Midpoint Brabant (voorheen MOED) is procesbegeleider van de Green Deal Zorg Hart van Brabant 2.0. Hierin zijn 10 zorginstellingen en enkele partners verbonden om samen duurzame ambities te realiseren.

Voorafgaand aan de Green Deal Zorg 2.0, heeft de Green Deal Zorg 1.0 gelopen. Doel was de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. Uiteindelijk moest minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald worden. In 2020 hebben negen zorginstellingen deze certificering bereikt (drie maal zilver, zes maal brons): Amarant, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), GGZ Breburg, Het Laar, Libra Revalidatie & Audiologie, Prisma, Residentie Molenwijck, Schakelring, Sterk Huis en Thebe.

De certificering was het resultaat van 3 jaar focus en samenwerking op basis van de Green Deal Zorg 1.0. Deze is inmiddels verlengd naar 2024 in de Green Deal Zorg 2.0.

Voor de lopende Green Deal is afgesproken is dat de gecertificeerde organisaties minimaal het brons vasthouden en uitbreiden naar al hun locaties. Het doel is dat elke zorginstelling in de looptijd van de Green Deal de CO2-reductietool toepast in relatie tot de vastgoedplannen. Dit is gekoppeld aan de doelstelling van 50% reductie in 2030 van het klimaatakkoord. Ook gaan zij aan de slag met het mobiliteitsvraagstuk, dat een grote impact heeft op de duurzaamheidsprestaties van de zorginstellingen. Daarnaast worden gezamenlijke acties gestimuleerd, zoals het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en/of windmolens, de opzet van een afvalpreventieplan, aansluiting bij een lokaal warmtenet of hergebruik optimaliseren van reststromen.

De Green Deal biedt de zorginstellingen verbinding en directe toegang tot kennis en kunde van de diverse deelnemende partijen. Er vinden reguliere kennis- en themabijeenkomsten plaats en jaarlijks worden de bestuurders betrokken via een bestuurdersbijeenkomst. Hierdoor worden eventuele onduidelijkheden en knelpunten gemakkelijk geadresseerd en opgelost. Daarnaast krijgen de zorginstellingen inhoudelijk ondersteuning van Stimular.

De Green Deal Zorg 2.0 is een samenwerking tussen van de negen gemeenten uit regio Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting MOED (waarvan de activiteiten per januari 2022 zijn overgegaan naar Midpoint Brabant) en de deelnemende zorginstellingen: Thebe, Libra, Mijzo, Het Laar, Amarant, Prisma, Sterk Huis, GGZ Breburg, Residentie Molenwijck, De Wever