Op het gebied van energietransitie is Midpoint Brabant al actief in onder meer de sectoren maakindustrie en logistiek. Zo wordt op jaarbasis in Midden-Brabant 16.700 ton CO2-emissie bespaard door 13 miljoen minder wegkilometers, en is er een extra alternatief voor wegtransport door rechtstreekse treinverbindingen met China en Polen. Ook zijn de eerste initiatieven op het gebied van vervoer op waterstof gestart, zet Tilburg in op een vitale en duurzame binnenstad, en werkt Waalwijk aan de ‘slimste en duurzaamste’ haven van Europa. Midpoint Brabant ontwikkelt in 2022 een integraal programma voor energietransitie in Midden-Brabant, met nadrukkelijk aandacht voor de brede welvaart in de regio en op landelijk niveau.