Na het succes van de Green Deal voor de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg loopt momenteel een aanvraag voor een Green Deal bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone Tilburg. De insteek is om te komen tot een uitdagende, realistische duurzaamheidsambitie die door alle betrokken partijen onderschreven wordt. Het streven is om te komen tot een integrale aanpak van energietransitie, circulaire economie én klimaatadaptatie. Dit gebeurt op een praktische manier, met concrete modules voor deelonderwerpen.

De beoogde partners zijn gemeente Tilburg (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie), de bedrijfsverenigingen Vitaal Tilburg, Vitaal Kanaalzone en Vitaal Loven, provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en Parkmanagement Solaris.

Nadat de contouren van een gedragen Green Deal voor de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone zichtbaar zijn, volgt een advies over volgende Green Deals op bedrijventerreinen in Tilburg. Midpoint Brabant toetst het conceptadvies in gesprekken met tenminste vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg en de bedrijvenvereniging Vitaal. De inhoud van het advies zal aansluiten op de ambities en mogelijkheden die door de gemeente Tilburg en Vitaal worden aangegeven.