Midden- en West-Brabant gaan samen voor verantwoorde productie en distributie
Samen versnellen, verslimmen, verduurzamen

 

Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan echter aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen. Regio’s Midden- en West-Brabant hebben de ambitie samen een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede midden- en kleinbedrijf.

Verantwoorde productie en distributie

Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme en duurzame distributie met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk onderhoud. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en waar, door het opleiden en leven lang leren van personeel, mensen zich kunnen mee ontwikkelen met moderne technologieën, is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Langjarige samenwerking

Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en regio samen met de provincie Noord-Brabant samenwerken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. De Regio Deal Midden-en West-Brabant is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Voor meer informatie over de thema’s van de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves, lees verder onder de video. Meer informatie is ook beschikbaar op de website van de Regio Deal.

Gezamenlijke thema’s Rijk en regio

Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.

Concrete Projecten Regio Deal Midden- en West-Brabant

Hieronder een overzicht van alle projecten die mede gefinancierd worden door de Regio Deal. De Regio Deal bevat 16 concrete projecten op vier schakels in de value and supply chain: Grow, Make, Move, Maintain, aangevuld met Learn, hieronder een korte samenvatting van de 16 projecten.

A. SLIMMER EN DUURZAMER GROEIEN EN VOEDEN (GROW)

 

Radicale vernieuwing van de manier waarop we grond en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken, om concurrerend de footprint te verlagen. In de projecten gaat het om eiwitten, zetmeel, planten en hout.

1. EIWITTEN: Open Green Protein Competence and Technology Center.

Realisatie kenniscentrum wat is gespecialiseerd in eiwitten van plantaardige bron. (Cosun Breda: Brabantbreed)

2. ZETMEEL: Sidestream Innovation Valley

Clustervorming circulaire bedrijven met kenniscentrum+onderzoekslab o.a. substitutie chemicaliën door zetmeel (Oosterhout)

3. PLANTEN: Plant-based Broedplaats Zuid-Westelijke Delta
Projectruimtes+laboratoria+klimaatkassen voor samenwerking bedrijfsleven, MBO-HBO (incl. HumanCapital-agenda) in Bergen op Zoom

4. HOUT: Experience Excellence Center Treeport
Samenwerking Vlaamse en Nederlandse topinstituten en MKB voor toegepast onderzoek plant- en boomteelt (Zundert)

B. SLIMMERE EN DUURZAMERE BIO-BASED MATERIALEN (MAKE)

 

Vernieuwbare materialen versneld een standaard-toepassing geven om verspilling, vervuiling en gebruik van fossiele stoffen te verminderen.

5. KENNISCENTRUM; ONTWIKKELING CIRCULAIRE TOEPASSINGEN: Up New (MakerSpace Brabant)
Regionaal centrum voor doorontwikkeling circulaire producten/innovaties en ‘marktplaats’ voor contact tussen bedrijven (Tilburg)

6. KENNIS BIO-BASED: Kennisontwikkeling in Biobased Economy
Impulsprogramma gericht op hoogwaardige kennisontwikkeling voor de biobased economy (Midden- en West-Brabantbreed)

7. TOEPASSING BIO-BASED; CIRCULAIR: BioVoice
Gerichte ondersteuning aan startend MKB gebaseerd op marktgerichte vraagstukken in de biobased en circulaire economie

8. INDUSTRIËLE RESTSTROMEN: Symbiosis 4 Growth
Samenwerkingsplatform om industriële symbiose voor het MKB te versnellen (Midden- en West-breed)

C. SLIMMER EN DUURZAMER ONDERHOUDEN (MAINTAIN)

 

Significant verhogen van de levensduur van kapitaalgoederen om de transitie naar verantwoord produceren en distribueren te kunnen betalen.

9. COMPOSIETEN: Development Center for Maintenance of Composites technologiecentrum
Aviolanda gericht op onderhoud van composiet (lichtgewicht kunststof) materialen (Woensdrecht)

10. PROCESINDUSTRIE: Fieldlab CAMPIONE 2.0
Techniekontwikkeling- en training-centrum voorspelbaar onderhoud voor de MKB-maakindustrie (Gate 2 in Gilze en Rijen)

D. SLIMMER EN DUURZAMER VERVOEREN (MOVE)

 

De manier waarop wij goederen verplaatsen slimmer en duurzamer maken, om met minder footprint sneller te kunnen leveren.

11. DATA: DALI – Proeftuin Digital Supply Chain Data Science
Proeftuinprogramma i.s.m. JADS (TUe/TiU) om logistieke bedrijven te ondersteunen bij implementeren data science (Midden- en West breed)

12. VERVOERSKEUZEN: NewWays
Platform/marktplaats voor grote verladers waarin volumes/services/modaliteiten steeds worden geoptimaliseerd (Midden- en West breed)

13. KENNISBUNDELING: Logistics Community Brabant
Logistiek platform waarbij studenten en experts zich buigen over logistieke vraagstukken van o.a. MKB, in de zoektocht naar een oplossing (vanuit Breda).

E. SLIMMER EN DUURZAMER KENNIS DELEN EN LEREN (LEARN)

 

14. DATA EN GEDRAG: Mindlabs
hotspot voor onderzoek-onderwijs-ondernemerschap op gebied van interactieve technologie en menselijk gedrag (vanuit Tilburg)

15. LEVEN ROBOTISERING EN DIGITALISERING: Nieuwe techniek coalitie
Vraagbundeling industriële MKB-bedrijven naar competenties voor leven lang leren o.a. robotisering, industrial ICT (Midden- en West-breed)

16. TECHNOLOGIE LANG LEREN: Human capital topsectoren
Impulsprogramma kwalitatieve werkgelegenheid, leven, lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid personeel in topsectoren ((Midden- en West-breed)

Meer weten?

Wil je meer weten over de Regio Deal en de programma’s en projecten van Midpoint Brabant? Neem dan contact op met een van onze programmamanagers of bekijk hier de nieuwe Regio Deal website.

De Regio Deal Midden- en West-Brabant is mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, REWIN West-Brabant, Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid.