Het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle is flink aan de slag met de Green Deal. Het doel is dat 100% van de bedrijven goed geïnformeerd is over wet- en regelgeving, 30 van de 150 bedrijven werken aan verduurzaming na een adviestraject, 4 businesscases worden gerealiseerd voor restwarmte en er minimaal 5 megawatt aan zonnepanelen ligt op bedrijfsdaken. Inmiddels werken ondernemingen van Tijvoort ook aan het uitwisselen van energie- en reststromen via Symbiosis4Growth, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant.

Wettelijke verplichting
Volgens het landelijke Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Hiervoor moeten ze aan de RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is hierbij een handig hulpmiddel. De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant checkt ondernemingen op Tijvoort op naleving van de energiebesparing- en informatieplicht. Wie actief aan de Green Deal meedoet, wordt tijdelijk ontzien van toezicht en handhaving op het aspect energiebesparing.

De Green Deal biedt ondernemers focus en ontzorging op het gebied van duurzaamheid. Individuele en collectieve knelpunten worden zichtbaar en, in samenwerking met de partners van de Green Deal, omgezet in mogelijkheden. Deelnemende bedrijven krijgen voor energiebesparing individuele ondersteuning van de experts van Groene Groei, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal.

De Green Deal Ons Tijvoort is een samenwerking van Stichting Ons Tijvoort, Gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Midpoint Brabant.