Naaykens duurzame energie

Naaykens wekt 40% van het elektraverbruik zelf op