Regio Deal

Midden- en West-Brabant gaan samen voor verantwoorde productie en distributie
Samen versnellen, verslimmen, verduurzamen

 

Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan echter aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen. Regio’s Midden- en West-Brabant hebben de ambitie samen een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede midden- en kleinbedrijf.

Verantwoorde productie en distributie

Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme en duurzame distributie met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk onderhoud. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en waar, door het opleiden en leven lang leren van personeel, mensen zich kunnen mee ontwikkelen met moderne technologieën, is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Langjarige samenwerking

Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en regio samen met de provincie Noord-Brabant samenwerken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. De Regio Deal Midden-en West-Brabant is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Gezamenlijke thema’s Rijk en regio

Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.

Concrete Projecten Regio Deal Midden- en West-Brabant

Hieronder een overzicht van alle projecten die mede gefinancierd worden door de Regio Deal. De Regio Deal bevat 17 concrete projecten op vier schakels in de value and supply chain: Grow, Make, Move, Maintain, aangevuld met Learn, hieronder een korte samenvatting van de 17 projecten.

A. SLIMMER EN DUURZAMER GROEIEN EN VOEDEN (GROW)

 

Radicale vernieuwing van de manier waarop we grond en hulpstoffen verbouwen, telen en bewerken, om concurrerend de footprint te verlagen. In de projecten gaat het om eiwitten, zetmeel, planten en hout.

1. EIWITTEN: Open Green Protein Competence and Technology Center.

Realisatie kenniscentrum wat is gespecialiseerd in eiwitten van plantaardige bron. (Cosun Breda: Brabantbreed)

2. ZETMEEL: Sidestream Innovation Valley

Clustervorming circulaire bedrijven met kenniscentrum+onderzoekslab o.a. substitutie chemicaliën door zetmeel (Oosterhout)

3. PLANTEN: Plant-based Broedplaats Zuid-Westelijke Delta
Projectruimtes+laboratoria+klimaatkassen voor samenwerking bedrijfsleven, MBO-HBO (incl. HumanCapital-agenda) in Bergen op Zoom

4. HOUT: Experience & Excellence Centre Treeport R&D
Samenwerking Vlaamse en Nederlandse topinstituten en MKB voor toegepast onderzoek plant- en boomteelt (Zundert)

B. SLIMMERE EN DUURZAMERE BIO-BASED MATERIALEN (MAKE)

 

Vernieuwbare materialen versneld een standaard-toepassing geven om verspilling, vervuiling en gebruik van fossiele stoffen te verminderen.

5. BIO-PLASTICS: Shared Facility Polymerisatie
Shared facility voor het maken van nieuwe soorten biobased plastics en recyclen van oude plastics (Etten-Leur/BoZ)

6. KENNISCENTRUM & ONTWIKKELING CIRCULAIRE TOEPASSINGEN: MakerSpace Brabant
Regionaal centrum voor doorontwikkeling circulaire producten/innovaties en ‘marktplaats’ voor contact tussen bedrijven (Tilburg)

7. KENNIS BIO-BASED: Kennisontwikkeling in Biobased Economy
Impulsprogramma gericht op hoogwaardige kennisontwikkeling voor de biobased economy (Midden- en West-Brabantbreed)

8. TOEPASSING BIO-BASED & CIRCULAIR: BioVoice
Gerichte ondersteuning aan startend MKB gebaseerd op marktgerichte vraagstukken in de biobased en circulaire economie

9. INDUSTRIËLE RESTSTROMEN: Symbiosis 4 Growth
Samenwerkingsplatform om industriële symbiose voor het MKB te versnellen (Midden- en West-breed)

C. SLIMMER EN DUURZAMER ONDERHOUDEN (MAINTAIN)

 

Significant verhogen van de levensduur van kapitaalgoederen om de transitie naar verantwoord produceren en distribueren te kunnen betalen.

10. COMPOSIETEN: Development Center for Maintenance of Composites technologiecentrum
Aviolanda gericht op onderhoud van composiet (lichtgewicht kunststof) materialen (Woensdrecht)

11. PROCESINDUSTRIE: Fieldlab Campione 2.0
Techniekontwikkeling- en training-centrum voorspelbaar onderhoud voor de MKB-maakindustrie (Gate 2 in Gilze en Rijen)

D. SLIMMER EN DUURZAMER VERVOEREN (MOVE)

 

De manier waarop wij goederen verplaatsen slimmer en duurzamer maken, om met minder footprint sneller te kunnen leveren.

12. DATA: DALI – Proeftuin Digital Supply Chain Data Science
Proeftuinprogramma i.s.m. JADS (TUe/TiU) om logistieke bedrijven te ondersteunen bij implementeren data science (Midden- en West breed)

13. VERVOERSKEUZEN: NewWays
Platform/marktplaats voor grote verladers waarin volumes/services/modaliteiten steeds worden geoptimaliseerd (Midden- en West breed)

14. KENNISBUNDELING: Logistics Community Brabant
Logistiek platform waarbij studenten en experts zich buigen over logistieke vraagstukken van o.a. MKB, in de zoektocht naar een oplossing (vanuit Breda).

E. SLIMMER EN DUURZAMER KENNIS DELEN EN LEREN (LEARN)

 

15. DATA EN GEDRAG: Mindlabs
hotspot voor onderzoek-onderwijs-ondernemerschap op gebied van interactieve technologie en menselijk gedrag (vanuit Tilburg)

16. LEVEN ROBOTISERING EN DIGITALISERING: Nieuwe techniek coalitie
Vraagbundeling industriële MKB-bedrijven naar competenties voor leven lang leren o.a. robotisering, industrial ICT (Midden- en West-breed)

17. TECHNOLOGIE LANG LEREN: Human capital topsectoren
Impulsprogramma kwalitatieve werkgelegenheid, leven, lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid personeel in topsectoren ((Midden- en West-breed)

Meer weten?

Wil je meer weten over de Regio Deal en de programma’s en projecten van Midpoint Brabant? Neem dan contact op met een van onze programmamanagers.


Beleidsdocumenten

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling naar de markt. Zo zorgen we voor innovaties die de economie ‘slim en sterk’ maken… én dragen we bij aan een toekomstbestendige samenleving. In ons programma leggen we de nadruk op projecten die innovatief zijn voor de sector, bijdragen aan een circulaire economie en positief werken voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van talent. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het beleid van Midpoint Brabant en de behaalde resultaten? Bekijk of download een van de onderstaande beleidsdocumenten. Voor meer informatie over onze programma’s en projecten, neem vrijblijvend contact op met onze programmamanagers.


Jaaroverzicht 2018


Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2016


Strategische Meerjarenagenda 2016 - 2020


Regio hart van brabant - Begroting 2018


Bestuur

Algemeen Bestuur
PersoonOrganisatieFunctie
De heer Theo WeteringsGemeente TilburgBurgemeester gemeente Tilburg
De heer Ronald BakkerGemeente WaalwijkWethouder Economische Zaken
De heer Paul RüppAvans HogeschoolVoorzitter College van Bestuur
De heer Hans van den Bersselaar Jos van den Bersselaar Constructie B.V.CEO Jos van den Bersselaar Constructie B.V.
De heer Berend de VriesGemeente TilburgWethouder Economische Zaken
De heer Fons JurgensEftelingCEO Efteling
De heer Jeroen de HeerVan SpaendonckVoorzitter Algemene Directie
De heer Hans NederlofFontys HogescholenLid College van Bestuur
De heer Emile AartsTilburg UniversityRector Magnificus Tilburg University
Mevrouw Lilian DamenRabobank Tilburg en omstrekenDirectievoorzitter Rabobank Tilburg e.o.
Mevrouw Sandra SmitsKoninklijke Saan B.V.Manager Industriële Verhuizingen
De heer Fred van der WesterlakenOnderwijsgroep TilburgVoorzitter College van Bestuur
De heer Rob WoltersStuurgroep Midpoint Brabant Smart IndustryVoorzitter
De heer Jeroen BergenVNO-NCW Midden-BrabantVoorzitter
Stuurgroep - Smart Industry (Voorzitter Dhr. Rob Wolters, Ericsson)
PersoonOrganisatie
Dhr. Rolp DolsGemeente Gilze-Rijen
Dhr. Erik de RidderGemeente Tilburg
Dhr. Wim v.d. Maas en Dhr. Fred v.d. WesterlakenOnderwijsgroep Tilburg
Dhr. Max LouwerseTilburg University
Dhr. Paul RüppAvans Hogeschool
Dhr. Geert NaaykensNaaykens
Dhr. Roel HoosemansHoppenbrouwers B.V.
Dhr. Paul van KempenKEC
Dhr. Rob WoltersEricsson
Dhr. Hans van Den BersselaarJos van Den Bersselaar
Dhr. Harrie BohnenNederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Stuurgroep - Smart Logistics (Voorzitter Mevr. Sandra Smit, Koninklijke Saan)
PersoonOrganisatie
Dhr. Fred van der WesterlakenOnderwijsgroep Tilburg
Dhr. Peter van Ierland Midpoint Brabant
Dhr. Ronald Bakker Gemeente Waalwijk
Dhr. Berend de Vries Gemeente Tilburg
Dhr. Bas Holland Midpoint Brabant
Dhr. Bas van KerkhofCoolBlue
Dhr. Rob van Opzeeland Kivits Drunen
Dhr. Florent Claassen Claassen
Dhr. Jorn Versteijnen Versteijnen Logistics
Dhr. Wil Versteijnen GVT
Mevr. Sandra Smits Koninklijke Saan
Stuurgroep - Leisure (Voorzitter Dhr. Fons Jurgens, Efteling)
PersoonOrganisatie
Dhr. Mario JacobsGemeente Tilburg
Dhr. Jac HenriksWaterschap de Dommel
Dhr. Raymond Oude GroenMidpoint Brabant
Dhr. Kees GrootswagersGemeente Loon op Zand
Dhr. Alex BoonmannKoninklijke Horeca Nederland (KHN)
Dhr. Joost MelisHouse of Leisure
Dhr. Niels de WildtLibéma
Dhr. Fons JurgensEfteling
Dhr. Rob KluytMidpoint Brabant
Mevr. Elisabeth MinnemanBUAS
Stuurgroep - Human Capital (Voorzitter Dhr. Fred v.d. Westerlaken, Onderwijsgroep Tilburg)
PersoonOrganisatie
Dhr. Marcel Bindels Amarant Groep
Mevr. Sara VermeltfoortVNO-NCW midden-Brabant
(Nader te bepalen)- Vacature ondernemers -
(Nader te bepalen)- Vacature ondernemers -
Dhr. Fred v.d. WesterlakenOnderwijsgroep Tilburg
Dhr. Ton WilthagenTilburg University
(Nader te bepalen)- Vacature Onderwijs (HBO) -
Dhr. Erik de RidderGemeente Tilburg
Dhr. Roy WillemsGemeente Tilburg
Dhr. Rolph DolsGemeente Gilze-Rijen
Dhr. Frans SwinkelsGemeente Tilburg
Dhr. Peter van IerlandMidpoint Brabant
Stuurgroep - Stichting MOED (Voorzitter Dhr. Berend de Vries, Gemeente Tilburg)
PersoonOrganisatie
Dhr. Maarten DullaertVoorzitter BORT Vossenberg
Dhr. Marcel HoubenDRI Rubber en Waalwijk CO2 vrij
Mevr. Marleen Janssen-GroesbeekAvans Hogeschool
Dhr. Berend de VriesGemeente Tilburg
Dhr. Herman GelsMidpoint Brabant
Dhr. Cees van GerwenROC Tilburg
Dhr. Daan van SoestTilburg University
Dhr. Rob KluytMidpoint Brabant
Dhr. Gerard BruijniksGemeente Loon op Zand

Medewerkers


Partners

Onderstaande opsomming is een overzicht van de partners die deelnemen in de Midpoint Brabant besturen en waarmee we een structurele samenwerkingsrelatie hebben. Het betreft vanzelfsprekend geen compleet overzicht van alle partijen waarmee we op projectbasis samenwerken. Dat is een veelvoud hiervan.

Bedrijven

Gemeenten

Onderwijs

Clusters & Campussen

Overige partners


Over Midpoint Brabant

Dream it. Do it. Make it. Dromen waarmaken door aan te pakken.

 

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling naar de markt. Zo zorgen we voor innovaties die de economie ‘slim en sterk’ maken… én dragen we bij aan een toekomstbestendige samenleving.
Speerpunten van ons regionale economische ontwikkelprogramma zijn Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. In Midden Brabant floreren deze in een slimme samenleving en een top landschap. De regio is hierin al een sterke internationale speler en gaat voor verdere groei. Dit doen we door actief in te spelen op interessante ontwikkelingen en het bevorderen van kruisverbanden tussen sectoren. In ons programma leggen we de nadruk op projecten die innovatief zijn voor de sector, bijdragen aan een circulaire economie en positief werken voor de werkgelegenheid.

Van kennis tot praktijk

 

Slimme bundeling van kennis en vaardigheden, dat is waar onze regio bekend om is. Zo beschikken we over een sterke kennis- en onderwijsstructuur met drie MBO’s, twee hogescholen, een vooraanstaande universiteit en vele verbonden kennisinstituten. We maken een koppeling met het bedrijfsleven: van het bedenken van ideeën tot het realiseren van succesvolle implementaties. De combinatie van vakopleidingen met de werkpraktijk zorgt bovendien voor praktisch toepasbare innovaties.

Projecten ontwikkelen we bij voorkeur vanuit fieldlabs (proeftuinen), waarin we ideeën testen en in de praktijk brengen. Deze proeftuinprojecten zijn geholpen bij een goed functionerend ecosysteem, waarin de ‘Houses’ en de campussen die we opzetten een belangrijke rol spelen. Hierin brengen we samenwerkingspartners met de juiste sociale en technologische kennis en kunde bij elkaar. We ondersteunen hen bij het vinden van talent, financiering en dragen bij aan mkb start- en groeiondersteuning.

Successen dragen we samen uit. Natuurlijk om te laten zien waarin Midden-Brabant uitblinkt. Maar zeker ook om anderen de mogelijkheid te bieden om onze innovaties te benutten.

Meer weten?

 

Wil je meer weten over onze programma’s en projecten? Neem dan contact op met een van onze programmamanagers.