In het kader van de Green Deal Kraaiven en Vossenberg heeft MOED de afgelopen drie jaar samen met diverse partners de verduurzaming van deze Tilburgse bedrijventerreinen begeleid, met meer dan honderd deelnemers. De focus lag op energietransitie bij individuele bedrijven. De ondernemers hebben concrete handvatten gekregen om tot actie over te gaan. Ook is gewerkt aan collectieve energieopwekking (m.n. via zonnepanelen), circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. MOED heeft bovendien deelgenomen aan de Green Deal op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. En onder begeleiding van MOED wordt de Green Deal uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in onder andere Tilburg, Waalwijk, Goirle en Loon op Zand.

In navolging van MOED werkt Midpoint Brabant Energietransitie nu in opdracht van de gemeente Tilburg aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.