Smart Services

Midden-Brabant investeert in een veerkrachtige economie, door in te zetten op innovatie, duurzaamheid en talent. Dat doen we in de speerpunten Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure. Midden-Brabant staat voor duurzame groei. De ontwikkelingen in de economie, samenleving en leefomgeving gaan niet ten koste van elkaar. Ze sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Immers, in een toekomstbestendige regio ontwikkelen people, planet en profit zich in balans.

De investeringen die Midpoint Brabant, als regionale economische ontwikkelingsorganisatie, doet in de economie hebben positieve invloed op de samenleving. Het werkt ook andersom. De investeringen die de regio, bijvoorbeeld via de intergemeentelijke samenwerking Regio Hart van Brabant, doet in de samenleving en leefomgeving hebben positieve invloed op de economie.

De bedrijven, kennisinstellingen en overheden die in Midpoint Brabant samenwerken beperken zich niet tot economische maatregelen. Het past bij een regio met een uniek kennis- en onderwijsprofiel (de mens en maatschappijwetenschappen van Tilburg University, Fontys en Avans) en een samenwerkingsbereid, maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijfsleven om werk te maken van innovaties voor een slimme, duurzame samenleving.

We leven in een economie en maatschappij die snel digitaliseert en steeds meer ICT-gedreven is. Daarbij wordt data science wereldwijd gezien als één van de meest bepalende technologische ontwikkelingen. In het verlengde van dataficatie zien we automatisering en robotisering. Het is onze opgave deze ontwikkelingen niet alleen economisch, maar zeker ook maatschappelijk relevant te laten zijn. Technologische innovatie en sociale innovatie gaan hand in hand bij het zoeken naar passende antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Aansprekende voorbeelden op het snijvlak van technologische en sociale innovatie die bijdragen aan een zorgzame, inclusieve en veilige samenleving zijn er genoeg. Neem Mindlabs in de Tilburgse Spoorzone, waar onderzoek naar de invloed van technologie op menselijk gedrag centraal staat. Of de samenwerking tussen Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant in DITTS, waar we werken aan een veilige maatschappij, mede via inzet van slimme technologie. Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) geldt in algemene zin als aanjager van sociale innovatie in Midden-Brabant.