Voor een succesvolle ontwikkeling van de economie in Midden-Brabant analyseren we frequent wat de behoefte is aan talent. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Met sectorspecifieke human capital agenda’s ondersteunen we de ontwikkeling van Smart Industry, Smart Logistics en Leisure. Ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken hierbij samen om huidig en toekomstig personeel klaar te stomen voor de toekomst. Dat doen we in zogenaamde Werktafels Human Capital. Een pragmatische en effectieve aanpak.

De Midpoint Brabant Human Capital Agenda’s hebben veel aandacht voor de ‘vraag-kant’. Waaraan hebben een sector en een werkgever behoefte? Hoe realiseren we samen de groeiambitie? Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met ontwikkelingen in ICT, digitalisering en techniek. Naast het analyseren van de behoefte aan talent zijn (zij-)instroom, behoud, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van talent vaste onderdelen van de agenda’s.

Speciale aandacht hebben we voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, niet alleen voor grote ondernemingen maar juist ook voor het MKB. Waar de instroom laag is, voeren we promotie. Voor de verschillende sectoren realiseren we arbeidsmarktpools. Daaruit komen scholingsprojecten voort waarbij werknemers van de toekomst ervaring opdoen bij bedrijven. Om in te spelen op specifieke vragen van het bedrijfsleven worden in samenwerking hiermee opleidingen vormgegeven. Voorbeelden zijn de Logistieke Academie Midden-Brabant, de opleiding UAV operators, de PPS Luchtvaartonderwijs, de Leisure Academy Brabant.

In samenwerking met gemeenten en Tilburg University werken we aan arbeidsmarktinnovaties die binnen en buiten Midden- Brabant van grote meerwaarde kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn tools om productiewerkzaamheden in de eigen regio te maximaliseren (reshoring tool) en een set aan maatregelen om de jeugdwerkloosheid te minimaliseren (de personeelsbarometer).

Meer weten over de arbeidsmarktmogelijkheden in Midden-Brabant? Neem contact op met onze programmamanager.