Ons Smart Industry programma wordt gedreven door de ontwikkelingen in IoT – Internet of Things. Hoe kunnen we door het verbinden van onze multi-helix-partners en het realiseren van cross-overs innovaties stimuleren en projecten opwerken waarmee de mogelijkheden van digitalisering ten gunste komen van de economie. En de talenten van de toekomst via passende opleidingsfaciliteiten daarvoor klaarstomen.

Ons programma richt zich daarbij op de moderne maakindustrie, simulatoren en Virtual en Augmented Reality (VR/AR).

Onderstaande projecten zijn slechts een kleine selectie. Wilt u meer weten over de slimme maakindustrie in onze regio?
Ervaar het op http://gate2.nl/.

Nieuwe samenwerking Cool Industries-Pathema en Ericsson


Samen willen ze bewijzen dat de duurzame waterbehandeling installaties van Pathema in combinatie met gesloten koeltorens en verdampingscondensors van Cool Industries de nieuwe standaard kan zijn voor de industrie. Ericsson gaat de data die de koeltoren en waterbehandeling genereert in de Cloud verzamelen, visualiseren en analyseren. Door te meten, analyseren en acteren ontstaat een Condition Based Maintenance systeem. Met deze innovatieve techniek ontstaan nieuwe businessmodellen die de bedrijfszekerheid, energie efficiëntie en duurzaamheid van deze installaties in de industrie gaat verbeteren.

Deze innovatie is tot stand gekomen door mede financiering van Gate2, Midpoint Brabant en de gemeente Tilburg.

CAMPIONE Congres 'Smart Society is de toekomst'


Fieldlab CAMPIONE (Condition-Based Maintenance for the Proces Industry – Open Network Environment) is opgericht om het onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken, waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant verbeteren, tegen lagere kosten. Na de opening eind 2016 trok deze testomgeving in 2017 veel belangstelling. Zo was er een workshop over de toepassing van VR en AR in het fieldlab, en een workshop getiteld ‘Hoe veilig is gedeelde data bij het Fieldlab CAMPIONE eigenlijk?’. In september was CAMPIONE gastheer van het congres ‘Smart Society is de toekomst’, met interessante presentaties en leerzame workshops, waaraan 66 mensen deelnamen.

Uitbreiding Air Mobility Training Center


Voor het trainen van luchtmachtpiloten voor de KDC10 en C130 bestaat sinds 2016 op Gate2 het Air Mobility Training Center (AMTC). De simulatoren in Rijen zijn van het zogenoemde D-type, de hoogste klasse, waarin een crew ‘vlieguur vervangend’ kan trainen. Simulatoren zijn efficiënter, goedkoper en verminderen de overlast. Het succes is nu al tastbaar want in 2017 werd bekend, dat de Koninklijke Luchtmacht het AMTC met een derde simulator wil uitbreiden. Weer een mooie stap op weg naar een internationaal simulatorencentrum. Verder is in 2017 de verkenning (business case) gestart naar uitbreiding van het trainingscentrum met een Chinook helikopter simulator.

Symposium European Defence Agency


In november organiseerde de EDA (European Defence Agency) met Gate2 een symposium over helikoptersimulatie en tactieken. Maar liefst 48 specialisten op het gebied van militaire helikopteroperaties uit 12 verschillende Europese landen kwamen hiervoor samen. Tijdens missies opereert de luchtmacht vaak nauw samen met internationale eenheden. Mede om die reden trainen helikopterbemanningen regelmatig in internationaal verband. Ook op het gebied van kennisuitwisseling is die samenwerking zeer belangrijk. Tijdens het symposium hebben op Gate2 gevestigde bedrijven simulatie toepassingen gepresenteerd.

VIBE: Uniek Avatarsproject in de startblokken


VIBE staat voor Virtual Humans in the Brabant Economy en verkent de mogelijkheden om trainingen te laten verzorgen met een zo levensecht mogelijke virtuele mens: een avatar. Dit is uniek omdat er twee dingen in samenvallen: de fundamentele wetenschappelijke vraag hoe dicht je met nieuwe technologie een mens kunt benaderen en de vraag hoe je die virtuele mens ten dienste kan laten zijn aan de samenleving. Tilburg University (Max Louwerse) ontwikkelt deze virtuele trainers samen met 13 partners. In eerste instantie gericht op toepassingen voor de zorg maar met latere uitwerking richting de sectoren maintenance en luchtvaart. Midpoint Brabant neemt deel in de projectontwikkeling. In 2017 werd bekend dat dit unieke avatarproject in 2018 van start gaat in drie ziekenhuizen in Breda, Veldhoven en Haarlem.

Talentontwikkeling


Het in een stroomversnelling brengen van ideeën gaat hand in hand met het ontwikkelen van talent. We leiden op, trainen de nieuwe generatie, onderzoeken nieuwe kansen en werken samen met mensen en organisaties die elkaar versterken.

Zo werkten we in 2017 samen met Avans Hogeschool en ROC Tilburg aan de bouw van een hybride fieldlab, waarin drie projectteams aan de slag gingen met het ontwerpen en bouwen van een installatie, automatisering van de installatie, en de ontwikkeling en realisatie van een hybride (of virtual) Fieldlab & Industrie 4.0. Tevens namen studenten van ROC Tilburg deel aan cursussen in het Niet Destructief Onderzoekslab (ingericht op Gate2). En begeleidden we een groep 5 VWO studenten van het Jeroen Bosch College bij een technasiumproject over vliegtuigbouw.
Verder werkten we samen met onze onderwijspartners aan het nader definiëren van het onderwijsprofiel van Gate2.

Met de ambitie om een internationaal erkende en herkende hotspot te worden met praktijkgericht excellent onderwijs met doorlopende leerlijnen en een optimale aansluiting met het bedrijfsleven.

Meer informatie?

Pierre van Kleef


Midpoint Brabant Smart Industry

Programmamanager


+31(0)6 537 158 60

pierrevankleef@midpointbrabant.nl