De arbeidsmarkt is sterk in beweging. De bedrijven in de transport & logistieke sector in het Hart van Brabant pakken de problematiek gezamenlijk aan met een regionaal mobiliteitscentrum voor transport & logistiek. Dit centrum is gericht op de instroom vanuit onderwijs, zij-instroom vanuit UWV en de gemeenten, mobiliteit van huidige werknemers en talentontwikkeling.

Gezamenlijk investeren we in arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid, met als doel om onze huidige positie verder uit te bouwen en de (vervang)vraag goed in te vullen. Aan het mobiliteitscentrum werken mee: Midpoint Brabant en de aangesloten bedrijven, de gemeenten in Hart van Brabant, UWV, Leerwerkloket en ROC Tilburg.

Het mobiliteitscentrum is een loopbaancentrum. Het biedt arbeidspools met matchinginstrumenten en uitstroomvarianten, assessments en programma’s voor het vergroten van de mobiliteit.

Voor meer informatie:
www.lerenenwerken.nl