Via de stichting MOED maken we werk van het verduurzamen van de economie in het Hart van Brabant. MOED is dan ook een afkorting voor: Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. We richtten ons al op duurzame energie en verbreden onze aandacht naar initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Bij het werken aan energiebesparing, duurzame energievoorziening en –afname, ligt onze focus op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar in dit complexe en snel veranderende speelveld. In het bijzonder verankeren we duurzame energieopwekking en -toepassing in de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Services en Leisure. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in projecten waarin met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gespecialiseerde partners wordt samengewerkt om wind- en zonne-energie toe te passen.

De ambitie van Midpoint Brabant is om samen met ondernemers de economie van het Hart van Brabant toekomstbestendiger te maken. Dat gaat verder dan inzetten op duurzaam energiegebruik. Om een concurrerende en gezonde economie in het Hart van Brabant te realiseren kijken we naar nieuwe ambitieuze mogelijkheden om circulair denken en handelen te bevorderen in de speerpunt sectoren van Midpoint Brabant. Hart van Brabant is met de aanwezigheid van veel (maak-)industrie een regio die grote kansen heeft voor innovaties die gerelateerd zijn aan circulaire economie. Bevorderen van deze innovaties bevordert ook de concurrentiekracht van de regio, en dit leidt vervolgens tot nieuwe banen.

Meer weten over ons duurzaamheidsprogramma in het Hart van Brabant? Kijk dan op www.duurzaammoed.nl of neem contact op met onze programmamanager Herman Gels.

Meer informatie?

Herman Gels

Programmamanager Duurzaamheid

+31(0)6 513 953 68

hgels.moed@midpointbrabant.nl
Mail Herman