de ruimte project 12
de economie project 24-4
de mens project 1-1
de ruimte project 3-2

Social Innovation


Midpoint Brabant is hét regionaal economisch samenwerkingsprogramma van de regio Hart van Brabant. Daarin werken overheid, ondernemers, onderwijsinstelling en ook steeds meer maatschappelijke partners en burgers samen aan regionale ontwikkeling.

In de regio Hart van Brabant wordt gefocust op de belangrijkste speerpuntsectoren: Leisure, Logistiek, Smart Industry en Care. Als dwarsdoorsnijdende thema’s staan verduurzaming en arbeidsmarktontwikkeling hoog op de agenda.

Die samenwerking is innovatief en gebeurt bij voorkeur in proeftuinprojecten en living labs. Daardoor ontstaat meerwaarde: economisch én maatschappelijk. We noemen deze werkwijze Social Innovation. Dat resulteert in concrete projecten die zichtbaar bijdragen aan een vitale regio.

Meer nieuws Laatste nieuws

Bijeenkomst Kennissessie "Ketenaansprakelijkheid in de Logistiek"

Het Midpoint Huis van de Logistiek en LMB (Logistiek Midden-Brabant) organiseren, in samenwerking met De Voort Advocaten en Bureau Cicero, woensdag 7 juni 2017 in het Huis van de Logistiek, een bijeen... Lees meer

Twee subsidieaanvragen goedgekeurd voor regionaal-economische projecten

De subsidieregeling Versterking Social Innovation in de regio Midden-Brabant fungeert als aanjager voor kansrijke projecten en programma’s in onze regio. De regeling ondersteunt initiatieven die de re... Lees meer

Test met persoonlijke gezondheidsomgeving afgerond

In maart 2017 startte een test met een persoonlijke gezondheidsomgeving voor diabetespatiënten. Deze test is samen met Philips opgezet. Daaraan werkten 4 huisartsenpraktijken mee. Deze test is onlangs... Lees meer

Oplossing voor voorkomen gebruik chemicaliën koelsystemen

Samenwerkende bedrijven en de kennisinstellingen Avans en ROC gaan een oplossing ontwikkelen om het gebruik van chemicaliën in koelsystemen te voorkomen. Op Gate2 wordt hiervoor een test installatie g... Lees meer

Subsidies en financieringen Social Innovation Duurzaamheid Arbeidsmarkt
Recente publicaties Alle publicaties
agenda Station 88 agenda Station 88
Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief