Boost jouw onderneming met de Financieringstafel

Ben je als ambitieuze startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf op zoek naar groeikapitaal? Heb je een businesscase die voor reguliere financiers moeilijk of uitdagend  is? Dan kun je jouw ondernemingsplan pitchen bij de Financieringstafel van Midpoint Brabant. Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de financieringsmogelijkheden zijn.

De experts van de Financieringstafel helpen je met een onafhankelijk en gratis advies over je plan, de financiering en het ondernemen zelf. Met antwoorden op vragen als: hoe kom je over, hoe verbeter je je plan, hoe pak je het aan, hoeveel geld is daarvoor nodig en welke partners kunnen je helpen? Met één keer pitchen heb je al meteen een groot aantal partijen bij elkaar die je later mogelijk nog nodig hebt. En je krijgt al in een vroeg stadium kennis over de financiering die noodzakelijk is om jouw business goed te laten renderen.

Met de Financieringstafel krijg je dus snel toegang tot kennis, kapitaal én een relevant netwerk van onder andere banken, participatiemaatschappijen, adviseurs, accountants,  fiscaal juristen, subsidiënten, venture capital organisaties, kredietunies, crowdfunds enzovoorts. De partners van de Midpoint Brabant Financieringstafel zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, BOM, RVO, Midpoint Brabant, gemeente Tilburg en Braventure.

Meer informatie

Wil je meer informatie, lees dan hier de informatiefolder of neem contact op met: Bart Taminiau, barttaminiau@midpointbrabant.nl, tel. 06-46056041.

Bekijk hier een video wat de Midpoint Brabant Financieringstafel voor jouw organisatie kan betekenen.


Projectsubsidie

Midpoint Brabant biedt ondersteuning aan partners in Midden-Brabant om externe financiering te verwerven vanuit Europa, het rijk en de provincie. Denk aan strategisch subsidieadvies voor innovatieve projecten die bijdragen aan de economische kracht van de regio. Voor de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Leisure, met aandacht voor urgente thema’s als Innovatie, Circulaire Economie en Human Capital.

Werk je samen met partners zoals overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan vernieuwende projecten en ben je op zoek naar financiering? Neem dan vrijblijvend contact op.


Regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR)

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: SIR-regeling. Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. Samenwerken, innoveren en ondernemen is de kracht van onze regio.

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. De nieuwe SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld. Voor Midden-Brabant is dit per jaar 344.000 euro voor mkb-ondernemingen en 114.808 euro voor startups. In 2022 kunnen bedrijven tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.

Meer informatie

Midpoint Brabant adviseert en ondersteunt initiatiefnemers uit Midden-Brabant bij het doen van een aanvraag bij de provincie Noord-Brabant. Neem voor meer informatie contact op met:

 

Indienen aanvragen


Pre-seed financiering

In de meest vroege fase van je startup heb je soms financiering nodig. Zeker als jouw startup een nieuw kennisintensief product, dienst of proces ontwikkelt en je nog op zoek bent naar het juiste businessmodel.

Als kennisintensieve startup in Midden- en West-Brabant kun je een pre-seed lening aanvragen bij Starterslift Investments. Zij verstrekken financiering in deze vroege -bijzonder risicovolle- fase om jouw startup in kennisintensieve innovatie te versnellen zodat je een waardevolle bijdrage kan gaan leveren aan uitdagingen in de maatschappij.

De financiering wordt verstrekt als een persoonlijke lening. Je moet het dus terug betalen, ook als je startup onverhoopt geen succes wordt. Zo komt dit geld steeds opnieuw beschikbaar voor nieuwe innovaties en startups.


Heb je een project(idee) en ben je benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. bedrijfsfinanciering, projectfinanciering of subsidieaanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.