‘Hoe concreter, hoe beter’, daar gaan we voor in onze regio. In Midden-Brabant draait het om daadkracht en resultaat. Ons bedrijfsleven is slagvaardig en zeer divers, met toonaangevende internationale spelers en een omvangrijk Midden- en Kleinbedrijf. Onderwijs en ondernemingen zoeken elkaar op om op te leiden voor beroepen van de toekomst. En onze negen verenigde gemeenten zorgen voor de faciliteiten die dit mee mogelijk maken.

Mobiliteitscentrum Logistiek

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. De bedrijven in de transport & logistieke sector in het Hart van Brabant pakken de problematiek gezamenlijk aan met een regionaal mobiliteitscentrum voor transport & logistiek. Dit centrum is gericht op de instroom vanuit onderwijs, zij-instroom vanuit UWV en de gemeenten, mobiliteit van huidige werknemers en talentontwikkeling.

World Class Maintenance in Fieldlab Campione

Fieldlab Campione, gevestigd in Gate2 heeft als doel om onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar te maken. Hierdoor verbeteren productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant, en zijn de onderhoudskosten fors lager.

Smart Cool Water project

Cool Industries – Pathema en Ericsson zijn op initiatief van Midpoint Brabant/Gate2 een samenwerking aangegaan. Met als insteek om te bewijzen dat de duurzame waterbehandeling installaties van Pathema in combinatie met gesloten koeltorens en verdampingscondensors van Cool Industries de nieuwe standaard gaan worden voor de industrie.