De regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant om vernieuwende samenwerkingsprojecten in de startfase te ondersteunen. Midpoint Brabant voert de regeling in Midden-Brabant uit. De regeling is de opvolger van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).

De regeling ondersteunt regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.

Let op!: de subsidieregeling Economie & Innovatie Midden-Brabant stond open t/m 30 november 2020. Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag in te dienen.


Past mijn project bij de regeling?

Innovatie projecten dienen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke problemen. Waarbij sprake is van: een aantoonbaar regionaal effect met economisch toegevoegde waarde. (Bijvoorbeeld meer of behoud van werkgelegenheid, versterking van de concurrentie-positie of verbetering van het vestigingsklimaat.)

De subsidie ondersteunt projecten in de beginfase. Denk daarbij aan de fase van: haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een businessplan, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.


Hoe vraag ik subsidie aan?

Midpoint Brabant wil het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk maken.

Het volgende stappenplan is een goed uitgangspunt om tot een succesvolle aanvraag te komen:

1. Stuur een informeel projectidee.

Om de slagingskans van uw project binnen de regeling Versterking Social Innovation goed te kunnen beoordelen, kunt u ons een projectidee (van 1-2 pagina’s) voorleggen waarin overzichtelijk staat:
– de aanleiding en doelstelling van het project wat binnen 2 jaar gerealiseerd wordt;
– de activiteiten die samenwerkingspartners met elkaar willen uitvoeren;
– de benodigde kosten (denk aan loonkosten, onderzoeksmateriaal en externe expertise);
– de meerwaarde voor de regio Midden-Brabant;

2. U ontvangt een reactie op uw projectidee.

Op basis van uw informele projectidee ontvangt u van ons een reactie of de aanvraag aansluit op de voorwaarden van de regeling. In een verkennend gesprek kijken we samen naar de inhoud om tot een formele goede subsidie aanvraag te komen.

3. Indienen van een volledige aanvraag.

Voor de volledige aanvraag is een ingevuld aanvraagformulier, projectplan en samenwerkingsovereenkomst vereist.
U kunt een aanvraag indienen door onderstaande documenten te downloaden en ingevuld terug te sturen.

5. Openstellingsdata voor de Subsidieregeling

Van 1 mei 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen aanvragen worden ingediend op basis van first come first serve.

6. Uitvoering van de Subsidieregeling

De Subsidieregeling Economie en Innovatie wordt uitgevoerd door Midpoint Brabant en gerealiseerd met steun van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Dongen, Oisterwijk, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Heusden.

7. Heeft u een project(idee)?

Heeft u een project(idee) en bent u benieuwd naar de mogelijkheden rondom de subsidieregeling Economie en Innovatie. Neem vrijblijvend contact op met Marijn Van Zanten, Adviseur Subsidieregeling Economie en Innovatie Midpoint Brabant (marijnvanzanten@midpointbrabant.nl).