Midden-Brabant: vanzelfsprekend duurzaam! Via de stichting MOED maken we werk van het verduurzamen van de economie in de regio. MOED is een afkorting voor: Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. We richtten ons al op duurzame energie en verbreden onze aandacht naar initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie.

Bij het werken aan energiebesparing, duurzame energievoorziening en –afname, ligt onze focus op bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar in dit complexe en snel veranderende speelveld. In het bijzonder verankeren we duurzame energieopwekking en -toepassing in Smart Industry, Smart Logistics en Leisure. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in projecten waarin met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en gespecialiseerde partners wordt samengewerkt om wind- en zonne-energie toe te passen.

De ambitie van Midpoint Brabant is om samen met ondernemers de economie van Midden-Brabant toekomstbestendiger te maken. Dat gaat verder dan inzetten op duurzaam energiegebruik. Om een concurrerende en gezonde economie te realiseren kijken we naar nieuwe ambitieuze mogelijkheden om circulair denken en handelen te bevorderen. Midden-Brabant is met de aanwezigheid van veel (maak-)industrie een regio die grote kansen heeft voor innovaties die gerelateerd zijn aan circulaire economie. Bevorderen van deze innovaties bevordert ook de concurrentiekracht van de regio, en dit leidt vervolgens tot nieuwe banen.

Essentieel is daarbij om de behoefte, de leefwereld en het gedrag van de mens centraal te stellen en zo maatschappelijke trekkracht voor nieuwe oplossingen te genereren. We bevorderen een verandering in houding, de inrichting van ons systeem en het ontwerp van producten en diensten. Hierbij zijn ook sociale niet-technologische innovaties van groot belang.

Meer weten over ons duurzaamheidsprogramma? Neem contact op met onze programmamanager of kijk op www.duurzaammoed.nl