Innovatie - test

In Midden-Brabant werken we aan een slimme duurzame economie en samenleving. We innoveren dus met het oog op economisch én sociaal effect. In onze regio bekijken we innoveren niet alleen vanuit technologische vooruitgang. Heel nadrukkelijk zoeken we naar samenhang met maatschappelijke zaken als duurzaamheid, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en een mooie en goed leefbare omgeving.

Innovatie loopt als een rode draad door ons programma met de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Leisure. Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid ontwikkelen we samen nieuwe concepten bij voorkeur in fieldlabs (proeftuinen) vanuit onze ‘Houses’ (Gate2, Huis van de Logistiek, House of Leisure en Station88). Vervolgens ondersteunen we bij het versneld op de markt brengen van het uitgewerkte concept.

Midpoint Brabant is gevestigd in Station88 aan de Spoorzone in Tilburg. Dit Huis van ondernemerschap en innovatie is een initiatief van Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg en Starterslift. Station88 brengt alles wat je nodig hebt als ondernemer samen: mogelijkheid om te klankborden, werkruimte voor startende ondernemingen en diverse expertise en activiteiten die zijn gericht op ondernemen en innoveren. Voor meer informatie, kijk op: www.station88.nl.

Meer weten over innovatiemogelijkheden in Midden-Brabant? Neem vrijblijvend contact op.


Circulaire economie

Via de stichting MOED maken we werk van het verduurzamen van de economie in het Hart van Brabant. MOED is dan ook een afkorting voor: Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. We richtten ons al op duurzame energie en verbreden onze aandacht naar initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Bij het werken aan energiebesparing, duurzame energievoorziening en –afname, ligt onze focus op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar in dit complexe en snel veranderende speelveld. In het bijzonder verankeren we duurzame energieopwekking en -toepassing in de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Services en Leisure. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in projecten waarin met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gespecialiseerde partners wordt samengewerkt om wind- en zonne-energie toe te passen.

De ambitie van Midpoint Brabant is om samen met ondernemers de economie van het Hart van Brabant toekomstbestendiger te maken. Dat gaat verder dan inzetten op duurzaam energiegebruik. Om een concurrerende en gezonde economie in het Hart van Brabant te realiseren kijken we naar nieuwe ambitieuze mogelijkheden om circulair denken en handelen te bevorderen in de speerpunt sectoren van Midpoint Brabant. Hart van Brabant is met de aanwezigheid van veel (maak-)industrie een regio die grote kansen heeft voor innovaties die gerelateerd zijn aan circulaire economie. Bevorderen van deze innovaties bevordert ook de concurrentiekracht van de regio, en dit leidt vervolgens tot nieuwe banen.

Meer weten over ons duurzaamheidsprogramma in het Hart van Brabant? Kijk dan op www.duurzaammoed.nl of neem contact op met onze programmamanager Herman Gels.

Meer informatie?

Herman Gels

Programmamanager Duurzaamheid

+31(0)6 513 953 68

hgels.moed@midpointbrabant.nl
Mail Herman

Human Capital

Voor een succesvolle ontwikkeling van de economie in Midden-Brabant analyseren we frequent wat de behoefte is aan talent. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Met sectorspecifieke human capital agenda’s ondersteunen we de ontwikkeling van Smart Industry, Smart Logistics en Leisure. Ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken hierbij samen om huidig en toekomstig personeel klaar te stomen voor de toekomst. Dat doen we in zogenaamde Werktafels Human Capital. Een pragmatische en effectieve aanpak.

De Midpoint Brabant Human Capital Agenda’s hebben veel aandacht voor de ‘vraag-kant’. Waaraan hebben een sector en een werkgever behoefte? Hoe realiseren we samen de groeiambitie? Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met ontwikkelingen in ICT, digitalisering en techniek. Naast het analyseren van de behoefte aan talent zijn (zij-)instroom, behoud, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van talent vaste onderdelen van de agenda’s.

Speciale aandacht hebben we voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, niet alleen voor grote ondernemingen maar juist ook voor het MKB. Waar de instroom laag is, voeren we promotie. Voor de verschillende sectoren realiseren we arbeidsmarktpools. Daaruit komen scholingsprojecten voort waarbij werknemers van de toekomst ervaring opdoen bij bedrijven. Om in te spelen op specifieke vragen van het bedrijfsleven worden in samenwerking hiermee opleidingen vormgegeven. Voorbeelden zijn de Logistieke Academie Midden-Brabant, de opleiding UAV operators, de PPS Luchtvaartonderwijs, de Leisure Academy Brabant.

In samenwerking met gemeenten en Tilburg University werken we aan arbeidsmarktinnovaties die binnen en buiten Midden- Brabant van grote meerwaarde kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn tools om productiewerkzaamheden in de eigen regio te maximaliseren (reshoring tool) en een set aan maatregelen om de jeugdwerkloosheid te minimaliseren (de personeelsbarometer).

Meer weten over de arbeidsmarktmogelijkheden in Midden-Brabant? Neem contact op met onze programmamanager.


Circulaire economie

Midden-Brabant: vanzelfsprekend duurzaam! Via de stichting MOED maken we werk van het verduurzamen van de economie in de regio. MOED is een afkorting voor: Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. We richtten ons al op duurzame energie en verbreden onze aandacht naar initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Bij het werken aan energiebesparing, duurzame energievoorziening en –afname, ligt onze focus op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar in dit complexe en snel veranderende speelveld. In het bijzonder verankeren we duurzame energieopwekking en -toepassing in Smart Industry, Smart Logistics en Leisure. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in projecten waarin met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gespecialiseerde partners wordt samengewerkt om wind- en zonne-energie toe te passen.

De ambitie van Midpoint Brabant is om samen met ondernemers de economie van Midden-Brabant toekomstbestendiger te maken. Dat gaat verder dan inzetten op duurzaam energiegebruik. Om een concurrerende en gezonde economie te realiseren kijken we naar nieuwe ambitieuze mogelijkheden om circulair denken en handelen te bevorderen. Midden-Brabant is met de aanwezigheid van veel (maak-)industrie een regio die grote kansen heeft voor innovaties die gerelateerd zijn aan circulaire economie. Bevorderen van deze innovaties bevordert ook de concurrentiekracht van de regio, en dit leidt vervolgens tot nieuwe banen.

Essentieel is daarbij om de behoefte, de leefwereld en het gedrag van de mens centraal te stellen en zo maatschappelijke trekkracht voor nieuwe oplossingen te genereren. We bevorderen een verandering in houding, de inrichting van ons systeem en het ontwerp van producten en diensten. Hierbij zijn ook sociale niet-technologische innovaties van groot belang.

Meer weten over ons duurzaamheidsprogramma? Neem contact op met onze programmamanager of kijk op www.duurzaammoed.nl


Innovatie

In Midden-Brabant werken we aan een slimme duurzame economie en samenleving. We innoveren dus met het oog op economisch én sociaal effect. In onze regio bekijken we innoveren niet alleen vanuit technologische vooruitgang. Heel nadrukkelijk zoeken we naar samenhang met maatschappelijke zaken als duurzaamheid, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en een mooie en goed leefbare omgeving.

Innovatie loopt als een rode draad door ons programma met de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid ontwikkelen we samen nieuwe concepten bij voorkeur in fieldlabs (proeftuinen) vanuit onze ‘Houses’ (Gate2, Huis van de Logistiek, House of Leisure en Station88). Vervolgens ondersteunen we bij het versneld op de markt brengen van het uitgewerkte concept.

Midpoint Brabant is gevestigd in Station88 aan de Spoorzone in Tilburg. Dit Huis van ondernemerschap en innovatie is een initiatief van Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg en Starterslift. Station88 brengt alles wat je nodig hebt als ondernemer samen: mogelijkheid om te klankborden, werkruimte voor startende ondernemingen en diverse expertise en activiteiten die zijn gericht op ondernemen en innoveren. Voor meer informatie, kijk op: www.station88.nl.

Meer weten over innovatiemogelijkheden in Midden-Brabant? Neem vrijblijvend contact op.