPIONE op de Smart Industry campus Gate2, powered by Midpoint Brabant, in Rijen faciliteert dit sinds 2015. Aan het lab – dat op initiatief van brancheorganisatie World Class Maintenance (WCM) is opgericht – zijn inmiddels verschillende grote bedrijven verbonden. Denk aan Tata Steel, Fuji Film en Sitech Services. Ook het onderwijs is nauw betrokken bij het Fieldlab. Inmiddels zijn de innovaties in een dusdanig stadium beland dat ook de regionale mkb'ers hierin mee kunnen worden genomen. “Innovaties op dit vlak kunnen namelijk veel geld besparen.”

Van preventief naar voorspelbaarheid onderhoud
Het is en blijft indrukwekkend. De testopstelling CAMPIONE op de tweede verdieping van Gate2 die één op één voldoet aan wat je in de Nederlandse fabrieken ziet. In het klein weliswaar, maar toch. Dit is de ruggengraat van Fieldlab Campione. De plek waar onderzoek en innovaties op het gebied van voorspelbaar onderhoud de afgelopen jaren met veel succes zijn uitgevoerd. Studenten van Avans en ROC bouwden mee aan de productielijn. Ook deden ze samen met bedrijven en andere partners onderzoek naar hoe onderhoud aan die productielijnen het best kon worden aangepakt.

Want dat is waar het hier om gaat: onderhoud aan productielijnen slimmer maken. Wat nu vaak gebeurt in fabrieken is gepland of correctief onderhoud. Dus: we gaan op basis van een planning met onderdelen van de productielijn aan de slag, zonder dat we weten of het al écht nodig is. Paul van Kempen, directeur van brancheorganisatie WCM: “Daardoor gebeurt het misschien te vaak, en dat kost geld. Bij de andere werkwijze is het andersom: daar ben je te laat. Een onderdeel is kapot waardoor de volledige productielijn stil komt te staan. Ook dat kost weer bakken met geld. Kortom: als je precies weet wanneer onderhoud aan je materialen nodig is, scheelt dat je hoe dan ook een hoop onnodige kosten.”

Veilig innoveren
Innoveren is spannend. Dat geldt voor elke branche, maar misschien nog wel een tikkeltje meer voor de maakindustrie. Als de productielijnen onnodig stilstaan, kost dat dus geld. En het kan ook nog eens gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als er met chemicaliën wordt gewerkt. Van Kempen: “Veranderen willen bedrijven wel, maar pas nadat bij wijze van spreken bij een buurman was aangetoond dat het werkt. Toen besloten we dat we zelf die buurman maar moesten zijn. Dat we een centrale plek voor innovatie moesten creëren. Zo is Fieldlab CAMPIONE ontstaan.”

Inmiddels zijn een aantal grote bedrijven mee in het proces. Tata Steel, Fuji Film en Sitech Services zijn zogenaamde ‘living labs’, waar bevindingen uit het fieldlab in de praktijk worden getest en onderzocht. “Midden– en West-Brabant is juist kenmerkend door het grote aantal mkb'ers in deze regio”, aldus Van Kempen. “De volgende logische stap is dus om de innovaties die we tijdens CAMPIONE hebben opgedaan, te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.”

Kennis voor mkb opdoen én delen
En dat is nog een leuke uitdaging. Want zoals gezegd: onze regio kent een groot aantal mkb'ers. “Door een stuk of vijf verschillende bedrijven heel intensief te begeleiden, en de kennis die we daarin opdoen te delen met andere ondernemers, zorgen we meer bedrijven praktische handvatten krijgen om mee aan de slag te gaan.”

Op het moment van schrijven zijn drie bedrijven gestart: ABC Olie, Panhuijsen Verpakkingen en Habraken. Voor twee andere bedrijven is de voorbereidingsfase gestart: Protix en Vacumetaal. “In de selectie van bedrijven zijn er twee belangrijke categorieën waar we ons op richten. Aan de ene kant asset owners: de eigenaren van de fabrieken. En aan de andere kant: productleveranciers, die voorspelbaar onderhoud op hun producten als aanvullende service kunnen verkopen. Habraken is daar een mooi voorbeeld van”, licht Van Kempen toe. “Door ons te richten op deze twee categorieën, zorgen we dat er ook voor andere bedrijven een technische vergelijkbaarheid is. En dat is van belang als je wil leren van elkaar.”

Samenwerking met Avans Hogescholen
Hoe ziet die begeleiding er in de praktijk dan uit? Dit is waar Avans Hogescholen om de hoek komt kijken. Studenten van verschillende opleidingen worden gematcht aan de vraag van de deelnemende bedrijven. Flip Wubben, Avans: “Door te werken met wat we ‘stapelstages’ zijn gaan noemen, zorgen we ervoor dat het onderzoek en de bevindingen die onze studenten doen duurzaam voor het bedrijf kunnen worden ingezet.” Stages en afstudeeronderzoeken hebben een duidelijk gekaderde tijdsduur en onderzoeksscope, legt Wubben uit. Het is zonde als de opgedane kennis dan weer verdampt als de student vertrekt. “Doordat de stages elkaar deels overlappen, en daardoor goed op elkaar aansluiten, zorgen we ervoor dat studenten voort kunnen borduren op elkaars resultaten. Bijvoorbeeld door verder te gaan met de aanbevelingen voor verder onderzoek die een voorgaande student heeft gedaan.”

Mkb: wees welkom!
Eigenlijk was de aftrap van CAMPOINE 2 twee jaar geleden al. Maar die inmiddels welbekende pandemie gooide roet in het eten. Sinds dit jaar zijn de onderzoeken bij de eerste drie bedrijven dus echt gestart. En op korte termijn volgen er meer. Van Kempen: “Dat betekent dat we de komende periode steeds vaker resultaten zullen delen. Dat doen wij niet alleen: partners als de BOM, Midpoint Brabant, Rewin en Gate2 helpen ons daarbij. Zij hebben immers de contacten bij die achterban, de mkb'ers voor wie deze ontwikkelingen zo van belang kunnen zijn.”

Op 24 mei is de officiële afsluiting van het Smart Maintenance Skillslab op Gate2. Een openbare bijeenkomst, waar tijdens de workshops ook aan CAMPIONE 2 deelnemende bedrijven zullen vertellen over hun eerste ervaringen. Verder verschijnen er regelmatig updates in de vorm van artikelen of filmpjes, via de kanalen van de genoemde partners en via de nieuwsbrief van WCM. Wubben, Avans: “Ik hoop dat we door dit project niet alleen deze bedrijven verder helpen, maar ook dat we onze verbinding met het mkb verder versterken. Naast de circa 2000 docenten hebben we vanuit onze lectoraten veel kennis in huis, die we maar al te graag met het mkb delen.” Van Kempen sluit zich hierop aan: “Het zou mooi zijn als we met onze partners door dit project een soort loketfunctie krijgen. Dat bedrijven weten dat ze bij ons aan kunnen kloppen, ongeacht de vraag. En dat wij ze altijd verder kunnen helpen of door kunnen verwijzen. Zo bouwen we samen verder aan een toekomstbestendige maakindustrie. Hier, in Midden- en West-Brabant.”

 


Jaarverslag Midpoint Brabant 2021: Ondanks corona toch vele highlights

Het jaarverslag 2021 van Midpoint Brabant is uit: een bloemlezing van projecten die het afgelopen jaar in het oog zijn gesprongen.

Net als in de hele wereld was 2021 vanwege corona ook in Midden-Brabant een woelige tijd. Desondanks zijn er ook vele mooie en vernieuwende initiatieven geweest. Zo prees Hare Majesteit Koningin Máxima in januari bij een virtueel werkbezoek de flexibele aanpak van de arbeidsmobiliteit in deze regio, juist in deze periode. Op het gebied van circulaire economie schoten de projecten van het nieuwe concept Up New als paddenstoelen uit de grond, voor sectoren als bouw, food, textiel en leder. En samen met toonaangevende organisaties heeft Midpoint Brabant met het Smart MKB programma een vliegende start gemaakt bij het helpen van bedrijven bij een datagedreven manier van werken.

2021 is ook het jaar waarin Tilburg-Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland werd. Onder de toepasselijke naam Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant in een Regio Deal maar liefst zestien projecten in de maakindustrie en logistiek. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland Experience dat het afgelopen jaar van verkenning naar ontwerpfase is ingegaan.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, kijkt vooral ook vooruit:

“Samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en overige partners hebben we intensief gewerkt aan een meer missiegedreven strategische koers, met een centrale rol voor de grote maatschappelijke opgaven en het unieke kennisprofiel van onze regio.”

Het jaarverslag met de highlights van 2021 vind je hier. 


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde wint KVK Impact Award 2021

Dit is een publicatie van de KVK Innovatie Top 100.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde heeft de KVK Impact Award 2021 gewonnen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die tijdens de huidige coronacrisis een innovatief product op de markt hebben gebracht. Vodde geeft oud textiel een nieuw leven door er allerlei soorten kwaliteitssokken van te maken. Oprichter Patrick Welp kwam op het idee door een combinatie van factoren: zijn ongenoegen over de misstanden in de textielwereld -waarin hij al ruim vijftien jaar werkzaam is- en pure noodzaak. Aan het begin van de pandemie vielen de aanvoerlijnen voor sampling en orders volledig weg. Daarom bouwde hij zijn eigen sokkenfabriek, direct naast het TextielMuseum in Tilburg. Vodde kreeg bijna 500 stemmen van het Nederlandse publiek.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant Circulair, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Lees hier het gehele artikel.

 


Lancering Vodde 

Hoe het precies zit met de circulaire sokken van Vodde, vertellen oprichter Patrick Welp en Herman Gels, programmamanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant, in deze video welke gemaakt is ten tijde van de lancering van Vodde.

Circulaire textiel

Meer weten over circulaire textiel? Bekijk ook eens de website van Up New, powered by Midpoint Brabant. Up New is het nieuwe merk waaronder Midpoint Brabant Circulair haar activiteiten uitvoert met als doel om de circulaire economie in de regio Midden-Brabant te versnellen.

 

https://youtu.be/XTZG9rqKWaI

 


The Tailors is Impactmaker van het kwartaal Tilburg

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Een collectief van toonaangevende digitale bedrijven noemen ze zichzelf. Een groep van 8 bedrijven (IT-afdeling Basic Fit, Boxplosive, Building Blocks, Duodeka, Fama Volat, First Impression, Freshheads en LiveWall Group) gebruikt gedeelde digitale ervaring en invloed om de maatschappij te verbeteren. Deze ambitie is ook gelinkt aan het behouden en aantrekken van talent naar de stad en het op weg helpen van startende ondernemers. Zo zet The Tailors Tilburg als hotspot voor digitale expertise op de kaart, vinden ze. En houden ze talent in de regio. De toon is gezet, want de eerste startup krijgt al een aantal maanden ondersteuning en een werkplek. De bedoeling is minimaal twee startende bedrijven per jaar verder te brengen.

Wethouder Bas van der Pol (Economie) reikte als erkenning een miniatuur social sofa uit tijdens het bezoek op 19 november jl, tevens de Dag van de Ondernemer (een initiatief van MKB-Nederland, red.).

Lees hier het gehele artikel.

 


Midpoint Brabant Smart Services - Smart MKB

Het zichtbaar maken en het versterken van digitalisering en dataficatie in regio Midden-Brabant, daarvoor staat samenwerkingsverband TheTailors. Wil je weten wat Midpoint Brabant voor ondernemers kan beteken op het gebied van data en digitalisering? Kijk dan eens op de website van het Midpoint Brabant Smart Services programma Smart MKB.