Synergie tussen de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Nederland wil in 2050 100% volledig energieneutraal zijn, Tilburg heeft de ambitie om dit al vijf jaar eerder te realiseren, uiterlijk 2045. In 2030 gaat het om 50%. Met het programma Energietransitie draagt Midpoint Brabant bij aan deze opgave voor Midden-Brabant. In januari 2022 heeft Midpoint Brabant de energietransitie-activiteiten van Stichting MOED overgenomen.

Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kan Midpoint Brabant de juiste verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases. Door de integrale aanpak ontstaat bovendien synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Regionale klimaat- en energiestrategie (REKS) Regio Hart van Brabant

Het energietransitieprogramma sluit goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.

In maart 2021 is deze vastgesteld, met instemming van de gemeenteraden van de negen gemeenten, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen. In juli 2021 is het ingediend bij het Rijk.

Download hier het REKS-document

Bestuursleden

PersoonOrganisatie
Bas KapiteinMidpoint Brabant
Bas van der PolGemeente Tilburg
Cees van GerwenROC Tilburg
Daan van SoestTilburg University
Bestuurlijk trekker REKS Regio Hart van Brabant
Joost Ploos van AmstelMidpoint Brabant
Ruud ReijrinkReijrink Groep
Toine van de VenCapi Europe