Avatars in ziekenhuizen voor training verpleegkundigen

Trainen met een zo levensecht mogelijke virtuele mens: een avatar. Dat staat verpleegkundigen van 3 ziekenhuizen te wachten. Tilburg University en 13 partners gaan deze virtuele trainers ontwikkelen.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Dit unieke project is tevens onderdeel van de Smart Industry agenda van Midpoint Brabant en kost 7 miljoen euro. Lees het volledige bericht >


Gate2 internationaal simulatorcentrum

De helft van alle trainingsvluchten in 2024 met simulators. Dat kan op Gate2, onderdeel van het Smart Industry-programma van Midpoint Brabant. Dat wordt daarvoor uitgebreid tot internationaal simulatorcentrum.

Dat stelde simulatorspecialist kolonel Harold Boekholt tijdens de presentatie op de Aerospace campus bij vliegveld Gilze-Rijen namens de Koninklijke Luchtmacht. Simulators zijn efficiënter, goedkoper en verminderen de overlast. Het trainingscentrum in Gate2 in Rijen kan daartoe worden uitgebreid tot internationaal simulatorcentrum. Lees het volledige artikel >

bron tekst en foto: BN DeStem

Lees ook het Engelstalige artikel over dit onderwerp op de site van Shephard >


Voorkomen gebruik chemicaliën koelsystemen

Samenwerkende bedrijven en de kennisinstellingen Avans en ROC gaan een oplossing ontwikkelen om het gebruik van chemicaliën in koelsystemen te voorkomen. Op Gate2 wordt hiervoor een test installatie gebouwd.

Pathema uit Goirle (winnaar van de waterinnovatie prijs), Coolindustries en Ericsson gaan de nieuwe technologie uit ontwikkelen. ROC en Avans bouwen de installatie en gebruiken die voor kennistoepassing en ontwikkeling, ook na afronding van de projectperiode. Ericsson richt zich op het monitoringsysteem en de visualisatie daarvan met de kennisinstellingen. Gate2 levert projectbegeleiding. De procesinstallatie blijft na afloop van het project op Gate2 permanent beschikbaar voor het onderwijs en bedrijven voor toepassing en ontwikkeling. Daarmee blijft een open innovatiesysteem geborgd.

Verbinding met Campione
Zowel technisch als inhoudelijk komt er een verbinding met het Campione project. De regionale procesindustrie wordt tijdens presentaties en bijeenkomsten geïnformeerd over de toepassing en resultaten van het project. Als het in april 2018 met een werkend systeem afsluit, worden het project én de toepasbare technologie verder uitgerold. Mogelijk kunnen er dan ook pilots bij bedrijven plaatsvinden om de techniek te testen.


Fieldlab CAMPIONE zorgt voor versnelling van innovaties

Opening proefopstelling Fieldlab CAMPIONE - in GATE2 gebouw - zorgt voor versnelling van innovaties in procesindustrie

Nieuwe mijlpaal voor het project Fieldlab CAMPIONE over innovatief onderhoud in de procesindustrie

Vrijdag 4 november is de centrale fysieke locatie van het Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend in het Gate2 gebouw in Gilze Rijen. Door een druk op de knop van Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter team Smart Industry / FME), Rolph Dols (gemeente Gilze Rijen), Bert Pauli (provincie Noord-Brabant) en Paul van Kempen (projectleider CAMPIONE vanuit WCM) startte de proefopstelling officieel. De eerste data die gemeten werd op de waterinstallatie rolde de zogenaamde control room binnen. Met de geopende proefopstelling kunnen slimme technieken op het gebied van metingen en gegevensanalyse getest worden, dit om onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar maken. Door het Fieldlab CAMPIONE wordt het vakgebied maintenance getransformeerd van kostenpost naar industriële sleutel tot efficiency, duurzaamheid en veiligheid.

Midden in de regio
De proefopstelling staat in Gilze Rijen, in het hart van Midden-Brabant. De gemeente Tilburg en de gemeente Gilze Rijen hebben dan ook samen geïnvesteerd. Met de komst van het Fieldlab ontstaat een unieke bovenregionale faciliteit voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Het ROC Tilburg en Avans Hogescholen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de testinstallatie, vele studenten hebben gewerkt aan de opbouw van de proefopstelling.

Permanente plaats in Midden-Brabantse ecosysteem
Het is de bedoeling dat het Fieldlab nog minstens vijf jaar na de projectperiode (tot 2024) zal draaien en daarmee een permanente plaats inneemt in het Nederlandse en Midden-Brabantse ecosysteem. Hetzelfde geldt voor de locatie die in het voorjaar geopend is op de campus van Tilburg University. Indien partners zich op inhoudelijke gronden willen melden om mee te doen in deelprojecten (met een eigen investering), zijn hier om deze reden dan ook mogelijkheden voor.

Conditiegestuurd onderhoud
Met Condition Based Maintenance (ook wel afgekort als CBM) wordt het onderhoud exact op het goede moment uitgevoerd, niet te vroeg en niet te laat. Vanwege een aantal redenen (denk aan veiligheidsrisico's, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen en financieringstekorten) komt CBM echter in de procesindustrie moeizaam van de grond. Het Fieldlab CAMPIONE gaat daar verandering in brengen.

Belang van testen
Nieuwe ontwikkelingen beginnen over het algemeen bij fundamenteel onderzoek (de voorloper van CAMPIONE was het project CAMPI), dan worden ideeën getest (in dit geval bij de centrale testlocatie Fieldlab CAMPIONE in Gilze Rijen), waarna de tests ook uitgevoerd kunnen worden in Living Labs (proefopstellingen bij bedrijven, ook dit is onderdeel van het project CAMPIONE) om ten slotte op de markt te komen. Door de opening van deze proefopstelling worden prachtige ideeën dan ook uitgewerkt tot marktklare toepassingen. Een noodzakelijke versnelling van innovatie.

Partners
Het CAMPIONE consortium is gevormd door World Class Maintenance (onderhoud in brede zin slimmer maken door innovatieve projecten) in samenwerking met KEC (adviesbureau) en Midpoint Brabant (regionaal economisch samenwerkingsprogramma Midden Brabant). Het CAMPIONE programma maakt onderdeel uit van het landelijke Smart Industry programma.

De overige projectdeelnemers zijn: Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, FUJIFILM, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira,Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International. De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI. Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, het Duitse Frauenhofer instituut, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Strategic Board Delta Region partners die zonder subsidie deelnemen in het project.

Investeringen
Totale investering tot 2019: Het OP-Zuid programma, provincie Brabant, gemeentes Tilburg en Gilze Rijen kennen gezamenlijk een bedrag van € 6.668.935 (totale investering € 12 miljoen) toe aan het Smart Industry project Fieldlab CAMPIONE.

Investering per deelnemer: De projectkosten van € 12.077.872,‐ zullen voor € 5.268.937,‐ worden gefinancierd door de projectdeelnemers (met name de innovaties), voor € 4.178.255,‐ vanuit OP‐Zuid (incl. cofinanciering vanuit het Rijk), voor € 1.790.680,‐ door provincie Brabant en voor € 700.000,‐ door de gemeente Tilburg. € 140.000,‐ niet subsidiabele kosten worden gefinancierd door Ericsson (en is eigenlijk geen projectgeld).


Defensie “landt” met simulatoren op GATE2 in Rijen

Het is eindelijk zover: na maanden van voorbereiding en besprekingen plaatst Defensie twee simulatoren voor transportvliegtuigen bij GATE2 in Rijen. Vanaf september worden hier jaarlijks honderd crewleden opgeleid.

Om de simulatoren ruimte te geven is de voormalige distributiehal van Ericsson op het Aeroparc in Rijen flink verbouwd. De nagebouwde cockpit van transportvliegtuig KDC10 is al uitgepakt. De Hercules wordt nog in elkaar gezet.

Met de komst van Defensie is de lege hal inmiddels helemaal vol.

Sim-city
GATE2 ontwikkelt zich meer en meer als “Sim-city. In het complex zitten tal van bedrijfjes die hun geld verdienen met simulatoren. Dat gaat van race-auto’’s tot helicopter en zelfs een Boeing 737.


Financiering faciliteit motoronderhoud F-35 rond

De financiering van een nieuwe faciliteit voor het onderhoud van F-35-motoren op het Logistiek Centrum Woensdrecht is rond. Defensie, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant bekrachtigden op 3 juni een overeenkomst met daarin de details over de verdeling van de kosten.

Lees meer: http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/f35/nieuws-f35/afspraken-financiering-f35.aspx


Composiet op de wereldkaart

Sámen met studenten en het bedrijfsleven werken aan een bijzonder project. Dát is waar Eric Boers van het Composite Expertise Center in Rijen enthousiast van wordt. Zeker in het geval van de bouw van de solarboot II. Zijn kennis over composiet, de geestdrift van studenten en de expertise van het bedrijfsleven zetten composiet goed op de kaart. Op de hele wereld zelfs, nu deze solarboot meedoet aan Dutch Solar Challenge op 7 juli. Een interview.

Eric Boers: “Avans-studenten kloppen in 2015 bij mij aan voor de reparatie van hun solarboot I. Ik constateer dat de constructie niet voldoet en, samen met Avans, zet ik het project solarboot II op. Om het gebruik van composiet te stimuleren én om aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven. Versie II is ontworpen door Delft Ship. Niemand minder dan Damen Shipyards heeft de constructie doorberekend. De toekomstige engineers van Avans zijn ‘m nu aan het bouwen, met hulp van ROC-leerlingen uit Tilburg.”

Milieuvriendelijke materialen
“Ik begeleid de studenten. Ze krijgen ‘spelenderwijs’ via theorie en praktijk kennis mee over élke fase van het traject. We zijn nu halverwege, er zijn al heel wat piketpaaltjes verlegd. 7 Juli is de boot klaar voor de strijd. Daar doen circa 40 deelnemers uit de hele wereld aan mee. Wij hebben de énige solarboot die gebouwd is van milieuvriendelijke materialen. En door het composiet is ie ijzersterk. Dus ik heb er alle vertrouwen in.”

Bruggen slaan
“Ik maak kostendekkende afspraken met Avans. En ondertussen investeer ik graag mee in dit project. Het brengt composiet onder de aandacht in het onderwijs. Daarnaast slaan we een brug met het bedrijfsleven. En er komen straks afgestudeerden op de arbeidsmarkt met veel ervaring met en kennis over composiet. De vraag daarnaar is groot.”


Fieldlab CAMPIONE: twee nieuwe locaties

Fieldlab CAMPIONE is een project met als doel om het onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar te maken. Het is de bedoeling dat het project een centraal fieldlab krijgt: een centrale plaats waar getest kan worden met nieuwe technieken zoals data-analyse systemen en sensoriek.

De locatie waar dit centrale fieldlab gevestigd wordt, is nu bekend: Gate2, onderdeel van het Aeroparc in Gilze-Rijen. Voordat de centrale locatie van het Fieldlab CAMPIONE geopend wordt, openen we in samenwerking met Midpoint Brabant eerst een co-locatie van het project op de campus van de Tilburg University.

Centrale fieldlab: Gilze Rijen
Het centrale Fieldlab CAMPIONE wordt gevestigd in Gilze Rijen, op de tweede verdieping van Gate2, onderdeel van het Aeroparc. Begin april vond er een eerste bouwvergadering plaats: de kick off van de concrete bouwperiode. De locatie is bestaand, maar de ruimte wordt ingericht naar de wensen en eisen van de projectdeelnemers van Fieldlab CAMPIONE. In een eerder stadium zijn deze al gepolst bij de deelnemers. Begin april waren ROC Tilburg, Avans, Fuji, Midpoint Brabant, Cool Technologies en WCM aanwezig om de plannen concreet vorm te geven. Opleidingen zijn nadrukkelijk betrokken: voor hen is het centrale fieldlab een prachtige trainingsfaciliteit voor studenten.

Co-locatie: Tilburg University
Op dit moment wordt op de Tilburg University een ruimte ingericht van ongeveer 50 m2 waarin datamodellen ontwikkeld kunnen worden. Een kleine ruimte, met een grootse uitstraling en grootste plannen. Deze co-locatie bevindt zich naast het 3D printlab op de universiteitscampus aan de ene kant, aan de andere kant zit Starbucks. De link met het 3D lab is meteen de eerste verbinding. De co-locatie in Tilburg heeft vele verbindingen die van belang zijn voor de universiteit en de regio:

· Met het Data Science Center, een samenwerking tussen de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven

· Met het 3D printlab op de Tilburg University

· Met het DafLab, ook op de Tilburg University en ook officieel partner van Fieldlab CAMPIONE

· Met het Fieldlab CAMPIONE als project en straks met centrale locatie in Rijen

· Met het Smart Industry programma

In het centrale fieldlab komen:

· Een op de praktijk van de procesindustrie gebaseerde testinstallatie. Dit zal een testinstallatie worden waarin water gebruikt wordt: afgekoeld, opgewarmd, gemengd, door buizen en kleppen stroomt waarbij sensortechniek en regeltechniek getest kan worden. Er wordt voor water als stof gekozen om de toegankelijkheid van het open fieldlab te waarborgen. Een andere stof zou strikte veiligheidsprocedures opleveren. Een control room waar de gegevens van de testinstallatie binnenkomen en eventueel een verbinding naar buiten gemaakt kan worden. Via sensor- en andere meettechnieken wordt data verzameld over de status van de testinstallatie. Deze data wordt opgeslagen en getoond in een control room. Softwarebedrijven kunnen door deze mogelijkheid testen doen met