Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen


Zó worden living labs gebruikt om grote maatschappelijke problemen te tackelen

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Je struikelt tegenwoordig over de uit het Engels geleende buzzwoorden zoals growth hacking, gamification en machine learning. Machtig interessant. Maar vaak evenzo vaag. Nog zo’n buzzwoord is living lab. In goed Nederlands: levend laboratorium. In dit artikel leggen een aantal specialisten die dichtbij het vuur zitten je haarfijn uit wat zo’n levend lab precies is en doet. En hoe living labs een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in Brabant.

Bruisend belevingsatelier

Joost Melis is directeur van House of Leisure én programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure. Onder de noemer ‘Leisure for a better Society’ levert House of Leisure over de as van de vrijetijdssector een bijdrage aan diverse maatschappelijke uitdagingen. Joost brandt los: “De living labs kun je zien als belevingsateliers die fungeren als leer-, experimenteer-, werk- en ontmoetingsplekken. We benutten er de innovatiekracht van leisure voor verbetering van nijpende vraagstukken in de samenleving. In een open setting gaan we in co-creatie aan de slag met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en zeker ook particulieren. Een multidisciplinair team waarin iedereen gelijkwaardig is. Door te onderzoeken en experimenteren ondervinden we welke innovaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving.”

Van Gogh Homeland Experience

Ook voor Van Gogh Homeland Experience werkt House of Leisure met living labs. “Eigenlijk is dit één groot living lab”, aldus Lian Duif. Zij is als expert aangesloten bij House of Leisure. “Van Gogh Homeland Experience is een kralensnoer van belevenislocaties in Brabant die vanaf 2023 te bezoeken zijn. Zeven innovatieve observatoria die draaien om grote maatschappelijke veranderopgaven als energietransitie, circulariteit, mobiliteit, landbouwhervorming, voedselproductie en biodiversiteit.”

Living labs bundelen krachten van bedrijfsleven, onderwijs, overheden en burgers.

Bekijk hier het gehele artikel.


(Quiz) Waar sta je qua duurzaamheid als ondernemer?

Dit is een publicatie van Visit Brabant.

Het wordt warmer, droger en natter. De zomers heter, de grond droger en de buien harder. Ondernemers merken allemaal de gevolgen van de klimaatverandering. Wat doe jij aan duurzaamheid in je organisatie? Misschien wel meer dan je denkt! Test dit met de quiz die opgesteld is door het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat.

Hoe werkt de quiz?

Kies een antwoord en klik op volgende vraag. Na 6 vragen ben je klaar. Voor elk goed antwoord krijg je 10 punten. Jouw snelheid bepaalt samen met de puntenscore je positie in het klassement. Haal jij de maximale 60 punten en eindig je bovenaan in het klassement? Meedoen kan 1 keer. Succes!

Start de quiz: Klik hier.

Klassement: Klik hier.

 

 


Coöperatie Van Goghorganisaties in Brabant

Drie Brabantse organisaties hebben een overeenkomst getekend om samen te werken in de communicatie over de legacy van Van Gogh in Brabant. De ondertekenaars willen de economische, culturele, sociale en natuur- en landschapskwaliteiten van Brabant versterken met Vincent van Gogh als gids en inspirator.

Van Gogh als gids en inspirator
De initiatiefnemers verklaren dat het dragen van de naam van de kunstenaar niet vrijblijvend is. Dit vraagt om respect voor zijn nalatenschap en lef als het gaat om het maken van keuzes in de werkwijze. Met Van Gogh als gids en inspirator wordt er vanuit gedeelde waarden gewerkt. De organisaties zijn voornemens binnen een jaar een coöperatie op te richten waar ook andere Brabantse partijen zich bij aan kunnen sluiten. Zo willen ze hun gedeelde waarden en een zorgvuldige manier van werken met en communiceren over de legacy van Van Gogh bewaken en duurzaam uitdragen.

Grote iconische waarde voor Brabant
Bert van der Els (voorzitter Van Gogh Sites Foundation) is blij met dit initiatief; “Het is een ogenschijnlijk kleine stap, maar met een grote doorwerking in het verankeren van de iconische waarde van Vincent van Gogh voor een breed scala aan maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant.”

Zorgvuldigheid en kwaliteit
De medeondertekenaars Erik de Ridder (als vervanger van Yvo Kortmann) en Jan Post, beiden namens Van Gogh Nationaal Park, en Fons Jurgens namens Van Gogh Homeland Experience hebben uitgesproken dat ze op korte termijn expertise in zullen zetten voor de volgende stap. Alle partners onderschrijven het grote belang van een zorgvuldige borging van de kwaliteit van het gebruik van de naam van Van Gogh in Brabant. Het is de verwachting dat een coöperatie een gezamenlijk merk gaan beheren en de bewaking daarvan voor de samenwerkende Brabantse organisaties zal coördineren.

Meer informatie?
Wil je graag meer informatie over het project Van Gogh Homeland Experience? Neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu of tel. 06-82578506 (Joost Melis, Directeur House of Leisure en programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure).

 

 


Van prijsvraag tot serieus plan in ontwikkeling: de ‘klimaatboom’

Wat begon als inzending voor de Hoos & Hitte Contest in 2019, groeide uit tot het serieuze concept dat vandaag als regionaal voorpaginanieuws verscheen in het Brabants Dagblad. Want de klimaatboom kwam binnen als idee bij deze prijsvraag van Een Gezond Leisureklimaat (programma van Midpoint Brabant). Inmiddels is ondernemer Ton Gimbrère bij het plan betrokken en is als locatie park Pauwels in Tilburg-Noord in beeld.

Bedenk een plan waarin de strijd tegen klimaatverandering en recreatie samengaan. Dat was de opdracht van de Hoos & Hitte Contest van Een Gezond Leisureklimaat waar de klimaatboom in 2019 een inzending van was. De ontwerpers van Urban Jazz bedachten het concept. Het werd de klimaatboom: een combinatie van een educatieve speeltuin en een kunstwerk, gecombineerd met horeca. Het idee werd gewaardeerd door publiek én jury (waaronder Helga van Leur), want dit plan, waarin de strijd tegen klimaatverandering en recreatie hand in hand gaan, won de innovatieprijs en kreeg daarmee een aanmoediging om door te gaan. Kinetic Creative bracht het ontwerp tot leven.

Locatie en ondernemer gevonden
“Het winnende idee”, zo schrijft het Brabants Dagblad, “zou een plekje moeten krijgen in landschapspark Pauwels, het gebied ten noorden van Tilburg, dat zich uitstrekt tot aan de Loonse en Drunese Duinen en de Efteling.” Met het concept van de klimaatboom gingen wij vanuit Een Gezond Leisureklimaat samen met de gebiedscoördinator van park Pauwels op zoek naar een ondernemer die ermee aan de slag wilde. Uiteindelijk kwam Ton Gimbrère, voormalig directeur van Bonheur Horeca Groep, naar voren.

Nog een lange weg te gaan
Voordat de plannen definitief zijn, moet er nog veel gebeuren. Omwonenden krijgen uiteraard een stem en de provincie, het waterschap en Natuurmonumenten worden ook betrokken bij het plan. “Het is allemaal nog heel pril”, zegt Gimbrère in het Brabants Dagblad. “Er is nog een lange weg te gaan tot een mogelijke bestemmingsplanwijziging, maar de locatie is interessant. Het Noorderbos is nog steeds een onontdekt pareltje in de stad en ook voor Tilburg-Noord zou het een hele mooie nieuwe groene, recreatieve voorziening zijn.”

Aandacht voor klimaatverandering
Vanuit Een Gezond Leisureklimaat zijn we blij dat het idee ook ná het winnen van de prijs in ontwikkeling is gebleven. “Het is onze missie om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en recreatieondernemers te ondersteunen bij duurzaam ondernemen. Dat met de klimaatboom ook kinderen worden bereikt, is echt iets extra’s. In dit plan zit het allemaal.”

Het hele artikel uit Brabants Dagblad lees je hier: Tilburg wil ‘klimaatboom’ met horeca aan de Noorderplas.

 

 


Seminar (18 november): Meer poen door het goede te doen

Op 18 november organiseren Station88 en de Midpoint Brabant programma's Een Gezond Leisureklimaat en Circulair het seminar 'Meer poen door het goede te doen'. Het uitgangspunt is Sustainable Development Goal 12: verantwoorde consumptie en productie. En concreet op de doelen: voedselverspilling en afvalproductie verminderen. Tijdens dit seminar laten we je zien hoe je verantwoorde keuzes maakt die óók goed zijn voor je omzet. 

Spreker Stijn Markusse vertelt hoe ze dit bij Boerschappen omarmen en omzetten naar hun strategie zodat ze in 2030 klaar zijn voor Generatie Z.  Want zoals Stijn zegt: ”Het goede doen wordt beloond met trouwe en loyale klanten.’ Nadat Stijn je al zijn geheimen heeft verteld, volgt een paneldiscussie met ondernemers uit de food, leisure, bouw en textiel.

Programma

  • Opening door dagvoorzitter Jetske Thielen (sociaal ingenieur, podcast-host en transitiemaker)
  • Stijn Markusse vertelt bevlogen over het ontstaan en het idee achter zijn bedrijf Boerschappen.
  • Paneldiscussie met regionale ondernemers uit de food, leisure, bouw en textiel.

Waarom moet je hier bij zijn? 

  • Je krijgt inspiratie en ideeën om bewust te ondernemen én daarmee geld te verdienen.
  • Je leert van het vallen en opstaan van andere ondernemers die hun verhaal vertellen.
  • Je krijgt na afloop een concrete aanbieding om gratis een volgende stap te zetten.
  • Je houdt hiermee je bedrijf actueel. Consumenten vragen vaker om verantwoorde producten en diensten en ook de overheid zal in toenemende mate druk gaan zetten om anders te ondernemen.
  • Verantwoord ondernemen is een KANS voor marketing met behulp van storytelling. Als iets bomvol verhalen zit, dan is het wel de klimaatcrisis en jouw bewuste keuzes als ondernemer om iets positiefs te doen.

Informatie en inschrijving

Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.


Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant verkennen samenwerking leisureprogramma

Namens Midpoint Brabant hebben Fons Jurgens (voorzitter stuurgroep), Bas Kapitein (directeur) en Joost Melis (programmamanager Smart Leisure) op 4 oktober het strategisch programmaplan Leisure for a better Society aangeboden aan gedeputeerde Stijn Smeulders van Provincie Noord-Brabant (portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed).

Leisure for a better Society gaat over het benutten van de innovatiekracht van leisure om de leefbaarheid en beleving van Midden-Brabant verder te ontwikkelen. Hierbij draait het niet alleen om economische ambities, maar ook om sociaal-maatschappelijke impact. Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking.

Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant hebben afgesproken om de komende tijd met elkaar te verkennen hoe dit leisureprogramma kan bijdragen aan de maatschappelijke verankering van de Brabantse transitieopgaven en de hieraan gekoppelde provinciale beleidsdoelstellingen.

Het programma is ontwikkeld door Midpoint Brabant, in nauwe samenwerking met House of Leisure en haar partnernetwerk. Midpoint Brabant is de regionale economische ontwikkelorganisatie van Midden-Brabant, waarin bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd.

Meer info:

Joost Melis, Midpoint Brabant Smart Leisure, tel. 06-82578506, mail joostmelis@midpointbrabant.nl


Midpoint Brabant zet met nieuw programma ‘Leisure for a Better Society’ in op maatschappelijke impact

Midden-Brabant ontwikkelen tot dé slimme, duurzame en mensgerichte economische topregio van Nederland. Dat is waar de regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant voor gaat. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners hebben Midpoint Brabant en het programmabureau House of Leisure een strategisch plan voor 2021-2024 ontwikkeld. Met het nieuwe programma benutten we de innovatiekracht van het leisure ecosysteem om de [be]leefbaarheid van Brabant te verbeteren.

Het lopende Smart Leisure programma draait om destinatieontwikkeling. Met als doel om bezoekers naar de regio te trekken en hen de kracht en kwaliteit van Midden-Brabant te laten ervaren. Bezoekers die langer blijven en meer besteden, betekent hogere inkomsten, groei van de werkgelegenheid én versterking van de Brabantse identiteit.

Joost Melis, programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure: “Tegelijkertijd staat de leefbaarheid van Brabant onder druk, vooral de natuur en het landschap. We staan voor grote uitdagingen, zoals voor klimaat, energie, woningbouw, digitalisering, mobiliteit en bereikbaarheid. Zo groot en veelomvattend dat ze maar moeilijk te bevatten zijn. Om mensen hierin mee te nemen is een nieuwe aanpak nodig. Hoe kunnen we dicht bij huis bijdragen aan een betere wereld? Hoe betrekken we het publiek bij maatschappelijke items, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties? Juist het vrijetijdsdomein biedt kansen als experimenteerruimte om gedragsverandering op gang te brengen.”

Omgevingsvisie

In het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant is een nieuw beleidskader aangekondigd voor Vrijetijdseconomie, Cultuur en Sport. De Brabantse Omgevingsvisie vormt het vertrekpunt voor het kader Levendig Brabant 2030. De provincie gaat werken aan zes hoofdopgaven: een gezonde en veilige leefomgeving, energietransitie, klimaatproof, duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit, een concurrerende en duurzame economie en leefbaarheid.

Joost licht toe: “Hier kan leisure een waardevolle bijdrage leveren, met beleving en verbeeldingskracht. Met Leisure for a Better Society benutten we de innovatiekracht van het leisure ecosysteem in Midden-Brabant.  Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking. Deze hebben we verwerkt tot een kompas dat hieraan richting gaat geven. Aan het programma zijn verschillende ateliers verbonden. Hierin gaan we in co-creatie aan de slag met bedrijven en organisaties die al dan niet verbonden zijn aan het House of Leisure. We gaan experimenteren en ondervinden welke innovaties kunnen zorgen voor duurzame groei van de leisure sector.”

Versnelling

Het doel van Leisure for a Better Society is de Brabantse economie toekomstbestendiger te maken. Het leisure ecosysteem is in Midden-Brabant goed ontwikkeld en georganiseerd. Deze regio vervult in leisure een voortrekkersrol voor de hele provincie. De initiërende en faciliterende rol van Midpoint Brabant en de innovatiekracht van het House of Leisure werken als een versnellingskamer en geven invulling aan de uitvoeringskracht. De ‘multihelix’ van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties gaat aan de gang met de hoofdopgaven van dit programma. Ieder vanuit zijn eigen kracht met mensen en middelen.

Joost tot slot: “Allereerst gaan we voor de genoemde programmalijnen vier ateliers in stelling brengen. Daarnaast ondersteunen we ontwikkelingen die het leisure ecosysteem in Brabant versterken, zoals de uitbreiding van de Efteling en de plannen van Libéma. En we gaan de volgende fase inzetten van ons vlaggenschip-project Van Gogh Homeland Experience: van verkenning naar ontwerp. Kortom, in Midden-Brabant zetten we in op ‘Leisure for a Better Society’.”

INTERESSE IN DE SMART LEISURE PLANNEN VAN MIDPOINT BRABANT? LEES HET HIER!


Van Gogh Homeland Experience: Brabantse innovatie en verbeelding

Dit is een publicatie van Uncover.

In 2016 namen de grootste Brabantse werkgevers in de vrijetijdssector, de Efteling en Libéma, samen met Midpoint Brabant het initiatief tot de oprichting van de stichting House of Leisure met als doel de versterking en vernieuwing van onderscheidend leisure-aanbod in Brabant. Een belangrijke ambitie is ontwikkeling van een ‘derde iconische leisure hotspot’, naast De Efteling en Beekse Bergen, die de Brabantse identiteit versterkt. Om daarmee de aantrekkingskracht van Brabant als (inter)nationale toeristische bestemming te verstevigen en het dag- en meerdaags bezoek te bevorderen en te spreiden in tijd en ruimte. Na een oriëntatie op voornamelijk internationale partners verschoof het vizier naar de geboortegrond van de bekendste Brabantse meester allertijden: Vincent van Gogh.

Onder het motto ‘Leisure for a better Society’ treedt de Van Gogh Homeland Experience in de voetsporen van de Brabantse meester. Uncover magazine publiceerde een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen van dit spraakmakende Brabantse leisure initiatief, waarbij maatschappelijke opgaven als landbouwhervorming, duurzaamheid en mobiliteit de drijvende kracht vormen.

Lees het gehele artikel hier.


RBT De Langstraat: “Onze regio is de tuin van Brabant”

De Efteling, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, vestingstad Heusden, Europa’s oudste neo-Byzantijnse kerk Sint Jan de Doper en binnenkort het Schoenenmuseum in Waalwijk. Waar in Nederland vind je een regio met zulke toonaangevende attracties in zo’n prachtige natuuromgeving? Niet voor niets noemt de regio De Langstraat zich de ‘tuin van Brabant’. Een groene zone tussen Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en fraaie aangrenzende buitengebieden zoals Biesbosch, Vught en Oisterwijk. Een ideale omgeving voor dagtrips en korte en lange verblijfsvakanties.

Aileen Kok is sinds twee jaar manager van RBT De Langstraat, het Regionaal Bureau voor Toerisme dat is gehuisvest in de Centrale Bibliotheek in Waalwijk. Namens de gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Dongen richt het zich op een duurzame groei van de vrijetijdssector. Oftewel: het bevorderen van economie, toerisme, cultuur, werkgelegenheid en leefbaarheid in De Langstraat. Aileen licht toe: “Naast de inwoners van onze vier gemeenten en bezoekers uit de omliggende regio richten we ons op de (inter)nationale bezoekers. We doen dat via onze iconen. De Efteling is met vijf miljoen bezoekers per jaar één van de grootste trekpleister in Nederland. De Belgische en met name de Duitse bezoekers zijn bereid om een twee tot drie uur te reizen naar onze regio en hier één of meerdere dagen te overnachten. Zij besteden maar liefst drie keer zoveel als de Nederlandse gasten. Bij het realiseren van ‘meer bezoekers, bestedingen en bezetting’ werken we nauw samen met diverse partijen, waaronder VisitBrabant en House of Leisure van Midpoint Brabant.”

Ontdekken van verborgen plekken

Onvergetelijke dagtrips en een langer verblijf in De Langstraat. Daar is RBT De Langstraat dagelijks mee bezig. Als je ziet wat hier allemaal te beleven is, dan geloof je je ogen niet. Wandelen, fietsen, skeeleren… op allerlei manieren kun je de verborgen plekken ontdekken waar je in je dagelijkse drukke leven vaak aan voorbij gaat. Aileen: “We creëren belevingen op basis van de typische kenmerken van onze regio: samen, spelen en familiair. Onze initiatieven zijn vooral bestemd voor mensen die gaan voor gezelligheid, samen genieten en kinderlijk plezier. Mensen die niet alleen rust zoeken, maar er graag op uit trekken om geïnspireerd te raken en ook zelf actief te zijn. Zo zijn er onder andere wel 50 wandel- en fietsroutes die je kan volgen. In 2022 komen we bovendien met een onlineboekingsmodule. Zo bieden we  marketingondersteuning aan ondernemers in onze regio, die ook zelf met nieuwe ideeën komen. Met name in de lederbranche zien we creatieve dingen, onder meer op het gebied van het circulair maken van producten en hergebruik van restproducten. In Waalwijk en Dongen komen centra voor circulair leder. Gaaf is ook de Wet Blue wandeling door Waalwijk waarbij diverse gebouwen ’s avonds zijn uitgelicht in blauw, de kleur die een dierenhuid krijgt nadat deze een tijd in een bad heeft gelegen.”

Fiets & leder routes

RBT De Langstraat werkt nauw samen met Verrassend Langstraat & meer, een evenementenbureau voor bedrijfsuitjes. De oprichtster Saskia Bodelier vertelt met passie over de inspirerende leder- en fietsroutes die zij organiseert: “De Langstraat is eeuwenlang hét wereldwijde centrum van de leder- en schoenenindustrie geweest. Nog altijd zijn er hier meer dan 300 bedrijven actief in deze sector en is 25 procent van alle Nederlandse schoenproducent in De Langstraat gevestigd. Waalwijk kent de grootst concentratie schoenhandelsbedrijven in Europa. Hoe mooi en logisch is het dan om die schitterende natuuromgeving te combineren met het tonen van de rijke historie waar we hier zo trots op zijn. Zo zijn de fiets & leder routes ontstaan.”

Wat maak je zoal mee op deze routes? Saskia vervolgt: “Al fietsend ontdek je de verborgen pareltjes via QR-codes die toegang geven tot video’s. Bij route Oost in Waalwijk en Drunen kom je tijdens een rit van 25 kilometer langs de voormalige schoenfabrieken Van Haren en rijd je via het Halve Zolenpad naar Durea (gespecialiseerd in breedtematen), de nog altijd actieve schoenfabriek Van Drunen en Topfinish Coen van Rooij. Je start bij Stadsbrouwerij Sint Crispijn en eindigt bij het nieuwe Waalwijkse Schoenenmuseum dat begin 2022 haar deuren opent op het Raadhuisplein. Samen met de Markt wordt dit plein de komende maanden volledig vernieuwd en vergroend.”

En route West? Saskia: “Deze is 39 kilometer en loopt door de Loon op Zand en Dongen. Dit gebied is vooral bekend geworden van de looierijen, vanwege de aanwezigheid van vee, bossen met eiken en stromend water. Je zou deze fietsroute kunnen starten in Dongen bij het Heuvelpark en vervolgen naar het Museum De Looierij en de voormalige Ligtenberg fabriek. Hier kun je ervaren hoe het er aan toe ging en wat er nog steeds gedaan wordt. Vervolgens activeer je de QR-code in Kaatsheuvel bij de wereldberoemde tassenmaker Henk Meijers, Schoenfabriek van Beers en het industrieel monument Meester Schoenmaker. De route eindigt in Loon op Zand bij De Gouden Laars en de imposante lederfabriek Gebroeders Van Esch waar het hele nalooiproces nog altijd op ambachtelijke wijze wordt verricht, met milieuvriendelijke middelen en reiniging en hergebruik van water.”

Fiets & food routes

Saskia tot slot: “Bij de fiets & food routes kom je weer op allerlei andere plekken. Ook hier is er een route Oost en West. De nadruk ligt hier op gezonde en biologische voeding. En uiteraard op échte streekproducten. Net als de lederroutes zijn deze volledig gratis. Je kunt deze rijden via de routemodules op de website van Bezoek de Langstraat. Bij de foodroutes kun je ook een foodarrangement voor € 19,50 nemen. Zo kun je ook zelf iets proeven uit de tuin van Brabant: De Langstraat.”

Meer weten?

Meer weten over RBT De Langstraat, de fietsroutes en wat er allemaal te doen is in De Langstraat. Check dan deze websites: