Subsidieregeling Versterking Social Innovation Midden-Brabant

De subsidieregeling Versterking Social Innovation in de regio Midden-Brabant fungeert als aanjager voor kansrijke projecten en programma’s in de regio. De regeling is de opvolger van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).

De regeling ondersteunt initiatieven die de regionale ambities vormgeven binnen de speerpuntsectoren Leisure, Logistiek, Smart Industry en Zorg. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Hierbij kunt u denken aan projecten waarbinnen een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product of pilot ontwikkelen en opschalen.

Past mijn project bij de regeling?
De regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling in Midden-Brabant. We stimuleren projecten die onder andere bijdragen aan versterking van Social Innovation, ontwikkeling van het regionale MKB en een projecten die een aantoonbaar blijvend regionaal effect hebben. Het projectplan en aanvraagformulier op deze pagina geven een goed beeld van wat er inhoudelijk verwacht wordt binnen een project.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Midpoint wil het aanvragen van subsidie zo eenvoudig mogelijk maken. Het volgende stappenplan een goed uitgangspunt om tot een succesvolle aanvraag te komen:

1. Stuur een informeel projectidee. Om de slagingskans van uw project binnen de regeling Versterking Social Innovation goed te beoordelen kunt u een projectidee voorleggen. Loek van Hemert is uw contact over de regeling. Hij adviseert ondernemers bij hun project en beoordeelt of uw project kansrijk is binnen de regeling. Uw projectidee bevat:

a. de aanleiding en doelstelling van het project;

b. activiteiten die samenwerkingspartners uit willen gaan voeren;

c. de benodigde kosten daarvoor;

d. Geef daarnaast duidelijk aan wat de meerwaarde voor regio Midden-Brabant is en hoe de resultaten ook na afloop van het project geborgd blijven.

e. Uw projectidee kan kort en bondig zijn: één tot twee A4 is al voldoende.

2. U ontvangt een reactie op het projectidee. Op basis van dit informele projectidee ontvangt u een advies en kan er een verkennend gesprek gepland worden om tot een succesvolle aanvraag te komen. Zo voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgewezen omdat deze bijvoorbeeld niet voldoet aan een aantal formele voorwaarden.

3. Indienen van een volledige aanvraag. Een positieve reactie op uw projectidee vergroot de kans op een succesvolle subsidieaanvraag. Voor de volledige aanvraag maakt u een projectplan dat een goed beeld geeft van het project. Wij hebben een modeldocument opgesteld om u te helpen bij alle verplichte onderdelen die thuishoren in een projectplan. Zie daarvoor de documenten aan de linkerzijde. Daarnaast leggen alle samenwerkingspartners hun onderlinge afspraken vast in een samenwerkingsverklaring.

Wat heb ik nodig voor een volledige aanvraag?
U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier, projectplan en andere verplichte bijlagen naar ons op.

Formele vereisten vindt u in paragraaf twee van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 en Algemene subsidieverordening van de Provincie Noord-Brabant.

Is er iets onduidelijk of heeft u ondersteuning nodig?
Neem gerust contact op met Loek van Hemert

loekvanhemert@midpointbrabant.nl
06 22 79 85 04

Regeling Versterking Social Innovation in de regio Midden-Brabant wordt gerealiseerd met steun van de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Dongen, Oisterwijk, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Heusden.

Programmamanager Loek van Hemert
loek van hemert 1
Aanvraagformulier en modelprojectplan
Brochure REAP
Voorwaarden REAP (tot juni 2016)
Provincie Noord-Brbant
2017 logo provincie (zonder vlag)