Bedrijfsfinanciering

Midpoint Brabant wijst ondernemers de weg in de steeds complexere wereld van externe financiering. Dit doen wij door samen te werken met een netwerk van financiers zoals RVO, BOM, bancair, informal investors, crowdfunding platforms, Kredietunies en Qredits.

Periodiek komt de Financieringstafel van Midpoint Brabant bijeen. Aan deze tafel komen Midpoint Brabant, Rabobank, ING, ABNAmro, RVO, BOM en de gemeente Tilburg samen om financieringsvragen van het Midden-Brabantse bedrijfsleven te beantwoorden. Daarnaast wordt binnen dit netwerk kennis over financieringsvormen gedeeld.

Heb je een financieringsvraag en is je bedrijf gevestigd in Midden-Brabant? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken wij het businessplan en zoeken hier waar mogelijk passende financiers bij. Bovendien bestaat de mogelijkheid om jouw financieringsvraag aan de Financieringstafel te pitchen.

Ook organiseren we één op één gesprekken, waarbij Midpoint Brabant je aan één of meerdere financiers verbindt. Gestapelde financiering kan een oplossing zijn om jouw financieringsvraag te beantwoorden.


Projectfinanciering

Midpoint Brabant biedt ondersteuning aan partners in Midden-Brabant om externe financiering te verwerven vanuit Europa, het rijk en de provincie. Denk aan strategisch subsidieadvies voor innovatieve projecten die bijdragen aan de economische kracht van de regio. Voor de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Leisure, met aandacht voor urgente thema’s als Innovatie, Circulaire Economie en Human Capital.

Werk je samen met partners zoals overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan vernieuwende projecten en ben je op zoek naar financiering? Neem dan vrijblijvend contact op.


Subsidie Economie & Innovatie Midden-Brabant

Heb je een innovatief samenwerkingsproject(idee) en ben je op zoek naar financiering? Ben je gevestigd in Midden-Brabant en past jouw projectidee binnen één van de prioriteiten van de regio: Smart Industry, Smart Logistics, Leisure en Smart Services? Dan is de Subsidie Economie & Innovatie (E&I) mogelijk geschikt.

De regeling ondersteunt regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant. We stimuleren projecten die bijdragen aan het innovatieve gehalte van de regio en die een aantoonbaar blijvend regionaal effect hebben. De subsidie is bedoeld voor de beginfase van een project, denk aan de fase van haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of ontwikkeling van een prototype.


Pre-seed financiering

In de meest vroege fase van je startup heb je soms financiering nodig. Zeker als jouw startup een nieuw kennisintensief product, dienst of proces ontwikkelt en je nog op zoek bent naar het juiste businessmodel.

Als kennisintensieve startup in Midden- en West-Brabant kun je een pre-seed lening aanvragen bij Starterslift Investments. Zij verstrekken financiering in deze vroege -bijzonder risicovolle- fase om jouw startup in kennisintensieve innovatie te versnellen zodat je een waardevolle bijdrage kan gaan leveren aan uitdagingen in de maatschappij.

De financiering wordt verstrekt als een persoonlijke lening. Je moet het dus terug betalen, ook als je startup onverhoopt geen succes wordt. Zo komt dit geld steeds opnieuw beschikbaar voor nieuwe innovaties en startups.


Heb je een project(idee) en ben je benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. bedrijfsfinanciering, projectfinanciering of subsidieaanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.