In september 2022 is de tweede Green Deal in Tilburg van start gegaan. Na Kraaiven en Vossenberg (oktober 2018 – oktober 2021) kunnen ondernemers van bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone sindsdien gebruikmaken van diverse verduurzamingsmogelijkheden.

In deze Green Deal zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Tilburg zijn bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn, oftewel energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je terecht op de website www.vitaaltilburg.nl/greendeallovenkanaalzone. Ook kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager duurzame economie Midden-Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl.

Bekijk ook eens de video ‘Kosteloos verduurzamingsadvies bij Green Deal Loven en Kanaalzone’: https://youtu.be/2PphgfJNB3U

Projectpartners

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg.