Trots zijn op de kracht van de samenwerking

'Maak keuzes en ben trots'.

Die twee statements maakte Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein tijdens een interview voor Tilburg University. Dionne Stax interviewde hem in het kader van het Strategisch Plan van de universiteit.

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en steeds meer maatschappelijke partners structureel samen: "We maken ons druk over de positieve ontwikkeling van de economie en samenleving in deze regio", trapt Bas het gesprek af. Dat gaat over de toekomst van de universiteit en de rol die de universiteit zou moeten hebben.

Keuzes maken
Ze spreken over de huidige samenwerking en de resultaten daarvan, zoals de begeleiding voor startende ondernemers richting gevestigd mkb. Ook de verbeterpunten komen ter sprake. Bas noemt onder meer de verandering van samenwerking op projectbasis, ad hoc naar keuzes te maken voor de langere termijn.

Trots zijn
En we mogen volgens Bas ook wat trots zijn en dat uitdragen: "Feestjes vieren daar zijn we best goed in als het op carnaval aankomt, maar het vieren van successen dat doen we veel minder. Laten we meer stilstaan en durven benoemen wat we met elkaar voor elkaar krijgen. Als we het wat meer gaan uitdragen, gaan we misschien ook meer geloven in de kracht van die samenwerking."

Bekijk interview
Klik hier voor het boeiende gesprek tussen Bas Kapitein en Dionne Stax (duur: 12.30 minuten).

https://youtu.be/wjbJdqx4_gI


Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen


Joost Ploos van Amstel nieuwe programmamanager energietransitie Midpoint Brabant

Op 1 januari 2022 start Joost Ploos van Amstel als programmamanager van de nieuwe afdeling Energietransitie bij Midpoint Brabant. Op diezelfde dag neemt Midpoint Brabant als regionale economische ontwikkelorganisatie alle energietransitieactiviteiten van Stichting MOED over.

Joost is 54 jaar, getrouwd, vader van twee zoons en woonachtig in Maarheeze. In 1997 richtte hij Ploos van Amstel Milieu Consulting op. Hij hielp organisaties als Philips en Douwe Egberts bij het opzetten van productgerichte milieuzorgsystemen. Vanaf 2004 ligt zijn focus op energietransitie, waarvoor hij onder meer Rabobank en Achmea heeft meegeholpen. Per 2015 is zijn bedrijf overgenomen door Facilicom Group en eind 2019 is de integratie afgerond. Sindsdien werkte Joost onder andere als procesbegeleider zon in stedelijk gebied voor de regio Rotterdam Den Haag en procesbegeleider duurzame energie in het glastuinbouwgebied.

Systeemoplossingen

Joost kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Midpoint Brabant: “Ik werk graag samen met bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstellingen, ondernemers en collegae aan het ontwikkelen en integreren van nieuwe oplossingen op het gebied van de energietransitie. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar systeemoplossingen die noodzakelijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De échte uitdaging is in mijn optiek meer organisatorisch van aard dan technisch of financieel.”

De huidige MOED-directeur Frans Mutsaers was intensief betrokken bij de werving en selectie van Joost als programmamanager: “Joost is een zeer ervaren en gedreven specialist. Nu energietransitie van MOED naar Midpoint Brabant gaat, krijgt de regio meer slagkracht op het gebied van deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik verwacht dat juist zijn focus op systeemoplossingen en organisatie daarbij zeer behulpzaam zal zijn. Door de integrale aanpak ontstaat er ook synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. En het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.”


Midpoint Brabant ondersteunt bij externe financiering vanuit Europa, het Rijk en de provincie

Heb je een ambitieus initiatief in Midden-Brabant en ben je op zoek naar externe financiering vanuit Europa, het Rijk of de provincie? Dan kan Midpoint Brabant je mogelijk van dienst zijn. Want ook in 2022 komen er weer veel kansen aan vanuit subsidieprogramma’s zoals OPZuid, Interreg, circulaire ketenprojecten en provinciale economische steunprogramma’s.

Het Servicepunt Externe Financiering van Midpoint Brabant beschikt over actuele informatie om projecten toe te leiden naar het meest passende fonds. Denk aan strategisch subsidieadvies voor innovatieve projecten die bijdragen aan de economische kracht van de regio. Met name voor de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure en Smart Services, met aandacht voor urgente thema’s als Digitalisering, Circulaire Economie, Energietransitie en Human Capital.

Werk je samen met partners zoals overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan vernieuwende projecten en ben je op zoek naar financiering? Neem dan vrijblijvend contact op met Marijn van Zanten, marijnvanzanten@midpointbrabant.nl of via 06-27825785


013Food en Midpoint Brabant stimuleren circulaire economie met Up New Food

De vereniging 013Food en Midpoint Brabant hebben de handen ineen geslagen met Up New Food. Door dit nieuwe initiatief krijgen ondernemers uit de voedselsector ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire producten en projecten. De beide organisaties zijn hiervoor een overeenkomst aangegaan. “Door nauw samen te werken kunnen we de circulaire economie binnen de foodsector nog meer versterken in de regio Hart van Brabant”, zegt Lilian Damen, voorzitter van 013Food.

Met Up New Food voegen de partners extra waarde toe aan het duurzaam ondernemerschap binnen de voedselsector. Startups en innovatieve mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van kennis op dit gebied en krijgen van Midpoint Brabant ondersteuning bij het starten en opschalen. “Door onze netwerken toegang te geven tot deze mogelijkheden geven we de circulaire economie in onze regio een krachtige impuls”, zegt Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant.

013Food is een vereniging van ondernemers en organisaties in de foodsector die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant.

Midpoint Brabant is het regionale economische samenwerkingsprogramma van ondernemingen, onderwijs en overheden dat de opgave heeft om de regionale economie zoveel mogelijk circulair en veerkrachtig te maken. “Wij ondersteunen ondernemers daarom bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan de circulaire economie. In food, maar ook bijvoorbeeld in bouw, textiel en leder. Uiteindelijk streven we ernaar om met Midden-Brabant een nationale circulaire hotspot te worden”, aldus Bas.

Door het verbinden van onze netwerken is er nog meer zicht op wat er lokaal speelt en ontstaan er nieuwe kansen om initiatieven aan elkaar te koppelen. Lilian Damen: “Met deze samenwerking bieden we onze leden de benodigde expertise en kunnen we substantieel bijdragen aan een voedselbewuste regio”.

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van Tilburg om in 2045 een circulaire stad te zijn, vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid.


Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant verkennen samenwerking leisureprogramma

Namens Midpoint Brabant hebben Fons Jurgens (voorzitter stuurgroep), Bas Kapitein (directeur) en Joost Melis (programmamanager Smart Leisure) op 4 oktober het strategisch programmaplan Leisure for a better Society aangeboden aan gedeputeerde Stijn Smeulders van Provincie Noord-Brabant (portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed).

Leisure for a better Society gaat over het benutten van de innovatiekracht van leisure om de leefbaarheid en beleving van Midden-Brabant verder te ontwikkelen. Hierbij draait het niet alleen om economische ambities, maar ook om sociaal-maatschappelijke impact. Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking.

Provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant hebben afgesproken om de komende tijd met elkaar te verkennen hoe dit leisureprogramma kan bijdragen aan de maatschappelijke verankering van de Brabantse transitieopgaven en de hieraan gekoppelde provinciale beleidsdoelstellingen.

Het programma is ontwikkeld door Midpoint Brabant, in nauwe samenwerking met House of Leisure en haar partnernetwerk. Midpoint Brabant is de regionale economische ontwikkelorganisatie van Midden-Brabant, waarin bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd.

Meer info:

Joost Melis, Midpoint Brabant Smart Leisure, tel. 06-82578506, mail joostmelis@midpointbrabant.nl


Afscheidsinterview Paul van Dijk: “Blijf samenwerken bij de REKS, ook met inwoners!”

Bijna 2,5 jaar is Paul van Dijk procesregisseur geweest van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Op 1 oktober 2021 draagt hij het stokje over; een goed moment om samen met hem terug te kijken én een blik vooruit te werpen.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Meer dan dertig regio’s in Nederland maken plannen voor de overstap op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en het verwarmen van woningen en gebouwen. In regio Hart van Brabant kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering en zo de gevolgen kunnen beperken. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Verbindende rol in een hecht team
Als procesregisseur was de rol van Paul naar eigen zeggen vooral verbindend, want de REKS is bovenal een teamprestatie geweest. Paul: “Dat ik de kopman van dat team mocht zijn, dat is leuk en aardig, maar de basis van het succes is dat iedereen verantwoordelijkheid heeft genomen en met elkaar in gesprek is gegaan. Dan kun je nog zo’n aardige kopman zijn, maar als de rest niet meedoet, dan sta je alsnog met lege handen.”

Zijn taak daarbij was om de stip op de horizon neer te zetten en het inhoudelijke, procesmatige en politieke proces te verbinden. Paul: “Daarvoor hebben we vooral heel veel gesprekken gevoerd: één-op-één, in werkgroepen, ambtenaren, leden van energiecoöperaties, bestuurders, raadsleden, in webinars met inwoners en tal van maatschappelijke organisaties. Dat was intensief, maar het is belangrijk dat iedereen alle stapjes doorloopt als je tot een goed resultaat wilt komen.”

Trots en mooie momenten
Wat aan het succes van de REKS ten grondslag ligt, daar is Paul duidelijk over: “Je kunt een plan bedenken als ambtenaar of bestuurder, maar uiteindelijk moet iedereen het dragen. Niet een paar organisaties die toevallig aan het roer staan. Daarom hebben we 14 webinars en enquêtes georganiseerd waarmee we duizenden bewoners uit de regio hebben bereikt. We hebben ook maatschappelijke organisaties en raadsleden gesproken, zowel in regionale als in lokale bijeenkomsten. Dat leverde veel inhoudelijke input op. Soms konden we dat meteen verwerken, en sommige dingen moeten we meenemen bij de verdere uitwerking van de REKS.”

Ondanks het succes was de REKS volgens Paul een spannend en intensief proces: “Het is als een snelweg waar je op rijdt, maar wel een met bochten. Je moet continu sturen om goed uit de bocht te komen, en ik heb ook een aantal keer met samengeknepen billen gezeten. Bijvoorbeeld toen het ontwikkelscenario met de energiehubs tijdens een regionale radenavond werd gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. Als dat verkeerd valt, dan kun je opnieuw beginnen. Het zweet stond in mijn handen, maar uiteindelijk werd het plan omarmd. Toen dacht ik wel: ‘dat hebben we met elkaar mooi gefikst!’”

Het vervolg van de REKS
Uiteindelijk is Paul dus tevreden met het resultaat, al geeft hij wel aan dat het nu pas echt begint: “Het makkelijkste traject van plannen maken hebben we gehad. Nu start de uitvoering, en dan ga je de gevolgen zien. Als gebieden bij hubs opnieuw worden ingericht en er wind- en zonneparken komen, of als we met nieuwe warmtebronnen en klimaatmaatregelen aan de slag gaan.”

Die volgende stap gaat Paul dus niet meemaken, maar hij heeft wel een idee over die ontwikkelingen: “Het wordt meer lokaal en minder regionaal. Bewoners, agrariërs, energiecoöperaties en ondernemers zijn aan zet en gaan bepalen hoe het eruit gaat zien. Het moet van hun zijn en passen in het gebied. Dat wordt een nieuw proces dat je moet uitvinden met elkaar, en dat dan op zeven plekken tegelijk. Het wordt gefragmenteerder, maar je moet het wel als geheel bij elkaar houden. Een mooie uitdaging voor mijn opvolger!”

Blijf samenwerken en betrek de samenleving
De kracht van de regio is volgens Paul dat iedereen elkaar altijd kan vinden, elkaar vasthoudt en het gesprek blijft voeren. Paul: “Je moet je zorgen blijven uiten en je grenzen blijven aangeven. De energie- en klimaattransitie zijn systeemtransities en alles hangt met elkaar samen. Als ik draai aan het knopje windmolen in Waalwijk, dan heeft dat effect voor de windmolen in Tilburg. Je kunt naar je eigen gemeente kijken, maar klimaat en energie houden niet op bij die grens. Je bent van elkaar afhankelijk om het te regelen.”

Als tip voor de toekomst geeft Paul dan ook aan om vooral samen te blijven werken: “Blijf met elkaar in contact en zorg dat de samenleving echt kan meedoen. Dan krijg je draagvlak. Er ligt een goede basis door de samenwerkingsovereenkomst met de energiecoöperaties. Zorg er vervolgens voor dat je iedereen meeneemt in de kleine stapjes die je zet. Sommigen hebben een andere mening, maar uiteindelijk staan er best veel neuzen dezelfde kant op. Dat moet je koesteren als regio. Je moet elkaar echt stevig vasthouden, zeker als het moeilijk wordt. Want dat het nog moeilijk gaat worden, dat staat wel vast!”

Paul van Dijk is nog tot 1 oktober 2021 procesregisseur van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Daarna gaat hij een nieuwe uitdaging aan als programmamanager energie bij de gemeente Utrecht. Voor meer informatie over de REKS klik hier.

Credits afbeeldingen: Jimke Joling


Gemeenten en energiecoöperaties ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie.

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties
Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, willen de veertien lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant en gemeenten samenwerken. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak vergroten voor de duurzame energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook kunnen inwoners via de energiecoöperaties meeprofiteren van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS.

Met de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. willen de veertien lokale energiecoöperaties in de regio hun kennis en kwaliteiten effectief inzetten. Zo ontstaat een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum en kan de koepelcoöperatie professionele ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van REKS-projecten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Stichting MOED, uitvoeringspartner energietransitie van Midpoint Brabant, is een van de vele gemotiveerde betrokkenen in dit REKS-traject.

Voor meer informatie over de REKS, klik hier.

Credits foto: Jimke Joling

 


(Video) Werkcongres Maatschappelijk Innovatieprogramma voor Midden-Brabant

De mens centraal! Dat was de kern van het werkcongres Maatschappelijk Innovatie Programma dat op woensdag 15 september door Midpoint Brabant werd georganiseerd in de LocHal in Spoorzone Tilburg. Afgevaardigden van ondernemingen, onderwijs en overheid bogen zich tijdens werksessies over de kernthema’s gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. Met als overkoepelende vraag: hoe kunnen we in Midden-Brabant het verschil maken voor de eigen regio én bijdragen aan de brede welvaart van ons land?

Het werkcongres is ingeleid door Wim van de Donk (rector magnificus van Tilburg University en vicevoorzitter Midpoint Brabant) en afgesloten door Theo Weterings (burgemeester van gemeente Tilburg en voorzitter Midpoint Brabant). De rode draad van hun pleidooien is om het unieke kennisprofiel van de regio optimaal te benutten voor de grote maatschappelijke opgaven waar we met z’n allen voor staan. Missie gedreven innovatie, waarbij mens en gedrag leidend zijn bij het inzetten van technologie.

Midpoint Brabant gaat de opbrengsten van het werkcongres samen met multi helix organisaties ÉN inwoners van de regio verder uitwerken in programma’s en projecten. Of zoals Theo Weterings het treffend verwoordde: van triple naar quadrupel helix, met Midpoint Brabant als kok.

BEKIJK HIER DE AFTERMOVIE VAN HET WERKCONGRES

https://youtu.be/TvWohc1Vn38


Van Gogh Homeland Experience: Brabantse innovatie en verbeelding

Dit is een publicatie van Uncover.

In 2016 namen de grootste Brabantse werkgevers in de vrijetijdssector, de Efteling en Libéma, samen met Midpoint Brabant het initiatief tot de oprichting van de stichting House of Leisure met als doel de versterking en vernieuwing van onderscheidend leisure-aanbod in Brabant. Een belangrijke ambitie is ontwikkeling van een ‘derde iconische leisure hotspot’, naast De Efteling en Beekse Bergen, die de Brabantse identiteit versterkt. Om daarmee de aantrekkingskracht van Brabant als (inter)nationale toeristische bestemming te verstevigen en het dag- en meerdaags bezoek te bevorderen en te spreiden in tijd en ruimte. Na een oriëntatie op voornamelijk internationale partners verschoof het vizier naar de geboortegrond van de bekendste Brabantse meester allertijden: Vincent van Gogh.

Onder het motto ‘Leisure for a better Society’ treedt de Van Gogh Homeland Experience in de voetsporen van de Brabantse meester. Uncover magazine publiceerde een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen van dit spraakmakende Brabantse leisure initiatief, waarbij maatschappelijke opgaven als landbouwhervorming, duurzaamheid en mobiliteit de drijvende kracht vormen.

Lees het gehele artikel hier.